Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică


Catedra Microelectronică și Inginerie Biomedicală

RAPORT
La lucrarea de laborator nr. 6
Cu tema: Cercetarea circuitelor basculante
La disciplina: Circuite Integrate Digital (CID)

A efectuat: st.gr.IBM-181 Țurcan Ilie


A verificat: conf. univ. Verjbițchii V

2020
1. Scopul lucrării
Cercetarea diferitor scheme ale bistabilului pe baza elementelor discrete si in baza
elementelor logice. Căpătarea deprinderilor practicii in domeniul montării si cercetării
parametrilor bistabilului..

2. Noțiuni teoretice
Schema de principiu a bistabilului este prezentată în figura 1. Multivibratorul reprezintă un
dispozitiv electronic format din 2 etaje în care ieșirea primului este unit cu intrarea celui de-al
doilea, iar ieșirea etajului 2 este unită cu intrarea primului etaj (conexiunea dintre etaje se face
prin intermediul circuitului RbC).
Când ambele tranzistoare se găsesc în regim activ de lucru, schema are reacție pozitivă; dacă
potențialul emitorului tranzistorului VT1 va fi, spre exemplu, mai mare decât potențialul bazei
aceluiași tranzistor, atunci potențialul colectorului tranzistorului dat ( și a bazei tranzistorului
VT2) va deveni mai pozitiv, iar potențialul colectorului VT2 (și al bazei VT1) mai negativ.
Această reacție permite îndeplinirea uneia din condițiile de auto oscilare – bilanțul fazelor.
Condiția de bilanț al amplitudinilor se înfăptuiește datorită faptului că fiecare etaj reprezintă
un amplificator.
În cazul în care tranzistoarele, condensatoarele și rezistoarele în ambele etaje-s echivalente –
multivibratorul se numește simetric.
Schema de principiu a bistabilului pe baza circuitelor integrate digitale.
Montajul bistabililor simetrice cu auto
oscilare pe baza CI este analog
multivibratoarelor pe baza elementelor
discrete cu deosebirea că
amplificatorul pe baza tranzistoarelor
se înlocuiește cu elementul logic ȘI-
NU.
Schema bistabilului în care reacția se
face prin intermediul condensatorului
este prezentată-n figura 2.
Figura 1: Schema bistabilului pe bază de tranzistoare
Funcționarea schemei este analogică
cu cea a bistabilului pe bază de
tranzistoare din figura 1.
Principiul de funcționare îl vom cerceta din momentul-n care la ieșirea elementului D1.1 S-a
instalat nivelul logic 1. În acest moment de timp la intrarea lui căderea de tensiune stabilită prin
intermediul rezistoarelor va fi mai mică decât tensiunea de comutație, iar la ieșirea elementului
D1.2 – un nivel logic jos.
În timp ce condensatorul C1 este încărcat de curentul de la ieșirea elementului D1.1 care
parcurge prin rezistorul R2, căderea de Figura 2: Schema bistabilului pe baza de porți logice
tensiunea-n punctul c se va mări, iar în
punctul b se va micșora. Când căderea de
tensiune la intrarea elementului D1.2 va fi
egală cu Uc, acest element își va schimba
starea și la ieșirea lui va apărea ”1” logic.
Saltul de tensiunea prin condensatorul
C2 se va transmite la intrarea elementului
D1.1 și-l va comuta într-o situație cu un
nivel logic jos la ieșire. În timp ce
condensatorul C2 va fi încărcat de curentul
de ieșire al elementului D1.2 prin rezistorul
R1, condensatorul C1 se va descărca prin
dioda VD2 și odată ce căderea de tensiune la intrarea elementului D1.1 se va micșora până la
tensiunea de comutație, dispozitivul va trece în starea inițială și ciclul se va relua. În elementele
logice reale la fiecare intrare există diode, de aceea nu e nevoie de conectarea diodelor
exterioare.
Durata impulsului la fiecare din ieșirile dispozitivului este determinată de timpul de încărcare
al condensatorului.

3. Mersul lucrării

3.1. Am studiat funcționarea bistabilului


3.2. Am montat schema bistabilului simetric din figura 2.
3.3. Am selectat pentru aceasta 4 tipuri de condensatoare.

Tabelul 1: Tabelul cu rezultatele măsurărilor


R, kΩ 1,5 1,5 1,5 1,5
C, F 65nF 129nF 48nF 30nF
T, s 216µs 244µs 172µs 108µs

3.4. Am măsurat oscilogramele în punctele a,b,c,d. Am obținut următoarele indicații


ale oscilografului:
â
3.4.1. Pentru primul condensator (semnalul la ieșire și la intrare).
3.4.2. Pentru al doilea condensator

3.4.3. Pentru condensatorul 3

3.4.4. Pentru condensatorul 4

4. Concluzia
Efectuând aceasta lucrare de laborator am făcut cunoștința cu modul de funcționare si principiile
de formare a circuitelor basculante pe baza de elemente logice. Am determinat dependenta
lungimii perioadei (respectiv si a frecventei) fata de valorile capacităţii condensatoarelor
utilizate. Am observat ca odată cu creșterea capacităţii are loc creșterea si lungimii perioadei si
respectiv scăderea frecventei semnalului la ieșirea circuitului.