Sunteți pe pagina 1din 8

REFERAT MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

ROLUL CADRULUI DIDACTIC


CA MANAGER AL CLASEI DE ELEVI

2016
Managementul este acel proces care determina atingerea scopurilor
organizatiei, punand accentul pe ceea ce face managerul si pe ceea ce rezulta din
activitatea lui.
Scoala este o institutie specializata in educarea educarii elevilor, sistematic,
cu sprijinul unui personal specializat, dupa un program fundamentat stiintific si bine
organizat.
In sistemul social de educatie si invatamant, cadrul didactic trebuie sa se
raporteze la cei pe care ii educa, sa stabileasca relatii de cooperare cu parintii
acestora si cu alti factori interesati ai societatii. Acesta se implica in procesul de
educare atat in sala de clasa, cat si prin interrelationarea cu elevii sau si cu parintii
acestora. Totodata, profesorul/educatorul, in activitatea sa, desfasoara o munca de
crestere si dezvoltare, de conducere si directionare a elvilor. Activitatea profesorului/
educatorului, se desfasoara in fata unor individualitati psihice umane in formare.
Astfel incat, acesta are responsabilitati majore in ceea ce priveste comportamentele
si interventiile lui asupra elevilor
Cadrului didactic ii revine sarcina si raspunderea de a se integra in clasa si in
colectivul de elevi pe care urmeaza sa-l inchege, iar intr-un colectiv deja format,
profesorul devine unul din membrii acestuia cu statut special. Acesta conduce si
decide, organizeaza, influenateaza, consiliaza si controleaza, apreciaza si indruma,
fiind model de conduita civica si morala.
ROLUL PROFESORULUI LA CLASA

In procesul de formare, cadrul didactic este figura centrala pentru elevi..


Conducerea unui colectiv de elevi este inseparabil legat de organizare si are ca
moment hotarator decizia. Profesorul poate lua decizii cu privire la tot ceea ce se
intampla in procesul instructiv-educativ, isi exercita puterea asupra principalelor
fenomene ce au loc in grup, supravegheaza si indruma intreaga activitate a clasei.
Intreaga activitate a clasei de elevi este organizata de profesor, cu consultarea
membrilor grupului si cu delegarea responsabilitaailor in randul elevilor
Un alt rol extrem de important este comunicarea. Comunicarea este
esenaiala. Ea trebuie inaeleasa ca proces ce se desfasoara de la profesor la elev, de la
elev la profesor si intre elevi. Aceste relatii ar trebui sa fie deschise, sincere, pentru ca
mesajul sa fie bine perceput si liber acceptat. Calitatea comunicarii influenteaza
climatul din interiorul grupului, care, la randul lui, influenteaza procesul invatarii.
Climatul afectiv al clasei rezulta atat din comportamentul profesorului si din relatia
pe care acesta reuseste sa o stabileasca cu elevii sai. Profesorul poate interveni
constient in crearea unei stari afective pozitive la nivelul clasei ajutandu-i pe elevi sa-
si dozeze raaional efortul de invaaare prin modul de predare, prin cerinae si prin
indrumarea studiului individual. Solicitarea prea mare, nerationala sau neinaeleasa
de elevi are efecte negative in comportamentul acestora, manifestate prin chin,
minciuna, frauda, anxietate, pasivitate, plictiseala, sustragere de la indatoririle
scolare. Prin tonusul pe care il imprima grupului, profesorul favorizeaza efortul
elevilor si rezultatele lor sau dimpotriva, le face munca mai grea, chiar apasatoare.
Un alt rol important ce ii revine cadrului didactic este acela de a-si sprijini si
motiva elevii in scopul invatarii. Profesorul trebuie sa aiba un stil deschis de predare-
invatare care sa-i ajute pe elevi sa-si dezvolte inteligenta, creativitatea si aptitudinile,
sa-si formeze o cultura generala si un comportament social axat pe valorile morale.
Rolul lui este, astfel, de a selecta, organiza metodic informatia pentru predare-
invatare, de a transmite inteligibil si argumentat, de a explica, de a crea motivatii, de
a orienta si incuraja elevul, de a coopera cu el, de a pune probleme, de a crea situatii-
problema, de a evalua rezultatele, de a stabili cauzele insuccesului si de a-l ajuta pe
elev sa le inlature.
Acest tip de comportament didactic solicita mai multe aptitudini didactice,
educative, organizatorice si tehnice, precum si anumite calitati ca: informatia de
specialitate, psohopedagogica si metodica, inteligenta creativa, atentie distributiva in
clasa, exigenta echilibrata, cooperare si respect fata de elev, interes pentru instruirea
elevilor, constiinciozitate, perseverenta, rabdare, echilibru psihic, fluenta vorbirii,
flexibilitatea gandirii, originalitate in stilul de predare-invatare, autocontrol, spirit
critic si de observatie, dragoste fata de copii, intelegere, umor, calm, onestitate, spirit
de justitie in notarea si rezolvarea unor situatii conflictuale.
Aptitudinile pedagogice ale profesorului se refera la: inteligenta, memorie
buna, capacitate de comunicare manifestata prin bogatia vocabularului, asociatii de
idei, vorbire cu atribute estetice, gandire logica, spirit de observatie, imaginatie
constructiva, atentie concentrata si distributiva, dictie etc.
Aptitudinile didactice presupun: capacitate de proiectare si realizare a
activitatii didactice, selectarea si organizarea metodica a informatiei, transmiterea
inteligibila a informatiei, expunerea logica, argumentata si sistematizata, dialog cu
elevii, formulare de intrebari explicite, aplicare a metodelor activ-participative,
cooperare cu elevii, aplicare a cunostintelor etc.
Dintre aptitudinile educationale se disting: capacitatea de a cunoaste si da a
caracteriza elevii, de a stabili relatii socio-afective, tactul pedagogic, echilibrul
sufletesc, stapanirea de sine, spiritul de justitie, onestitatea, concordanta
vorba/fapta, exemplul personal etc.
Aptitudinile organizatorice si tehnice vizeaza: capacitatea de organizare a
activitatii instructiv-educative, de a se informa si de a lua decizii, de a conduce
procesul instructiv-educativ; manuirea si intretinerea instrumentelor si aparaturii de
laborator, a calculatoarelor, a tehnicilor audio-vizuale etc.
Astfel, in invatamantul centrat pe elev profesorul are rolul de dascal, mentor,
moderator, sfatuitor, prieten si model.
ROLUL CADRULUI DIDACTIC, IN CALITATE DE MANAGERAL CLASEI

In procesul instructiv-educativ, profesorul/educatorul reprezinta figura


centrala pentru elevi.
Principalele functii sau roluri manageriale ale cadrului didactic pot fi grupate
in urmatoarele componente:
1. planificarea;
2. organizarea;
3. controlul si indrumarea;
4. evaluarea;
5. consilierea;
6. decizia educationala.

1) Planificarea: include activitatile cu caracter instructiv si educativ, determina


sarcinile si obiectivele pe variate niveluri, isi structureaza continuturile esentiale si
alcatuieste orarul clasei, etc.; Cea mai importanta problema a planificarii o constituie
corelatia optima dintre obiective resurse timp.
2) Organizarea: include activitatile clasei, fixeaza programul muncii instructiv-
educative, structurile si formele de organizare; O solutie foarte buna in organizarea
scolii este Regulamentul de Ordine Interioara. Pentru cadrul didactic, manager al
clasei, este foarte important aspectul privind pregatirea materialelor ca suport al
activitatii educative si didactice, organizarea spatiului ergonomic al clasei.
Cadrul didactic trebuie sa manifeste interes fata de organizare, punand accent
pe obiectivele prioritare in limitele unei unitati de cerinte, cu specificarea clara a
temelor si responsabilitatilor pe termene controlabile.
3) Controlul si indrumarea: managerul clasei urmareste modul de aplicare a
prevederilor regulamentului, fapt ce poate sa ajute la depistarea oportuna a
perturbarilor, deficientelor sau blocajelor care intervin in calea realizarii obiectivelor.
Controlul presupune conlucrarea, indrumarea activa, ritmica si temeinica,
stimularea initiativelor, schimbul de idei si opinii in interesul optimizarii procesului
educational.
Indrumarea presupune interventii punctuale adaptate situatiilor diverse, prin
sfaturi si recomandari care sa sustina comportamentele si reactiile elevilor;
4) Evaluarea: presupune verificarea masurii in care scopurile si obiectivele
dintr-o etapa manageriala au fost atinse.
Pasii evaluarii sunt:
- obtinerea informatiilor prin intermediul unor instrumente specifice
- prelucrare statistica analiza si organizarea sistemului de date pe criterii
artimetice, numerice;
- elaborarea aprecierilor se formuleaza judecati de valoare asupra datelor
prelucrate.
5) Consilierea: se refera la sprijinul acordat elevilor in activitatile scolare dar si
in cele extrascolare, prin ajutorare, prin sfaturi, prin orientarea culturala si axiologica
a acestora
6) Decizia educationala: reprezint procesul de selectare a unei linii de actiune
dintr-un numar de alternative pentru a ajunge la un anumit rezultat, obiectiv.
La nivelul invatamantului, decizia are un caracter mai complex decat in alte
domenii, pentru ca decizia educationala are semnificatii deosebite, consecintele
deciziilor avand influenta directa asupra personalitatii viitorului adult.
Pentru ca o decizie educativa sa fie corecta, ea trebuie sa parcurga mai multe
etape:
1) pregatirea deciziei prin:
- identificarea problemei;
- obtinerea informatiilor si cunoasterea cauzelor care au generat abaterea
prin observatii, teste, studiu de caz, convorbire;
- selectia, organizarea si prelucrarea informatiei;
- elaborarea variantelor de actiune si a proiectelor de masuri;
2) adoptarea deciziei si a masurilor de aplicare. Cele mai eficiente forme de
adoptare a deciziei sunt prin folosirea metodei SWOT, cooptarea elevilor in
activitatea de selectie a alternativelor.
3) aplicarea deciziei si urmarirea indeplinirii ei se va face printr-o sucesiune de
activitati organizatorice si motivationale:
- comunicarea deciziei;
- explicarea motivatiei ei in fata elevilor;
- organizarea actiunii practice (stabilirea termenelor, responsabilitatilor,
colaborarilor intre elevi);
- controlul indeplinirii deciziei (ce ajuta la depistarea elevilor problema);
- reglarea optima a actiunii;
- evaluarea rezultatelor obtinute.
Bibliografie:

IUCU, R. ,,Managementul si gestiunea clasei de elevi, Polirom, Iasi, 2000


CUCOS C. - Pedagogie Editura Polirom, Bucuresti , 2002
IOSIFESCU SERBAN - ,,Management educational pentru institutiile de
Invatamant ,Institutul de Stiinte ale Educatiei, Bucuresti, 2001
NICULESCU, R.M. ,,A invata sa fii un bun manager, Inedit, Tulcea, 1994
STAN, E ,, Managementul clasei, Aramis, Bucuresti, 2003