Sunteți pe pagina 1din 4

Scoala:

Plan de lectie

Modulul:

Unitatea de invatare: Defecte de coasere la masina simpla de cusut

Lectia: Defecte de coasere: cauze, remedieri

Tipul lectiei: Consolidarea notiunilor teoretice si practice

Data: Clasa:

Propunator

Scopul predarii: Explicarea competentelor teoretice, consolidarea deprinderilor practice,


explorarea si influentarea opiniilor, emotiilor, convingerilor si atitudinilor.

Strategia de predare: invatarea incluziva cu ajutorul instrumentelor cognitiv constructive de


invatare procedurala.

Competente specifice

C1 – selectarea si explicarea normelor specifice de protectie a muncii a masinii simple de cusut

C2 – executarea la masina simpla de cusut a unor produse cu grad redus de dificultate

C3 – identificare efectelor de coasere

C4 – precizarea cauzelor si remedierilor defectelor de coasere

Strategii didactice: invatarea incluziva axata pe stilurile de invatare, gradul de inteligenta,


ritmul si nevoile specifice ale elevilor

Metode de invatare:

- coachingul - demonstrarea
- studiul de caz - lucrul individual
- problematizarea
Mijloace de invatamant:

- instrumente cognitiv constructive de invatare procedurala (fise de lucru individuale si


mostre cu defecte de coasere)
- masina simpla de cusut
- materiale de baza si auxiliare (tesaturi, ata de cusut, culori, planse)

Tipuri de activitati:

- frontala - individuala
Strategii de evaluare

a) metoda de evaluare: continua / formativa


b) tehnica de evaluare: observarea sistemica a comportamentului
c) instrumentul de evaluare
a. fisa de lucru individuala
b. produsul realizat
c. raspunsurile elevilor
d) criterii de evaluare
a. sa realizeze cusatura simpla la masina de cusut
b. sa identifice defectul de coasere dat
c. sa precizeze cel putin 2 cauze ale efectului de coasere

Resurse

Colectivul clasei / grupa este formata din 5 elevi dintre care:

a) dupa stilurile de invatare


2 elevi cu stil practic
3 elevi cu stil vizual
2 elevi cu stil auditiv
b) dupa ritmul de invatare
2 elevi cu ritm mediu de invatare 3 elevi cu ritm lent de invatare
Scenariul didactic al lectiei (de consolidare a notiunilor teoretice si practice)

Com- Resurse Stiluri de


Du- pe- Continutul stiintific pentru - mijloace invatare
Etapele Strategii de Strategii de Tehnici de
rata tente atingerea competentelor didactice
lectiei predare invatare evaluare
(min) spe- specifice - forme de A V P
cifice organizare
- Prezenta 1. Explica
- Tinuta de lucru Masina normele de PM
- Pregatirea psihica a simpla de specifice la 1
Problema-
elevilor cusut masina simpla
tizarea
Partea - Anuntarea temei: Defecte de cusut
de coasere la masina simpla Mostre de 2. Arata locurile Chestio-
organizato- 10 C1
de cusut cusaturi periculoase ale nare orala
rica 2
- Verificarea normelor Studiul de masinii simple
specifice de protectie a Fise de
caz de cusut
muncii la masina simpla de protectia
3. Selecteaza o
cusut muncii 3
cusatura defecta
- Explicarea / comunicarea 1. Analizeaza fisa
1 1 1
modului de lucru Coachingul de lucru
a) 2 elevi realizeaza cusaturi 2. Vizualizeaza
2 Observarea
Partea simple la masina de cusut Demon- Fise de fisa de lucru
sistemica a
introduc- 10 C2 b) 3 elevi lucreaza individual strarea lucru 3. Clarifica
comporta-
tiva pe baza fisei de lucru individuale sarcina de lucru
mentului
- Distribuirea fisei de lucru Problema- 3 3 3
- Discutarea sarcinilor de tizarea
lucru cu fiecare elev
- Se indruma si se 1. Realizeaza
corecteaza modul de cusaturi la
Detalii 1 1
rezolvare a fiselor de lucru masina simpla
lucru croite
Partea C3 - se discuta cu fiecare elev de cusut Lucrarea
20 individual
aplicativa C4 2. Identifica individuala
exercitiul Mostra cu
defectul si
defecte 2 2
explica cel putin
2 cauze
- Se apreciaza rezolvarea
Partea Lucrarea Evaluare
10 fiselor de lucru
finala realizata coevaluare
- Se noteaza / Concluzii

S-ar putea să vă placă și