Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT -PROIECTAREA SISTEMELOO DE FABRICATIE PENTRU CONFECTII

TEMA PROIECT

Proiectarea unei linii tehnologice monovalente


TEMA: Proiectarea liniei tehnologice de confectionare, pentru o comanda de Q
=…… produse, sortimentul….., structurata dintr-un singur model, cu termen de
livrare Nz =….. zile,

PLANUL DE LUCRU:
1. Identitatea structurala a comenzii
Producţia planificată /linie/schimb
Q
Ppl = Nz
2. Analiza comenzii
Identitatea constructiv - estetica a modelelor din comanda
(schiţă + structura ierarhică – PPTC = lista de componente)
Identitatea tehnologica a modelelor
( graful de structurare tehnologică (laborator nr.1), proces tehnologic – )

2.2.1. Identitatea grupelor tehnologice


SCOP
Structurarea fazelor / operaţiilor pe grupe tehnologice, pentru constituirea
bazelor de date conferă flexibilitate, asigură operativitatea elaborării proceselor
tehnologice pe modele de produs optimizarea fluxului material în cadrul sistemelor
de lucru ( lansarea, monitorizarea producţiei sub aspect calitativ şi cantitativ,
echilibrarea incarcarii executantilor si a mijloacelor de lucru)- lucrarea nr... 1

Criterii de structurare
- identitatea grupelor, exprimată prin cod (tabel nr.1 ,) are la bază
particularităţile constructiv tehnologice ale zonelor de produs, specificul constituirii
tehnologice graduale ale produsului şi aspecte organizatorice referitoare la flux şi
sistemul logistic.
- identificarea subgrupelor asigură posibilitatea optimizării structurării input-
urilor parţiale şi a creşterii posibilităţii prelucrărilor în paralel, cu efecte pozitive
asupra duratei ciclului de fabricaţie
- alocarea fazelor pe grupe, în baza de date are loc în principal în funcţie de
zona de produs
- prin codificarea fazelor / operaţiilor în cadrul grupei şi a subgrupei se are în
vedere diferenţierea conţinutului tehnologic, dar şi dotarea tehnică, care
condiţionează dimensiunea normei de timp.
- pentru selectarea fazelor/operaţiilor pe grupe, la nivel de model (proces
tehnologic de model ), se va ţine cont de specificul modelului, de relaţiile de
precedenţă tehnologică impuse de acesta, de dotarea tehnică adoptată. În acest
context este posibil chiar un transfer de operaţii între grupe.

1
PROIECT -PROIECTAREA SISTEMELOO DE FABRICATIE PENTRU CONFECTII

Tabel nr.1. Identitatea grupelor tehnologice, modularizate, pentru produsul


Camasa

GRUPĂ DENUMIRE SUBGRUPĂ Obiective -Conţinut tehnologic

1 Formare pachete Sortare, etichetare, formare pachete pentru


lansarea în fabricaţie
2 Pregatire elemente mici Em Gulere, mansete, epoleti, clape, buzunare
3 Pregatire elemente mari EM 3.1 Faţă -
3.2 Spate - platca… mineci
4 Integrare elemente mici, in 4.1 Feţe – integrare buzunare..
structura elementelor mari , clape
EmM
5 Asamblare -Pfc Constituirea structurii de bază a produsului,
prin asamblarea feţei cu spatele–Montaj 1 –
M1
Montaj final – M2, montareguler, mineci,
mansete prelucrări pe produsul finalizat
constructiv
6 Grupa de finisaj -Pf 6.1 Prelucrări pe produsul finit
6.2 Finisarea umidotermică

2.3. Identificarea sarcinilor de lucru, generate de comandă - tab.2


Se recomanda abordarea sarcinilor de lucru prin structurarea pe grupe a
fazelor tehnologice (cap.2.2):
 Em – prelucrări primare + constituire tehnologică a elementelor mici ;
 EM - prelucrări primare + constituire tehnologică a elementelor mari
 EmM – integrarea elementelor mici în structura elementelor mari
 Pfc – asamblarea elementelor componente pentru finalizarea
structurării produsului
 Pf – finisarea produsului, include prelucrări tehnologice în scopul
conferirii valorii comerciale şi de prezentare
Tabel nr.2 Sarcinile de lucru generate de comanda
Grupa MCT Nr. Conţinut Dotare tehnica
tehnologică Fth Fth Nt min
1 1` 2 3* *4 5*
Em 1 Imbinarea fetei cu dosul de Masina simpla de 0,8
. manseta cusut
. 2 Corectează, întoarce manşeta Masa de lucru 0,25
3 Călcarea mansetei Masa cu fier de călcat 0,15
4 Realizare tighel ornamental Masina simpla de 0,6
manseta cusut
5 Imbinarea fetei cu dosul de Masina simpla de 0,9
epolet cusut
6 Corectează, întoarce epolet Masa de lucru 0,18
7 Călcarea epoletului Masa cu fier de călcat 0,12
8 Tighelire epolet Masina simpla de 0,48
cusut
EM
.
EmM

