Sunteți pe pagina 1din 19

 

Partea a II- a
(de la “m” la “z”)
aA ă â bB cC dD
eE fF gGhH iI îÎ
j J k K l L mM n N o O
pPqQrR sS şŞ tT
ţ Ţ u U v V wW x X y Y
zZ
Se dă click pe o imagine, apoi pe litera ce se ascunde sub ea. Vom ajunge la
pagina cu litera aleasă. Acolo vom găsi imagini şi cuvinte cu litera respectivă.
Acestea pot fi o bază de discuţii cu elevii, de alcătuire de propoziţii şi mici texte.
măşti
mM
Muştar mai-mu-ţă
maimuţă
miel ma-şi-nă muş-tar me-re
maşină muştar mere

măr-ge-le
Maria mărgele
mama
mân-ca-re ma-să
mâncare masă mac
nas nN nor

nar-ci-să noap-te nu-făr


narcisă noapte nufăr

nas-turi
nasturi
ne-gre-să nu-mă-ră-toa-re
No-ri-ca negresă numărătoare
Norica
ochi oO o-uă
ouă

oa-ie o-gar o-che-lari o-chiuri


oaie ogar ochelari ochiuri

Ovidiu
Olga
os-pă-tar
Olimpiu ospătar
or-ches-tră o-glin-dă
orchestră oglindă
pat
pP porc
peş-te
peşte

pa-pa-gal pe-re pin-gu-in pâi-ne


papagal pere pinguin pâine

Petrişor
pa-puci
papuci
pa-ti-ne pi-tic pan-ta-lon
patine pitic pantalon
qQ
quar-tet
Qatar quartet

Don Quijote
Raquel
Dr. Quin
Quintus
rac rR
ra-ţă
raţă
ru-gă-ciu-ne
ro-şii re-ge rugăciune
roşii rege
Raluca ri-di-che
ridiche
ra-che-tă ro-bot
rachetă robot
Radu
suc
sS
su-pă sti-cle
supă sticle
sa-la-tă spa-ghe-te sa-lam
salată spaghete salam

sa-ni-e spa-da-sin
sanie
spadasin
Silvia sa-cou
Sanda Sorana sacou se-ma-for
sa-re semafor
sare sar
şa
şŞ şap-că
şapcă

şoa-re-ce şo-pâr-lă ştiu-că


şoarece şopârlă ştiucă şar-pe
şarpe

şah

şam-pa-ni-e
nenea Şerban şampanie
tort
tT tren

to-bă
tobă
ti-ga-ie te-le-vi-zor to-por
tigaie televizor topor

ta-blă
Tanu tablă
Teodora toam-nă
toamnă
ţŢ ţin-tă
ţap
ţintă

ţă-ran
ţân-ţari ţi-par ţăran ţi-gări
ţânţari ţipar ţigări

Ţicu
ţur-ţuri
ţambal ţurţuri
urs uU unt

us-tu-roi u-lei u-re-che u-ra-gan


usturoi ulei ureche uragan

un-di-ţă
undiţă um-bre-lă
u-şă umbrelă
uşă
val
vV va-că
vacă

ve-ve-ri-ţă var-ză vul-pe


veveriţă varză vulpe

vră-ji-toa-re
va-por vrăjitoare
Vlad vapor
Vali vi-oa-ră
volei vioară
wW
cow-boy
cowboy wes-tern
western
ciocănitoarea Woody

whis-ky
whisky

week-end
Wilma 60 waţi
Fred
xe-rox
xX
pix
xerox
ex-ca-va-tor
ex-plo-zi-e excavator
xi-lo-fon
explozie
xilofon
Xenia

Xenopol
ex-cla-ma-re e-xer-ci-ţii
exclamare exerciţii
yY
yen rasa York

Mickey Mouse
yo-ga prinţesa Yasmin
yoga
zZ zid
zmeu

za-hăr za-ruri
zme-u-ră zahăr zaruri
zmeură

ziar ze-bră
zebră
om de zăpadă zam-bi-lă
nenea Zenoviu zambilă
Material realizat de înv. Florica Plosca, Şc. “Dariu Pop”, Satu Mare