ORIŢĂ FLORENTINA PAULA

COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
PROIECT DE LECŢIE
PROGRESII ARITMETICE
Data: 9.11.2010
Clasa a IX-a D
Profesor: ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
Disciplina:Matematică
Tema lecţiei: PROGRESII ARITMETICE
Tipul lecţiei: Lecţie de dobândire de noi cunoştinţe
Competenţe generale:
1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice.
3. Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete.
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora.
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii – problemă.
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.
Competenţe specifice:
• Recunoaşterea unor corespondenţe care sunt şiruri, progresii.
• Recunoaşterea unor proprietăţi ale unor şiruri în scopul caracterizării acestora ca fiind progresii.
• Identificarea unor formule de recurenţă pe bază de raţionamente de tip inductiv.
• Analiza datelor în vederea aplicării unor formule de recurenţă sau a raţionamentului de tip inductiv în rezolvarea problemelor legate de
calculul sumei şi a anumitor termeni dintr-o progresie.
• Asocierea unei situaţii – problemă cu un model matematic de tip şir, progresie.
1
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
Valori şi atitudini:
1. Dezvoltarea unei gândiri deschise, creative, a independenţei în gândire şi acţiune.
2. Manifestarea iniţiativei, a disponibilităţii de a aborda sarcini variate, a tenacităţii, a perseverenţei şi a capacităţii de concentrare.
3. Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a capacităţii de a aprecia rigoarea, ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a
construirii unei teorii.
4. Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme
practice.
5. Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională.
STRATEGII DIDACTICE:
• Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, lucrul individual, descoperirea dirijată
• Modul de organizare al clasei: frontal, individual
• Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite; analiza şi compararea rezultatelor elevilor; aprecierea corectitudinii rezolvării
aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor).
RESURSE:
• Materiale didactice: manualul, fişe cu probleme, tabla, creta, prezentare power point,calculator
• Umane: 24 elevi
• Temporale: 50 min
Locul: sala de clasă.
Bibliografie: programa şcolară, planificarea, manual matematică clasa a IX M. Burtea, G.Burtea, Ed. Carminis, culegere probleme clasa a IX
Ed. Campion.
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
2
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
Etapele lecţiei
Conţinutul lecţiei
Metode
Modul de
organizare
Procedee de
evaluare
1. Moment
organizatoric
Verificarea prezenţei elevilor, notarea
absenţelor în catalog.
Conversaţie
Frontal
2. Captarea
atenţiei
Verificarea temei prin sondaj, prin
confruntarea rezultatelor, iar dacă există
probleme nerezolvate, acestea se rezolvă la
tablă.
Conversaţie
Frontal
Individual
analiza
răspunsurilor
3. Anunţarea
temei
Se anunţă clasa că lecţia prezentată se
intitulează Progresii aritmetice, se prezintă
competenţele
Conversaţie
Frontal observarea
elevilor
4. Dirijarea
învăţării

Definiţie. Un şir 1
) (
≥ n n
a
pentru care fiecare
termen, începând cu al doilea, se obţine din
precedentul prin adăugarea aceluiaşi număr r
se numeşte progresie aritmetică. Numărul r se
numeşte raţia progresiei.
Conversaţie
Explicaţie
Problematizarea
Exerciţiul
Frontal
Individual
analiza
răspunsurilor
3
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
Dacă 1
) (
≥ n n
a
este progresie aritmetică avem
2 1 3 2
, a a r a a r · + · +
,…,
, 1 r a a n n + · −
2 ≥ n
(relaţia de recurenţă)
Şirul 1
) (
≥ n n
a
este progresie aritmetică dacă
arătam că diferenţa a doi termeni consecutivi
,
1 − n
a
n
a
este constantă.
Orice progresie aritmetică este bine definită
dacă se cunosc primul termen şi raţia.
Aplicaţii:
 Şirul cu termenul general
3, 2
n
a n n · + ≥
,
este progresie aritmetică.
 Şirul cu termenul general
2 3 , 2
n
n
b n · + ≥

