Sunteți pe pagina 1din 1

Rata șomajului și a forței de muncă a Zonei Euro 2010-2019

Tabel nr. 1 Rata șomajului și rata forței de muncă a Zonei Euro

% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rata 10.1 10.2 11.3 12.0 11.6 10.8 10.0 9.0 8.1 7.5
somajulu
i
Rata 68.3 68.4 68.0 67.7 68.2 69.0 70.0 71.0 72.0 72.7
fortei de
munca
Sursa: Elaborat de autor dupa ec.europa.eu

Rata somajului Rata fortei de munca


75

65

55

45

35

25

15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-5

Figura nr. 1 Rata șomajului și rata forței de muncă a Zonei Euro


Sursa: Prelucrat de autor dupa ec.europa.eu

Pe baza tabelului și graficului de mai sus putem observa faptul că rata șomajului a Zonei Euro este
într-o ușoară creștere din anul 2010 până în anul 2012 ,unde se înregistreaza cea mai înalta valoare
de 11.3%. Cea mai mica valoare de 7.5% se înregistrează în anul 2019 ceea ce este o situație
favorabila.

Chiar dacă în anul 2019 se înregistează cea mai mică rată a șomajului, din punct de vedere al ratei
forței de muncă se înregistrează cea mai mare valoare de 72.7%, iar cea mai mică în anul 2013 de
67.7%.