Pfc
.
.
Pf

2
PROIECT -PROIECTAREA SISTEMELOO DE FABRICATIE PENTRU CONFECTII

 datele se preiau din proiect PPTC, si tabele cu timpi

3. Structurarea şi dimensionarea capacităţilor sistemelor de lucru – linie


tehnologică
Se are in vedere stabilirea tipurilor si a necesarului de mijloace de lucru, calificari si
personal, necesare pentru realizarea comenzii.
Metodologia de lucru are la bază principiul echilibrării gradului de încărcare a elementelor
capacitive (mijloace de muncă şi forţa de muncă), prin cuplarea fazelor în operaţii pe criteriul
ritmului, în condiţii de flexibilitate. Se vor avea în vedere flexibilitatea executanţilor (privind
policompetenţa tehnologică şi tehnică) şi a mijloacelor de muncă ( parametrică şi operaţională).
Se recomandă ca în etapa de proiectare-planificare, gradul de ocupare pentru mijloacele de
munca, să fie puţin chiar sub 100% , ca o măsură de siguranţă, în raport cu factorii perturbatori,
pentru respectarea termenelor de livrare.
În cazuri de excepţie, pentru Go > 100%, se mizează pe executanti cu randament > 100%,
sau pe optimizarea configurării sistemului de lucru, respectiv a metodelor de lucru.

3.1. Dimensionarea capacitatilor tehnice (tabel nr.3)


Tabel nr.3Determinarea necesarului de mijloace de munca ( Ppl =600 buc/schimb)
Grupa MCT Mijlocul de munca Fth Timp de ocupare To, Necesar
tehnol alocate (min) mijloace de
ogica muncă
Structura Valoare Nck Nrk
1* 1` 2* 3* 4** 5 6 7
Em Masina simplă de cusut 1,4 5,8… (0,8+ 0,6 1668 3,6 4
. (MS) +0,9.+0,48)x600
.
. Masa de calcat 3,7…. (0,15+0,12)*600 162 0,36 1
Masa de lucru 2,6… (0,25+ 0,18)*600 251 0,5 1
EM
.
EmM
.
.
Pfc
.
.
.
Pf
t

Necesarul total de locuri de muncă Nr =  Nr


k 1
k

*Datele se vor prelua din tab.1; ** Datele se vor prelua din tab. 2 şi capitol 1.2.
m n

To = ∑Toji =  jNt * q
i
i 1 j1
unde: To - reprezintă timpul de ocupare a fiecărui tip de mijloc de muncă,
Toji – reprezintă timpul de ocupare a mijlocului de muncă, prin activităţile aferente fazei j,
corespunzător modelului i
j – nr. Fth, corespunzător tabelului 2
Ntj – norma de timp pentru faza j, din tabel 2
qi - cantitatea de produse din modelul i, lansata pe linia tehnologică (cap.1.2)
To – timpul de ocupare a mijlocului de muncă
To
Nck = Tf
unde: Nck – reprezintă necesarul calculat de mijloace de muncă, pentru fiecare tip,
Tf – fondul de timp disponibil, pe durata unui schimb, pentru un mijloc de muncă ,(450 min)
Nrk - necesarul real de mijloace de muncă, pentru fiecare tip, respectiv numărul de locuri de muncă, .
Se determină prin rotunjirea lui Nc
Nr – necesarul real total, de mijloace de muncă, respectiv locuri de muncă

3
PROIECT -PROIECTAREA SISTEMELOO DE FABRICATIE PENTRU CONFECTII

3.1.Dimensionare - Echilibrare linii tehnologice – Exemplu


LUCRAREA laborator nr.

 Se va completa pentru toate grupele, si se vor programa personele care vor lucra in diferite grupe
 Se vor argumenta deciziile de programare a gradelor de incarcare > 100%,

4. Structurarea fizică a liniei tehnologice


Se realizează prin amplasarea locurilor de muncă stabilite în
capitolul,anterior., pe grupe, în conformitate cu fluxul tehnologic, definit prin graful
din capitolul 2., având în vedere optimizarea fluxului material.
Pe schema de amplasare se evidenţiază identitatea locurilor de muncă (nr post,
dotare, traseul tehnologic al componentelor de produs şi fluxul material ( Exemplul
din figura, pt. cuplarea din Lucrarea nr.4(fig……).

4
PROIECT -PROIECTAREA SISTEMELOO DE FABRICATIE PENTRU CONFECTII

Dm
Stf
P1 P2 Dp
MS Fm Fm
1,13 2,14 Fp
L1 L2
Mcc Fm
P
Dm P2 M
14 P3
Ms L3
3,15
M L4
P
MB P3
P7 4
16
L5
Stf L15
M
M P
Ml

M P4 P4
17 M 5, 17
Pg L7 L6

P
Pm
P5 P5
7 St d 6,7
St d L10 L8
Dt P
G
G
P5 P6
8 G 9
L11 L12
G
P6
P7 10
12,18
L16
L14
G
M
P8
11
G L16

5. Evaluarea structurării liniei tehnologice.

5.1.În acest sens se vor determina indicatori specifici:

a) productivitatea fizica medie , pe executant,:


Ppl
W=
Te
- pe grupe
- la nivel de linie

5
PROIECT -PROIECTAREA SISTEMELOO DE FABRICATIE PENTRU CONFECTII

b) durata de fabricatie a unui produs (D) – drumul critic determinat de pe graful GT,
având in vedere cuplarile fazelor in operatii, si posibilitatile desfasurarii în paralel a
activitatilor din cadrul liniei tehnologice
c) eficienţa structurarii liniei tehnologice
D
K1 = x 100,
Te
,

5.2.Evaluarea echilibrării liniei tehnologice –Studiu de caz –


exemplu
- Ponderea executantilor sub ritmul planificat
- Ponderea executantilor peste ritmul planificat
- Distributia gradului de ocupare a locurilor de munca
Gradul de incarcare a executantilor
Nr Executant Ritmul Încarcare
1 Lucia 1.09 97.32%
2 Kata 1.11 99.1%
3 Elisa 1.05 93.75%
4 Ana 1.08 96.42%
5 Anamaria 1.16 103.57.%
6 Aron 1.18 105.3%
7 Eva 1.12 100%
8 Valentina 1.12 100%
9 Monica 1.05 93.7%
10 Zita 1.15 102.6 %
11 Gheorghe 1.08 96 %
12 Andrea 1.14 101.78%
13 Catalina 1.14 101.78%
14 Edina 1.16 103.57%
15 Julia 1.17 104.46%
16 Florentina 1.17 104.46%
17 Violeta 1.17 104.46%
18 Eszter 1.15 102.6%
19 Magda 1.05 93.75%
20 Veronica 1.05 93.75%
21 Viorica 1.15 102.67%
22 Elena 1.15 102.67%
23 Ildiko 1.12 100%
24 Helga 1.12 100%
25 Adele 1.06 94.68%
26 Arabella 1.06 94.68%
27 Clementina 1.12 100 %
28 Olga 1.1 98.21%
29 Melita 1.1 98.21%
30 Noemi 1.09 97.3%
31 Kinga 1.1 98.21%
32 Jutka 1.15 102.67
33 Dorina 1.1 98.21%
34 Laura 1.1 98.21%

6
PROIECT -PROIECTAREA SISTEMELOO DE FABRICATIE PENTRU CONFECTII

35 Tanta 1.08 96.42%


36 Tinca 1.08 96.42%
37 Zana 1.13 100%
38 Daniela 1.08 96.42%
39 Dora 1.08 96.42%
40 Doina 1.14 101.7%
41 Marilena 1.14 101.7%
42 Magdalena 1.14 101.7%
43 Adela 1.11 99%
44 Alina 1.05 93.75
45 Carmen 1.05 93.75
46 Paula 1.09 97.3%

.Sinteza Indicatorilor deevaluare a linieii tehnologice de confectionare


INDICATORI VALOARE OBS.
TIMP TOTAL DE PROCES (min) ; Te = Σ Nt 51.3

NUMAR EXECUTANTI - Nm 46 Prezenti la maşini

Te
RITMUL DE BAZA (min) – r = Toleranta -± 5% 1,12
Nm

RITMUL minim (min) – rm 1.o6

RITMUL maxim (min) – rM 1.18

7
PROIECT -PROIECTAREA SISTEMELOO DE FABRICATIE PENTRU CONFECTII

TIMP MAXIM IN PROCES (LOC INGUST ) (min) ;


teM 1.18
Curăţă pantalonul de aţe+taie găici+CTC categoria I

T * Nm
PRODUCTIE POSIBILA (buc/sch) ; Ppl = 403,5
Te

EFICIENTA LINIEI (%) - Ef = (r / teM)* 100 95.33%

PRODUCTIE REALA (buc/zi); Pr = Ppl * E 384.65

PRODUCTIVITATEA LOCULUI INGUST (buc/om);


8.36
W m = Pr / Nm

Se vor interpreta semnificaţiile valorilor rezultate pentru indicatorii determinaţi


6. Configurarea tehnologică a locului de muncă pentru un post de lucru (sarcina
simpla, sau compusa) , pentru locul de muncă cu gradul maxim de încărcare

-definirea sistemica a locului de munca prin cele 7 elemente


-configurarea locului de munca – prezentare grafica in detaliu
-elaborarea fisei tehnologice, pentru fazele care definesc sarcina de lucru
-elaborarea fisei de analiza a locului de munca, cu accent pe descrierea detaliata a
metodei de lucru (vezi lucrarea de laborator L2…..)
-precizati cerintele de configurare ergonomica
- nominalizati o alternativa pentru dotare, reconfigurare si evidenţiaşi implicatiile la nivelul
metodei de lucru, respectiv a normei de tim

S-ar putea să vă placă și