Sunteți pe pagina 1din 2

PORTOFOLIU PERSONAL

PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ

CAPITOLUL I – DATE DE IDENTIFICARE:

NUMELE ŞI PRENUMELE: AVRAM ADRIANA


COD NUMERIC PERSONAL: 2820129360681
DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 29.01.1982, ORAS MACIN, JUD. TULCEA
NAŢIONALITATEA: ROMÂNĂ
DOMICILIUL: STR. BRAILEI, NR. 195, BL. B5, AP.14, GALAŢI;

CAPITOLUL II – STUDII ( FORMARE INIŢIALĂ)

NIVELUL PERIOADA ACTUL DE SERIA ŞI UNITATEA DE


EDUCAŢIONAL STUDII NUMĂRUL ÎNV. EMITENTĂ
DOBÂNDIT
Studii medii 1996 - 2001 Diploma de Liceul pedagogic
Invatatoare- Tulcea
educatoare
Studii Universitatea
superioare 2001 - 2004 Diploma de Dunarea de Jos-
absolvire Colegiul de
Institutori

CAPITOLUL III – COMPETENŢE ŞI CALIFICĂRI OBŢINUTE


PRIN DIFERITE FORME DE PERFECŢIONARE( cursuri de
formare, grade didactice, studii postuniversitare, doctorat etc.)

COMPETENŢE, INSTITUŢIA
CALIFICĂRI PERIOADA ORGANIZATOARE ACTUL
OBŢINUTE
Perfectionare Octombrie 2017 Casa Corpului
Didactic Galati
Perfecţionare Noiembrie 2017 Funfatia ”Copiii
nostri”
Perfectionare Ianuarie 2018 Crumens Certificat
Consulting-
Formator
CAPITOLUL IV – ALTE APTITUDINI/ COMPETENŢE
DOBÂNDITE, RECUNOSCUTE SAU NU PRINTR-UN ACT DE
STUDIU:

APTITUDINI/ CONTEXTUL DOVEZI PERSOANE


COMPETENŢE ÎN CARE AU CARE POT
DOBÂNDITE
FOST FURNIZA
DOBÂNDITE REFERINŢE
Activitatea de Cerc pedagogic Adeverinta Responsabili :
dupa- Gradinita Nr.1935/09.11.217 Prof. Ana Damian
amiaza.Dezvoltare „Lizuca”-Scoala Prof. Marcelina
a abilitatilor socio- Gimnaziala Nr.10 Serban
emotionale ale Galati Prof. Oana Sava
copiilor prescolari
Strategia nationala Cerc pedagogic Adeverinta Coordonatori:
de educatie Gradinita Nr.1 Nr.327/10.03.2018 Damian Ana
parentala Jorasti Serban Marcelina
Sbingu Andreea

CAPITOLUL V – ALTE MENŢIUNI: