Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA: ÎNDOIREA ŞI PILIREA

1. Identificaţi răspunsul corect:


1.1. Îndoirea în menghină se execută, în special, când unghiul de îndoire este:
a. 450;
b. 600;
c. 900.
1.2. Controlul operaţiei de îndoire constă în:
a. măsurarea razelor şi unghiurilor de îndoire;
b. măsurarea lungimilor;
c. măsurarea distanţelor dintre axe.
1.3. Pila este:
a. o sculă;
b. un utilaj;
c. un dispozitiv.
1.4. Pilirea suprafeţelor plane se execută cu pile:
a. convexe;
b. concave;
c. late.

2. Răspundeţi prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele propoziţii:


a. Ţevile din materiale neferoase se umplu, la îndoire, cu nisip fin şi uscat.
b. Îndoirea manuală a sârmelor se execută cu dornuri.
c. După forma geometrică a corpului, pilele pot fi: de uz general şi de uz special.
d. La pilirea mecanică, mişcarea principală de aşchiere este efectuată de pilă.

3. Asociaţi elementele celor două coloane:

A B
1. îndoirea manuală a tablelor a. valţuri
2. îndoirea mecanică a tablelor b. pile aspre
3. pilirea de degroşare c. pile dublu fine
4. pilirea de finisare d. şabloane

4. Scrieţi informaţia corectă în spaţiile libere din enunţurile de mai jos:


a. Îndoirea este operaţia tehnologică de .......................... , prin care se modifică forma iniţială a unui
semifabricat, fără îndepărtare de material.
b. Îndoirea mecanică a sârmelor se execută pe maşini de .......................
c. Mânerul pilei este executat din ..............