Sunteți pe pagina 1din 2

Nume şi prenume:

Clasa:

Test de evaluare

Item 1. Enumeraţi 4 reguli de protecţie a muncii ce trebuie respectate la începerea


lucrului.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...2p
Item 2. Definiţi cusătura mecanică
1p

Item 3. Încercuiţi literele corespunzătoare răspunsului corect pentru afirmaţia de


mai jos:
Pentru confecţionarea produsului „faţa de pernă” folosim următoarele
cusături mecanice:
a. Cusătura de încheiat simplu .
b. Cusătura franceză
c. Cusătura îndoit-tivit dublu.
d. Cusătura de încheiat ochi cu ochi.
e. Cusătura de încheiere-surfilare.
f. Cusătura de fixare.
g. Cusătura de acoperire.
h. Cusătura feston.
1p
Item 4. Citiţi cu atenţie următoarea afirmaţie. Dacă o consideri adevărată
încercuieşte litera A iar dacă o consideri falsă încercuieşte litera F .

A/F Faţa de pernă face parte din categoria lenjeriei de corp. 0,5p

Item 5. Completaţi spaţiul liber.


Pentru confecţionarea feţei de pernă este necesar să se cunoască………………….
şi ………………. materialului precum şi dimensiunile …………..care va fi înfăţată
1,5p

Item 6. În plicul anexat testului veţi găsi două mostre de material . Executaţi
cusătura de fixare pe care aţi folosit-o la confecţionarea feţei de pernă .
3p
Barem de notare:

Item 1. Se acordă câte 0,5p pentru fiecare regulă enunţată corect.


Item 2. Se acordă 1p pentru definirea corectă a cusăturii mecanice.
Item 3. Se acordă câte 0,25p pentru fiecare încercuire corectă.
Item 4. Se acordă 0,5p pentru identificarea valorii de adevăr.
Item 5. Se acordă câte 0,5p pentru fiecare completare corectă.
Item 6. Se acordă 3p pentru executarea corectă a operaţiei de coasere.
Observaţii: Nu se acordă punctaj intermediar decât cel explicit în baremul de
corectare.
Timp de lucru: 15 min
Nume şi prenume:
Clasa:

S-ar putea să vă placă și