Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte proba teoretică clasa a 9-a

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor se acordă 90 de puncte. Din oficiu se


acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

1. Cu cifrele 1, 2, 3 şi 4 se formează toate numere naturale pare distincte, de trei cifre.


Se pot obţine maximum: (5p.)
a) 6 numere b) 8 numere c) 16 numere d) 32 numere
2. Se consideră şirul de litere: A, B, B, C, C, C, D, D, D, D, E, E, E,..., ..., ....
Următoarele trei litere care pot înlocui zonele punctate, în ordinea apariţiei lor în şir,
sunt: (5p.)
a) D, D, D b) C, B, A c) E, E, F d) E, F,G
3. Urmăriţi cu atenţie raţionamentul următor:
Pas 1. Plecãm de la egalitatea evidentã 1 = 1
Pas 2. Înmulţim ambii membri ai egalităţii cu a², obţinând a² = a²
Pas 3. Scãdem apoi din ambii membri ai egalităţii pe b² şi obţinem a² - b² = a² - b².
Pas 4. Dacã b este egal cu a, egalitatea devine: a² - a² = a² - a²
Pas 5. Scriem egalitatea în forma echivalentă: ( a + a ) ( a - a ) = a ( a - a)
Pas 6. Împãrţim fiecare membru al egalităţii cu (a-a) şi obţinem: a + a = a, sau 2a = a.
Pas 7. Împãrţim fiecare membru al egalităţii 2a = a cu a şi rezultã cã 2 = 1. Evident că
rezultatul obţinut la pasul 7 nu este corect! La ce pas a apărut prima greşeală?
(5p.)
a) la pasul 2 b) la pasul 4 c) la pasul 6 d) la pasul 7

4. Subliniaţi numerele, din şirul de mai jos, care sunt corect scrise în baza 2 de
numeraţie: 0, 123, 1010, 2011, 101111, 2468, 2222. (10p.)
5. Observaţi relaţia dintre numerele scrise în căsuţele din tabelul de mai jos şi
completaţi cu valorile corespunzătoare căsuţelor goale. (14p.)

1
6. Observaţi relaţia dintre caracteristicile figurilor reprezentate şi numărul înscris în
ea. Desenaţi figura ce urmează şi scrieţi în interior numărul corespunzător ei. (15p)

7.

8.

(10p)

2
Subiect proba practică clasa a 9-a

Pentru rezolvarea corectă a problemei se acordă 100 de puncte. Nu se acordă


puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

Fișierul cjex.in conține un șir de cel mult un milion de numere naturale din intervalul
[0,102], separate prin câte un spațiu. Se cere să se determine toate perechile distincte
formate din termeni ai șirului aflat în fișier, x și y (y-x≥2), astfel încât să nu existe
niciun termen al șirului care să aparțină intervalului (x,y). Numerele din fiecare
pereche sunt afișate pe câte o linie a fişierului cjex.out, în ordine strict crescătoare,
separate printr-un spațiu, iar dacă nu există nicio astfel de pereche, se afișează pe
ecran mesajul nu exista. Pentru determinarea numerelor cerute utilizați un algoritm
eficient din punctul de vedere al timpului de executare. Exemplu: dacă fișierul cjex.in
conține numerele:
5 9 0 8 10 11 12 13 15 14 6 7 40 10 0 0 5 41 95 7
atunci în fişierului cjex.out se afișează, în această ordine, perechile:
0 5
15 40
41 95
Scrieți programul C/C++ corespunzător algoritmului descris.