Sunteți pe pagina 1din 1

Prof. dr.

Aida Toma

Exemplul 1
Se ştie că in medie 1 din 3 studenţi ai unei facultăţi promovează examenul de pro-
babilităţi. Se consideră un grup format din 4 studenţi şi variabila aleatoare X care indică
numărul de studenţi ce promovează din cei 4. Să se determine:
a) repartiţia v.a. X;
b) probabilitatea ca cel puţin un student să promoveze;
c) probabilitatea ca cel puţin un student să promoveze, ştiind că cel mult 2 promo-
vează.
Soluţie.
a)  
0 1 2 3 4
X: .
p1 p2 p3 p4 p5
1
Probabilitatea ca un student să promoveze este p = 3
, iar probabilitatea ca un
student să nu promoveze este q = 23 . Folosind schema lui Bernoulli, probabilitatea ca din
4 studenţi k să promoveze este P (X = k) = C4k pk q 4−k
16
p1 = C40 p0 q 4 =
81
32
p2 = C41 p1 q 3 =
81
24
p3 = C42 p2 q 2 =
81
8
p4 = C43 p3 q 1 =
81
1
p5 = C44 p4 q 0 = .
81

Deci  
0 1 2 3 4
X: .
16 32 24 8 1
81 81 81 81 81
16 65
b) P (X ≥ 1) = 1 − P (X < 1) = 1 − P (X = 0) = 1 − 81
= 81
.
c)
P ((X ≥ 1) ∩ (X ≤ 2)) P (1 ≤ X ≤ 2)
P (X ≥ 1/X ≤ 2) = =
P (X ≤ 2) P (X ≤ 2)
 
P (X = 1) + P (X = 2) 32 24 81 7
= = + · = .
P (X = 0) + P (X = 1) + P (X = 2) 81 81 72 9

S-ar putea să vă placă și