Sunteți pe pagina 1din 43

SUBIECTE ALGEBRA

1.Sa se arate ca pentru R x numerele 1 3


x
,
1
3
+ x
, 1 3 5 +
x
sunt termeni consecutivi intr-o
progresie aritmetica.
2.Sa se determine al 25-lea termen al sirului 1, 7, 13, 19,
3.Fie functia 3 8 ) ( , :
2
x mx x f R R f , unde m este un numar real nenul. Sa se determine
m stiind ca valoarea maxima a functiei f este egala cu 5.
4.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei: 3 ) 5 ( log ) 2 ( log
2 2
+ x x .
5.Sa se calculeze probabilitatea ca , alegand un numar din multimea { }
3 3 3
100 ,..., 2 , 1 , acesta
sa fie numar rational.
6.Sa se determine valorile reale pozitive ale numarului x, stiind ca x x lg ,
2
3
, lg , sunt 3
termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
7.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei:
x
x

,
_

3
1
3
2
.
8.Sa se calculeze
0 2 0 2
50 cos 130 sin + .
9.Sa se determine solutiile reale ale ecuatiei: 36 2 2
3
+
+ x x
.
10.Sa se compare numerele
3
4
1
4
C C a + si
3
3
2
3
1
3
0
3
C C C C b + + + .
11.Sa se determine al zecelea termen al unei progresii geometrice, stiind ca ratia este egala cu
3
1
si primul termen este 27.
12 Se considera functia
b ax x f R R f + ) ( , :
. Sa se determine numerele reale a si b stiind
ca
5 3 2 ) ( 3 + + x x f
pentru R x .
13.Stiind ca 2 lg
3
a
,

sa se verifice daca a 5 25 log 100 log 8 log
3 3 3
+ .
14.Sa se determine solutiile reale ale inecuatiei 1
1
3 2
2

+ +
+
x x
x
.
15.Sa se determine R m stiind ca parabola asociata functiei
1 ) ( , :
2
+ m mx x x f R R f este tangenta axei Ox.
16.Sa se arate ca pentru
*
R a ecuatia 0 1 ) 1 2 (
2
+ + + a x a ax , are doua solutii reale
distincte.
17.Sa se determine numarul real x, stiind ca
1
2 3 , 4 , 1 2
+
+
x x x
sunt 3 termeni consecutivi ai
unei progresii aritmetice.
1
18. Sa se determine numarul natural n, 5 n stiind ca
6
)! 5 (
)! 3 (

n
n
.
19.Sa se determine
} 1 { R m
stiind ca abscisa punctului de minim al graficulului functiei
1 ) 2 ( ) 1 ( ) ( , :
2
+ + x m x m x f R R f este egala cu 2.
20.Se considera functia
3 2 ) ( , : + x x f R R f
. Sa se calculeze
) ( ... ) 1 ( ) 0 ( n f f f + + +
,
pentru N n fixat.
21.Sa se calculeze distanta dintre punctele de intersectie ale graficului functiei
8 2 ) ( , :
2
+ + x x x f R R f cu axa Ox.
22.Sa se arate ca 1001 ... 5 3 1 + + + + E este numar natural.
23.Sa se determine coordonatele punctului de intersectie a dreptei de ecuatie y = - 4 cu graficul
functiei 5 6 ) ( , :
2
+ x x x f R R f .
24.Sa se demonstreze ca ecuatia 0 1 2
2 2
+ + a x x nu admite solutii reale, oricare ar fi
*
R a
.
25.Sa se determine valorile reale ale lui m, stiind ca valoarea minima a functiei
1 ) ( , :
2
+ m mx x x f R R f este egala cu
4
1
.
26.Sa se ordoneze crescator numerele
3
2
8 , 64 ,
4
1

,
_

.
27.Sa se determine R m stiind ca solutiile x
1
, x
2
ale ecuatiei 0 3 ) 1 2 (
2
+ + m x m x verifica
relatia: 11
2 1 2 1
+ + x x x x .
28.Sa se determine probabilitatea ca alegand un numar natural de 3 cifre, acesta sa fie cub
perfect.
29.Sa se determine elementele multimii { } 1 | 1 2 | / x N x A .
30.Sa se determine cea mai mica valoare a functiei
1 3 ) ( , ] 1 , 2 [ : + x x f R f
.
31.Sa se calculeze probabilitatea ca alegand unul dintre numerele
2
5
2
4
,C C si
3
4
C , acesta sa fie
divizibil cu 3.
32.Sa se rezolve sistemul:

'

+

y x x
y x
7 2
3 2
2
, unde
R y x ,
.
33.Sa se determine numerele reale m si n pentru care punctele A(3, -1) si B(1,1) se afla pe
dreapta de ecuatie
0 + + n my x
.
2
34.Sa se calculeze numarul 6
2
4
2
5
+ A C .
35.Sa se calculeze suma
10 3 2
2 ... 2 2 2 1 + + + + + .
36.Sa se arate ca
(
x-1)(x-2) > x-3, oricare ar fi R x .
37.Se considera progresia aritmetica
1
) (
n n
a
in care 1
1
a si
13
5
a
. Sa se calculeze
2010
a
.
38.Se considera functia
. 1 ) 1 ( ) ( , :
2
+ + m x m x f R R f

Sa se arate ca
4
1
) ( x f
, oricare
ar fi . R m
39.Se considera functia
3 ) ( , : + x x f R R f
Sa se calculeze ) 2 ( ... ) 2 ( ) 2 (
11 2
f f f + + + .
40.Sa se rezolve in R ecuatia 1 1 + x x .
41.Sa se determine ratia unei progresii aritmetice
1
) (
n n
a
, stiind ca
16
2 10
a a
.
42.Sa se rezolve in multimea numerelor reale inecuatia 9 ) 1 2 (
2
x .
43.Dupa 2 scumpiri succesive cu 10%, respectiv cu 20%, pretul unui produs este 660 RON. Sa
se determine pretul initial al produsului.
44.Sa se demonstreze ca parabola asociata functiei 1 2 ) ( , :
2 2
+ + m mx x x f R R f este
situata deasupra axei Ox, R m .
45.Se considera progresia geometrica
1
) (
n n
b
in care b
1
=2 si b
2
=6. Sa se calculeze b
10
.
46.Sa se rezolve sistemul de ecuatii

'

+
+
0 2
0 2
2
y x x
y x
unde
R y x ,
.
47.Sa se rezolve in R ecuatia: 1 ) 9 ( log
2
5
x .
48. Sa se rezolve in R ecuatia: 0 3 3 4 9 +
x x
.
49.Sa se determine numarul real x, stiind ca sirul 1, 2x+1, 9, 13,. este o progresie aritmetica.
50.Sa se determine numarul submultimilor cu 2 elemente ale unei multimi care are 6 elemente.
51.Ecuatia 0
2
+ m x x are solutiile x
1
si x
2
. Sa se determine numarul real m pentru care:
.
4
3
1
1
1
1
2 1

+
+
+ x x
52.Sa se rezolve in multimea numerelor reale ecuatia:
0 2 4
2
+ x x
.
53.Sa se determine numerele reale m pentru care punctul A(m, -1) apartine graficului functiei
. 1 3 ) ( , :
2
+ x x x f R R f
54.Sa se calculeze suma: 1+11+21+31++1111.
55.Sa se determine elementele multimii { }. 1 4 2 3 | + x x N x A
56.Sa se determine functia de gradul 2 al carei grafic contine punctele A(1,3), B(0,5) si C(-
1,11).
3
57.Dupa o reducere a pretului cu 10%, un produs costa 999 de lei. Sa se determine pretul
produsului inainte de reducere.
58.Sa se determine valorile reale ale numarului m pentru care x=5 este solutie a ecuatiei
. 3 2 ) 1 (
2
m x x m +
59.Sa se determine coordonatele punctului de intersectie al dreptelor de ecuatii
0 4 2 + y x

si
. 0 3 + y x
60.Sa se rezolve ecuatia
. 2 3 6 4
2
+ + + x x x
61. Sa se verifice ca: . 1
10
9
lg ...
3
2
lg
2
1
lg + + +
62.Sa se determine m real incat 0 3 ) 3 (
2
> + m x m x , pentru orice x real.
63.Sa se determine valorile reale ale parametrului m stiind ca solutiile x
1
si x
2
ale ecuatiei
0 3 ) 1 (
2
+ + x m x verifica egalitatea x
1
= 3x
2
.
64.Sa se rezolve in R ecuatia . 3 ) 10 3 ( log
2
2
+ x x
65.Sa se arate ca solutiile x
1
si x
2
ale ecuatiei 0 1
2
x x verifica relatia
. 2
2 1
2
2
2
1
+ + + x x x x
66.Sa se determine valorile reale ale numarului x stiind ca numerele
, 5 x
x+7 si 3x+11 sunt
termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.
67.Sa se calculeze
1
2009
2
2009
2
2010
C C C .
68.Sa se arate ca numarul urmator este natural : .
! 7 ! 2
! 9
! 5 ! 3
! 8

