Sunteți pe pagina 1din 30

CEREREA ŞI OFERTA

PLANUL DE TRATARE A TEMEI

• Cererea de bunuri şi servicii;


condiţiile cererii; legea economică a
cererii; elasticitatea cererii
• Oferta de bunuri şi servicii; condiţiile
ofertei; legea economică a ofertei;
elasticitatea ofertei
• Echilibrul pieţei
• Intervenţia guvernului asupra
preţurilor
CARACTERISTICI GENERALE
ALE CERERII ŞI OFERTEI
• cererea şi oferta sunt cele două forţe
ale pieţei; ele se presupun reciproc
• preţurile pieţei se formează prin
intreracţiunea dintre cerere şi ofertă
(cu excepţia preţurilor administrate)
• agentii purtători ai cererii sunt
cumpărătorii (de ex., consumatorii)
• agentii purtători ai ofertei sunt
producătorii/furnizorii
DEFINIŢII
• CEREREA este reprezentată de cantităţile
solicitate pe piaţă dintr-un anumit produs,
pentru fiecare nivel de preţ
• OFERTA este reprezentată de cantităţile
prezentate pe piată dintr-un anumit produs,
pentru fiecare nivel de preţ

• DISTINCŢII NECESARE:
- între cerere, considerată în ansamblu, şi
cantitatea cerută la un anumit nivel de preţ
- între ofertă, considerată în ansamblu, şi
cantitatea oferită pentru un anumit nivel de
preţ
ANALIZA EMPIRICĂ
(date ipotetice)
Preţ Cantitatea cerută (Qc) Cantitatea oferită (Qo)
unitar (p) (buc.) (buc.)
(u.m./buc)
10 100 10
20 90 15
30 80 20
40 70 25
50 60 30
60 50 35
70 40 40
80 30 45
90 20 50
ABORDAREA ANALITICĂ
Funcţia cererii
Qc = a + bP

Funcţia ofertei
Qo = a’ + b’P

Pentru simplificare, se va considera cazul


particular în care funcţia cererii şi funcţia
ofertei sunt de gradul I (liniare)

Notaţii:
Qc: cantitatea cerută; Qo: cantitatea oferită;
p: preţul unitar
ANALIZA GRAFICĂ (I)
CURBA CERERII (pentru bunuri normale)
p

p1

p2

Q1 Q2 Q
ANALIZA GRAFIC Ă (II)
CURBA OFERTEI
LEGEA ECONOMICĂ A CERERII
• Când preţul creşte, cantitatea cerută
dintr-un anumit bun scade
• Când preţul scade, cantitatea cerută
dintr-un anumit bun creşte

Valabilitate: pentru bunurile normale


LEGEA ECONOMICĂ A OFERTEI
• când preţul creşte, cantitatea oferită
dintr-un anumit bun creşte
• când preţul scade, cantitatea oferită
dintr-un anumit bun scade
FORMAREA CERERII
• Factor determinant: preţul mărfii
respective
• Condiţiile cererii:
– preţurile altor mărfuri
• substitute
• complementare

– veniturile consumatorului
– preferinţele consumatorului
– anticipări privind dinamica viitoare a preţurilor
FORMAREA OFERTEI

• Factor determinant: preţul mărfii


respective

• Condiţiile ofertei:
– tehnologiile de producţie
– preţul factorilor de producţie
– reglementările guvernamentale (de ex.,
impozite)
– numărul de firme ofertante de pe piaţă
TRANSLAŢIA CURBEI CERERII (I)
CREŞTEREA CERERII
TRANSLAŢIA CURBEI CERERII (II)
SCĂDEREA CERERII
TRANSLAŢIA CURBEI OFERTEI
CREŞTEREA / SCĂDEREA OFERTEI
ECHILIBRUL PIEŢEI: ABORDARE
ANALITICĂ

Ecuaţia de echilibru al pieţei:


Qc = Qo

Exemplu:
Qc = 110 – p

Qo = 0,5p + 5
p ? Q ? (Q - cantitatea de echilibru, care
este atât cerută, cât şi oferită)
p = 70 u.m./buc; Q = 70 buc.
ECHILIBRUL PIEŢEI: ABORDARE
GRAFICĂ
p

pe

Qe Q
INTERVENŢIA GUVERNAMENTALĂ
ASUPRA PREŢURILOR
• autorităţile pot decide să aplice
preţuri administrate, diferite de
preţul de echilibru format liber pe
piaţă
• autorităţile pot aplica impozite
indirecte pe consum (de ex.,
accize pe fiecare unitate de produs
cumpărată)
PREŢURILE ADMINISTRATE
• această măsură se aplică în cazuri de excepţie
(pentru anumite produse, pe anumite pieţe, pe
anumite perioade de timp)
• cumpărătorii şi ofertanţii reactionează, conform
legii economice a cererii şi, respectiv, legii
economice a ofertei, la stimulii transmişi prin
preţurile administrate
• pe piaţă nu se mai formează situaţia de echilibru,
ci apar decalaje între cerere şi ofertă (fie
excedent/deficit de cerere, fie excedent/deficit de
ofertă, după caz)
• aplicarea de preţuri administrate nu poate
împiedica acţiunea legii economice ale cererii şi,
respectiv, a legii economice a ofertei
P PREŢURI ADMINISTRATE
MINIME S

EXCEDENT OFERTĂ
preţ minim

Pe

O Qd fig
Qs Q
PREŢURI ADMINISTRATE
P
MAXIME S

Pe

preţ maxim
EXCEDENT DE CERERE

O Qs fig Qd Q
APLICATIE
privind preturile administrate
Funcţiile cererii şi ofertei de pe piaţa unui
bun sunt Qc = 110 - P şi Qo = P/2 +5 .
Guvernul impune un preţ administrat cu 10
u.m. mai mare decât preţul de echilibru.
Care vor fi, în aceste condiţii, cantitatea
cerută şi, respectiv, cantitatea oferită ?
Dar dacă preţul administrat este cu 10
u.m. mai mic decât preţul de echilibru ?
APLICAŢIE PRIVIND
EFECTUL IMPOZITELOR
INDIRECTE
P 10 9 8 7 6
Qc 40 60 80 100 120
Qo 160 140 120 100 80

Ce efect are asupra echilibrului pietei


introducerea unei accize t = 2 u.m pentru
fiecare unitate de produs ?
Qc = a + b (p + t)
Qo = a’ + b’p
Qo = Qc
ELASTICITATEA CERERII
• Elasticitatea cererii exprimă
sensibilitatea cererii la modificarea
preţului sau a uneia dintre condiţiile
cererii
• Forme de elasticitate a cererii:
- în funcţie de preţul mărfii respective
- în functie de preţul altor mărfuri
(substitute sau complementare)
- în funcţie de venitul consumatorului
MĂSURAREA ELASTICITAŢII
CERERII
COEFICIENTUL DE ELASTICITATE (mărime adimensională)
- În funcţie de preţ

Kep _ ΔQ ‫ ׃‬ΔP
=
Q0 P0
- În funcţie de venitul consumatorului (V)

Kev = ΔQ : ΔV
Q0 V0
TIPURI DE ELASTICITATE A
CERERII
• Perfect inelastică (rigidă): Ke = 0
• Inelastică 0 < Ke < 1
• Unitar elastică Ke = 1
• Elastică K > 1
• Perfect elastică K = + ∞
CEREREA PERFECT ELASTICĂ
CEREREA RIGIDĂ (PERFECT
INELASTICĂ)
VARIATIA ÎNCASĂRILOR FIRMEI (V) ÎN
FUNCŢIE DE ELASTICITATEA CERERII
FAŢĂ DE PREŢ (P)
Cerere Cerere Cerere
elastică unitar inelastică
elastică

P creşte V scade V constant V creşte

P scade V creşte V constant V scade


ELASTICITATEA OFERTEI
• Definiţie: Elasticitatea ofertei exprimă sensibilitatea ofertei la
modificarea preţului mărfii respective
• Măsurare: coeficient de elasticitate în funcţie de preţul mărfii
respective

Keo = Δ Q : Δ p
Q0 p0

• Tipuri de ofertă în raport de elasticitatea faţă de preţ (aceleasi


praguri ca si la elasticitatea cererii):
– Perfect inelastică
– Inelastică
– Unitar elastică
– Elastică
– Perfect elastică