Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE

Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

Curs 13

PROIECTAREA PROGRAMELOR DE TRICOTARE pe masini Shima Seiki


(www.shimaseiki.jp)

Utilizarea culorilor pentru fiecare metodă de tricotare

1. Acul lucrează şi formează un ochi

Cod
Acţiunea acului Tipuri de elemente de structură
culoare
0 Acul nu lucrează Flotare
1 Acul din faţă tricotează Ochi pe faţă
2 Acul din spate tricotează Ochi pe spate
3 Acul din faţă şi din spate tricotează Ochi pe faţă şi pe spate

Procesul de transfer este efectuat în mod automat atunci când două rânduri succesive sunt
tricotate pe diferite fonturi. Acţiunea cu codul de culoare 3 (acul din fată şi din spate tricotează) este
realizată cu fonturile cu ace în poziţia de bază (patent).

(1) Acele din faţă tricotează (codul 1) şi nu lucrează (codul 0)

1 1 1 1
Cu proces de transfer

(2) Acele din faţă şi din spate tricotează

B
2 2 2 1 1 1 B
1 1 1 2 2 2 A
A

Cu proces de transfer

B
1 1 1 2 2 2 B
3 3 3 3 3 3 A
A
Cu proces de transfer

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 1


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

(3) Acele din faţă şi din spate tricotează

3 3 3 3 3 3 B B
1 1 1 2 2 2 A
A

Fără proces de transfer

Cod Acţiunea acului


culoare
51 Acul din faţă tricotează (fără proces de transfer)
52 Acul din spate tricotează (fără proces de transfer)
Scop
Se foloseşte când se tricotează fără procesul de transfer.

Particularitate
Când sunt atribuite culorile nr. 51 şi 52, procesul de transfer de ochiuri de la ultimul rând şi la
următorul rând nu este realizat.

(1) Acele din faţă tricotează fără procesul de transfer de ochiuri şi acele din spate tricotează fără
procesul de transfer de ochiuri.

C
52 52 52 52 52 52 C
51 51 51 51 51 51 B B
3 3 3 3 3 3 A
A

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 2


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

* Diferenţa dintre culoarea nr. 51, 52 şi 1, 2

2 2 2 2 2 2 C
1 1 1 1 1 1 B
B
3 3 3 3 3 3 A

* Când sunt atribuite următoarele culori, procesul de transfer lincs, de la ultimul rând la următorul
rând, nu este efectuat.
Culoarea nr. 20: Acul din faţă tricotează şi transferă pe spate ↑
Culoarea nr. 29: Acul din faţă tricotează şi transferă pe faţă ↓
Culoarea nr. 30: Acul din spate tricotează şi transferă pe faţă ↓
Culoarea nr. 39: Acul din spate tricotează şi transferă pe spate ↑

1 1 30 1 1 C
B
1 1 1 1 1 B
1 1 20 1 1 A

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 3


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

2. Acul lucrează şi formează o buclă

Există 4 tipuri de elemente de structură şi de acţiuni ale acelor de tricotat pentru formarea buclelor
netransformate în ochi.

Cod Acţiunea acului


culoare
11 Acul din faţă formează o buclă
12 Acul din spate formează o buclă

(1) Acul din faţă formează o buclă

1 11 1

(2) Acul din spate formează o buclă

2 12 2

Cod Acţiunea acului


culoare
41 Acul din faţă formează ochi & acul din spate formează buclă (fără proces de transfer)
42 Acul din faţă formează buclă & acul din spate formează ochi (fără proces de transfer)
88 Acul din faţă şi spate formează fiecare câte o buclă

Fonturile cu ace sunt în poziţia de tricotare, respectiv în poziţia de bază.


(3) Acul din faţă formează ochi & acul din spate formează buclă

1 41 1

Linia subţire arată acţiunea redată de culoarea 41.

(4) Acul din faţă formează buclă & acul din spate formează ochi

2 42 2

Linia subţire arată acţiunea redată de culoarea 42.


Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 4
PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

3. Acul nu lucrează şi reţine elementul de structură

Cod Acţiunea acului


culoare
0 Acul nu lucrează
16 Fără selectarea acului

Particularitate
Funcţia şi acţiunea culorii nr. 16 este aceeaşi cu cea de la culoarea nr. 0.
Nu se desenează numai cu culoarea nr. 0 într-un rând. Mai degrabă se desenează cu culoarea nr. 16.

Cod Acţiunea acului


culoare
116 Acul de pe faţă nu lucrează (cu proces de transfer)
117 Acul de pe spate nu lucrează (cu proces de transfer)

Particularitate
Culorile nr. 116 şi 117 efectuează procesul de transfer (lincs) dintre ultimul rând şi din următorul
rând.

