Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

Tema: Trasarea

I.Alegeți raspunsul corect:

1.Instrumentele ajutătoare folosite la trasat:


a) rigla gradata;
b) punctatorul;
c) compasul.
2.Controlul operației de trasare se realizeaza cu:
a) rigla, raportor, compas;
b) metoda fantei de lumină;
c) prisme.
3.Prismele sunt:
a) instrumente pentru trasat;
b) instrumente pentru verificarea planeității;
c) dispozitive pentru fixarea pieselor.
4. Trasarea dupa șablon se excuta in cazul:
a) pieselor de dimensiuni mari;
b) unui numar mare de piese;
c) pentru piesele unicat.
5. Trasarea dupa model se executa:
a) in cazul reparațiilor;
b) la piese de dimensiuni mici;
c) piese cu precizie ridicată.

II. Completeză spațiile libere astfel încât enunțurile să fie adevărate:

1. Raportorul este un instrument ........................folosit pentru trasare.


2. Colțarele servesc la .......................... semifabricatelor.
3. Trasarea in spatiu se executa pe ..................... semifabricatului.
4. Trasarea in ...................... se executa pe o față a semifabricatului.

III. Asezați in ordine corectă acțiunile realizate pentru operația de trasare :


1. indreptarea semifabricatului
2. trasarea semifabricatului
3. curațirea semifabricatului
4. studierea desenului
5. stabilirea ordinii trasării

IV. Enumerați trei măsuri de tehnica securității muncii la operația de trasare.