Sunteți pe pagina 1din 1

Prof. dr.

Aida Toma

În plus,

A ∩ (B \ A) = A ∩ (B ∩ A) = (A ∩ A) ∩ B = ∅ ∩ B = ∅. (3)

Deci
P (B) = P (A ∪ (B \ A)) = P (A) + P (B \ A) ⇒ P (A) ≤ P (B). (4)

4. ∅ ⊂ A ⊂ Ω ⇒ P (∅) ≤ P (A) ≤ P (Ω) ⇒ 0 ≤ P (A) ≤ 1.


5. Avem A = (A \ B) ∪ (A ∩ B). Într-adevăr

(A \ B) ∪ (A ∩ B) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ B) = A ∩ (B ∪ B) = A ∩ Ω = A (5)

iar
(A \ B) ∩ (A ∩ B) = (A ∩ B) ∩ (A ∩ B) = A ∩ (B ∩ B) = A ∩ ∅ = ∅. (6)

Deci,

P (A) = P (A \ B) + P (A ∩ B) ⇒ P (A \ B) = P (A) − P (A ∩ B). (7)

6. Avem A ∪ B = (A \ B) ∪ B. În plus,

(A \ B) ∩ B = (A ∩ B) ∩ B = A ∩ (B ∩ B) = A ∩ ∅ = ∅. (8)

Deci,

P (A ∪ B) = P (A \ B) + P (B) = P (A) − P (A ∩ B) + P (B). (9)

7. Fie
B1 = A1
B2 = A2 \ A1
B3 = A3 \ (A1 ∩ A2 )
...
Bn = An \ ( n−1
T
i=1 Ai ).

Avem Bi ⊂ Ai , ∀i ∈ {1, . . . , n}, deci P (Bi ) ≤ P (Ai ), ∀i ∈ {1, . . . , n}. Pe de altă


parte, ni=1 Bi = ni=1 Ai , iar Bi ∩ Bj = ∅, ∀i 6= j. Atunci
S S

n
[ n
[ n
X n
X
P( Ai ) = P ( Bi ) = P (Bi ) ≤ P (Ai ).
i=1 i=1 i=1 i=1

S-ar putea să vă placă și