4. Acul formează ochi sau buclă cu a doua adâncime de buclare

Două tipuri de elemente de structură sunt disponibile:

Cod Acţiunea acului


culoare
17 Acul din faţă formează ochi cu a doua adâncime de buclare (ochi de mărime normală)
18 Acul din spate formează ochi cu a doua adâncime de buclare(ochi de mărime normală)
19 Acul de pe faţă şi cel de pe spate formează fiecare ochi cu a doua adâncime de buclare
(ochi de mărime normală)

Particularitate
Ochiurile tricotate cu culorile nr. 17, 18, şi 19 devin ochiuri de mărime normală în timp ce celelalte
ochiuri din rând devin ochiuri largi.
(1) Acul din faţă formează ochi cu a doua adâncime de buclare (ochi de mărime normală)

1 17 1

(2) Acul din spate formează ochi cu a doua adâncime de buclare (ochi de mărime normală)

2 18 2

(3) Acul de pe faţă şi cel de pe spate formează fiecare ochi cu a doua adâncime de buclare (ochi de
mărime normală)

3 19 3
Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 5
PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

(NOTĂ) Culorile 17 şi 18 nu pot fi specificate pe aceeaşi linie de simboluri de culoare.

Cod Acţiunea acului


culoare
111 Acul din faţă formează buclă cu a doua adâncime de buclare (ochi strâns)
112 Acul din spate formează buclă cu a doua adâncime de buclare (ochi strâns)
137 Acul de pe faţă formează ochi şi cel de pe spate formează buclă cu a doua adâncime de
buclare
138 Acul de pe faţă formează buclă cu a doua adâncime de buclare/acul de pe spate formează
ochi
139 Acul de pe faţă şi acul de pe spate formează ochiuri cu a doua adâncime de buclare

Particularitate
Buclele executate cu culorile nr. 111 şi 112 devin bucle strânse (adâncime de buclare cu
valoarea 0). Celelalte sunt ochiuri cu adâncime de buclare normală.

(1) Acul din faţă formează buclă cu a doua adâncime de buclare (ochi strâns)

1 111 1
(2) Acul din spate formează buclă cu a doua adâncime de buclare (ochi strâns)

2 112 2

(NOTA) Culorile nr. 111 şi 11 sau 112 şi 12 nu pot fi specificate pe aceeaşi linie de simboluri.

5. Tricotează & încrucişează (torsadă)

Următoarele culori sunt utilizate pentru un tricot cu desene tip torsadă.


Pentru a face încrucişarea, aceste culori trebuie să fie atribuite în perechi.
Încrucişarea în perechi şi deplasarea laterală sunt făcute în mod automat în funcţie de culori şi de nr.
de puncte.

Cazul Acţiunea acului (acelor) Efectul de structură


A) Un ochi pe faţă se încrucişează cu un Ochiuri pe faţă încrucişate
ochi vecin tot de pe faţă
B) Un ochi pe faţă cu un ochi vecin de pe Ochi pe fată şi spate încrucişate
spate se încrucişează
C) Tricotare în relief Metodă de tricotare pentru a face încrucişarea
mai uşor
D) Metodă specială pentru a realiza o Metodă de tricotare pentru a insera o zonă în
torsadă relief în mijlocul unei torsade

A) Un ochi pe faţă se încrucişează cu un ochi vecin tot de pe faţă

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 6


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

Cod Acţiunea acului Efectul de structură


culoare
4 Acul pe faţă tricotează un ochi care se Torsadă tip 1
dispune în torsadă dedesupt
5 Acul pe faţă tricotează un ochi care se Torsadă tip 1
dispune în torsadă deasupra
14 Acul pe faţă tricotează un ochi care se Torsadă tip 2 (se aplică când se produc
dispune în torsadă dedesupt două torsade vecine)
15 Acul pe faţă tricotează un ochi care se Torsadă tip 2 (se aplică când se produc
dispune în torsadă deasupra două torsade vecine)

(1) Un ochi pe faţă se încrucişează cu un ochi vecin tot de pe faţă (cazul torsadă 2x2)

4 4 5 5

 Culorile nr. 1 şi 2 pot fi desenate în acelaşi rând printre culorile pentru torsadă.

4 4 2 5 5

(2) Cazul a două torsade alăturate

4 5 5 4 X (Greşit) Perechile de ochiuri încrucişate nu pot fi distinse

(Corect) Se desenează utilizând culorile nr. 14 şi 15 pentru a


4 5 1514 O distinge perechile de ochiuri din cele două torsade alăturate.

* Există 2 tipuri de torsade: Torsade încrucişate spre dreapta (ochiurile din dreapta se dispun pe
deasupra) şi torsade încrucişate spre stânga (ochiurile din stânga se dispun pe deasupra).

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 7


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

Torsada încrucişată spre dreapta poate fi înlocuită cu torsada încrucişată spre stânga prin
schimbarea culorilor.

4 4 5 5 5 5 4 4

Torsada încrucişată spre dreapta Torsada încrucişată spre stânga

B) Un ochi pe faţă cu un ochi vecin de pe spate se încrucişează


Cod Acţiunea acului Efect de structură
culoare
5 Acul pe faţă tricotează un ochi care se Torsadă tip 1
dispune în torsadă deasupra
10 Acul din spate tricotează un ochi care se Torsadă tip 1
dispune dedesupt
15 Acul pe faţă tricotează un ochi care se Torsadă tip 2 (se aplică când se produc
dispune în torsadă deasupra două torsade vecine)
100 Acul din spate tricotează un ochi care se Torsadă tip 2 (se aplică când se produc
dispune dedesupt două torsade vecine)

(1) Un ochi pe faţă cu un ochi vecin de pe spate se încrucişează (Cazul unei torsade 2x1)

5 5 10

(2) Cazul a două torsade alăturate

10 5 5 10 X (Greşit) Perechile de ochiuri încrucişate nu pot fi distinse


(Corect) Se desenează utilizând culorile nr. 14 şi 15 pentru a distinge
10 5 15 100 O perechile de ochiuri din cele două torsade alăturate
C) Tricotare în relief: metodă de tricotare pentru a face încrucişarea mai uşor, tricotarea este
realizată înainte de încrucişare. Tricotarea în relief este realizată în mod automat când fiecare din
torsade foloseşte deplasări laterale ale fonturii cu 3 sau mai mulţi paşi de ac.

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 8


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

(1) Un ochi pe faţă se încrucişează cu un ochi vecin tot de pe faţă (Cazul torsadei (3x3)

B’’’

B’’
4 4 4 5 5 5 B
1 1 1 1 1 1 A
B’

(2) Când un ochi este inserat într-o torsadă, tricotarea în relief este realizată în mod automat chiar
pentru torsadă 2x2 pentru că deplasarea laterală a fonturii este de 3 paşi.

B’’’

B’’

4 4 2 5 5 B
B’
1 1 2 1 1 A
B

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 9


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

B’’’

B’’
4 4 1 1 5 5 B
1 1 1 1 1 1 A B’

(3) Tricotarea in relief nu este realizată în mod automat pentru torsada 2x2.
Când este necesară tricotarea în relief pentru torsada 2x2, un rând de ochiuri este necesar cu
culoarea nr. 4 şi întreruperea tricotării.

Fără tricotarea în relief

2 1 1 2
2 4 5 2
2 1 1 2

(ex. 1) tricotează 1 sistem (ex. 2) tricotează 2 sisteme


2 1 1 2 0 2 1 1 2 1
0 4 5 0 0 1 0 4 5 0 0 1
2 1 0 2 0 2 1 0 2 1
2 1 0 2 0 2 1 1 2 1
R4 R5 R4 R5

D) Metodă specială pentru a realiza o torsadă


Acţiunea de tricotare în relief este inserată în mijlocul torsadei fără utilizarea culorilor 4 şi 5.

Torsadă spre dreapta

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 10


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

2 36 0 2
Tricotează un sistem
2 51 0 2
2 20 63 2
Tricotează unul sau două sisteme
2 1 1 2
R4

Torsadă spre stânga

2 0 33 2
Tricotează un sistem
2 0 51 2
2 73 20 2
Tricotează unul sau două sisteme
2 1 1 2
R4

6. Acul formează ochi şi îl deplasează lateral (transferă lateral)

Transferul lateral al ochiului este realizat după ce se tricotează ochiul pe faţă şi pe spate.
Tricotul cu desene ajur şi tricotul conturat prin îngustări se realizează prin utilizarea transferului
lateral al ochiului.

(1) Acul formează un ochi pe faţă şi îl transferă lateral cu 1 pas de ac spre stânga (se obţine un
orificiu)

1 1 6 1 1

(2) Acul formează un ochi pe faţă şi îl transferă lateral cu 2 paşi de ac spre stânga şi spre dreapta (se
realizează o îngustare în marginea din stânga şi din dreapta)

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 11


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

72 72 72 1 1 1 1 62 62 62

7. Tricotare şi transfer

Există următoarele 5 tipuri de acţiuni:

A) Acul tricotează un ochi şi îl transferă transversal spre dreapta / stânga


B) Acul tricotează un ochi şi îl transferă transversal fără deplasare laterală
C) Acul tricotează un ochi şi îl transferă transversal fără deplasare laterală şi revine
D) Acul transferă transversal un ochi fără deplasare laterală şi tricotează un ochi
E) Acul transferă transversal un ochi fără deplasare laterală

A) Acul tricotează un ochi pe faţă şi îl transferă transversal spre stânga cu 1 pas de ac


Acul tricotează un ochi şi îl transferă transversal spre dreapta / stânga

1 1 21 21 1 1

B) Acul tricotează un ochi şi îl transferă transversal fără deplasare laterală


Procesul de transfer lincs de la ultimul rând la următorul rând nu este realizat.
Culorile nr. 20, 29, 30, şi 39 au prioritate de transfer faţă de alte culori din acelaşi rând.

Acul tricotează un ochi pe faţă şi îl transferă transversal pe spate ↑

1 1 20 1 1

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 12


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

C) Acul tricotează un ochi şi îl transferă transversal fără deplasare laterală a fonturii şi revine
După ce se face tricotarea, ochiurile sunt transferate pe acele din fontura opusă, apoi se transferă
înapoi în mod diferenţiat.

Acul din faţă tricotează un ochi şi îl transferă transversal fără deplasarea laterală a fonturii (ochiul
din dreapta se suprapune peste flancurile din faţă ale ochiului din stânga).

1 1 40 6 6 1 1

În mod normal, ochiul transferat (culoarea nr. 6) este dispus în spatele ochiului.

1 1 1 6 6 1 1

D) Acul transferă transversal un ochi fără deplasare laterală şi tricotează un ochi

Transferul se face înainte de tricotare.

Cod Acţiunea acului


Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 13
PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

culoare
60 Acul transferă un ochi pe faţă şi tricotează un ochi pe faţă
70 Acul transferă un ochi pe spate şi tricotează un ochi pe spate

Aceste transferuri sunt obligatoriu efectuate în orice caz. Chiar şi atunci când opţiunea de pe linia
R9 = 1 este specificată pe linie sau pe linia superioară sau inferioară, transferul este realizat. Fără
procesul de transfer lincs ignoră comanda, procesul lincs este realizat în rândul de ochiuri din tricot.

Acul transferă un ochi în faţă ↓ şi tricotează un ochi pe faţă

C’

C
1 1 2 2 2 1 1 C
1 1 1 60 1 1 1 B
B’
1 1 1 1 1 1 1 A

E) Acul transferă transversal un ochi fără deplasare laterală

Tricotarea nu se efectuează chiar dacă transferul este realizat.


Aceste transferuri sunt obligatoriu efectuate în orice caz. Chiar şi atunci când opţiunea de pe linia
R9 = 1 este specificată pe linie sau pe linia superioară sau inferioară, transferul este realizat.
Nu desenaţi doar cu culoarea nr. 80 sau 90 într-un rând de ochiuri.

Transfer de ochi din faţă în spate ↑

C
1 1 2 2 1 1 C
B
1 1 80 80 1 1 B
1 1 1 1 1 1 A
B’

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 14


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

8. Indicarea automată a punctelor de cuplare şi decuplare a conducătoarelor de fir (auto


YFP)

Indicarea automată a punctelor de cuplare şi decuplare a conducătoarelor de fir decide zona de


mişcare a conducătorului de fir atunci când lăţimea de tricotare variază în funcţie de conturarea
marginilor tricotului.

Regula 1! Nu se alocă auto YFP în cadrul unui desen. Acesta trebuie să fie desenat în afara
desenului.
.

Regula 2! Se utilizează auto YEP într-un rând cu număr par pentru că auto YEP decide poziţia
punctelor de introducere şi scoatere din funcţie a conducătoarelor de fir.

Regula 3! Când se specifică zona (suprafaţa desenului) pentru maşina cu acele setate, unul sau mai
multe puncte la marginea din stânga şi 3 sau mai multe puncte la marginea din dreapta vor fi
rezervate pentru auto YEP. Când se specifică zona (suprafaţa desenului) pentru maşina fără setarea
acelor, unul sau mai multe puncte la ambele margini vor fi rezervate pentru indicarea automată a
punctelor de cuplare şi decuplare a conducătoarelor de fir.

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 15


PROIECTARE ASISTATA DE CALCULATOR IN TRICOTAJE
Curs Pact IV, sem. I, 2010/2011

Pentru maşini cu ace setate

Aria

Unul sau mai Trei sau mai


multe puncte multe puncte

Pentru maşini cu ace nesetate

Aria

Unul sau mai Unul sau mai


multe puncte multe puncte

Regula 4! Nu se alocă doar culoarea nr.13 într-un rând chiar dacă un conducător de fir va fi mutat
în partea opusă fără orice realizare. Va rezulta o eroare. Desenează culoarea nr. 16 în acelaşi rând
aşa cum este arătat mai jos.

Conf. Dr. Ing. Mirela Blaga 16

S-ar putea să vă placă și