Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE


SDSEU/SDSI - Str.Lt.Stancu Ion, Nr. 35 – 130105, Târgovişte, România
Tel/Fax: +40-245-206104, mobil: 0769-076 861
http://scoaladoctorala.valahia.ro/

TAXE PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT


ANUL UNIVERSITAR 2020-2021
- Înscriere la concursul de admitere la studii universitare de doctorat
= 500 lei
- Testarea cunoştinţelor de limbă străină şi eliberarea atestatului
= 300 lei
- Şcolarizare studii universitare de doctorat = 4.500 lei / an
- Perioada de prelungire a studiilor universitare de doctorat sau
perioada de graţie = 3.500 lei
- Susţinerea publică a tezei de doctorat = 1.500 lei

ARACIS 2016
CALIFICATIV
Grad de încredere ridicat