nu este progresie aritmetică.
Progresia aritmetică 1
) (
≥ n n
a
este un şir strict
crescător, dacă raţia r >0 şi strict descrescător
dacă raţia r <0.
Formula termenului general. Dacă şirul
1
) (
≥ n n
a
este o progresie aritmetică având
primul termen 1
a
şi raţia r, atunci termenul
general n
a
are forma
, ) 1 (
1
r n a a
n
− + ·
2 n ∀ ≥ .
Demonstraţia se realizează prin metoda
inducţiei matematice.
4
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
Aplicaţii:
 Scrieţi primii trei termeni ai progresiei
aritmetice, unde 1
2, 3 a r · ·
.
 Scrie termenii 4 11
, a a
pentru progresia ce
are 1
1, 2 a r · − ·
O proprietate importantă a progresiilor
aritmetice este cea legată de faptul că şirul
1
) (
≥ n n
a
este o progresie aritmetică dacă şi
numai dacă orice termen al său, începând cu al
doilea, este medie aritmetică a termenilor
vecini lui, adică dacă ,
2
1 1 + −
+
·
n n
n
a a
a 2 ≥ ∀n .
Trei numere x, y, z sunt în progresie aritmetică
dacă şi numai dacă
2
x z
y
+
·
.
Aplicaţii:
 Să se determine al 21-lea termen al
progresiei aritmetice 1
) (
≥ n n
a
, unde
3 10
12, 54 a a · ·
,.
 Să se determine numărul real x, ştiind că
numerele x – 4, x+2 şi 2x + 2 sunt
termeni consecutivi ai unei progresii
aritmetice.
5
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
Suma oricăror două numere egal depărtate de
numerele extreme
) (
1 + −
+
k n k
a a
este egală cu
suma numerelor extreme n
a a +
1 .
Suma primilor n termeni ai progresiei
aritmetice 1
) (
≥ n n
a
este dată de formula
1
1
( )
,
2
n
n
n k
k
a a n
S a
·
+
· ·
∑ 2 n ∀ ≥ , sau

( ) [ ]
2
1 2
1
n r n a
S
n
− +
· .
Aplicaţie:
 Să se calculeze suma primilor 20 de
termeni ai progresiei aritmetice dacă
1
4, 3 a r · − · −
.
5.Intensificarea
retenţiei
Prezentarea power point Progresii aritmetice
Fişă de lucru
Conversaţie
Explicaţie
Problematizarea
Exerciţiul
Învăţarea prin
descoperire
Frontal
Individual
analiza
răspunsurilor
6. Asigurarea
feed – back-
Fişă de lucru Muncă
independentă
Individual analiza
răspunsurilor
6
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
ului
7. Evaluare
Aprecierea elevilor care au răspuns în timpul
lecţiei
Conversaţie Frontal
Individual
8. Tema pentru
acasă
Exerciţiile 1,2,3 manual pag79
Problemele rămase nerezolvate din fişă
Conversaţie
Explicaţia
Frontal
Fişă de lucru
Completaţi
1.
7
Fie progresia
aritmetică în care
50
80 a · , 2 r ·
1
....... a ·
100
....... S ·
12
....... S ·
30
....... a ·
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
2. Completaţi tabelul
1
1
2
a · −
3
3
2
a ·
r= S14=
5
12 a ·
19
19 a ·
31
a ·
9 7
a a − ·
1
33 a ·
26
1053 S · r=
11
a ·
3. Demonstraţi că dacă
2 2 2
, , x y z sunt în progresie aritmetică atunci
1 1 1
; ;
y z x z x y + + +
sunt în progresie aritmetică.
4. Într-o progresie aritmetică suma primilor n termeni este de forma 1
4
n
n
S n
| `
· −

. ,
. Să se determine primul termen şi raţia progresiei.
5. Termenii unei progresii aritmetice satisfac relaţiile
1 5
2 6
50
120
a a
a a
+ · ¹
'
+ ·
¹
. Să se determine n ştiind că 30
n
S · .
6. Determină x ştiind că numerele x+1, 2x – 3 şi x – 3 sunt în progresie aritmetică.
7. Determină x ştiind că numerele ( ) ( )
2
2
2 2
1 , , x a x a x + + + sunt în progresie aritmetică.
8. Să se rezolve ecuaţia: 1 5 9 ... 780 x + + + + · .
9. Demonstraţi că numerele: 2 , 3 , 5 nu pot fi termenii consecutivi, ai unei progresii aritmetice.

8
ORIŢĂ FLORENTINA PAULA
COLEGIUL TEHNIC ,,GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’
TURNU MĂGURELE, TELEORMAN
9

Ed. culegere probleme clasa a IX Ed. descoperirea dirijată • Modul de organizare al clasei: frontal. Dezvoltarea simţului estetic şi critic. Dezvoltarea unei gândiri deschise. a independenţei în gândire şi acţiune. Burtea. Campion. TELEORMAN Valori şi atitudini: 1. G. planificarea. fişe cu probleme. a disponibilităţii de a aborda sarcini variate. a tenacităţii. 5.calculator • Umane: 24 elevi • Temporale: 50 min Locul: sala de clasă.Burtea. problematizarea. Manifestarea iniţiativei. Formarea motivaţiei pentru studierea matematicii ca domeniu relevant pentru viaţa socială şi profesională.GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE. explicaţia. Carminis.ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC . manual matematică clasa a IX M. aprecierea corectitudinii rezolvării aplicaţiilor (verbală / notarea activităţii elevilor). individual • Procedee de evaluare : analiza răspunsurilor primite. ordinea şi eleganţa în arhitectura rezolvării unei probleme sau a construirii unei teorii. DESFĂŞURAREA LECŢIEI 2 . creative. STRATEGII DIDACTICE: • Metode şi procedee: conversaţia euristică. a perseverenţei şi a capacităţii de concentrare. 2. 3. creta. 4. a capacităţii de a aprecia rigoarea. Bibliografie: programa şcolară.. tabla. analiza şi compararea rezultatelor elevilor. prezentare power point. Formarea obişnuinţei de a recurge la concepte şi metode matematice în abordarea unor situaţii cotidiene sau pentru rezolvarea unor probleme practice. exerciţiul. RESURSE: • Materiale didactice: manualul. lucrul individual.

Un şir (a n ) n≥1 pentru care fiecare Explicaţie Individual termen. TELEORMAN Etapele lecţiei 1.. notarea Metode Conversaţie Modul de Procedee de organizare evaluare Frontal Frontal analiza răspunsurilor Verificarea temei prin sondaj. analiza răspunsurilor 3 . Captarea atenţiei Conţinutul lecţiei Verificarea prezenţei absenţelor în catalog. Dirijarea învăţării Conversaţie Frontal Definiţie. se obţine din precedentul prin adăugarea aceluiaşi număr r Problematizarea se numeşte progresie aritmetică. iar dacă există probleme nerezolvate. Moment organizatoric 2. Anunţarea temei observarea elevilor Conversaţie 4. prin confruntarea rezultatelor. începând cu al doilea. acestea se rezolvă la tablă. elevilor.ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC . Numărul r se Exerciţiul numeşte raţia progresiei. se prezintă competenţele Conversaţie Individual Frontal 3. Se anunţă clasa că lecţia prezentată se intitulează Progresii aritmetice.GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE.

n ≥2 (relaţia de recurenţă) Şirul (a n ) n≥1 este progresie aritmetică dacă arătam că diferenţa a doi termeni consecutivi a n − . TELEORMAN Dacă este progresie aritmetică avem a2 = a1 + r . 4 . 1 (a n ) n≥ 1 an = n− + . n ≥ 2 .ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC . Aplicaţii:  Şirul cu termenul general an = n + 3. Demonstraţia se realizează prin metoda inducţiei matematice. a3 = a2 + r .. n ≥ 2 nu este progresie aritmetică. Şirul cu termenul general bn = 2 + 3n . Formula termenului general. atunci termenul general a n are forma a n = a1 + (n −1)r . Dacă şirul ( a n ) n ≥ este o progresie aritmetică având 1 primul termen a1 şi raţia r.GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE.  Progresia aritmetică (a n ) n≥1 este un şir strict crescător. este progresie aritmetică. ∀n ≥ 2 .…. a 1 r Orice progresie aritmetică este bine definită dacă se cunosc primul termen şi raţia. dacă raţia r >0 şi strict descrescător dacă raţia r <0. a n este constantă.

