ORIŢĂ FLORENTINA PAULA

COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
PROIECT DE LECŢIE
PROGRESII ARITMETICE
Data: 9.11.2010
Clasa a IX-a D
Profesor: ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
Disciplina:Matematică
Tema lecţiei: PROGRESII ARITMETICE
Tipul lecţiei: Lecţie de dobândire de noi cunoştinţe
Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice.
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete.
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora.
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii – problemă.
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.
Competenţe specifice:
• Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt şiruri, progresii.
• Recunoaşterea unor proprietăţi ale unor şiruri în scopul caracterizării acestora ca fiind progresii.
• Identificarea unor formule de recurenţă pe bază de raţionamente de tip inductiv.
• Analiza datelor în vederea aplicării unor formule de recurenţă sau a raţionamentului de tip inductiv în rezolvarea problemelor legate de
calculul sumei şi a anumitor termeni dintr-o progresie.
• Asocierea unei situaţii – problemă cu un model matematic de tip şir, progresie.
1
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
Valori şi atitudini:
1. Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, a independenţei în gândire şi acţiune.
2. Manifestarea iniţiativei, a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, a tenacităţii, a perseverenţei şi a capacităţii de concentrare.
3. Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a
construirii unei teorii.
4. Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme
practice.
5. Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională.
STRATEGII DIDACTICE:
• Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul individual, descoperirea dirijată
• Modul de organizare al clasei: frontal, individual
• Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite; analiza şi compararea rezultatelor elevilor; aprecierea corectitudinii rezolvării
aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor).
RESURSE:
• Materiale didactice: manualul, fişe cu probleme, tabla, creta, prezentare power point,calculator
• Umane: 24 elevi
• Temporale: 50 min
Locul: sala de clasă.
Bibliografie: programa şcolară, planificarea, manual matematică clasa a IX M. Burtea, G.Burtea, Ed. Carminis, culegere probleme clasa a IX
Ed. Campion.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
2
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
Etapele lecţiei
Conţinutul lecţiei
Metode
Modul de
organizare
Procedee de
evaluare
1. Moment
organizatoric
Verificarea prezenţei elevilor, notarea
absenţelor în catalog.
Conversaţie
Frontal
2. Captarea
atenţiei
Verificarea temei prin sondaj, prin
confruntarea rezultatelor, iar dacă există
probleme nerezolvate, acestea se rezolvă la
tablă.
Conversaţie
Frontal
Individual
analiza
răspunsurilor
3. Anunţarea
temei
Se anunţă clasa că lecţia prezentată se
intitulează Progresii aritmetice, se prezintă
competenţele
Conversaţie
Frontal observarea
elevilor
4. Dirijarea
învăţării

Definiţie. Un şir 1
) (
≥ n n
a
pentru care fiecare
termen, începând cu al doilea, se obţine din
precedentul prin adăugarea aceluiaşi număr r
se numeşte progresie aritmetică. Numărul r se
numeşte raţia progresiei.
Conversaţie
Explicaţie
Problematizarea
Exerciţiul
Frontal
Individual
analiza
răspunsurilor
3
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
Dacă 1
) (
≥ n n
a
este progresie aritmetică avem
2 1 3 2
, a a r a a r · + · +
,…,
, 1 r a a n n + · −
2 ≥ n
(relaţia de recurenţă)
Şirul 1
) (
≥ n n
a
este progresie aritmetică dacă
arătam că diferenţa a doi termeni consecutivi
,
1 − n
a
n
a
este constantă.
Orice progresie aritmetică este bine definită
dacă se cunosc primul termen şi raţia.
Aplicaţii:
 Şirul cu termenul general
3, 2
n
a n n · + ≥
,
este progresie aritmetică.
 Şirul cu termenul general
2 3 , 2
n
n
b n · + ≥

nu este progresie aritmetică.
Progresia aritmetică 1
) (
≥ n n
a
este un şir strict
crescător, dacă raţia r >0 şi strict descrescător
dacă raţia r <0.
Formula termenului general. Dacă şirul
1
) (
≥ n n
a
este o progresie aritmetică având
primul termen 1
a
şi raţia r, atunci termenul
general n
a
are forma
, ) 1 (
1
r n a a
n
− + ·
2 n ∀ ≥ .
Demonstraţia se realizează prin metoda
inducţiei matematice.
4
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
Aplicaţii:
 Scrieţi primii trei termeni ai progresiei
aritmetice, unde 1
2, 3 a r · ·
.
 Scrie termenii 4 11
, a a
pentru progresia ce
are 1
1, 2 a r · − ·
O proprietate importantă a progresiilor
aritmetice este cea legată de faptul că şirul
1
) (
≥ n n
a
este o progresie aritmetică dacă şi
numai dacă orice termen al său, începând cu al
doilea, este medie aritmetică a termenilor
vecini lui, adică dacă ,
2
1 1 + −
+
·
n n
n
a a
a 2 ≥ ∀n .
Trei numere x, y, z sunt în progresie aritmetică
dacă şi numai dacă
2
x z
y
+
·
.
Aplicaţii:
 Să se determine al 21-lea termen al
progresiei aritmetice 1
) (
≥ n n
a
, unde
3 10
12, 54 a a · ·
,.
 Să se determine numărul real x, ştiind că
numerele x – 4, x+2 şi 2x + 2 sunt
termeni consecutivi ai unei progresii
aritmetice.
5
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
Suma oricăror două numere egal depărtate de
numerele extreme
) (
1 + −
+
k n k
a a
este egală cu
suma numerelor extreme n
a a +
1 .
Suma primilor n termeni ai progresiei
aritmetice 1
) (
≥ n n
a
este dată de formula
1
1
( )
,
2
n
n
n k
k
a a n
S a
·
+
· ·
∑ 2 n ∀ ≥ , sau

( ) [ ]
2
1 2
1
n r n a
S
n
− +
· .
Aplicaţie:
 Să se calculeze suma primilor 20 de
termeni ai progresiei aritmetice dacă
1
4, 3 a r · − · −
.
5.Intensificarea
retenţiei
Prezentarea power point Progresii aritmetice
Fişă de lucru
Conversaţie
Explicaţie
Problematizarea
Exerciţiul
Învăţarea prin
descoperire
Frontal
Individual
analiza
răspunsurilor
6. Asigurarea
feed – back-
Fişă de lucru Muncă
independentă
Individual analiza
răspunsurilor
6
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
ului
7. Evaluare
Aprecierea elevilor care au răspuns în timpul
lecţiei
Conversaţie Frontal
Individual
8. Tema pentru
acasă
Exerciţiile 1,2,3 manual pag79
Problemele rămase nerezolvate din fişă
Conversaţie
Explicaţia
Frontal
Fişă de lucru
Completaţi
1.
7
Fie progresia
aritmetică în care
50
80 a · , 2 r ·
1
....... a ·
100
....... S ·
12
....... S ·
30
....... a ·
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
2. Completaţi tabelul
1
1
2
a · −
3
3
2
a ·
r= S14=
5
12 a ·
19
19 a ·
31
a ·
9 7
a a − ·
1
33 a ·
26
1053 S · r=
11
a ·
3. Demonstraţi că dacă
2 2 2
, , x y z sunt în progresie aritmetică atunci
1 1 1
; ;
y z x z x y + + +
sunt în progresie aritmetică.
4. Într-o progresie aritmetică suma primilor n termeni este de forma 1
4
n
n
S n
| `
· −

. ,
. Să se determine primul termen şi raţia progresiei.
5. Termenii unei progresii aritmetice satisfac relaţiile
1 5
2 6
50
120
a a
a a
+ · ¹
'
+ ·
¹
. Să se determine n ştiind că 30
n
S · .
6. Determină x ştiind că numerele x+1, 2x – 3 şi x – 3 sunt în progresie aritmetică.
7. Determină x ştiind că numerele ( ) ( )
2
2
2 2
1 , , x a x a x + + + sunt în progresie aritmetică.
8. Să se rezolve ecuaţia: 1 5 9 ... 780 x + + + + · .
9. Demonstraţi că numerele: 2 , 3 , 5 nu pot fi termenii consecutivi, ai unei progresii aritmetice.

8
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
9

2. culegere probleme clasa a IX Ed. Dezvoltarea simţului estetic şi critic. 5. G. a tenacităţii. explicaţia. descoperirea dirijată • Modul de organizare al clasei: frontal. STRATEGII DIDACTICE: • Metode şi procedee: conversaţia euristică. Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice. aprecierea corectitudinii rezolvării aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor). 4. fişe cu probleme. Manifestarea iniţiativei.Burtea. prezentare power point. TELEORMAN Valori şi atitudini: 1. creta. ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii. a independenţei în gândire şi acţiune. individual • Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite. lucrul individual. exerciţiul. Carminis. problematizarea. RESURSE: • Materiale didactice: manualul. 3. Bibliografie: programa şcolară. a capacităţii de a aprecia rigoarea.GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE. a perseverenţei şi a capacităţii de concentrare..ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC . Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională. Campion. tabla. Ed. a disponibilităţii de a aborda sarcini variate. creative. planificarea. Dezvoltarea unei gândiri deschise. DESFĂŞURAREA LECŢIEI 2 . analiza şi compararea rezultatelor elevilor. Burtea. manual matematică clasa a IX M.calculator • Umane: 24 elevi • Temporale: 50 min Locul: sala de clasă.

Dirijarea învăţării Conversaţie Frontal Definiţie. se prezintă competenţele Conversaţie Individual Frontal 3. analiza răspunsurilor 3 . notarea Metode Conversaţie Modul de Procedee de organizare evaluare Frontal Frontal analiza răspunsurilor Verificarea temei prin sondaj. Moment organizatoric 2. Numărul r se Exerciţiul numeşte raţia progresiei. se obţine din precedentul prin adăugarea aceluiaşi număr r Problematizarea se numeşte progresie aritmetică. Un şir (a n ) n≥1 pentru care fiecare Explicaţie Individual termen. Anunţarea temei observarea elevilor Conversaţie 4.ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC . prin confruntarea rezultatelor. iar dacă există probleme nerezolvate. acestea se rezolvă la tablă. TELEORMAN Etapele lecţiei 1. Captarea atenţiei Conţinutul lecţiei Verificarea prezenţei absenţelor în catalog. începând cu al doilea. Se anunţă clasa că lecţia prezentată se intitulează Progresii aritmetice..GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE. elevilor.

atunci termenul general a n are forma a n = a1 + (n −1)r . 4 . Şirul cu termenul general bn = 2 + 3n .GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE.. a n este constantă. n ≥ 2 nu este progresie aritmetică.….ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC . Demonstraţia se realizează prin metoda inducţiei matematice. Aplicaţii:  Şirul cu termenul general an = n + 3. Dacă şirul ( a n ) n ≥ este o progresie aritmetică având 1 primul termen a1 şi raţia r. a 1 r Orice progresie aritmetică este bine definită dacă se cunosc primul termen şi raţia. TELEORMAN Dacă este progresie aritmetică avem a2 = a1 + r . Formula termenului general. n ≥2 (relaţia de recurenţă) Şirul (a n ) n≥1 este progresie aritmetică dacă arătam că diferenţa a doi termeni consecutivi a n − .  Progresia aritmetică (a n ) n≥1 este un şir strict crescător. 1 (a n ) n≥ 1 an = n− + . a3 = a2 + r . n ≥ 2 . este progresie aritmetică. dacă raţia r >0 şi strict descrescător dacă raţia r <0. ∀n ≥ 2 .

 Scrie termenii a4 . y. este medie aritmetică a termenilor vecini lui. Să se determine numărul real x. z sunt în progresie aritmetică x+z . x+2 şi 2x + 2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. ştiind că numerele x – 4. unde a1 = 2. a11 pentru progresia ce are a1 = −1. 2  Să se determine al 21-lea termen al progresiei aritmetice (a n ) n≥1 . adică dacă a n = dacă şi numai dacă y = Aplicaţii:  a n −1 + a n +1 . r = 3 . r = 2 O proprietate importantă a progresiilor aritmetice este cea legată de faptul că şirul ( a n ) n ≥ este o progresie aritmetică dacă şi 1 numai dacă orice termen al său. TELEORMAN Aplicaţii:  Scrieţi primii trei termeni ai progresiei aritmetice. unde a3 = 12. 5 .GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE... ∀n ≥ 2 . a10 = 54 . 2 Trei numere x.ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC . începând cu al doilea.

Conversaţie Frontal analiza răspunsurilor Prezentarea power point Progresii aritmetice Fişă de lucru 5. sau 2 Sn = [ 2a1 + ( n − 1) r ] n 2 .GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE. TELEORMAN Suma oricăror două numere egal depărtate de numerele extreme (a k + a n −k +1 ) este egală cu suma numerelor extreme a1 + a n .ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC . r = −3 .Intensificarea retenţiei Explicaţie Individual Problematizarea Exerciţiul Învăţarea prin descoperire 6. Suma primilor n termeni ai progresiei aritmetice (a n ) n≥1 este dată de formula S n = ∑ ak = k =1 n (a1 + an )n .. ∀n ≥ 2 . Asigurarea feed – back- Fişă de lucru Muncă independentă Individual analiza răspunsurilor 6 . Aplicaţie:  Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice dacă a1 = −4.

.GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE. Fie progresia aritmetică în care a3 0 = ... Tema pentru Exerciţiile 1... S1 2 = .2...3 manual pag79 acasă Problemele rămase nerezolvate din fişă Fişă de lucru Completaţi 1. 7 .... r = 2 S1 00 = ....ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC .... TELEORMAN ului 7..... a50 = 80 .... a1 = . Evaluare Aprecierea elevilor care au răspuns în timpul lecţiei Conversaţie Frontal Individual Conversaţie Explicaţia Frontal 8...

. Demonstraţi că numerele: 2. 5 nu pot fi termenii consecutivi. sunt în progresie aritmetică.. Determină x ştiind că numerele 1 + x . Determină x ştiind că numerele x+1. y . ai unei progresii aritmetice. z sunt în progresie aritmetică atunci 1 1 1 . Să se determine n ştiind că S n = 30 . a2 + a6 = 120  6. a + x 2 ( ) 2 sunt în progresie aritmetică. Să se rezolve ecuaţia: 1 + 5 + 9 + . 9. Într-o progresie aritmetică suma primilor n termeni este de forma S n = n  5. Termenii unei progresii aritmetice satisfac relaţiile   a1 + a5 = 50 .GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE. TELEORMAN 2. 2x – 3 şi x – 3 sunt în progresie aritmetică. y+z x+z x+ y n  − 1 .. Să se determine primul termen şi raţia progresiei. + x = 780 . ( a + x ) . 4  4. 8. 8 . Demonstraţi că dacă x . 3 . . 2 2 7.ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC . Completaţi tabelul a1 = − 1 2 a3 = 3 2 r= a31 = r= S14= a9 − a7 = a11 = a5 = 12 a1 = 33 a19 = 19 S 26 = 1053 2 2 2 3.

GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE.ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC .. TELEORMAN 9 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful