Sunteți pe pagina 1din 14

LUCRARE DE LABORATOR NR.

STABILIREA DATELOR INIŢIALE PENTRU PROIECTAREA SECŢIEI DE CROIRE

SCOPUL LUCRĂRII: formarea deprinderilor practice privind stabilirea datelor iniţiale


necesare pentru calculul secţiei de croire

CONSIDERAŢII GENERALE:

Funcţia de bază a secţiei de croire – este elaborarea proceselor tehnologice, care vor
asigura obţinerea unei croieli calitative cu cheltuieli materiale şi de timp minime.

Datele iniţiale pentru proiectarea secţiei de croire:


 capacitatea pentru o zi de lucru sau pentru un schimb (vezi programul de fabricaţie al
întreprinderii);
 necesitatea în ţesături pentru 24 ore (vezi devizul de materiale);
 numărul de şpanuri şi pachete de repere croite.
Lucrul începe de la elaborarea schemei procesului tehnologic în secţia de croire şi
determinarea tipului de lucrări. Este necesar să se argumenteze:
- şpănuirea se va efectua din rulou sau din pânze preventiv tăiate;
- şpănuirea se va efectua prin metoda paralelă sau paralel – consecutivă;
- şpanurile vor fi secţionate sau nesecţionate;
- alegerea utilajului pentru şpănuirea materialului de bază, căptuşelii, inserţiei;
- croirea se va efectua conform şablonărilor, copiilor sau trafaretelor;
- metoda de croire: prin tăiere, prin stanţare, ş.a.m.d.

Argumentarea alegerii tehnologiei, organizării lucrărilor


şi al utilajului în secţia de croire

O particularitate specifică procesului tehnologic în secţia de croire sunt cheltuielile de


timp pe operaţii, ce variază permanent. Aceasta are legătura în primul rînd cu diversitatea
mare a materialelor prelucrate (diferite lungimi, lăţimi, calitate, proprietăţi fizico -
mecanice). Indicii tehnico economici a secţiei de croire sunt influenţaţi în mare măsură de
mărimea comenzii. Din aceste cauze, în secţia de croire se utilizeză diferite forme de
organizare a muncii şi a procesului tehnologic.
Criteriile de alegere al formei de organizare a muncii şi ale utilajului în cadrul secţiei
de croire sunt:
 sporirea productivitatea muncii;
 micşorarea duratei ciclului de fabricaţie;
 creşterea gradului de mecanizare şi automatizare al lucrărilor;
 micşorarea preţului unei unităţi de croială.

În lucrarea de laborator studentul trebuie să compare 2 variante de organizare al


lucrărilor în secţia de croire – tabelul 1.1. Tipurile de utilaje reprezentative pentru secţia de
croire se prezintă în anexele 2 – 5.
1
Tabelul 1.1 - Caracteristica comparativă generală a soluţiilor
tehnico-organizatorice propuse pentru secţia de croire
Variante Efica-
Organizarea I-a variantă II-a variantă citatea,
procesului tehnologic
Utilajul t, s Utilajul t, s %
1 2 3 4 5 6
Transportarea
materialelor spre
mesele de şpănuit
Metoda de obţinere a
şpanului
Transportarea
şpanului şi a croielii la
operaţiile ulterioare
Metoda de obţinere a
croieliii
Numerotarea reperelor
Păstrarea croielii şi
transportarea spre
secţia de cusut
Metoda de organizare
a muncii
Total

Caracteristica utilajului ales este necesar să se prezinte în formă de tabel.

Tabelul 1.2 - Caracteristica utilajului secţiei de croire


Denumirea Caracteristic
Destinaţia Gabaritele, mm
utilajului a tehnică
1 2 3 4
Cărucior brăduţ Transportarea ţesăturii din secţia de pregătire spre
Mod. 440 Wastema croire
Şpănuirea ţesăturii de bază 15001900 (masa)
Maşina de şpănuit
13053010
Cometa (Investronica) Şpănuirea căptuşelii (maşina de şpănuit)
Cărucior de şpănuit 24501250
Rimoldi Şpănuirea inserţiei
Masă pentru şpănuit 40002000
Riglă mod. 850 Tăierea extremităţilor şpanului 2210335
- Secţionarea şpanului din ţesătura de bază
- Secţionarea şpanului din căptuşeală
Cuţit bandă Secţionarea şpanului inserţiei
KM Eastman 659 350150
Wastema (Germania)
Croirea reperelor după contur – ţesăt. de bază 81001900 (masa)
Automat de croit Croirea reperelor după contur – căptuşeala 6402948
Sputnic (Investronica) (dispozitivul de
tăiere)
Maşină fixă de decupat Croirea reperelor după contur – inserţia
31501800
STV-376 Wastema
Semiautomat Numerotarea reperelor din ţesătura de bază 1500900
2
Soabar
Continuarea tab. 1.2
1 2 3 4
Pistol Meto Numerotarea reperelor căptuşelii 1500900
Masă Verificarea calităţii croielii 1500900
Calculator Tipărirea foii de rută 1500900
Calculator Tipărirea etichetelor comerciale şi de control 1500900
Stelaje în 2 nivele Păstrarea croielii 15001500
Stivuitor electric Încărcarea croielii în stelaje 1565780
SFE-1530
Cărucior-stelaj Transportarea croielii spre secţia de cusut 11830,5
TP-2C 836

Reieşind din tehnologia propusă, forma de organizare a lucrărilor şi utilajul ales, în


baza Anexei 1 să se elaboreze lista operaţiilor de croire a materialelor cu indicarea
cheltuielilor de timp pe tipuri de lucrări şi pe tipuri de produse.

Tabelul 1.3 - Procesul tehnologic de croire al materialelor


Cheltuieli de timp
Numărul şi conţinutul operaţiei Specia- Cate- pentru o unitate Tipul, clasa
tehnologice litatea goria de produs, s utilajului, accesorii

1 2 3 4 5 6 7
1. Descărcarea rulourilor de materiale din
ascensor, depunerea în stelaje
2. Verificarea fişei de însoţire
3. Şpănuirea materialelor: 3.1. ţesăt. de bază
3.2. căptuşeala
3.3. inserţie
4. Verificarea şpanului, înregistrarea normei de
consum a şpanului: 4.1. ţesăt. de bază
4.2. căptuşeala
4.3. inserţie
5. Eliberarea paşaportului de însoţire:
5.1. ţesătura de bază
5.2. căptuşeala
6. Croirea automată a reperelor: 6.1. baza
6.2. căptuşeala
7. Completarea croielii după croirea automată
8. Înlăturarea resturilor de hârtie, peliculă
9. Desenarea încadrării: inserţia
10. Secţionarea şpanului, decuparea reperelor
mari: inserţia, mater. auxiliare
11. Croirea reperelor după contur:
inserţia, materiale auxiliare
12. Numerotarea: 12.1. baza
12.2. căptuşeala
13. Completarea reperelor în pachete:
13.1. baza
13.2. căptuşeala
3
13.3. inserţia, mater. auxiliare

Continuarea tab. 1.3


1 2 3 4 5 6 7
14. Legarea croielii: 14.1. baza
14.2. căptuşeala
14.3. inserţie
15. Transportarea croielii spre dublare,
Selectarea inserţiei
16. Dublarea reperelor
17.Şpănuirea, croirea pânzelor cu defecte.
Verificarea croielii
18. Transportarea croielii spre păstrare
19. Definitivarea foii de rută
20. Tipărirea etichetelor de control şi
comerciale
21. Transportarea croielii în secţia de cusut
22. Predarea croielii în secţia de cusut
Total

ORDINEA DESFĂŞURĂRII LUCRĂRII:


1. Elaborarea schemei procesului tehnologic în secţia de croire.
2. Argumentarea alegerii tehnologiei, organizării lucrărilor şi a utilajului în secţia de
croire
3. Elaborarea listei operaţiilor de croire a materialelor cu indicarea cheltuielilor de
timp pe tipurile de lucrări.
CONCLUZII

CONŢINUTUL DĂRII DE SEAMĂ:


1. Alegerea formei de organizare a lucrărilor:
Tabelul 1.1 - Caracteristica comparativă generală a soluţiilortehnico-organizatorice
propuse pentru secţia de croire
2. Argumentarea alegerii tehnologiei, organizării lucrărilor şi a utilajului în secţia de
croire:
Tabelul 1.2 - Caracteristica utilajului secţiei de croire
3. Elaborarea listei operaţiilor de croire a materialelor cu indicarea cheltuielilor de
timp pe tipurile de lucrări:
Tabelul 1.3 - Procesul tehnologic de croire al materialelor
CONCLUZII

ÎNTREBĂRI DE AUTOCONTROL:
1. Care este funcţia de bază a secţiei de croire?
2. Enumeraţi datele iniţiale necesare pentru proiectarea secţiei de croire.
3. Care sunt etapele procesului tehnologic în secţia de croire?
4. De ce criterii se ţine cont la alegerea formei de organizare a muncii în secţia de
croire?

4
LUCRARE DE LABORATOR NR. 2

CALCULUL TEHNOLOGIC AL SECŢIEI DE CROIRE

SCOPUL LUCRĂRII: formarea deprinderilor practice privind calculul numărului de


executori, utilaj şi al suprafeţei secţiei de croire.

CONSIDERAŢII GENERALE:

Formulele generale pentru determinarea numărului de executori în secţia de croire:


Qt Q
N  sau N  , unde
R N pr
unde: Q- volumul de lucrări în zi (m, buc, etc.);
t – cheltuieli de timp pentru efectuarea operaţiilor, s;
N pr – norma de producţie pentru o operaţie (m, buc/sch, etc.);
R- durata schimbului, s.
La calculul tehnologic în secţia de croire se ţine cont de faptul că executorii trebuie
să fie încărcaţi în limitele de 10 %. Numărul de executori real N r = 1 dacă numărul de
executori calculat Nc = (0,9÷1,1), respectiv:

Numărul de executori Numărul de Numărul de executori


calculat executori real calculat
Nc Nr Nc
0,9 1 executor 1,1
1,8 2 executori 2,2
2,7 3 executori 3,3
3,6 4 executori 4,4
4,5 5 executori 5,5
5,4 6 executori 6,6

Calculul numărului de executori se efectuează pentru fiecare operaţie şi se


definitivează în tabel. Datele iniţiale pentru calcul:
- capacitatea de fabricaţie în zi (din programul de fabricaţie);
- necesarul de materiale pentru o zi de lucru la întreprindere (din devizul de materiale);
- cheltuieli de timp pe operaţii, s (din tab. 1.3).

Tabelul 2.1 - Calculul numărului de executori în secţia de croire


Date iniţiale

Numărul calculat de executori Tipul, clasa


Speciali- Catego- utilajului,
Denumirea operaţiei pe tipuri de produse
tatea ria final accesorii
1 2 3 4 5 6 7 8
Op. 1
Op. 2
Op. 3.1.
Op. 3.2.
ş.a.m.d.

5
Pentru determinarea numărului real de executori şi utilaj este necesar de a efectua
cuplarea operaţiilor, ţinând cont de:
 specialitate;
 categorie;
 forma de organizarea a muncii;
 particularităţile lucrărilor;
Rezultatele cuplării se definitivează în forma de tabel.

Tabelul 2.2 - Schema tehnologică a procesului de croire


Capacitatea după tipuri de produse, buc __________________________
Nr. de executori Gabari- Nr.
Nr. Spe- Cate- tele de Supra-
Conţinutul operaţiei Real
op. ciali- go- Calcu- Real Utilajul utila- uti- faţa,
tehnologice în
thl. tatea ria lat în zi în zi jului, laje m2
schimb
m2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Total

Pentru toate operaţiile secţiei de croire (cu excepţia celor de şpănuire), numărul de
utilaje este egal cu numărul de executori în schimb.
La determinarea meselor pentru şpănuit se ţine cont de mesele auxiliare pentru
croirea pânzelor cu defecte textile şi maşini cu bandă staţionare de rezervă.
La sfârşitul tabelului se fac totalurile pentru numărul total de executori în schimb
(coloana 7) şi suprafaţa totală sub utilaj (coloana 11).

Calculul depozitului croielii.


Pentru păstrarea reperelor croielii în secţia de croire este necesar de proiectat
depozitul (sectorul) croielii.
Reieşind din metoda de păstrare şi utilajul pentru păstrarea şi transportarea
pachetelor de croială în interiorul depozitului şi în secţia de cusut, este necesar de a
calcula suprafaţa depozitului.
Datele iniţiale pentru calcul:
 nr. de pachete pentru baza, căptuşeala, dublura, croite în zi pentru fiecare tip de
produse (Kp);
 volumul pachetului, m3 (V);
 termenul de păstrare, în zile (R), de obicei 1-3 zile;
 capacitatea stelajului, căruciorului, celulei (nr. de pachete sau înălţimea amplasării
croielii).

Calculele se reduc la determinarea numărului de utilaje pentru păstrarea şi depozitarea


croielei, care depinde de metodele de păstrare şi mecanizmele de ridicare transportare
propuse. Croiala poate fi păstrată pe stelaje tip consolă sau pe stelaje cu rafturi. Croiala se
leagă în pachete. Cel mai comod este păstrarea croielei nelegate în cărucioare – containere
6
mobile. Această metodă de păstrare menţine calitatea croielei, ea mai puţin se şifonează,
nu se deşirează. Cărucioarele cu croială se transmit în secţia de cusut, ceea ce micşorează
cheltuielile de timp la transportare. Cea mai progresivă metodă de păstrare a materialelor –
depozite automatizate şi robotizate.

Tabelul 2.3 - Calculul numărului de stelaje pentru păstrarea croielii


Rezerva
Terme- Numărul Gabari- Capacita- Numărul
de Gabaritele
nul de de tele tea de secţii Suprafaţa
pachete pachetului
păstrare pachete stelaju- stelajului, ale ocupată de
Materi- de de croială,
a croelii, de croială lui, m pachete stelajului, stelaje, m2
alul croială m
zile la depozit de croială buc
în 24 ore
P P
Pcr Z P  cr L l h Gs CST a S DCR  a  G s
Z C ST
1 2 3 4 5 6 7 8 9
35

Col. 2 - rezerva în pachete de croială pentru baza, căptuşeala, dublura, croite în zi


pentru fiecare tip de produs se determină din calculul seriei;
Col. 5 – gabaritele pachetului de croială: se elaborează specificarea reperelor
produsului şi se indică gabaritele fiecărui reper de croială (faţă, spate,
mînecă), evidenţiind reperele cele mai mari şi cele mai mici după gabarite
(lungimea, lăţimea, înălţimea). Înălţimea pachetului de croială se ia egală cu
înălţimea şpanului (vezi anexa 6).
Col. 6 – gabaritele stelajelor pentru păstrarea croielii se preiau din Anexa 7 indicînd
lungimea, lăţimea, înălţimea şi distanţa între nivele;
Col. 7 – capacitatea stelajului se determină reieşind din gabaritele pachetului de
croială şi gabaritele stelajului;

Suprafaţa totală al secţiei de croire se determină reieşind din suprafaţa ocupată de


utilajul secţiei şi suprafaţa ocupată de depozitul croielii conform formulei:
S utilaj
S s .croire   S DCR

unde: Sutilaj – suprafaţa ocupată de utilaj, m2, tab. 2.2,  col. 11;
SDCR– suprafaţa depozitului croielii, m2, tab. 2.3,  col. 9;
 - coeficientul de utilizare a suprafeţei (0,3 0,35)

7
ORDINEA DESFĂŞURĂRII LUCRĂRII:
1. Calculul numărului de executori al secţiei de croire.
2. Cuplarea operaţiilor secţiei de croire.
3. Calculul depozitului croielii.
4. Calculul suprafeţei secţiei de croire

CONŢINUTUL DĂRII DE SEAMĂ:


1. Calculul numărului de executori:
Tabelul 2.1 – Calculul numărului de executori în secţia de croire
2. Determinarea numărului real de executori şi utilaj în secţie:
Tabelul 2.2 – Schema tehnologică a procesului de croire
3. Calculul suprafeţei depozitului croielii:
Tabelul 2.3 - Calculul numărului de stelaje pentru păstrarea croielii
4. Calculul suprafeţei secţiei de croire
CONCLUZII

ÎNTREBĂRI DE AUTOCONTROL:
1. Metodica de calcul al numărului de executori în secţia de croire.
2. Cum se determină numărul de utilaj tehnologic în secţia de croire?
3. Cu ce scop se proiectează depozitul croielii?
4. Care sunt datele iniţiale necesare pentru proiectarea depozitului croielii?

8
LUCRARE DE LABORATOR NR. 3

ELABORAREA PLANULUI SECŢIEI DE CROIRE

SCOPUL LUCRĂRII: însuşirea metodicii de elaborare al planului secţiei de croire.

CONSIDERAŢII GENERALE:

Lucrul asupra executării planificării se efectuează în următoarea ordine:


1. Mesele de şpănuire trebuie amplasate în secţie în aşa mod, încât capetele frontale să
se amplaseze pe o linie,aşa, încât să asigure drumul minimal de transportare a
ţesăturii în zona de şpănuire.
2. Este raţional de amplasat maşinile staţionare cu bandă într-o linie unindu-le într-un
agregat de croire unic.
La amplasarea utilajului se conduc de următoarele cerinţe:
 distanţa de la axa coloanei până la masa de şpănuire 900 mm;
 între mesele de şpănuit, mm, în zona de lucru 1300-1500mm;
 între partea frontală a meselor de şpănuit 2000mm;
 de la perete până la conveior sau agregat 1000 mm;
 lăţimea trecerilor frontale 2200-2500 mm;
 lăţimea trecerilor longitudinale 1200-2500 mm.
Distanţa dintre maşina staţionară cu banda şi mesele de şpănuire este determinată de
tipul dispozitivelor de transportare. Pentru micşorarea drumului de transportare a croielii,
locurile de muncă în zona de control, complectarea croielii este necesar să se amplaseze
sau într-un agregat cu maşinile staţionare cu bandă sau în apropierea nemijlocită.
Condiţia de bază la planificarea locurilor de muncă este comoditatea transmiterii
croielii de la o operaţie la alta. Trebuie de folosit la maximum iluminarea naturală. Lângă
ferestre nu se amplasează utilaj tehnologic care ar putea să reţină pătrunderea luminii în
secţie (stelaje cu semifabricate, păstrarea detaliilor croielii).

ORDINEA DESFĂŞURĂRII LUCRĂRII:


1. Trasarea reţelei de coloane.
2. Definitivarea planului secţiei.
3. Evidenţierea sectoarelor tehnologiice în cadrul secţiei de croire.
4. Amplasarea utilajului pe planul secţiei.
5. Determinarea direcţiei transportării reperelor croite.
6. Proiectarea depozitului croielii.
7. Elaborarea specificării utilajului.

ÎNTREBĂRI DE AUTOCONTROL:
1. Enumeraţi restricţiile de bază care se respectă la elaborarea planului secţiei de
croire.
2. Ce tipuri de treceri se prevăd în cadrul secţiei de croire.
3. Care sunt cerinţele ce trebuie respectate la amplasarea utilajului pe planul secţiei de
croire.
9
ANEXA 1
Tabelul A1.1 – Cheltuieli de timp pentru procesul tehnologic al secţiei de croire
(procesul de şpănuit – croit neautomatizat)

tateaSpeciali-
Cheltuieli de timp, s

goriaCate-
Palton Palton
Operaţia tehnologică Cos- Rochie Rochie Utilajul
pt. pt. Scurtă
tum femei fetiţe
bărbaţi femei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Descărcarea rulourilor de mate-
riale din ascensor, depunerea m 2 12,9 6,7 6,7 3 2,52 1,12 Cărucior
în stelaje
2. Verificarea fişei de însoţire m 3 11,77 8,1 8,1 5,43 4,43 8,1 Masă
3. Desenarea încadrării:
3.1. ţesătura de bază m 6 85,1 79 65 45 31 40 Masă pt.
3.2. căptuşeala m 5 30,2 37 52 4 3 24 şpănuit, cretă,
3.3. inserţia m 3 9,0 9 12 - - 13 creion
3.4. termoizolant m 3 - 32 32 - - -
4. Şpănuirea materialelor:
4.1. ţesătura de bază m 3 67 90 87 42 30 61 Masă pt. şpănuit,
4.2. căptuşeala 63 62 7 4 50 riglă pt. fixare
m 3 82 ЛП-0000,
4.3. inserţie 17 21 - - 50
Riglă pt. tăiere
4.4. termoizolant m 3 - 41 41 - - - KЛ-1
5. Determinarea normei de consum a materialului şpănuit:
5.1. ţesătura de bază m 3 8 32 38 2
4 4
5.2. căptuşeala m 3 4,2 8,5 8 6 Masă
5.3.inserţie m 3 1,0 15,0 19 - - 10
6. Secţionarea şpanului, decuparea reperelor mari:
6.1. ţesătura de bază M 6 17,8 47 36 10 5
Maşină cu cuţit
6.2. căptuşeala M 5 11,0 22 24 1,0 10
bandă
6.3. inserţia, mater.
M 4 2,0 2 1 - - (Cs-539, Cs-
auxiliare 530)
6.4. termoizolant M 4 - 13 13 - -
7. Croirea reperelor după contur
7.1. ţesătura de bază M 6 90 68 63 28 20 5 Maşină fixă
7.2. căptuşeala M 5 53 37 25 2,0 2 12 cu bandă
7.3. inserţia, mater. aux. M 4 17,7 21 5 - - 20 continuă
7.4. termoizolant M 4 - 21 21 - - - (PЛ-6, PЛ-4)
8. Numerotarea: 8.1. baza M 2 167 82 92 82 68-A ПМЗ
70 50
8.2. căptuşeala m 2 17,0 39 21 35 creion
9. Completarea reperelor în
m 2 21 20,5 43 13 13 37 Masă
pachete
10. Transportarea croielii spre
m 2 16,55 9,35 9,35 7,2 6,2 9,35 Cărucior
dublare, selectarea inserţiei
11. Dublarea reperelor P 4 783 717 783 162,2 122 587 Presă Meyer
Masă de şpă-
12. Şpănuirea, croirea pânzelor cu
m 6 290 127,5 441 200 75 110 nuire, cuţit
defecte. Verificarea croielii
bandă (Cs-539)
13. Transportarea croielii spre
m 2 80 75 75 25 10 20 Cărucior
păstrare
14. Definitivarea foii de rută m 2 30 30 28 8 7 34 Masă
15. Tipărirea etichetelor de ПЛ-Ш or.
M 2 16,6 20 13 11 11 8
control Poltava
16. Tipărirea etichetelor ПЯ-4 or.
M 2 18 18 17 8 8 14
comerciale Poltava
17. Transportarea croielii în secţia m 2 19,0 25 25 8 8 25 Cărucior

10
de cusut
18. Predarea croielii tehnologului
m 3 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 -
secţiei de cusut

Continuarea ANEXEI 1
Tabelul A 1.2 – Cheltuieli de timp pentru procesul tehnologic al secţiei de croire
(automatizarea procesului de şpănuit - croit)
Spe- Ca- Cheltuieli de timp, s
Operaţia tehnologică ciali- te- Panta- Ja- Cos- Bluză Fus- Scur- Pal- Utilajul
tatea goria loni chetă tum Rochie tă tă ton
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Descărcarea rulourilor de materiale
m 3 2,74 5,4 12,9 2,98 2,92 1,12 6,7 Cărucior
din ascensor, depunerea în stelaje
2. Verificarea fişei de însoţire m 3 4,347,43 11,77 5,3 5,43 8,1 8,1
3. Şpănuirea materialelor: 23,45÷ 33,5÷
SA 5 10÷14 21÷29 11÷15 31÷43 45÷68 Agregat de
3.1. ţesăt. de bază 33 47
şpănuit
3.2. căptuşeala SA 5 9÷13 21÷29 30÷42 3,5÷5 10÷14 25÷35 31÷44
3.3. inserţie m 3 4,72 15 27,4 4,72 4,5 30,2 17,0 Masă
4. Verificarea şpanului, înregistrarea
normei de consum a şpanului:
m 3 13,33 17,47 17,47 13,33 13,33 13,87 32,0
4.1. ţesăt. de bază Masă
4.2. căptuşeala m 3 4,22 4,26 4,26 - 4,26 4,26 8,5
4.3. inserţie m 3 2,7 2,55 2,55 2,7 2,55 2,55 1,0
5. Eliberarea paşaportului de însoţire:
5.1. ţesătura de bază m 4 13,71 24,91 24,91 14,41 10,37 24,91 24,91
Masă
5.2. căptuşeala m 4 14,57 17,77 17,77 - 14,51 17,77 17,77
6. Croirea automată a reperelor: 6.1. baza A 6 10÷12 22÷27 32÷38 9÷15 9÷15 45÷56 45÷56 Agregat de
6.2. căptuşeala A 6 3,9÷5 9÷11,2 13÷16 - 3,9÷5 15÷19 15÷19 croit
7. Completarea croielii după croirea
m 3 6,9 11,98 17,11 8,9 6,9 10,98 20,0 Masă
automată
8. Înlăturarea resturilor de hârtie, peliculă m 1 11,35 21,3 21,3 12,35 14,2 21,3 21,3 -
9. Desenarea încadrării: inserţia m 3 2,65 9,0 9,0 5,62 2,65 13,0 9,0 Masă
10. Secţionarea şpanului, decuparea
Maşină cu
reperelor mari: M 4 1,4 2,0 3,4 2,4 2,4 2,0 2,0
cuţit bandă
inserţia, mater. auxiliare
11. Croirea reperelor după contur:
inserţia, materiale auxiliare M 4 6,6 12,39 17,7 4,5 4,5 20,0 21,0
12. Numerotarea: 12.1. baza M 2 38,3 89,38 127,68 54,72 28,25 82 82,0 SA Soabar
12.2. căptuşeala m 2 5,0 12 16,7 - - 33 38,0 Pistol Meto
13. Completarea reperelor în pachete:
13.1. baza m 3 13 20 21 13 13 37 43,0
13.2. căptuşeala m 2 7,1 15 17,4 - 5,72 17,4 26,0 Masă
13.3. inserţia, mater. auxiliare m 2 3,6 12 15,9 3,2 3,2 15,3 20,0
14. Legarea croielii: 14.1. baza m 3 4,7 11,1 15,8 4,7 4,7 11,1 20,0
14.2. căptuşeala m 2 7,0 35,9 42,9 - 5,7 31,8 45,0 Masă
14.3. inserţie m 2 4,3 3,6 8,0 3,6 3,6 3,6 12,0
15. Transportarea croielii spre dublare,
m 2 7,2 9,35 16,55 7,2 9,35 9,35 9,35 Cărucior
Selectarea inserţiei
16. Dublarea reperelor P 4 95,25 211,95 388,5 62,25 95,25 127 350
Presă
Meyer
17.Şpănuirea, croirea pânzelor cu Masă de
defecte. Verificarea croielii m 6 90 200 290 150 90 110 127,5 şpănuit,
cuţit Cs-539
18. Transportarea croielii spre păstrare m 3 24 56 80 25 24 20 75 Cărucior
19. Definitivarea foii de rută M 3 8,0 24,0 30 8,0 8,0 34 30 Masă
11
20. Tipărirea etichetelor de control şi
M 3 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 Computator
comerciale
21. Transportarea croielii în secţia de
m 3 8,0 12,0 19,0 8,0 8,0 25 25 Cărucior
cusut
22. Predarea croielii în secţia de cusut m 3 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 85,4 -

ANEXA 2
2 4 5
1
3 1

3
5

4
2
Fig.1 Masă simplă de şpănuit: Fig. 2 Masă de şpănuit din module demontabile:
1 – capacul mesei; 2 – rama din lemn; 3 – rigle 1 – ţeava; 2 – capacul mesei; 3 – elemente de
de măsurare; 4 – cablu electric; 5 – cuţite mobile legătură; 4 –şurub; 5 – stîlp

1 1
3 2

Fig. 3 Masă de şpănuit cu pernă de aer: Fig. 4 Masă de şpănuit cu bandă transportoare:
1 – capacul mesei cu orificii; 2 – pompă pentru 1 – banda transportoare pt. transportarea şpanului;
pomparea aerului; 3 – întrerupător 2 – banda pt. păstrarea temporară a şpanului; 3 – şpanul

3 3 4
1 1

4 2 2 5
Fig. 5 Masă de şpănuit cu ace: Fig. 6 Masă de şpănuit cu elevator pt.
1 – capacul mesei; 2 – grindă; materiale: 1 – carcasul mesei; 2 – ruloul de
3 – rîndurile de ace; 4 –mîner material; 3 – leagăne; 4 –suprafaţa de lucru; 5 –
transportor cu lanţ

12
ANEXA 6
Numărul de pînze în şpan
Ţesătura Numărul de pânze
în şpan
Ţesătură din lână subţire (тонкосуконная) 26-28
Ţesătură din lână cardată (камвольная) 34-36
Drap 14-18
Ţesătură din lână (грубосуконная) 18-20
Ţesătură din lână pentru rochii 40-50
Blană artificială pe bază de tricot 8-10
Ţesătură din bumbac:
- cit, madapolam 100-200
- pt. iarnă, cu flauş 40-50
- pentru buzunare 80-100
- cu impregnare hidrofobă 60-70
Ţesătură din mătase pentru lengerie 100-120
Ţesătură din mătase naturală 40-50
Ţesătură din mătase artificială 35-40
Ţesătură din mătase pentru căptuşeală 50-60
Pluş, catifea 18-20
Dublură 40-56
Ţesătură sintetică pentru scurte, impermeabile 100-110
Piele artificială 16-18
Flizelină 50-60

ANEXA 7
Utilaje pentru păstrarea şi transportarea reperelor croielii

Denumirea Aspectul Gabarite, mm Diametrul roților, mm Capacitatea


utilajului exterior

Cărucior 900 x 600 x 1200 125 250


stelaj 1200 x 700 x 1200 160 350
1200 x 700 x 1200 200 450

Cărucior
125 250
stelaj 900 x 600 x 1200 160 350
1200 x 700 x 1200

Cărucior-
125
paletă 900 x 600 x 1200 250
160
cu bare 1200 x 700 x 1200 350
200
laterale 1500 x 800 x 1200 450

13
900 x 600 x 1200
1200 x 700 x 1200 125 250
Cărucior-
1500 x 800 x 1200 160 350
container
200 450

14