69.Sa se determine suma primilor trei termini ai unei progresii geometrice stiind ca suma
primilor 2 termeni este 8 iar diferenta dintre al doilea termen si primul termen este egala cu 4.
70.Sa se determine cat la suta din a+b reprezinta numarul a stiind ca a este egal cu 25% din b.
71.Sa se rezolve in R ecuatia x x 2 4 3 + .
72.Sa se arate ca solutiile x
1
si x
2
ale ecuatiei 0 1 2
2 2
+ m mx x verifica relatia
0 2 ) (
2 1 2 1
+ + x x x x pentru orice m real.
73.Sa se arate ca multimea { } 0 ) 1 2 ( |
2 2
+ + + m m x m x R x are doua elemente, oricare ar fi
. R m
74.Sa se rezolve in R ecuatia:
). 2 1 lg( ) 3 2 lg( ) 4 lg( x x x + + +
4
75.Sa se formeze o ecuatie de gradul doi ale carei solutii x
1
si x
2
verifica relatiile 11
2 1
+ x x si
30
11 1 1
2 1
+
x x
.
76.Sa se determine numarul real a, stiind ca numerele
a a
4 1 , 2 + si
2
2
+ a
sunt termeni consecutivi
ai unei progresii aritmetice.
77.Se considera functiile
6 ) ( , : , , + x x f R R h g f
,
2 2 ) ( + x x g
,
3 3 ) ( + x x h
. Sa se
determine numarul real a incat
R x x g x h x f a + ), ( )) ( ) ( (
.
78.Sa se rezolve in R ecuatia
8
4
2
1
x
x
.
79.Sa se rezolve in R ecuatia
). 1 ( log 1 ) 1 3 ( log
5 5
+ + x x
80. Sa se rezolve in R inecuatia
x x x + 11 ) 1 )( 1 2 (
.
81.Ecuatia 0 1
2
a ax x cu a din R, are solutiile x
1
si x
2
. Sa se arate ca expresia
2 1 2 1
x x x x + nu depinde de a.
82.Sa se compare numerele
2 a
si
2 3
1
+
b
.
83.Sa se rezolve in R ecuatia:
2
) 2 1 ( ) 2 2 3 ( + +
x
.
84.Sa se determine R m astfel incat ecuatia 0
2
+ m x x sa admita solutii de semne
contrare.
85. Sa se rezolve in R ecuatia 1 ) 4 2 ( log ) 2 ( log
2
2
2
x x x .
86.Sa se rezolve in R ecuatia 0 2 lg 3 lg
2
+ x x .
87.Sa se arate ca produsul solutiilor reale ale ecuatiei 0 2010
2
m x mx este constant,
oricare ar fi m din R*.
88.Sa se rezolve in R ecuatia 108 2 3
1

+ x x
.
89.Sa se determine multimea { } 0 2 |
2
< + x x Z x A .
90.Sa se determine numarul elementelor multimii { } 40 ,..., 7 , 4 , 1 A .
91.Se considera functia
x
x f R R f 2 ) ( , : . Sa se calculeze
) 3 ( ) 2 ( ... ) 2 ( ) 3 ( f f f f
.
92.Se considera functiile 1 4 4 ) ( , : ,
2
+ x x x f R R g f ,
1 2 ) ( x x g
. Sa se rezolve in R
ecuatia
1 ) ( 2 ) ( + x g x f
.
5
93.Sa se rezolve ecuatia
, 5
)! 1 (
)! 2 (
2 1
2
+
+
+
+
+
n
n
n
C
n
pentru n natural.
94.Sa se determine functia
b ax x f R R f + ) ( , :
, cu
R b a ,
, pentru care
b a f f f 2 6 ) 3 ( ) 2 ( ) 1 ( + + +
si
8 ) 4 ( f
.
95.Sa se determine coordonatele punctelor de intersectie cu axele de coordonate a graficului
functiei . 2 2 ) ( , :
3

+ x
x f R R f
96.Pretul unui produs este de 5400 lei. Cu ce procent trebuie ieftinit pretul produsului pentru ca
acesta sa coste 4860 lei?
97.Se considera functia . log 2 ) ( , ) , 0 ( :
3
x x f R f
x
+ Sa se calculeze
). 3 ( ) 1 ( f f +
98.Se considera functiile
b ax x f R R g f + ) ( , : ,
,
a bx x g + ) (
, unde
R b a ,
. Sa se
arate ca daca
) 1 ( ) 1 ( g f
atunci f = g.
99.Sa se determine m real incat solutiile reale ale ecuatiei 0 3
2
+ m x x sa fie inverse una
alteia.
100.Sa se determine numarul natural nenul n incat numarul submultimilor cu doua elemente ale
unei multimi cu n elemente sa fie egal cu 6.
101.Se considera determinantul
2 1 3
1 3 2
3 2 1
x x x
x x x
x x x
d
unde
3 2 1
, , x x x
sunt solutiile ecuatiei
0 2 3
3
+ x x .
a) Sa se arate ca 6
3
3
3
2
3
1
+ + x x x
b) Sa se calculeze valoarea lui d.
102.Pe multimea R definim operatia
12 4 4 + + + y x xy y x
a) Sa se calculeze
) 4 ( x
, unde x real.
b) Stiind ca operatia " " este asociativa , sa se calculeze:
. 2010 2009 ... ) 2009 ( ) 2010 (
103.Se considera determinantul
a c b
b a c
c b a
d
, unde a,b,c . R
a) Sa se arate ca [ ]
2 2 2
) ( ) ( ) (
2
a c c b b a
c b a
d + +
+ +

b) Sa se rezolve in R ecuatia
x x x
x x x
x x x
2 5 3
3 2 5
5 3 2
= 0.
104.Pe R definim operatia
21 6 6 2 + y x xy y x
a) Sa se arate ca 3 3 3 x x , pentru orice x real
6
b) Stiind ca operatia " " este asociativa , sa se calculeze 2010 ... 3 2 1 .
105.Se considera polinoamele cu coeficienti reali: 96 28
2 3 4
+ + + bx x ax x f si
). 4 )( 24 2 (
2 2
+ x x x g
a) Sa se determine
R b a ,
incat polinoamele f si g sa fie egale.
b) Sa se rezolve in R ecuatia 0 96 2 8 4 28 8 2 16 + +
x x x x
.
106.Pe multimea ) (
2
R M se considera matricele

,
_

3 2
6 4
A
si . ) (
2
A a I a X +
a) Sa se verifice daca
), ( ) ( ) ( ab b a X b X a X + + . , R b a
b) Sa se calculeze suma
) 2010 ( ... ) 2 ( ) 1 ( X X X + + +
.
107. Se considera inelul (Z
6
, +, ), unde Z
6
= { } 5

, 4

, 3

, 2

, 1

, 0

.
a ) Sa se rezolve in Z
6
ecuatia
1

+ x
si sistemul

'

+
+
5

y x
y x
b ) Sa se calculeze in Z
6
determinantul
2

d
108. Se consider matricea A =

,
_

3 1
1 3
x
x
, x R.
a) Sa se arate ca A
2
( 2x 6) A - ( x
2
- 6x + 8 )
2
, unde I
2
=

,
_

1 0
0 1
.
b) S se determine x real, pentru care A
2
= 2A.
109. Se considera multimea
{ } Z x A G
x
| unde

,
_

1 0
0 1 0
0 0 1
x
A
x
, x Z.
a) Stiind ca (G, ) este grup ( - inmultirea matricelor ), sa se determine elementul neutru al
grupului.
b) Sa se arate ca functia f : Z G, f(x) = A
x
este morfism intre grupurile (Z, +) si (G, ).
110. Se considera matricele A =

,
_

3 2
4 3
si B =

,
_

1 1
2 1
.
a) Sa se arate ca A
-1
=

,
_

3 2
4 3
.
b) Daca notam cu C matricea C = B
2
+ A
-1
, sa se arate ca C
4
= 6
4
I
2
.
111. Se considera in inelul Z
5
[x] poninoamele :
f =
1

2 3
+ + + x ax x
si 3

+ x g .
a) Sa se determine a Z
5
incat f sa fie divizibil cu g.
b) Pentru
1

a
sa se arate ca ( )( ) 1

2
+ + x x f si sa se rezolve in Z
5
ecuatia : ( ) 0

x f .
7
112. Se considera matricele :

,
_

3
2
1
x
si

,
_

3
2
1
y
. Definim matricele :
A = x y
t
si B(a)= aA + I
3
.
a) Sa se arate ca

,
_

9 6 3
6 4 2
3 2 1
A
si sa se calculeze det A.
b) Sa se arate ca B(a) este inversabila,

'


4
1
\ R a
.
113. Se considera poninoamele f, g Z
5
[x], unde :
( ) b a x x b a f 3

2 3

2
+ + + + si b a x x g 2

2
+ + +
a) Sa se determine a, b Z
5
astfel incat cele 2 polinoame sa fie egale.
b) Pentru a = b =
2

sa se calculeze in Z
5
suma ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4

f f f f f + + + + si sa se rezolve
ecuatia : ( ) 0

x f .
114. In M
2
(Z) se considera matricea

,
_

d c
b a
A .
a) Sa se calculeze determinantul matricei B = A A
t
.
b) Sa se arate ca, daca A + A
t
= 2I
2
, atunci determinantul matricei A A
t
este un numar divizil cu 4.
115. Se considera matricea

,
_

3 1
6 2
A .
a) Sa se arate ca A
2
+ A
3
= 0.
b) Sa se calculeze suma A + 2A
2
+ 3A
3
+ + 10A
10
.
116. Se considera polinoamele f, g R[x], unde f = ( x - 1 )
10
+ ( x 2 )
10
si g = x
2
-3x + 2.
a) Sa se arate ca f nu este divizibil cu g.
b) Sa se determine restul impartirii lui f la g.
117. Pe R se considera legea de compozitie
3
3 3
1 + y x y x .
a) Sa se arate ca :
( ) . , 1 R x x x
b) Sa se arate ca legea " " este asociativa si sa se calculeze :
( ) ( ) . 4 3 ...... 3 4
118. Se considera matricele :

,
_

1 0 0
1 1 0
1 1 1
A
si

,
_

0 0 0
1 0 0
1 1 1
B
.
a) Sa se verifice ca A = I
3
+ B si sa se calculeze A
2
+ B
2
.
b) Sa se calculeze inversa matricei A
2
.
119. Pe R se defineste legea de compozitie
( ) 42 7 + + + y x xy y x .
a) Sa se verifice ca :
( )( ) . , , 7 7 7 R y x y x y x + +
b) Stiind ca legea " " este asociativa sa se rezolve in R ecuatia :
. x x x x
8
120. Se considera determinantul :
( )
2
1
9 3 1
1 1 1
a a
a D
, unde a R.
a) Sa se calculeze D(9) si sa se rezolve in R ecuatia D(a) = 0.
b) Sa se rezolve in R ecuatia D(3
x
) = 0.
121. Fie
R k M ) , [
, k R si operatia ( ) . , ,
2
R y x k k y x k xy y x + + +
a) Se cere k R astfel incat 2 3 2 si pentru k = 2 sa se rezolve in M ecuatia . 6 x x
b) Sa se arate ca pentru
M y x ,
rezulta
. M y x
122. Se considera matricea :
( ).
1 0
0 5
2
R M A

,
_

a) Sa se calculeze A
n
pentru n 2 si sa se rezolve ecuatia ( ) 125 5 2 det
n n
A .
b) Sa se afle transpusa matricei B = A + A
2
+ ..+ A
2010
.
123. Se considera polinomul ,
2 4
n mx x f + + unde m, n R.
a) Sa se determine m R incat radacinile x
1
, x
2
, x
3
, x
4
ale polinomului sa verifice relatia :
2
2
4
2
3
2
2
2
1
+ + + x x x x
b) Pentru m = n = 1 sa se descompuna f in produs de factori ireductibili in R[x].
124. Se considera polinomul cu coeficientii rationali : . 6 5
2 3 4
+ + + x bx ax x f
a) Pentru a = -3 si b = 1 sa se descompuna f in produs de factori ireductibili in Q[x].
b) Sa se rezolve in R ecuatia
. 0 3 6 5 3 3 3
1 2 3
+ +
+ x x x x
125. Se considera sistemul :
( )
R m unde
z y x m
z y x
m z y mx

'

+ + +
+
+ +
,
2 3 2 1
2 2 5
3
2
.
a) Sa se determine m R incat
12
3 2 1
1 2 5
1 1

+

m
m

b) Pentru m = -1 sa se rezolve sistemul de ecuatii.
126. Se considera polinomul 9 9
2 3
+ x x x f , cu radacinile x
1
, x
2
, x
3
R.
a) Sa se determine catul si restul impartirii lui f la x
2
1 si sa se rezolve in R ecuatia ( ) . 0 3
x
f
b) Sa se arate ca ( ) . 18 9
2
3
2
2
2
1
3
3
3
2
3
1
+ + + + x x x x x x
127. Se considera multimea
( )

'

,
_

R a
a a
a a
a A M
0
0 0 0
0
.
a) Sa se arate ca
( ) ( ) ( ) ab A b A a A 2 , . , R b a
b) Sa se arate ca
,
_

2
1
A este element neutru pentru inmultirea matricelor din M si sa se determine
simetricul elementului A(1) M.
128. Se considera polinomul cu coeficienti rationali : 14 5
2 3
+ + x ax x f si suma
*
3 2 1
, N n x x x S
n n n
n
+ + , unde
3 2 1
, , x x x sunt radacinile lui f.
a) Sa se determine a Q incat f sa admita radacina 2
1
x .
9
b) Pentru a = -4 sa se rezolve ecuatia f(x) = 0 si sa se arate ca
1 2 3
5 4 42 S S S + + .
129. Se considera f, g R[x], 1
2 3 4
+ + + + x x x x f si 1
2
x x g .
a) Sa se arate ca daca a este radacina a lui g atunci a
3
= 2a +1.
b) Sa se arate ca daca a este radacina a lui g atunci f(a) Q.
130. Se considera f,g Z
5
[x], 4

3 5
+ + + x x x f si 3

2 3
+ + + x x x g .
a) Sa se reolve in Z
5
ecuatia f(x)= 0.
b) Sa se determine catul impartirii lui f la g.
131. Se considera matricele

,
_

3 0 0
1 3 0
1 1 3
A
si

,
_

0 0 0
3 0 0
4 3 0
B
si functia f : M
3
(R) M
3
(R),
13 3 ) (
2
+ x x x f .
a) Sa se arate ca f (A)= I
3
+B si sa se calculeze det (f(A)).
b) Sa se arate ca (f(A))
3
= I
3
+3B+3B
2
.
132. Pe Z se definesc legile de compozitie :
3 + y x y x
si
( )( ) 3 3 3 + y x y x .
a) Sa se determine a Z incat
. , 3 Z x a x
b) Sa se rezolve in Z ecuatia
x x x x
si sistemul :
( )
( )
. , ,
5 1
4 1
Z y x unde
y x
y x

'

133. Se considera multimea


( ) Z M b a Z b a
a b
b a
G
2
2 2
1 3 , ,
3

'

,
_

.
a) Sa se arate ca I
2
G si ca AB = BA, A,B G.
b) Sa se arate ca A G, A
-1
G.
134. Se considera polinomul ]. [ 7 11
2 3
x R m z x mx f + + +
a) Sa se determine m Q incat ( ) Q f 2 .
b) Pentru m = -9 sa se calculeze suma patratelor radacinilor lui f.
135. Se considera sistemul
R m unde
a z y mx
z y x
z y x

'

+
+ +
+
,
4
4 2
3 3 2
.
a) Sa se determine m R incat ( 2, 1, -1 ) sa fie o solutie a sistemului.
b) Sa se rezolve ecuatia
R m m m
m

, 3
4 1
1 1 2
3 2 1
2
si pentru m = -5 sa se rezolve sistemul de
ecuatii.
136. Se considera sistemul de ecuatii

'

+ +
+ +
+ +
1 4
1 2
1
2
z a y x
az y x
z y x
si
( )

,
_

2
4 1
2 1
1 1 1
a
a a A
.
a) Sa se determine a R pentru care A(a) este inversabila.
b) Pentru a R\{1,2} sa se rezolve sistemul.
137. Fie polinomul ] [ 4
2 3
x R ax ax x f + .
10
a) Sa se determine a R astfel incat f sa se divida cu x
2
2.
b) Sa se determine a Z pentru care f are o radacina rationala pozitiva.
138. Se considera polinomul Z a unde x ax x f + , 1
3 4
a) Petnru a = 1 sa se determine radacinile reale ale lui f.
b) Sa se arate ca f(x) 0, oricare ar fi x Q\Z.
139. Se considera matricele

,
_

1 1
1 1
A si

,
_

1 1
1 1
B .
a) Sa se arate ca AB = 2B.
B) Sa se arate ca daca X M
2
(R) si AXB = 0, atunci suma elementelor matricei X este egala cu zero.
140. Fie f, g Z
2
[x], 1

2
+ x f si 1

+ x g si fie multimea H ={a + bx + cx


2
| a, b, c Z
2
}.
a) Sa se determine catul si restul impartirii lui f + g la f.
b) Sa se determine numarul elementelor lui H.
141. Sa se arate ca pentru oricare A M
2
(R) si oricare m R are loc relatia (mA)
t
= mA
t
.
Sa se determine A M
2
(R) pentru care A + A
t
= O
2
.
142. Se considera sistemul
R c b a unde
c z c cy x
b z b by x
a z a ay x

'

+ +
+ +
+ +
, , ,
2
2
2
si sunt distincte 2 cate 2.
a) Sa se verifice ca detA = (a-b)(b-c)(c-a), unde A este matricea asociata sistemului.
b) Sa se arate ca solutia sistemului nu depinde de numerele reale a, b, c.
143. Pe R se defineste legea de compozitie
R m unde m y x y x + + ,
.
a) Sa se determine m R incat elementul neutru al legii " " sa fie -6.
b) Sa se determine m R incat ( ) ( ) 2 3 3 2 3 m .
144. Se considera polinomul
( ) R a unde a x x f + , 1 2
2 2
.
Sa se determine a R incat f sa aiba toate radacinile reale.
145. Se considera multimea

'

,
_

*
, , , | R d c b a
d b
c a
M .
Sa se arate ca pentru M
d b
c a
X

,
_

cu ( ) 0 det
t
X X are loc relatia .
d
c
b
a

146. Se considera ecuatia


0 1
3 4
+ ax ax x
.
Sa se determine a Z pentru care ecuatia are cel putin o radacina intreaga.
147. In multimea M
3
(Z) se considera matricele

,
_

1 0 0
0 1 0
1 0 1
F
si

,
_

1 0
1 0
1
d
c
b a
A
.
a) Sa se arate ca pentru a = c = 0 si b = -1 avem F
-1
= A.
b) Sa se rezolve ecuatia

,
_


9 8 7
6 5 4
3 2 1
X F
, unde X M
3
(Z).
11
148. Se considera sistemul :
. , ,
4 4
5 2
2 3
R b a unde
z y x
az y x
b z y x

'

+ +
+
+ +
.
a) Sa se rezolve sistemul pentru a = -1 si b = 2.
b) Sa se determine b R incat (x
0
, y
0
, z
0
) sa fie o solutie a sistemului si x
0
+ y
0
+ z
0
= 4.
149. Se considera polinoamele 35 12
2
+ x x f si ( ) 6 6
2010
+ x x g .
Polinomul g are forma algebrica . .....
0 1
2009
2009
2010
2010
a x a x a x a g + + + +
a) Sa se calculeze f(7) + g(7) si sa se arate ca 0 .....
2010 1 0
> + + + a a a .
b) Sa se determine restul impartirii lui g la f.
150. Se considera multimea

'

,
_

R c b a
c b
b a
M , , | .
Sa se arate ca M B A , avem
( ) 0 det BA AB .
151. Pe R se defineste legea de compozitie
2 2 2 + + y x xy y x
.
a) Sa se determine a R incat
R x a x a a x ,
.
b) Stiind ca legea de compozitie este asociativa sa se calculeze :
2010
4020
......
2010
2
2010
1