2 Trei numere x. unde a1 = 2. a10 = 54 .. r = 2 O proprietate importantă a progresiilor aritmetice este cea legată de faptul că şirul ( a n ) n ≥ este o progresie aritmetică dacă şi 1 numai dacă orice termen al său. 2  Să se determine al 21-lea termen al progresiei aritmetice (a n ) n≥1 . unde a3 = 12.GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE. ∀n ≥ 2 . a11 pentru progresia ce are a1 = −1.ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC . TELEORMAN Aplicaţii:  Scrieţi primii trei termeni ai progresiei aritmetice. începând cu al doilea. 5 . ştiind că numerele x – 4. r = 3 . z sunt în progresie aritmetică x+z .  Scrie termenii a4 .. y. x+2 şi 2x + 2 sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice. adică dacă a n = dacă şi numai dacă y = Aplicaţii:  a n −1 + a n +1 . Să se determine numărul real x. este medie aritmetică a termenilor vecini lui.

∀n ≥ 2 .GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE.ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC . sau 2 Sn = [ 2a1 + ( n − 1) r ] n 2 . Conversaţie Frontal analiza răspunsurilor Prezentarea power point Progresii aritmetice Fişă de lucru 5. Asigurarea feed – back- Fişă de lucru Muncă independentă Individual analiza răspunsurilor 6 . r = −3 . TELEORMAN Suma oricăror două numere egal depărtate de numerele extreme (a k + a n −k +1 ) este egală cu suma numerelor extreme a1 + a n . Aplicaţie:  Să se calculeze suma primilor 20 de termeni ai progresiei aritmetice dacă a1 = −4..Intensificarea retenţiei Explicaţie Individual Problematizarea Exerciţiul Învăţarea prin descoperire 6. Suma primilor n termeni ai progresiei aritmetice (a n ) n≥1 este dată de formula S n = ∑ ak = k =1 n (a1 + an )n .

ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC .... 7 .3 manual pag79 acasă Problemele rămase nerezolvate din fişă Fişă de lucru Completaţi 1.2.... S1 2 = ...... TELEORMAN ului 7..... Fie progresia aritmetică în care a3 0 = . a50 = 80 ..GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE....... Tema pentru Exerciţiile 1. a1 = ... r = 2 S1 00 = . Evaluare Aprecierea elevilor care au răspuns în timpul lecţiei Conversaţie Frontal Individual Conversaţie Explicaţia Frontal 8..

Demonstraţi că numerele: 2. Determină x ştiind că numerele 1 + x . Determină x ştiind că numerele x+1. a + x 2 ( ) 2 sunt în progresie aritmetică. Completaţi tabelul a1 = − 1 2 a3 = 3 2 r= a31 = r= S14= a9 − a7 = a11 = a5 = 12 a1 = 33 a19 = 19 S 26 = 1053 2 2 2 3. Într-o progresie aritmetică suma primilor n termeni este de forma S n = n  5. ai unei progresii aritmetice. ( a + x ) .. Să se determine primul termen şi raţia progresiei. y . . a2 + a6 = 120  6.. TELEORMAN 2. sunt în progresie aritmetică.GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE. Să se determine n ştiind că S n = 30 . 3 . 2 2 7. Demonstraţi că dacă x . Termenii unei progresii aritmetice satisfac relaţiile   a1 + a5 = 50 . 5 nu pot fi termenii consecutivi. 8 . 4  4. Să se rezolve ecuaţia: 1 + 5 + 9 + . 9.. 8. + x = 780 . 2x – 3 şi x – 3 sunt în progresie aritmetică.ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC . z sunt în progresie aritmetică atunci 1 1 1 . y+z x+z x+ y n  − 1 .

.ORIŢĂ FLORENTINA PAULA COLEGIUL TEHNIC . TELEORMAN 9 .GENERAL DAVID PRAPORGESCU’’ TURNU MĂGURELE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful