Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lectie

Unitatea de invatamant: Initierea si derularea unui plan de afaceri


Subiectul lectiei: Planul de afaceri si problemele aplicarii acestuia
Tipul lectiei: de predare

Competente specifice vizate:


C1: Utilizarea adecvata a conceptelor specifice antreprenoriatului.
C2: Evaluarea posibilitatilor de derulare a unei afaceri proprii si profitabile, luand in considerare
interesele comunitatii.

Obiective operationale:
O1: Sa defineasca planul de afaceri. Obiectivul este considerat atins daca toti elevii vor reusi sa
formuleze corect definitia.
O2: Sa identifice etapele unui plan de afaceri Obiectivul este considerat atins daca toti elevii vor
reusi identifice toate etapele.
O3: Sa recunoasca elementele continutul unui plan de afaceri Obiectivul va fi considerat atins
daca elevii vor recunoaste cel putin 5 elemente ale continutului din cele 7 enumerate in
manual.

Locul desfasurarii lectiei: sala de clasa


Durata lectiei: 50 min
Materiale folosite: manualul de Educatie antreprenoriala, fise de lucru

Desfasurarea lectiei

Metode si
Timp mijloace Modalita
Etapele Activitatea
alocat Activitatea elevilor de ti de
lectiei profesorului
(min) invatama evaluare
nt utilizate

Moment 2 Noteaza absentii, se Se pregatesc pentru


organizatoric asigura ca elevii inceperea activitatii
sunt pregatiti
pentru inceperea
lectiei

Captarea 2 Formuleaza Raspund la Reteaua


atentiei intrebarea: "Dupa intrebari de discutii
ce se ghideaza un
intreprinzator
atunci cand incepe
o afacere?"

Anuntarea 2 Anunta titlul noii Noteaza Explicatie


subiectului lectii : Planul de
lectiei si a afaceri si prezinta
obiectivelor obiectivele
operationale operationale.

Reactualizare 5 Adreseaza Raspund Conversati


a intrebarile: intrebarilor a
cunostintelor Ce intelegeti prin catehetica
anterioare intreprinzator?
necesare
invatarii care Ce intelegeti prin
urmeaza calitatea unui
(eventual, individ?
aprecierea si Care sunt calitatiile
notarea intreprinzatorului
raspunsurilor de succes?
elevilor)

Comunicare 35 Definitia planului Elevii noteaza. Explicatia Evaluare


a noilor de afaceri - formativa
reprezinta un Raspund intrebaril Conversati
continuturi: or. a euristica
organizarea instrument
si dirijarea indispensabil
invatarii (in intreprinzatorilor c
functie de e se foloseste
situatiile de pentru a incepe si
invatare derula o afacere,
construite) care necesita
resurse financiare,
materiale si umane.
Intocmirea unui
plan de afaceri
necesita
parcurgerea
urmatoarelor trei
etape:
- culegerea
informatiilor
- planificarea
activitatii
respective- alegerea
strategiei potrivite
si gasirea cailor de
atingere a
obiectivelor
stabilite
- redactarea
planului.

Elementele planului
de afaceri:
1. sinteza planul
ui
2. prezentarea
societatii/firmei
3. descrierea
afacerii
4. descrierea
amanuntita a
produselor
5. definirea
pietei
6. organizarea
firmei si
managementul
acesteia
7. situatia
economico-
financiara
Obtinerea 3 Profesorul Fisa de Evaluare
feed-back- adreseaza intrebari lucru formativa
ului si Fisa de lucru
realizarea de
precizari,
completari
etc.

Evaluarea Pe tot Profesorul Raspund Conversati


performantei parcurs adreseaza intrebari. intrebarilor a
ul lectiei

Fixarea Pe tot
cunostintelor parcurs
ul lectiei

Stabilirea 1 Tema pentru acasa Noteaza sarcina de


sarcinilor - ex. V, pg.27 lucru.
pentru
activitatea
independent
a a elevilor.

Fisa de lucru
Planul de afaceri

I. Completeaza enunturile urmatoare cu informatia corecta:

1. Planul de afaceri este un instrument de..care se foloseste pentru . si care necesita


resurse.., ., . .
2. Rolul planului de afaceri este de a .. ca afacerea merita finantata dar si de a .
intreprinzatorul incepand cu primul an de operare a afacerii.
3. Planul de afaceri este un scris. El trebuie redactat cat se poate de . si ., intrucat este primul
document ce va fi citit de un potential investitor.
II. Rapundeti cu adevarat sau fals:
1. Procesul ce sta la baza planificarii afacerii nu include fixarea obiectivelor.
2. Planul de afaceri cuprinde puncte de reper si alte elemente ajutatoare pentru orientarea
in mediul economic.
3. Prin intermediul planului de afaceri sunt valorificate experienta si realizarile din trecut cu
scopul de a proiecta viitorul.
III. Enumera elementele si redacteaza continutul general al unui plan de afaceri.

S-ar putea să vă placă și