152. Pe Z se considera legile de compozitie
1 + + y x y x
si
1 + by ax y x
cu a, b Z si fie
functia f : Z Z , f(x) = x + 2.
a) Sa se determine a, b Z incat legea

sa fie asociativa.
b) Daca a = b = 1 sa se arate ca f este morfism intre grupurile
( ) , Z si
( ) , Z .
153. Se considera polinomul ] [ 8 2
2 3
x R ax x x f + .
a) Pentru a = 4 sa se determine catul si restul impartirii lui f la
. 4 2
2
+ x x
b) Sa se arate ca daca
( ) , 2 a atunci f nu are toate radacinile reale.
154. Se considera matricea

,
_

1 1
1 1
A .
a) Sa se determine x R incat det ( A xI
2
) = 0.
b) Sa se arate ca ( ) R M X
2
avem A
4
X = X A
4
.
155. Se considera multimea
{ } 1 2 , , | 2
2 2
+ b a Z b a b a G .
a) Sa se arate ca
G y x ,
rezulta ca xy G.
b) Sa se arate ca G x are invers in G in raport cu inmultirea numerelor reale.
156. Se considera matricea ) (
2
R M
d c
b a
A

,
_

.
Sa se arate ca daca suma elementelor matricei A A
t
este egala cu zero atunci det A = 0.
12
157. Se considera polinomul ]. [ 2
2 3 4
x R c bx ax x x f + + + +
Stiind ca radacinile polinomului f sunt in progresie aritmetica sa se arate ca b = a 1.
158. Se considera polinomul b ax x x f + +
2 3
2 cu radacinile x
1
, x
2
si x
3
.
Stiind ca ( )( )( )
2
3
2
2
2
1
x x x x x x f sa se determine a, b R.
159. Se considera matricea

,
_

2 4
1 2
A si multimea
( ) { } ( ) R M R y x yA xI y x M G
2 2
, | , + .
a) Sa se determine inversa matricei M ( 1, 1 ).
b) Sa se determine matricele inversabile din G.
160. Se considera polinomul 1
2 3
+ + px x f cu radacinile x
1
, x
2
, x
3
si p R.
Sa se calculeze suma
4
3
4
2
4
1
x x x + + in functie de p.
161. Se considera matricea

,
_

1 0 0
0 1 0
0 0 2
A
.
a) Sa se arate ca A
3
= 4A
2
5A+2I
2
.
b) Sa se determine m, n, p R incat A
-1
= mA
2
+ nA + pI
3
.
162. Se considera x
1
, x
2
, x
3
R incat

'

+ +
+ +
+ +
2
1 1 1 1
2
2
3 2 1
3 2 3 1 2 1
3 2 1
x x x
x x x x x x
x x x
a) Sa se determine a, b, c R stiind ca ecuatia 0
2 3
+ + + c bx ax x are radacinile x
1
, x
2
, x
3
.
b) Sa se descompuna polinomul 4 2 2
2 3
+ x x x f in factori ireductibili in R[x].
163. Pe R se defineste legea de compozitie
y x
y x
+
2 .
a) Sa se rezolve in R ecuatia
64
2
x x
.
b) Sa se arate ca daca ( )
z
z y x
+

1
2 atunci x = -y.
164. Pe R se defineste legea de compozitie
3
3 3
y x y x + .
Stiind ca x
0
Q si
*
1 0
, N n x x x
n n


sa se arate ca x
3
Q.
165. Sa se determine numarul elementelor multimii : { }. | ] [
2
3
b ax x f x Z f M + +
166. Se considera matricele
( ) . 0 ,
0 0
0 1 0
0 ln 1
>

,
_

a unde
a
a
a H
a) Sa se arate ca H(a) H(b) = H(ab), a, b > 0.
b) Sa se calculeze determinantul matricei H(1) + H(2) + H(3) + ....+ H(2010).
167. Sa se arate ca toate elementele multimii ( ) , 2 G sunt simetrizabile in raport cu legea :
( ) 6 2 + + y x xy y x .
13
168. Se considera sistemul
. ,
1 4
4 2
3 3 2
R m unde
z y mx
z y x
z y x

'

+
+ +
+
a) Sa se determine R m pentru care sistemul are solutie unica.
b) Sa se rezolve sistemul pentru . 3 m
169. Se considera matricea

,
_

3 2
6 4
A .
Stiind ca A
n
= A pentru orice n N* sa se calculeze suma A + 2A
2
+ 3A
3
+ ....+nA
n
.
170.Fie ] [ 1
2 3
x R mx x x f + + + cu radacinile x
1
, x
2
, x
3
.Se noteaza
n n n
n
x x x S
3 2 1
+ + pentru
n N*
a) Sa se arate ca 0 3
1 2 3
+ + + mS S S .
b) Sa se arate ca pentru orice numar par m Z polinomul f nu are solutii rationale.
171. Fie f, g R[x], 1
2 3 4
+ + + + x x x x f si 1
2 3
+ + + x x x g .
a) Sa se determine radacinile reale ale lui g.
b) Sa se calculeze f(a) stiind ca a este o radacina a lui g.
172. In M
2
[R] se considera matricele
( )

,
_

x x
x x
x A
4 1 10
2 5 1
.
a) Sa se arate ca ( ) ( ) ( ) ( ) R x x A x A + , 1 1
2 2
.
b) Sa se determine inversa lui A(1).
173. Se considera sistemul
. ,
2
1 3
0 4 5 2
Z a unde
a z x
z y x
z y x

'


+ +
+
Sa se determine cea mai mica valoare a numarului natural a pentru care solutia sistemului este formata
din trei numere naturale.

174. Pe R se considera legea de compozitie
1 + + y x y x
si multimea :
{ } 6 | 2 *,
2 1 0
+ n C C C n N n A
n n n
.
Sa se determine numarul elementelor lui A.
175. Fie ] [
2 3
x R r qx px x f + cu radacinile x
1
, x
2
, x
3
R.
a) Sa se calculeze ( )( )( )
3 2 1
1 1 1 x x x in functie de p, q si r.
b) Sa se arate ca polinomul 3
2 3
+ + x x x g nu are toate radacinile reale.
176. Se considera matricea

,
_

1 4
1 4
A si multimea
( ) ( ) { } aA I a X si R a a X G +
2
|
.
a) Sa se arate ca ( ) ( ) ( ) R b a ab b a X b X a X + + , , 5 .
b) Sa se arate ca pentru
5
1
a , inversa matricei ( ) a X este
,
_

a
a
X
5 1
.
177. Sa se determine numarul radacinilor din Z
5
ale polinomului : ] [ 2

5
2 3
x Z x x x f + + + .
178. Se considera polinoamele 1 3 3
2 3
+ + + x x x f si 1 2
2
+ x x g din R[X].
Sa se calculeze produsul f(y
1
) f(y
2
), unde y
1
si y
2
sunt radacinile lui g.
14
179. Se considera matricele

,
_

9 3 3
6 2 2
3 1 1
A
si B = A I
3
.
a) Sa se calculeze det (A).
b) Sa se arate ca B
-1
=
3
9
1
I A .
180. Sa se calculeze suma
4
4
4
3
4
2
4
1
x x x x + + + daca
4 3 2 1
, , , x x x x sunt radacinile polinomului
1 2
2 4
+ x x f .
181. Se considera inelul
( ) +, ,
8
Z .
a) Sa se calculeze in Z
8
suma
7

+ + + + + +
si produsul tuturor elementelor inversabile ale
inelului.
b) Sa se rezolve in Z
8
sistemul

'

+
+
5

y x
y x
.
182. Se considera matricele

,
_

0 1
2 1
A si

,
_

t z
y x
B .
Stiind ca AB = I
2
sa se calculeze S = (B
-1
A)
2
183. Sa se rezolve in Z ecuatia
1 .....
6ori de
x x x
, unde
11 + + y x y x
.
184. Pe R se considera legea de compozitie
( ) 6 2 + + y x xy y x .
a) Sa se arate ca
R x x , 2 2
.
b) Stiind ca legea este asociativa sa se calculeze valoarea expresiei :
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2010 2009 .... 2 1 1 ..... 2009 2010
185. Sa se rezolve ecuatia matriceala :

,
_

,
_

4
1
2 3
1 2
X .
186. Pe multimea G = ( -1, 1 ) se considera operatia
xy
y x
y x
+
+

.
Fie
( ) ( ) , 0 1 , 1 : f , ( )
x
x
x f
+

1
1
.
Sa se arate ca f este morfism de grupuri intre grupurile
( ) ( ) ( ) , , 0 , si G
.
187. Pe R se definesc legile de compozitie
6 2 2 + y x xy y x
si
( ) 12 3 + + y x xy y x .
Fie f : R R, f(x) = ax + 1, unde a R.
Sa se determine a astfel incat f sa fie morfism de grupuri intre grupurile
( ) , R si
( ) , R .
188. Se considera polinoamele 6
2 3
+ + + nx mx x f si 2
2
x x g din R[X].
a) Sa se determine m, n R incat f sa se divida cu g.
b) Pentru m = - 4 si n = 1 sa se calculeze
( ) ( ) ( ) ( ) 2010 .... 2 1 0 f f f f .
189. Se considera matricea

,
_

0 0
1 0
A .
15
a) Sa se arate ca daca X M
2
(R) si XA = AX atunci exista a, b R incat

,
_

a
b a
X
0
.
b) Sa se arate ca ecuatia X
2
= A nu are solutii in M
2
(R).
190. Sa se calculeze probabilitatea ca alegand un element din inelul
( ) +, ,
6
Z , acesta sa fie solutie a
ecuatiei
0

3
x
.
191. Se considera matricea

,
_

4 2
7 4
A .
a) Sa se arate ca ( )
2
1
2
I A I A +

.
b) Sa se rezolve ecuatia det(x
2
A) = x
2
det A.
192. Pe R se defineste operatia
12 4 4 + + + y x xy y x
.
a) Sa se arate ca
( ) R y x y x , , 4 4 .
b) Sa se calculeze
( ) ( ) 4 2011 2010 4 2009 2008 .
193. Sa se rezolve ecuatia matriceala

,
_

,
_

1 3
4 5
2 1
1 2
X in M
2
(R).
194. Sa se rezolve in R ecuatia
4
1 1
1 1
1 1

a
a
a
.
195. Fie matricele
( )

,
_


k k
k k
x x
x x k A
2
2
2
2
1 1 1
, unde k { 0, 1, 2 }, x
0
= 1 si x
1
, x
2
sunt solutiile ecuatiei
0 2
2
+ x x
cu x
1
< x
2
.
a) Sa se determine detA(0) si A(1) + A(2).
b) Sa se determine suma elementelor matricei A(k) pentru fiecare k { 0, 1, 2 }.
196. Se considera determinantul
( ) R x b a unde
ax b
bx a
ab x
x b a D , , ,
1
1
1
, ,
.
a) Sa se arate ca D(a,a,x) nu depinde de x.
b) Sa se rezolve ecuatia D(a,b,x) = 0 , unde a, b >0.
197. Se considera polinoamele f, g R[x], a x x f + 3
3
si 2 3
2
+ x x g , unde a R.
a) Sa se determine radacinile lui f stiind ca f are o radacina dubla pozitiva.
b) Pentru a = 2 sa se rezolve ecuatia e
f(x)
=

,
_


2
5 3
g .
198. Fie f : R M
3
(R),
( )

,
_

1 0 0
4 1 0
2 2 1
2
x
x x x
x f
.
a) Sa se calculeze f(0) + f(1) si f(1) f(-1).
16
b) Sa se arate ca f (x + y ) = f(x) f(y), oricare ar fi x, y R.
199. Fie inelul ( Z
6
, +, ).
a) Sa se calculeze determinantul
2

in Z
6
.
b) Sa se rezolve in Z
6
ecuatia
1

+ x
si sistemul

'

+
+
5

y x
y x
200. Pe R se considera operatia
2 + y x xy y x
.
a) Sa se arate ca
( ) ( ) R y x y x y x + , , 1 1 1 .
b) Sa se calculeze
2
2010
.....
2
3
2
2
2
1
.
201. Pe R se defineste legea de compozitie
42 6 6 + y x xy y x
.
a) Sa se rezolve in R ecuatia
x x x x x
.
b) Sa se arate ca
( )( ) R y x y x y x + , , 6 6 6 si apoi sa se calculeze :
2010 2009 ..... 3 2 1
202. Se considera polinomul R c b a unde c bx ax x f + + + , , ,
3 4
.
Sa se arate ca nu exista R c b a , , incat f sa se divida cu polinomul x x g
3
.
203. Se considera matricea

,
_

1 1
2 2
A .
a) Sa se arate ca A
2
= A si sa se calculeze det ( A
3
2A
2
+ A).
b) Sa se demostreze ca oricare ar fi x M
2
(R) cu X
2
= X verifica relatia ( 2X I
2
)
2
= I
2
.
204. Pe Z se considera legile de compozitie
2 + + y px y x
cu p Z,
2 + y x y x
si functia
f : Z Z, f(x) = 3x + q, unde q Z.
a) Pentru p = 1 sa se rezolve in Z ecuatia ( ) ( ) 2
2
+ x x x x x .
b) Pentru p = 1 sa se determine q Z incat f sa fie morfism intre grupurile
( ) , Z
si
( ) , Z
.
205. Sa se rezolve ecuatia matriceala
3
5 0 0
0 3 0
0 0 1
I X

,
_

in M
3
(R).
206. Pe Z se defineste operatia 4 7 7 3 + + + y x xy y x .
a) Sa se determine elementul neutru al legii .
b) Sa se rezolve in Z inecuatia x x -1.
207. Se considera polinomul ] [
3 4
x R c bx ax x f + + + .
a) Sa se determine a, b, c R incat f(0) + f(1) = -2 si una din radacinile lui f este x = 2.
b) Pentru a = c = -2 si b = 1 sa se determine radacinile reale ale lui f.
208. Se considera polinomul
2009 1004 2
) 1 ( x x x f + + + , cu forma algebrica :
17
2009
2009
2
2 1 0
... x a x a x a a f + + + + .
a) Sa se arate ca
2009 2 1 0
... a a a a + + + + este un numar intreg par.
b) Sa se determine restu impartirii lui f la x
2
1.
209. Se considera polinomul ( ) ] [ 4

6
3
x Z a x a x f + + + + .
a) Sa se arate ca a
3
= a, a Z
6
.
b) Sa se determine a Z
6
incat ( ) 0

f .
c) Pentru
2

a
sa se rezolve in Z
6
ecuatia ( ) 0

x f .
210. Sa se determine a, b Z
3
incat polinomul ] [
3
2
x Z b ax x f + + sa aiba radacinile
1

si
2

.
211. Sa se arate ca daca ( ) ] [ 1

3
2 3
x Z ax x a a f + + + atunci ( ) 1

+ a f .
212. Se considera matricea

,
_

0 0 0
0 0 1
0 1 1
A . Sa se arate ca A
3
+ A
2
+ A = O
3
.
213. Pe R se considera operatia
36 8 8 2 + y x xy y x
.
a) Sa se arate ca
( )( ) R y x y x y x + , , 4 4 4 2 .
b) Sa se calculeze 2010 ..... 3 2 1 .
214. Se considera matricea

,
_

0 1 0
0 0 1
1 0 0
X
si multimea { } { } 3 , 2 , 1 | n X G
n
.
a) Sa se arate ca X
3
= I
3
si sa se calculeze det ( I
3
+ X + X
2
).
b) Sa se arate ca daca X G atunci X
-1
G.
215. Se considera matricele

,
_

2 1 1
1 2 1
1 1 2
A
si

,
_

1 1 1
1 1 1
1 1 1
B
.
a) Sa se calculeze AB si sa se arate ca ( A + B )
2
= ( A - B )
2
= A
2
+ B
2
.
b) Sa se inverseze matricea ( A - B )
2
.
216. Se considera matricele

,
_

2 0
2 2
A si

,
_

6 0
y x
B , cu x, y R.
a) Sa se determine x R incat AB = BA si sa se arate ca A
2
= 4(A I
2
).
b) Sa se determine a R incat A
3
aA
2
+ 4A = O
2
.
217. Pe R se definiesc legile de compozitie
3 + + y x y x
si
( ) 12 3 + + y x xy y x .
a) Sa se rezolve in R ecuatia
( ) ( ) ( ) ( ) 11 1 1 + + + x x x x .
b) Sa se rezolve in R sistemul :
( )
( ) ( )

'

+ +

1 1
0 1
y x y x
y x
18
SUBIECTE ANALIZA
1. Se considera functia ,
a) Sa se calculeze .
b) Sa se calculeze volumul corpului de rotatie obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului
functiei .
2. Se considera functia , . Sa se calculeze
, unde ,
3. Se considera functia ,
a)Sa se calculeze aria suprafetei plane determinate de graficul lui ,axa Ox si dreptele x=0 si
x=1
b)Sa se arate ca , .
4. Se considera functia ,
a) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox, a graficului functiei
,
b) Sa se calculeze .
5. Se considera functia ,
a) Sa se calculeze .
b) Sa se determine numarul real a>1 incat .
c) Sa se calculeze .
6. Se considera functia ,
a) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul lui in punctual A(1,0).
b) Sa se arate ca este convexa pe .
7. Folosind faptul ca , sa se arate ca
8. Se considera functia ,
a) Sa se calculeze
b)Sa se demonstreze ca ,
9. Se considera functia ,
19
a) Sa se calculeze .
b) Sa se arate ca .
10. Se considera functia ,
a) Sa se calculeze
b) Sa se arate ca orice primitive a lui f este crescatoare pe
c) Sa se determine numarul real incat aria suprafetei plane, determinate de graficul
functiei , axa Ox, dreptele de ecuatie x = a si sa fie egala cu .
11. Se considera functia ,
a) Sa se calculeze
b) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale catre + la graficul functiei .
12. Se considera functiile , si
a) Sa se arate ca
b) Folosind ca , sa se arate ca .
13. Se considera functia , , unde .
Sa se determine incat
14. Se considera , pentru
a) Folosind, eventual, ca , sa se arate ca
b) Sa se arate ca , pentru orice .
15. Se considera functia ,
a) Sa se calculeze
b) Sa se arate ca este concava pe (-,1] .
16. Se considera functiile , si
a) Sa se calculeze .
b) Sa se arate ca
20
17. Se considera functia , , + . Sa se calculeze
.
18. Se considera functia , .
a) Sa se arate ca
b) Sa se arate ca sirul ,unde este o progresie aritmetica cu ratia
1.
19.Se considera functia , . Sa se arate ca , ,
.
20.Se considera functiile , , unde .
Sa se determine incat
21. Pentru se considera .Folosind faptul ca
sa se arate ca , .
22. Se considera functia , .
a) Sa se arate ca
b) Sa se demonstreze ca , .
23. Se considera functiile , si , . Sa se
calculeze .
24. Se considera functia , .Sa se determine aria suprafetei plane
cuprinse intre graficul functiei , , axa Ox si dreptele de ecuatii x =
0 si x = 1.
25.Se considera functia , , unde .
a)Sa se determine incat sa fie continua pe .
b) Sa se determine ecuatia tangentei la graficul lui in punctual .
26. Se considera , .
a) Sa se calculeze I
0
si I
1
21
b) Sa se arate ca , pentru .
27. Se considera functia , .
a) Sa se arate ca este descrescatoare pe (0,2].
b)Sa se arate ca
28. Se considera functia , . Sa se determine intervalele de
monotonie ale functiei , .
29.Sa se determine functia ,
a) Sa se calculeze
b) Sa se arate ca
30. Se considera functia , . Sa se arate ca ,
.
31. Se considera functia , . Sa se verifice ca

32. Se considera functia , . Sa se arate ca ,
.
33. Se considera functiile , si .
a) Sa se arate ca functia , este concava pe .
b) Sa se calculeze .
34. Se considera functia , .
a) Sa se determine ecuatia asimptotei oblice catre la grafic.
b) Sa se arate ca , .
35. Se considera functia , .
a) Sa se calculeze
b) Sa se arate ca orice primitiva F a functiei este concava pe si convexa pe
.
22
36. Se considera functia ,
a) Sa se calculeze
b) Sa se determine intervalele de monotonie ale lui .
37. Se considera functia , . Sa se determine a>2 incat aria
suprafetei plane, marginite de graficul lui , axa Ox si dreptele de ecuatii x=2 si x=a sa fie ln3.
38. Se considera functia , .
a) Sa se determine punctele de extreme ale lui .
b) Sa se calculeze .
39. Se considera functiile , si .
a) Sa se arate ca F este o primitiva a lui ;
b) Sa se arate ca .
40. Fie , pentru .
a) Sa se calculeze I
0
si I
1
b) Sa se arate ca , .
41.Se considera functia , , unde .
a) Sa se determine incat si
b) Sa se calculeze .
42. Se considera functia , .
a) Sa se determine intervalele de monotonie ale lui .
b) Sa se arate ca pentru .
43. Se considera functiile , si
a) Sa se arate ca g este o primitiva a lui .
b) Sa se calculeze .
44. Se considera functia , . Sa se calculeze .
45. Se considera functia , .
a) Sa se verifice ca .
23
b) Sa se arate ca
46. Se considera integralele si .
a) Sa se arate ca
b) Folosind, eventual, ca sa se arate ca .
c) Sa se arate ca .
47. Se considera functia , .
a) Sa se calculeze
b) Sa se rezolve in ecuatia
48. Pentru se considera
a) Folosind ca , si sa se arate ca
b) Folosind, eventual, ca , si sa se arate
ca
49. Se considera functia ,
a) Sa se calculeze
b) Aratati ca ,
50. Se considera functia , .
a) Sa se calculeze
b) Sa se calculeze
51. Se considera functia , .
Sa se arate ca .
52.Se considera functia ,
a) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale la la graficul lui .
b) Sa se arate ca , .
53. Se considera , pentru orice .
a) Sa se arate ca , .
24
b) Folosind, eventual, ca , si , sa se demonstreze ca :
.
54.Se considera functia , .Sa se arate ca
55.Se considera functiile , , .
a) Sa se calculeze
b) Sa se arate ca
56. Se considera functia , .
a) Sa se determine ecuatia asimptotei orizontale spre la graficul lui .
b) Sa se arate ca tangenta la graficul lui in punctul este paralela cu axa Ox.
57. Se considera functia , . Sa se determine ecuatia asimptotei
catre la graficul functiei , .
58. Se considera functiile ,
a)Sa se demonstreze ca
b) Sa se calculeze
59. Se considera functia , si , .
Sa se calculeze .
60. Se considera , pentru orice
a) Sa se arate ca , .
b) Sa se arate , pentru
61. Se considera functia ,
a) Sa se determine incat :
b) Sa se calculeze
25
62. Se considera functiile , ,
a) Sa se calculeze si
b) Sa se calculeze
63.Se considera functiile , ,
a) Folosind ca , sa se calculeze
b) Folosind ca , sa se arate ca .
64. Se considera functia , . Sa se demonstreze ca volumele
corpurilor obtinute prin rotatia in jurul axei Ox, a graficului functiilor ,
si sunt egale.
65. Se considera functia , .
Sa se arate ca daca este o primitive a lui atunci
66. Se considera functiile , , .
a) Sa se calculeze
b) Sa se determine numarul incat
67. Se considera functia ,
a) Sa se studieze continuitatea lui
b) Sa se arate ca , pentru orice
68. Se considera functiile , si .
a) Sa se arate ca si ca
b) Sa se arate ca exista incat
69. Se considera , pentru orice .
a) Sa se calculeze I
0
si I
1
b) Sa se arate ca , .
26
70. Se considera functia ,
a) Sa se arate ca ,
b) Sa se calculeze
71. Se considera , unde .
a) Sa se verifice ca
b) Sa se arate ca , , .
72. Se considera functiile , si .
a) Sa se calculeze
b) Sa se arate ca
73. Se considera functiile , , . Sa se verifice ca
.
74. Se considera functia ,
a) Sa se studieze continuitatea lui in
b) Sa se calculeze
75. Se considera functia , , unde .
a) Sa se determine parametrul a incat sa fie continua.
b) Sa se determine ecuatia tangentei la graficul functiei in punctul A(9,3) .
76. Se considera functiile , si
a) Sa se arate ca
b) Sa se clculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului functiei
, , .
77. Se considera functia , . Sa se arate ca
.
27
78. Se considera functia , . Sa se determine aria
suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei , ,axa Ox si dreptele
x=1 si x=2.
79. Se considera functiile , si .
a) Sa se verifice ca
b) Sa se arate ca ,
80. Se considera functiile , si numerele , pentru
a) Sa se calculeze si sa se arate ca
b) Sa se arate ca , , .
81. Sa se determine incat .
82. Se considera functiile , , pentru .
Sa se calculeze aria suprafetei plane determinate de graficul functiei , axa Ox si dreptele x=1
si x=2.
83. Se considera functia , .
Sa se arate ca daca atunci .
84. Se considera functia ,
a) Sa se studieze monotonia lui
b) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul lui in A(1,e).
85. Se considera functia , .
Sa se arate ca pentru aria suprafetei plane determinate de graficul lui , axa
Ox si dreptele x=m si x=m+1 este cel putin .
86. Se considera functia , .
a) Sa se arate ca
b) Sa se determine numarul real pozitiv a incat aria suprafetei plane determinate de graficul lui
, axa Ox si dreptele x=0 si x=a sa fie egala cu
28
87. Se considera functia , . Sa se determine numarul real p incat
volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox a graficului functiei ,
, pentru , sa fie minim.
88. Se considera functia , .Sa se arate ca
.
89. Se considera functia , si numerele reale positive a, b si c. Sa se
arate ca daca numerele , , sunt termini consecutive ai unei
progresii aritmetice , atunci numerele a,b,c sunt termini consecutive ai unei progresii
geometrice.
90. Sa se arate ca , .
91. Se considera functia , . Sa se determine incat aria
suprafetei plane determinate de graficul lui , axa Ox si dreptele x=1 si x=e sa fie egala cu
.
92. Se considera functia , .
Sa se calculeze .
93. Se considera functia , .Sa se determine coordonatele
punctului de pe graficul lui , in care tangenta la grafic are panta .
94. Se considera functiile , , .
a) Sa se determine ecuatia asimptotei catre la graficul lui
b) Sa se arate ca , .
95. Se considera functia , .
Sa se arate ca .
96. Se considera functia , .
a) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox, a graficului lui
b) Sa se calculeze .
29
97. Se considera functia ,
a) Sa se determine a astfel incat sa fie continua in
b) Sa se determine a incat panta tangentei la grafic in punctul sa fie egala cu 1.
98. Sa se arate ca .
99. Se considera functia , .
Sa se arate ca , , .
100. Se considera functia , .
a) Sa se determine primitive a lui incat
b) Sa se calculeze .
101. Pentru fiecare se considera functia , .
a) Sa se determine primitive G a functiei , pentru care ;
b) Sa se calculeze , unde , .
102. Se considera functia , .
a) Sa se arate ca
b) Sa se arate ca nu are asimptota spre .
103. Se considera functiile , si .
Sa se calculeze .
104. Se considera functia , . Sa se arate ca .
105. Se considera functiile , si .
a) Sa se calculeze aria suprafetei plane cuprinse intre graficul lui g,axa Ox si dreptele x=e si
x=1.
b) Sa se calculeze .
106. Se considera functia , + .
a) Sa se determine asimptota catre la graficul lui ;
b) Sa se arate ca este convexa pe .
107. Se considera functiile , , pentru fiecare .
30
a) Sa se calculeze ;
b) Sa se arate ca
108. Se considera functia , .
a) Sa se determine ecuatia asimptotei catre la graficul lui ;
b) Sa se arate ca , .
109. Se considera functiile ,
a) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei , axa Ox si dreptele
x=e si x=1.
b) Sa se arate ca , .
110. Se considera functia , .
a) Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul lui in A(1,-1)
b) Sa se arate ca , pentru .
111. Se considera functia , , .
a) Sa se determine incat functia , sa fie o primitive a lui
.
b) Sa se demonstreze ca ,pentru .
112. Sa se arate ca pentru .
113. Se considera functiile , , pentru fiecare .
a) Sa se calculeze
b) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox, a graficului lui functiei
, .
114. Se considera functia , - .
a) Sa se calculeze .
b) Sa se arate ca este crescatoare pe .
115.Sa se calculeze .
116.Sa se arate ca , pentru .
117. Folosind, eventual, ca pentru sa se arate ca
31
.
118. Sa se scrie ecuatia tangentei la graficul functiei , in punctul
.
119. Sa se arate ca , pentru .
120. Folosind, eventual, ca , sa se arate ca .
121. Se considera functia , . Sa se arate ca
.
122. Se considera functia , .
a) Sa se arate ca orice primitive a lui este convexa pe
b) Sa se calculeze .
123. Sa se arate ca , pentru .
124. Se considera functiile , si . Sa se arate ca
.
125. Sa se arate ca , pentru .
126. Se considera functiile , , pentru . Sa se arate
ca pentru .
127. Se considera functiile , , pentru . Sa se calculeze
volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox, a graficului functiei .
128. Se considera functia , .
a) Sa se determine asimptota vertical la graficul lui .
b) Sa se arate ca pentru .
129. Se considera functia , .
a) Sa se determine ecuatia tangentei la graficul lui in O(0,0).
b) Sa se determine ecuatia asimptotei catre la graficul lui .
32
130. Se considera functiile , . Sa se arate ca aria suprafetei
plane cuprinse intre graficul functiei , axa Ox si dreptele x=e si x=1 este mai mica sau
egala cu 2.
131. Sa se calculeze .
132. Se considera functia , . Sa se arate ca
.
133. Sa se arate ca .
134. Se considera functiile , , unde .
a) Sa se calculeze ;
b) Sa se calculeze volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox, a graficului functiei
, .
135. Sa se arate ca , pentru .
136. Se considera functia , . Folosind ca , pentru
sa se arate ca volumul corpului obtinut prin rotatia in jurul axei Ox, a graficului lui
, este un numar in intervalul .
137. Se considera functiile , , unde .
a) Sa se determine aria suprafetei plane cuprinse intre graficul lui , axa Ox si dreptele x=e si
x=1 .
b) Sa se arate ca .
SUBIECTE INFORMATICA
1.Se considera algoritmul alaturat, descris in pseudocod, unde s-a notat cu [a] partea intreaga a
numarului real a si cu x%y restul impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y.
citeste n (numar natural)
r 0
repeta
r (r*10 + n%10)*10
n [n/100]
33
pana cand n<100
scrie r
Valoarea care se va afisa pentru n=2009 este:
a) 90 b) 900 c) 9000 d) 90000
2. Se considera algoritmul alaturat, descris in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul impartirii
numarului intreg x la numarul intreg nenul y si cu [a] partea intreaga a numarului real a.
citeste n (numar natural nenul)
k 9
pentru i1,n exectuta
citeste x (numar natural)
c[x/10]%10
daca c<k atunci kc
scrie k.
Daca pentru n se citeste valoarea 3 iar pentru x se citesc in ordine valorile: 90,965,727 , atunci
numarul care se va afisa este:
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
3. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul impartirii
numarului intreg x la numarul intreg nenul y si cu [a] partea intreaga a numarului real a.
citeste n (numar natural nenul)
max0
repeta
n[n/10]
daca max<n%10 atunci max n%10
pana cand n=0
scrie max
Daca se citeste numarul 27349 atunci valoarea afisata este:
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7
4. Care din urmatoarele variabile nu isi modifica valoarea in urma executarii secventei de
instructiunii alaturate, oricare ar fi valorile lor initiale?(a,b,c sunt variabile de tip intreg)
c2*a-b
aa-b
ac-a
b2*a-c
a) niciuna b) doar c c) doar a si c d) doar a si b
5. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul impartirii
numarului intreg x la numarul intreg nenul y.
citeste x,y (numere naturale)
z1; t0
cat timp xz executa
daca x%z=y atunci tz
zz+1
scrie t
Daca se citesc in aceasta ordine valorile 12 si 3 atunci valoarea afisata de algoritm este:
a) 8 b) 9 c) 10 d) 11
34
6. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod; unde s-a notat cu x%y restul impartirii
numarului intreg x la numarul intreg nenul y.
citeste x (numar natural nenul)
y0
repeta
y y*10+9-x%10
pana cand xy sau y=0
scrie y
Daca se citeste valoarea 274 atunci numarul afisat va fi:
a) 555 b) 556 c) 557 d) 558
7. Care este instructiunea prin care variabilei x I se atribuie valoarea sumei cifrelor numarului
natural format din exact 3 cifre, memorat de variabila intreaga y?
a) xy/100+(y/10)%10+y%10
b) xy+y/10+y/100
c) xy%10+(y%10)/10+y/100
d) xy%10+y%100+y%1000
8. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul impartirii
numarului intreg x la numarul intreg nenul y.
citeste x,y (numere naturale)
cat timp x*y 0 executa
daca x>y atunci xx%y
altfel yy%x
scrie x+y
Daca se citesc in aceasta ordine numerele 30 si 25 atunci algoritmul va afisa valoarea:
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6
9.Stiind ca variabilele x si y sunt de tip intreg care este instructiunea prin care variabilei x i se
atribuie cifra zecilor numarului natural, cu cel putin doua cifre, memorat de variabila y?
a) x(y%10)/10 b) x(y/10)%10 c) xy%10 d) xy/100
10. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul
impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y.
citeste x,y (numere naturale)
cat timp y>0 executa
zx%y; x2*y, y2*z
scrie x
Daca se citesc valorile15 si 25 in aceasta ordine atunci valoarea pe care o afiseaza algoritmul
este:

a) 50 b) 60 c) 70 d) 80
35
11. Stiind ca variabilele x si y sunt de tip intreg, care este instructiunea prin care variabilei x i se
atribuie ultima cifra a numarului natural memorat in variabila y?
a) xy%10 b) yx%10 c) yx/10 d) xx/10
12. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod, unde s-a notat cu [a] partea intreaga a
numarului real a.
citeste n (numar natural nenul)
pentru i1,n executa
p 1
pentru ji,2,-1 executa
pp*j
scrie [p/(i*2)]
Daca se citeste valoarea 3 atunci valorile afisate in urma executarii algoritmului sunt:
a) 0 si 1 b) 1 si 2 c) 0 si 2 d) 2 si 2
13. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod; unde s-a notat cu x%y restul
impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y si cu [z] partea intreaga a numarului real
z.
s0
citeste v (numar natural)
cat timp v0 executa
av%10
b[v/10]%10
ss+a*10+b
citeste v
scrie s
Daca se citesc in aceasta ordine urmatoarele valori:114,123,517,3312,14,412,22,0 atunci
algoritmul va afisa valoarea:
a) 248 b) 249 c) 247 d) 250
14. Variabila a memoreaza un numar natural cu exact 3 cifre. Care din expresiile de mai jos are
ca valoare numarul format din prima si ultima cifra a numarului memorat de a?
(s-a notat cu x%y restul impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y)
a) a/10+a%100
b) a/100+a%10
c) (a/100)*10+a%10
d) a-(a/10)%10
15. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod:
citeste a,b (numere naturale nenule)
daca a>b atunci
cb; ba ; ac
cat timp a<=b executa
scrie a
aa*4
scrie a
Daca se citesc valorile150 si 9 in aceasta ordine, atunci valoarile afisate de algoritm sunt:
36
a) 9; 36; 144 b) 9; 36; 144; 576 c) 9; 36 d) 144; 576
16.Se considera variabila a care memoreaza un numar cu exact 6 cifre. Care din expresiile de
mai jos are ca valoare numarul format din cele doua cifre din mijloc ale valorii memorate in a?
(s-a notat cu x%y restul impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y)
a) (a%100)/100
b) (a/100)%100
c) a/1000+a%1000
d) (a/100)%10+(a/1000)%10
17. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod, unde s-a notat cu [x] partea intreaga a
numarului real x.
citeste a (numar natural strict pozitiv)
k0
b[((a+1)*(a+2))/2]
cat timp b>=a executa
bb-a
kk+1
scrie b,k
Daca se citeste valoarea 9 atunci valorile afisate in urma executarii algoritmului sunt:
a) 1 si 6 b) 5 si 5 c) 1 si 5 d) 5 si 6
18. Un program genereaza in ordine crescatoare toate numere naturale de 5 cifre distincte, acre
se pot forma cu cifrele 5,6,7,8 si 9. Atunci numarul generat imediat inaintea si numarul generat
imediat dupa secventa urmatoare: 67589,67598,67859 sunt:
a) 65978 si 67895 b) 65987 si 67895 c) 65987 si 67958 d) 65978 si 67958
19. Un program genereaza in ordine crescatoare, numere naturale de exact 5 cifre din multimea
{1,2,3,4,5}. Fiecare din numerele generate are cifrele distincte doua cate doua.Primele 3 numere
astfel generate sunt: 12345,12354,12435.
Care este numarul generat imediat dupa 12543?
a) 12534 b) 13254 c) 13542 d) 13245
20.Daca numarul natural memorat de variabila x, de tip intreg, are exact doua cifre nenule, care
din urmatoarele expresii este adevarata?(s-a notat cu x%y restul impartirii numarului intreg x la
numarul intreg nenul y)
a) x/100=0 b) ( x/100=0) si ( x%10=0) c) x/10=0 d) (x/100=0) si ( x/10=0)
21. Daca numarul natural nenul memorat in variabila x, de tip intreg, este divizibil cu 100 atunci
care din urmatoarele expresii este adevarata? (s-a notat cu x%y restul impartirii numarului
intreg x la numarul intreg nenul y)
a) x%10+(x/10)%10=0
b) x/100=0
c) x%10+x/10=0
d) x%10+(x/10)/10=0
37
22. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod :
citeste n,m (numere naturale)
cat timp nm executa
nn+1
mm-1
cat timp m<n executa
mm+1
nn-1
scrie n
Daca se citesc valorile 6 si 12 in aceasta ordine atunci valoarea afisata de algoritm este:
a) 7 b) 8 c) 9 d) 10
23. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod, unde s-a notat cu [x] partea intreaga
a numarului real x.
citeste x (numar real pozitiv)
y[x]; xx-y
cat timp x[x] executa
xx*10
daca x=y atunci scrie 1
altfel scrie 2
Daca se citeste valoarea 120.12 atunci valoarea afisata de algoritm este:
a) 3 b) 4 c) 1 d) 2
24. Care este cea mai mica valoare pe care o poate avea expresia x/7-x%7 daca variabila x ,de
tip intreg, memoreaza un numar natural cu o singura cifra?
a) 0 b) 1.14 c) -6 d) 1
25. Se considera programul alaturat, descries in pseudocod, unde variabila a memoreaza o
matrice cu 8 linii si 8 coloane (numerotate de la 1 la 8), cu elemente numere intregi, iar toate
celelalte variabile din program sunt intregi.
pentru i1,8 executa
ki
pentru j1,8 executa
a(i,j)k
kk+1
Ce valoare va avea elemental a(8,8) dupa executarea acestei secvente ?
a) 16 b) 15 c) 64 d) 10
26. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul
impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y.
citeste n (numar natural)
c0
pentru i1,n executa
c(c+1)%10
scrie c
Daca se citeste valoarea 11 atunci algoritmul afisaza valorile urmatoare:
a) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 b) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;9
c) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ;0 d) 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 0; 1
38
27. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod, unde s-a notat y|x faptul ca x este
divizibil cu y.
citeste a,b,c (numere naturale nenule)
daca a>b atunci
ta; ab ; bt
cat timp a<=b executa
daca c|a atunci scrie a
aa+1
scrie a
Daca se citesc valorile10,15, 6 in aceasta ordine atunci valoarile afisate de algoritm sunt:
a) 10 b) 11 c) 12 d) 13
28. Cate atribuiri se executa, in total, in secventa alaturata descrisa in pseudocod, daca n si p
sunt variabile de tip intreg.
p1; n279;
cat timp n>=100
pp*10
nn-100
a) 4 b) 6 c) 2 d) 8
29. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod;
citeste x,y (numere naturale)
daca x<y atunci
xx-y
yx+y
xy-x
cat timp x>=y executa
scrie A
xx-y
scrie B
Daca se citesc valorile 2,9 in aceasta ordine, atunci succesiunea de caractere pe care le va afisa
algoritmul este:
a) ABABAB b) AB c) BAB d) BABA
30. Fie urmatoarea secventa de program descrisa in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul
impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y.
y0;
executa
xx/10
yy+1
cat timp (x%100=0)
Care este cea mai mica valoare pe care sa o aiba initial variabila x daca la sfarsitul executarii
secventei de program de mai sus, variabila intreaga y are valoarea 2?
a) 300 b) 5000 c) 1000 d) 0

31. Care din urmatoarele instructiuni, descrise in pseudocod, determina eliminarea cifrei din
mijloc a unui numar natural, cu exact 5 cifre, memorat in variabila intreaga x?
(s-a notat cu x%y restul impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y)
a) x(x/1000)*100+x%100
b) x(x%1000)*100+x/100
c) x(x/1000)*100+x%100
39
d) xx/1000+x%100
32. Se considera algoritmul alaturat descris in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul
impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y si cu ab interschimbarea valorilor
retinute de variabilele a si b.
citeste x,y (numere naturale)
daca x>y atunci yx
daca x%2=0 atunci xx+1
cat timp x<=y executa
xx+2
scrie *
Daca se citesc valorile 2 si 9 in aceasta ordine, atunci succesiunea de caractere ce se va afisa
dupa executarea algoritmului este:
a) ** b) *** c) * d) *****
33.Variabilele x si y, de tip intreg, memoreaza valorile 9 si respectiv 2. Care din expresiile de
mai jos este falsa?( s-a notat cu x%y restul impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul
y).
a) x-y0 b) x+y>x%y+1 c) x-2*y=0 d)x2*y
34. Se considera algoritmul alaturat descrise in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul
impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y.
citeste a,n (numere naturale)
pentru i1,n executa
daca i%2=0 atunci aa-i*i
altfel aa+i*i
scrie a
Daca se citesc valorile 25 si 6 in aceasta ordine atunci valoarea care se va afisa este:
a) 4 b) 5 c) 6 d) 7
35.Care din urmatoarele instructiuni, descris in pseudocod, determina inserarea cifrei 7 in fata
ultimei cifre a unui numar natural cu cel putin 2 cifre, numar memorat in variabila intreaga x?
(s-a notat cu x%y restul impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y).
a) x((x/10)*10+7)*10+x%10
b) xx/10+7+x%10
c) x((x%10)*10+7)*10+x/10
d) x(x/10+7)*10+x%10
36. Se considera algoritmul alaturat, descris in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul
impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y.
citeste n (numar natural nenul)
pentru i1,n-1 executa
daca i%2=0 atunci scrie #
pentru ji+1,n executa
scrie *
Daca se citeste valoarea 4 atunci caracterele ce se vor afisa in urma executarii algoritmului sunt:
a) * # * b) * * * # * * * c) * * # d) # * *
40
37.Pentru care din perechiile de valori de mai jos, expresia ((a%100=b%100) si (a>99) sau
(b>99) este adevarata?( s-a notat cu x%y restul impartirii numarului intreg x la numarul intreg
nenul y)
a) a=1003 si b=3 b) a=35 si b=35 c) a=1100 si b=10 d) a=1234 si b=12
38.Variabilele x si y de tip intreg memoreaza valorile 8 si respectiv 6.Care din expresiile de mai
jos este falsa? ( s-a notat cu x%y restul impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y)
a) 3*x-4*y=0 b) (x+y)/2>x%y+1 c) x/2+2y d) x-y+30
39.Care din urmatoarele expresii, descrise in pseudocod, este adevarata daca variabilele intregi
x si y memoreaza doua numere naturale pare consecutive? ( s-a notat cu x%y restul impartirii
numarului intreg x la numarul intreg nenul y)
a) (x-y = 2) si (y-x = 2)
b) (x=2) si (y=4)
c) x-y = 2
d) ((x-y=2) sau (y-x=2)) si (x%2=0)
40.Se considera algoritmul alaturat, descris in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul
impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y si cu [a] partea intreaga a numarului real
a.
citeste n (numar natural)
s10
cat timp n>0 executa
daca n%10<s atunci sn%10
altfel s -1
n[n/10]
scrie s
Daca se citeste valoarea 1239 atunci algoritmul va afisa valoarea:
a) 1 b) 2 c) 3 d) -1
41.Variabila intreaga x memoreaza un numar natural strict mai mare decat zero iar variabila
intreaga y memoreaza un numar natural strict mai mare decat 5. Care dintre expresiile de mai
jos este falsa?
a) x*y-50 b) x*(y-5)0 c) x*(y-5)<=0 d) x*(y-5)>0
42. Variabila x este de tip real memoreaza un numar real ce nu apartine intervalului (2,9]. Care
din urmatoarele expresii, descris in pseudocod, este falsa?
a) (x>2) si (x<=9) b) (x<=2) si (x>9) c) (x<=2) sau (x>9) d) (x<2) sau (x>9)
43. Se considera algoritmul alaturat, descris in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul
impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y.
citeste n (numar natural)
s -1
cat timp n>0 executa
daca n%10>s atunci sn%10
41
altfel s 11
n[n/10]
scrie s
Daca se citeste valoarea 9321 atunci valoarea pe care o afiseaza algoritmul este:
a) 7 b) 8 c) 9 d) 10
44. Fie x o variabila reala care memoreaza un numar real din intervalul (-2, 2). Care din
urmatoarele expresii descrise in pseudocod este falsa?
a) x*x-4<=0 b) 4-x*x>0 c) (2>x) si (x>-2) d) (x-2)*(x+2)>0
45.Se considera algoritmul alaturat, descris in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul
impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y.
citeste z,x (numere naturale nenule)
cat timp x>0 executa
citeste y (numar natural)
daca z<y-x atunci scrie x%10
altfel scrie y%10
xy
Daca se citesc, in aceasta ordine, numerele :2,5,16,9,12,13,5,0 atunci algoritmul va afisa
numerele:
a) 5, 9 b) 5, 9, 9 c) 5, 9, 9, 3, 5, 0 d) 5, 9, 9, 3
46. Se considera algoritmul alaturat, descris in pseudocod, unde s-a notat cu xy operatia de
interschimbare a valorilor variabilelor x si y si cu x%y restul impartirii numarului intreg x la
numarul intreg nenul y.
citeste a,b (numere intregi)
daca a<b atunci ab
pentru xa,b,-1 executa
daca x%20 atunci scrie x
Daca se citesc valorile 2 si 9 in aceasta ordine atunci algoritmul afiseaza numerele:
a) 9, 7 b) 9, 7, 5 c) 7, 5, 3 d) 9, 7, 5, 3
47. Variabilele x si y de tip intreg memoreaza valori intregi nenule egale.Care din expresiile de
mai jos este falsa?(s-a notat cu x%y restul impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul
y)
a) (x%y=0) si (y%x=0) si (x*y>0)
b) (x<=y) si (y<x)
c) (x<=y) sau (y<=x)
d) x*x=y*y
48. Se considera algoritmul alaturat, descris in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul
impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y.
citeste x (numar natural nenul)
cat timp x>0 executa
citeste y (numar natural)
daca x>y atunci scrie x%10
altfel scrie y%10
xy
42
Daca se citesc valorile :17,22,13,101,2,7,5,0 in aceasta ordine atunci algoritmul va afisa
numerele:
a) 2, 2, 1, 1 b) 2, 2, 1, 1,7 c) 2, 2, 1, 1, 7, 7, 5 d) 2
49. Variabila x de tip real memoreaza un numar real din intervalul(5,8]. Care din urmatoarele
expresii, descris in pseudocod , este falsa?
a) (x<=8) si (x>=5) b) (x<=8) si (x>5) c) (x>8) sau (x<=5) d) (x>5) sau (x>8)
50. Se considera algoritmul alaturat, descris in pseudocod, unde s-a notat cu x%y restul
impartirii numarului intreg x la numarul intreg nenul y.
citeste n (numar natural )
z0; p1
cat timp n>0 executa
cn%10; n [n/10]
daca c%3=0 atunci zz+p*(9-c)
pp*10
scrie z
Daca se citeste numarul 103456 atunci algoritmul va afisa valoarea:
a) 962 b) 963 c) 964 d) 965
43

S-ar putea să vă placă și