Sunteți pe pagina 1din 1

Anexă

Fişă de înscriere

Proiect Educaţional
Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor
asupra copiilor și tinerilor 2020

Școala/instituția: ____________________________________________________________
Adresa_____________________________________________________________________
Localitatea: _________________________________________________________________
Județul: ____________________________________________________________________
Telefon/fax: ________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________

Scurtă descriere a acţiunilor propuse pentru Campania 19 Zile (perioada 1-19


noiembrie 2020):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Numele şi prenumele coordonatorului la nivel local:_________________________________


E-mail:________________________________tel.: _________________________________

Numele și prenumele directorului/reprezentantului legal:_____________________________

Semnătura______________________

Data limită de transmitere a fișelor de înscriere: 25 octombrie 2020

Note:
1. Pentru înscrierea în proiect nu se percepe taxă de participare
2. Fișele de înscriere, rapoartele de activitate (însoțite de fotografii, clipuri, în limita a 25
MB, atât cât se permite prin intermediul clientului local de e-mail, se transmit online,
pe adresa activism19zile@outlook.com (nu se vor transmite rapoartele de activitate
prin transfer.ro, e-transfer, wetransfer, filemail etc.)
3. Certificatele/atestatele de participare la campanie se transmit online, pe adresele
școlilor/instituțiilor participante și se înregistrează în evidențele acestora

S-ar putea să vă placă și