Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
FACULTATEA ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII
Departamentul Telecomunicații

Dare de seamă
Lucrare de laborator nr.3
la disciplina: Rețele inteligente de comunicații

Tema: Studierea Statiei de baza pentru retelele de comunicatii mobile celulare de


generatia 1,ce functioneaza in standardul NMT 450i

A efectuat
studenta grupei IMTC-171 B.Rotari

A verificat
conf. univ., dr. I. Avram
Nota_______________

Chișinău 2020
1.1 Scopul lucrarii:
Strudierea constructiei, caracteristicilor tehnice si functiilor modulelor,
tractelor, numarului total de canale ale statiei de baza (BS-Base Station) model
BD-28N si cerintele catre canalele care pot fi utilizate pe teritoriul acoperit de o
singura BS

1.2 Obiectivele lucrarii:


Studentul trebuie sa studieze sis a memorizeze schema de structura,
constructia si toate partile componente ale statiei de baza model BD-28N, tipurile
de canale,numerele si functiile lor. Este necesar de studiat si memorizat benzile de
frecventa de emisie si receptive ale BS.De asemenea fiecare student trebuie sa stie
sa construiasca planul de frecvente, in care functioneaza o BS, sis a indice
formarea unui canal duplex,explicind metoda de duplexare utilizata.

2. Schema de structură și construcția BS model BD-28N


Stația de bază de model BD-28N în sistemul de comunicații, mobile celulare
în standardul NMT-450i efectuează rolul de interfață, asigurînd conexiunea între
toate echipamentele mobile (ME – mobile equipment), amplasate pe teritoriul
acoperit de această BS şi Centrul de comutații mobile (MSC Telephone Exchange)
ale rețelei date. Întrucît fiecare BS asigură deservirea electromagnetică, funcția de
bază a BS este retransmiterea semnalelor de la fiecare ME la MSC şi invers.
Necesitatea de retransmitere concomitentă a mesajelor de la cîteva ME
condiționează necesitatea existenței în BS a cîtorva radiocanale duplex de trafic. In
aşa fel BS, reprezintă o stație radio automatizată multicanal (radioretranslator),
controlată de centrul mobil de comutații (MTX) al sistemului de comunicații
mobile.
2.1. Elementele stației BD-28N

Elementele princpale ale BS sunt:

 blocul canalelor,
 blocuri de unire în trunchi a canalelor de emisie de frecvență înaltă
(combainere),
 distribuitor multicanal de recepție la frecvență înaltă,
 buclă pentru verificare la FÎ,
 -blocul interfeței.

Blocul canalelor BS inelude 8 radiocanale duplex şi un canal de recepție de


măsurare. Tractele de recepție în radiocanalele duplex prezintă radioreceptoare
clasice de superheterodină cu transformare dublă a frecvenței, posibilitatea de
acordare automată în banda frecvențelor 453,0...457,5 MHz cu pasul rețelei
frecventțelor de Δfc = 25kHz(20kHZ). Acordarea tractelor de recepție se
efectuează cu ajutorul blocurilor de control și automatizare, incluse în fiecare
radiocanal duplex.

2.2. Tractele de recepție

La pregătirea funcționării, fiecare tract de recepție se acordează la frecvența


„sa" de lucru frec, încît frecvențele de recepție ale tractelor vecine trebuie să fie
una față de alta la o distanță în frecvență nu mai mică ca (4...7)x Δfc =
100...175kHz. Canalul radiorecepție de măsurare include blocul de control şi
automatizare și radioreceptorul de măsurare. El se utilizează pentru măsurarea
nivelelor de control ale semnalului- pilot (0-semnal-FFSK- Fast Frequency Shift
Keying) şi ale perturbațiilor pe oricare din 8 frecvențe purtătoare de lucru de
recepție ale BS, la fel și pe frecvențele purtătoare de recepție ale altor BS ale
sistemului, conform comenzilor de control, transmise din centrul de comutație
MTX. In aşa fel, receptorul de măsurare poate automat să se reacordeze pe oricare
din 180 de frecvențe purtătoare în banda de 453,0..457,5 MHz.

2.3. Tractele de emisie

Tractele de emisie în radiocanalele duplex prezintă radioemițătoare tipice


care lucrează în banda de frecvențe de 463,0...467,5 MHz, cu reglarea automată
discretă a puterei de ieşire Pies de la 0,75 pînă la 50 W. Fixarea a 8 frecvențe de
lucru de emisie femis se efectuează cu ajutorul blocurilor de control și
automatizare respective. In afară de aceasta,acordarea frecvenței de emisie se
efectuează în blocurile de unire ale canalelor de emisie în FI (Frecvență Înnalta)
(combainere). Tractele de recepție și de emisie în fiecare radiocanal duplex se
acordează cu departajarea în frecvență de ΔF, = 10MHz, adică
Primul radiocanal duplex al BS în conformitate cu organizarea comunicației
și controlului prezintă canalul ,de apel", destinat doar pentru apelurile stațiilor
mobile din partea BS şi răspunsul la apeluri. Urmätoarele radiocanale duplex 2...8
sunt canale de “trafic", destinate pentru utilizare la organizarea convorbirilor între
abonați. Blocul de unire în trunchi a canalelor de emisie în Fi (combainere)
prezintă sarcina de rezonanță a tractelor de emisie. Un combainer uneşte ieşirile a
patru tracte de emisie. Cu ajutorul organelor de reglare şi circulatoarelor se asigură
o dezlegare în FI a tractelor de emisie între ele la lucrul pe o sarcină. Filtrarea
necesară se atinge cu condiția, că frecvențele femis sunt indepărtate una de alta la
valoarea decalajului Δf, = (4...7)Δfc.

Distribuitorul de recepție multicanal de FI (amplificator - distribuitor)


asigură unirea intrărilor a nouă tracte de recepție ale blocului de canale la
funcționarea pe o antenă.

Bucla pentru verificarea radiocanalelor duplex în FÎ asigură posibilitatea conectării


ieşirilor de măsurare a tractelor de emisie la intrările corespunzătoare ale tractului
de recepție, ce prezintă perechi duplexe, şi formază în aşa fel bucla de măsurare
fără emisie în ,eter". Construcția BS tipul BD- 28N este prezentată în figura 2.

2.4. Principiul de construcție pe module

BS tipul BD-28N a sistemului de comunicații celulare NMT- 450i se


construiește după principiul pe module. Un modul are forma unui dulap
dreptunghiular cu dimensiunile de 200x600x225 cm. Modulul BS prezintă un
dispozitiv funcțional finalizat, ce asigură îndeplinirea tuturor funcțiilor în
corespundere cu algoritmul de funcționare al sistemului. In interiorul modulului se
amplasează subblocurile, conectate între ele prin circuite de alimentare, control,
dirijare și întrări (ieşiri) pe FÎ.
Pe peretele de sus al modulului se amplasează blocul de acordare FÎ, ce
conține comutatoare FI şi conectoare ale antenelor de emisie și pe recepție.
Comutatorul antenelor de recepție prin intermediul RXANT1 asigură conexiunea
antenei de recepție comune PRA sau a 9 antene individuale la distribuitorul
multicanal de FÎ. La conectarea paralelă a 5 module ale BS conectoarele
RXANT1... RXANT5 se unesc, ce permite funcționarea pe o antenă a 40 de tracte
de recepție. Comutatorul antenelor de emisie prin intermediul conectorului
RXANTI permite de a conecta la ieşirile combainerilor de la 1 pînă la 16 antene de
emisie.
2.5. Amplificatorul – distribuitor

Amplificatorul - distribuitor de recepție (distribuitorul Fi Amplificatorul


multicanal) se amplasează în partea de sus a modulului. Toate 9 iesiri ale
amplificatorului distribuitor de recepție prin intermediul cablurilor coaxiale scurte
se conectează cu conectoarele FI ale tractului de receptie. Controlul și măsurarea
parametrilor tractelor de recepție se efectueaza cu ajutorul blocului de control, ce
se află pe peretele sting vertical a modulului. Opt subblocuri ale tractelor de emisie
se plasează în blocul canalelor sub dispozitivele radioreceptoare.

leşirile receptoarelor cu ajutorul cablurilor coaxiale se conectează cu


intrările combainerelor respective. Ieşirile de măsurare a receptoarelor se
amplasează sub ieşirile de bază. Cu ajutorul cablurilor coaxiale ele se conecteză la
intrările respective ale buclei pentru măsurarea în Fl,amplasate în blocul
generatorului. Controlul capacității de lucru a blocului canalelor se efectuează cu
ajutorul blocului de control, amplasat în partea de sus a peretelui stîng al
modulului.

2.6. Blocul interfeței

Blocul interfeței se află sub blocul canalelor şi se delimitează de el prin


blocul ventilatorului. Blocul interfeței asigură conectarea modulului la MTX cu
ajutorul liniei de comunicație multicanal și conectarea paralelă a modulelor pentru
mărirea capacității BS (fig.3).
Blocul interfeței asigură la fel controlul șşi măsurarea stări diferitor module
funcționale ale BS. In componența blocului interfeței intră cîteva subblocuri
(fig.4).

Cinci subblocuri din stînga CLI 11 prezintă liniile interfeței. Ele asigură
conectarea ieşirilor modulului de semnal, de generator de multiplexare și ieşirilor
audio cu alte module. Subblocul controlului și măsurărilor MUA 03 se plasează în
dreapta de la subblocurile CLI 11. El asigură controlul și reglarea în circuite a
frecvențelor sonore a BS. Blocul de măsurare are tensiunea de ieşire cu frecvența
fmas = 1kHz, nivelul căruia se reglează cu potențiometrul de pe panoul de dirijare
in limitele +6...-30 dB. Controlul se efectuează cu ajutorul indicatorului.

Subblocul CLC 12, amplasat în drepta de la subblocul MUA U3, prezintă un


bloc de control local. El asigură controlul operațional al capacității de lucru a BS.
Subblocul CLC 12 este legat cu blocurile de control şi. de logică CU a
radiocanalelor duplex prin magistrala serie comună. Comenzile de control se
transmit la nivelul TTL-logica. Informația de control se indică pe un panou LCD a
subblocului BCI 11, avînd forma unui receptor de radiotelefon, care prin cablu se
conectează cu subblocul CLC 12. Subblocul BCI are la fel o indicație cu diodă
luminiscentă şi sonoră.
2.7. Documentarea informației de control

Documentarea informației de control se efectuează cu ajutorul imprimantei


încorporate, care intră în componența subblocului CLC 12.
Blocul de control local cu ajutorul mufei RS 232 se poate conecta cu PC.
Două subblocuri din dreapta CMU 11 în blocul interfeței reprezintă blocurile
de măsurare a semnalelor antenei. Subblocul COX PC reprezintă blocul
generatorului de test în RF. El conectează autogeneratorul de cuart de semnal pilot,
care lucrează la frecvența fesp= 6,4 MHz. Frecvența pilot se apli că la
sintetizatoarele tractelor de recepție și emisie a blocului canalelor.

2.8. Blocuri de conectare ale canalelor de emisie în FI

Blocuri de conectare ale canalelor de emisie în FI CFA 03, CFA 04


(combainere) se amplasează în suportul BS sub blocul interfeței CLI 1 și este
separat de el prin blocul generatorului (subblocul COX 11C). Combainerul de sus
CFA 03/04 este separat de la cel de jos CFA 03/04 prin subblocul circulatorului
CTA 03. Capacitatea de lucru a blocurilor de conectare a canalelor de emisie în FI
se controlează cu ajutorul blocului de semnalizare, amplasat în partea de mijloc a
peretelui stîng al modulului. Ieşirea combainerului este legată cu bucla de
verificare în FÎ prin filtrul de emisie TFA 03, amplasat pe peretele drept al
modulului.

2.9. Blocul de alimentare al BS

Blocul se alimentare (BA) al BS (subblocul APA O1) se amplasează în


partea de jos a modulului. El asigură obținerea tensiunilor stabilizate de alimentare
de 24 V, 12 V şi 9,5 V. Blocul de alimentare este realizat sub aspectul a două
suporturi. Primul suport formează tensiunea de 24 V şi 9,5 V, iar al doilea
formează tensiunea de 12 V. Blocul de control in componența blocului de
alimentare are o logică programată, care asigură controlul operativ al capacității de
lucru a sursei de alimentare, protecția contra supratensiunii in diferite circuite de
alimentare,semnalizare lucrului blocului.
Semnalizarea funcționării BA se realizează cu beculețe de semnalizare,
amplasate pe panoul frontal al blocului de control, care indică:

 existența tensiunii de intrare - culoarea galbenă,


 existența tensiunii mici - culoarea verde,
 existența erorii în funcționarea BA - culoarea roşie.

2.10. Radiocanalul duplex

Schema de structură a radiocanalului duplex al BS este indicată în figura 5.


Blocurile funcționale de bază ale radiocanalului duplex sunt tractul de
recepție, tractul de emisie, blocul de dirijare şi automatizare. Grupa funcțională a
tractului de recepție include radioreceptorul cu sintetizatorul RX şi tractul
semnalelor modulate RX AUDIO UF (receptorul de frecvență joasă). Grupa
funcțională a tractului de recepție include radioreceptorul cu sintetizatorul TX și
tractul semnalelor modulate TX AUDIO UF (emițătorul de frecvență joasă). Grupa
funcțională a blocului de dirijare și automatizare include blocul de control şi de
logică, blocul de formare şi prelucrare a semnalului măsurat (semnalul-0),
modemul semnalelor digitale (FFSK).

Intrările (ieşirile) de frecvență joasă ale radiocanalului duplex se conectează


cu linia interfeței, intrările de frecvență înaltă se conecteaza cu ramificatorul în Fi
multicanal, iar ieşirea de frecvență înaltă cu ieşirea unuia din combainerele BS.
leşirile de măsurare ale radiocanalului duplex se conectează cu blocul de control și
blocul controlului local al BS (în schema de structură nu se indică).Blocul de
control şi de logică se conectează cu alte elemente ale BS prin magistrala serie de
adrese și de date (în schema de structură nu se indică).

2.11. Blocul de prelucrare ai semnalului 0

Blocul de formare și prelucrare al semnalului 0 formează 4 variante ale


semnalelor de măsură cu frecvențele de 3955, 3985, 4015, 4045 Hz. Alegerea
frecvenței semnalului - 0 se efectuează cu o comandă de dirijare (CONTROL),
care se transmite de la blocul de control și logică (diferite frecvențe ale semnalelor
de măsurare se alocă acelor BS, care deservesc clasterele în care se repetă grupele
frecvențelor de lucru ale canalelor de trafic). Frecvențele semnalului 0 se formează
prin împărțirea frecvenței generatorului de cuarț. La prelucrarea semnalului 0
tractul de analiză se împarte în două ramuri. În prima ramură se măsoară nivelul
semnalului, iar în ramura a doua se măsoară nivelul zgomotului (f= + 100 Hz).
Tractul de prelucrare permite obținerea a două variante de comparație a nivelului
semnal/zgomot - de la +10 pînă la +40 dB (S/N,) și semnal/zgomot - de la -5 pină
la +10 dB (S/N, ). Datele de comparație se transmit în MTX pentru luarea deciziei.

2.12. Tractul de recepție

Tractul se recepție al radiocanalului duplex asigură recepția radiosemnalului de la


ME la o frecverță de lucru stabilită. La ieşirea radioreceptorului semnalul de
măsurare se transmite în blocul de prelucrare al semnalului 0. Semnalele analogice
(4UDIO) și digitale (FFSK) se transmit în tractul semnalelor modulate, unde se
divizează.

Semnalele digitale se transmit la demodulatorul FFSK, iar semnalele AUDIO - la


schema sumatorului. Schema sumatorului exclude şuntarea ieşirilor blocurilor RX
AUDIO şi modemului la concctarea la o linie a interfeței. Tractul de emisie a
radiocanalului duplex asigură transmisia semnalelor AUDIO, FFSK şi de măsurare
de frecvență joasă prin canalul de radiocomunicație. Semnalele informaționale
(AUDIO) și digitale (FFSK) sunt transmise din linia interfeței prin schema
sumatorului, unde se divizează. Semnalele FFSK se transmit pe modulatorul
FFSK, iar semnalele AUDIO - în tractul semnalelor modulatoare. La ieşirea
tractului TX AUDIO UF aceste semnale se unesc și se transmit la schema
sumatorului, la intrarea a doua se cae radioreceptorului pentru modularea
purtătoarei.

Blocul de control şi dirijare (CU-unitatea de control și comanda) semnalul 0 de


mäsură. Apoi semnalele sunt transmise la intrarea asigură controlul proceselor ce
se petrec în tractul de recepție si de emisie ale semnalelor.

3. Schema funcțională a BS model BD-28N


Tractul de emisie include: - tractul de radiofrecvență (radioemițătorul), -
sintetizatorul emițătorului (TX), - tractul semnalelor de modulație (emițătorul de
frecvență joasă). Sintetizatorul emițătorului (TX) asigură formarea unei rețele de
frecvențe stabile în banda 463,0...467,5 MHz cu pasul rețelei de Af=25
kHz.Tractul de radiofrecvență asigură amplificarea, controlul și reglarea puterii de
ieşire a radiosemnalului. Tractul semnalelor de modulație efectuează corecția și
reglarea nivelului semnalelor analogic (AUDIO), digital (FFSK) şi de măsurare
(semnalul 0) și introducerea lor la intrarea radioemițătorului. Semnalele analogice
şi digitale se transmit la intrarea tractului semnalelor de modulație prin schema
sumatorului (2), care permite excluderea şuntării ieşirilor tractelor pentru
semnalele FFSK şi AUDIO.

3.1. Tractul semnalelor de modulație Semnalele analogice după amplificare se


transmit pe compresorul (C), care asigură compresia semnalului 2:1 (pentru
martrea diapazonului dinamic). Prin comutatorul canalului (CC) semnalul AUDIO
se transmite la corectorul frecvențelor de jos (CFJ). Limitatorul inclinației (LI)
asigură reglarea automată a amplificării, iar cliperul (fixatorul) nivelului (CN) -
limitarea semnalului. Corectorul CAF (CA) efectuează creşterea semnalului CAF
în regiunea frecvențelor superioare cu +6 dB/octavă pentru asigurarea modulației
în fază a purtătoarei. Filtrul de corecție (FC) atenuează frecvențele semnalului mai
mici de 150 Hz cu 12 dB/octavă, iar mai mari de 3,4 kHz - cu 18 dB/octavă. În aşa
fel se asigură atenuarea zgomotelor în afara benzii de bază a canalului.

Semnalele digitale FFSK de la ieşirea sumatorului , se transmit la intrarea filtrului


de canal (FC) cu banda de trecere 0,3...3,4 kHz şi apoi prin detectorul de nivel
(DN) pe corectorul duratei impulsului (CDI) şi formei (CFI) corecție, semnalul
FFSK se transmite la modemul blocului de canale. Comutatorul canalului (CC) la
sosirea semnalului FFSK deconectează tractul semnalului AUDIO \la comanda de
dirijare (Uair), ce se transmite din blocul de logică și dirijare. Scherna sumatorului
(E2) la ieşirea emițătorului de frecvență joasă unește semnalele FFSK, transmise
din modem, semnalele AUDIO şi „0", transmise din blocul de formare a
semnalului-pilot (semnalul 0). Prin acestea se elimină şuntarea lor prin ieşirea
comună a tractului. impulsurilor. După circuitele de Semnalele de modulare de la
ieşirea sumatorului (E2) se transmit prin filtrul trece jos (FTJ) la generatorul dirijat
în tensiune (GDT), care .modulează generatorul (GMF). GMF lucrează în bucla
acordări frecvenței automate în fază (AFF) a sintetizatorului TX. Generarea
frecvenței de lucru la ieşirea sintetizatorului TX se explică mai jos.

3.2. Sintetizatorul frecvențelor emițătorului

Osciltatiile generatorului modulat în frecvență (GMF) amplificate în tractul


amplificatorului de grup, se transmit la divizorul M şi apoi la detectorul de fază
(DF). La altă intrare a DF se transmit oscilațiile etalon cu frecvența f=25 kHz,
obținute în generatorul de cuarț Seyp=6,4 MHz prin divizarea frecvenței la R=256.
La ieşirea DF se formează oscilații cu frecvența far= (M/R)fsp, care prin FTJ se
transmit la GMF. In asemenea mod nominalul frecvenței GMF se va schimba
discret cu schimbarea coeficientului de divizare M. Comenzile la divizorul cu
coeficientul de divizare variabil se transmit din blocul de control şi logică.
Coeficientul de divizare M al sintetizatorului TX asigură schimbarea frecvenței la
ieșirea lui în banda de 463,0...467,475 MHz cu pasul minim al unei plase de
frecvențe de Af=25 kHz. Pasul plasei frecventelor poate fi schimbat pe calea
schimbării coeficientului de divizare k de 2 ori (Af=12,5 kHz) la trecerea BS din
banda de bază a frecvențelor in banda suplimentară la comanda MTX.

3.3. Tractul de radiofrecvență al emițătorului


Tractul de radiofrecvență include trei etaje de amplificare tensiunii (AT) și
două etaje de amplificare a puterii (AP). Etajele de amplificare a tensiunii se
alimentează de la sursa de +12V, iar etajele de amplificare a puterii- de la o sursă
de +24V. Amplificatorul de putere preliminar prezintă amplificatoare de curent
monotact. Etajul de iesire al emițătorului prezintă un amplificator de putere în două
tacte. Acordul amplificatorului de putere AP cu tractele amplificării preliminare si
sarcina se efectuează cu ajutorul transformatoarelor de acord speciale (TA). Filtrul
trece jos la ieşirea AP asigură atenuarea armonicilor 2 si 3 ale semnalului de bază.

Perechea de direcționare TX la ieşirea emițătorului serveşte pentru captarea


semnalelor de măsurare a puterilor de emisie P(U) si reflectate PR(UR), care se
transmit în blocul de control. De pe linia P, ce direcționează cu perechea se scoate
semnalul Uf=-27 dB, iar de pe linia PR – semnalul UR = - 30 dB. Atenuatorul
micşorează semnalul de 40 de ori şi asugură nivelul lui permanent pentru lucrul
buclei RF. La creșterea puterii reflectate UR blocul de control şi de logică produce
semnalul de dirijare Upe, care asigură scăderea coeficientului amplificării etajelor
amplificării preliminare și de ieşire ale AP. Puterea semnalului la ieşire poate să se
schimbe discret de la 0,3 la 20 W la comenzile blocului- de control și de logică.

Ieşirile tractelor de emisie ale blocului de canale se conectează cu antena de


emisie prin blocuri de conexiune a canalelor de emisie la FI (combainere) şi filtrele
de emisie a blocului de acord în FÎ (figura 6).

Utilizarea circulatorului, sarcinii de rezonanță şi filtrului de emisie asigură


eliminarea zgomotelor tractului de emisie, precum și permite deconectarea puterii
transmise si reflectate la efectuarea acordului cu segmentul antenă-fider a
emițătorului (antena TX).

3.4. Tractul de recepție a blocului canalelor stației de bază


 tractul de recepție comun.
 sintetizatorul receptorului,
 tractul semnalelor modulate (receptorul de frecvență joasă).

3.5. Sintetizatorul receptorului

Sintetizatorul receprorului (RX) asigură formarea unei matrici de frecvență


stabile in banda 453,0...457,475 MHz cu pasul retelei Af-25 kHz. Tractul de
recepție comun prezintă un receptor cu heterodină cu transformarea dublă a
frecvenței. El asigură transformarea semnalului de radiofrecvență în semnale
modulate de joasă freevență de forma analogica (audio) digitala( ffsk) si semnal
măsurat (semnalul-0).

3.6. Funcționarea tractului de recepție

Semnalele de radiofrecvență se transmit la intrarea tractului de radiofrevență


din ramificatorul FI a BS și apoi la primul convertor. In calitate de prima
heterodină se utilizează sintetizatorul receptorului GDT. Pentru stabilizarea
frecvenței friGDT este conectat in bucia ACFF. Pe DF se transmit oscilațiile etalon
de la generatorul de cuarf cu frecventa frge=6,4 MHz, prin divizorul R=256 ori, La
altă intrare a DF se aplică oscilații cu frecventa f prin divizororul divizare M se
pote schimba la comanda semnalelor Control f, caree M. Coeficientul de transmise
din blocul de logică. In aşa fel, se formează oscilația de frecventa fa-(M/R)x6,4
MHz. La scimbarea frecventei radiosemnalului f frecvența ft se schimbă în
corespundere cu schimbarea coeticientului de divizare M cu pasul rețelei Af 25
kHz. Valoarea primei frecvente intermediare fau rămine întotdeauna neschimbată
şi egală cu fai = fp - fe=21,4 MHz. Semnalul frecvenței fni după amplificare se
selectează de primul filtru de cuarț. După prima transformare se asigură
selectivitatea recepției pe canalul ,oglindă". cu toate acestea A doua transformare a
frecvenței se efectuează cu ajutorul heterodinei a doua cu frecvența fn2 = 21,855
MHz, formată de autogeneratorul de cuarț. La transformarea a doua a frecvenței se
obține faz Sar:faz= 455 kHz. Oscilațiile cu frecvența fn2 se evidențiază succesiv de
două filtre de cuart, acordate pe frecvența fnz și avînd benzile de frecvență de
2AF=7,5 kHz. Cu aceasta se asigură selectivitatea după canalul vecin şi de
asemenea ieşirile amplificatoarelor după prima şi a doua filtrare oscilațiile faz se
transmit la dispozitivul de sumare (DS). La ieşirea DS se formează o tensiune de
frecvență de bătăi f, (semnalul RSSI - Received Signal Strength Indication), care se
transmite în blocul de control și de logică. De la ieşirea celui de-al doilea filtru de
cuart oscilațiile fn2 se transmit la amplificatorul-limitator şi detectorul de
frecvență. Amplificatorul-limitator asigură excluderea modulației parazite în
amplitudine. amplificarea de bază a semnalului. De la 3.7. Tractul semnalelor
modulate Tractul semnalelor modulate asigură prelucrarea AUDIO, FFSK și
semnalului măsurat. Semnalele amplificate de frecvență sonoră de la ieşirea
radioemițătorului se transmit la sumator, ce asigură ramificarea semnalului-0
(tonul-pilot). Filtrul de rejecție (FR) atenuează semnalul- 0 la intrarea tractului
AUDIO. Corectorul CAF (CA) asigură scăderea nivelului CAF în banda
frecvențelor înnalte cu 6 dB/octavă pentru asigurarea modulației de fază a
semnalului. Filtrul de canal (FC) evidențiază semnalul corector (FCor) micşorează
nivelul semnalelor la frecvențe mai mici de 150 Hz cu 12 dB/octavă, iar mai mari
de 3,4 kHz - cu 18 dB/octavă, asigurînd atenuarea zgomotelor în afara benzii de
bază a canalului. Expanderul (E) asigură extensia semnalului în proporție de 1:2
(pentru lärgirea diapazonului dinamic). Amplificatorul cu reglare permite
instalarea nivelului necesar al semnalului AUDIO la ieşirea tractului. Comutatorui
canalului (CT2) permite excluderea expanderului din tract dupa semnalul de
dirijare (Control), care se transmite din blocul de logică. Comutatorul canalului
(CTI) permite deconectarea canalului de la linia de comunicație cu MTX la apariția
zgomotelor la ieşirea tractului de recepție după semnalul RSSI, care se transmite
din radioreceptor (CTI lucrează ca un atenuator de zgomote). Tractul evidențierii
semnalelor FFSK conectează amplificatorul, detectorul nivelului (DN) și schema
corecției duratei (CDI) şi formei (CFI) impulsurilor.

Concluzii:
În acestă lucrare de laborator am studiat construcția, caracteristicile
tehnice si functiilor modulelor, tractelor, numarului total de canale ale statiei de
baza (BS-Base Station) model BD-28N si cerintele catre canalele care pot fi
utilizate pe teritoriul acoperit de o singura BS

Am analizat schema de structura, constructia si toate partile componente ale


statiei de baza model BD-28N, tipurile de canale,numerele si functiile lor. Este
necesar de studiat si memorizat benzile de frecventa de emisie si receptive ale BS.
Stația de bază de model BD-28N în sistemul de comunicații, mobile celulare
în standardul NMT-450i efectuează rolul de interfață, asigurînd conexiunea între
toate echipamentele mobile (ME – mobile equipment), amplasate pe teritoriul
acoperit de această BS şi Centrul de comutații mobile (MSC Telephone Exchange)
ale rețelei date. Întrucît fiecare BS asigură deservirea electromagnetică, funcția de
bază a BS este retransmiterea semnalelor de la fiecare ME la MSC şi invers.

Blocul canalelor BS inelude 8 radiocanale duplex şi un canal de recepție de


măsurare. Tractele de recepție în radiocanalele duplex prezintă radioreceptoare
clasice de superheterodină cu transformare dublă a frecvenței, posibilitatea de
acordare automată în banda frecvențelor 453,0...457,5 MHz cu pasul rețelei
frecventțelor de Δfc = 25kHz(20kHZ). Acordarea tractelor de recepție se
efectuează cu ajutorul blocurilor de control și automatizare, incluse în fiecare
radiocanal duplex.