Sunteți pe pagina 1din 6

COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET BUCURESTI

PROFESOR: GEORGETA GEORGESCU


PRACTICANT: IONELA ELENA BUTURACHE
DISCIPLINA: EDUCATIE ANRTEPRENORIALA
CLASA aXa B
DATA: 03.11.2015
UNITATEA DE INVATARE: INITIEREA SI DERULAREA UNEI AFACERI PLANUL DE
AFACERI
TIPUL LECTIEI: DE PREDARE

PLAN DE LECTIE
Competente specifice: 1.2. Utilizarea adecvata a conceptelor specifice
antreprenorului.
5.1. Evaluarea posibilitatilor de derulare a unei
afaceri proprii si profitabile, luand in considerare interesele comunitatii.
Obiective operationale: La sfarsitul activitatii de instruire, elevii vor fi
capabili:
1. Sa defineasca planul de afaceri. Obiectivul este considerat atins
daca toti elevii vor reusi sa formuleze corect definitia planului de
afaceri.
2. Sa identifice situatiile in care este necesara elaborarea unui plan de
afaceri. Obiectivul este considerat atins daca toti elevii vor reusi sa
identifice situatiile in care este necesara elaborarea unui plan de
afaceri.
3. Sa identifice pilonii unui plan de afaceri. Obiectivul este considerat
atins daca toti elevii vor reusi sa identifice toti pilonii unui plan de
afaceri.
4. Sa identifice etapele unui plan de afaceri. Obiectivul este considerat
atins daca toti elevii vor reusi sa identifice toate etapele unui plan
de afaceri.
Strategii didactice:
metode si procedee: expunerea, explicatia
didactica, conversatia, problematizarea, studiu de caz, conversatia euristica;
- mijloace si materiale: dialogare sistematica, fise de
lucru, tabla, creta.
Capacitatea
care
se Comportamentul
Conditiile in care vor Criterii de
urmareste a se forma la prin care elevii vor lucra elevii pentru a Realizare
elevi prin invatare
proba capacitatea realiza comportamentul
(limita
respectiva
min.
admisa)
O1- sa defineasca planul Prin
definirea Elevii identifica ce este 80%
de afaceri
acestuia
un plan de afaceri
O2- sa explice situatiile in
Prin enumerarea Elevii identifica pentru 80%
care
este
necesara acestora
ce se executa planul de

elaborarea unui plan de


afaceri
O3- sa explice care sunt
Prin enumerarea
pilonii de baza ai planului acestora
de afaceri
O4- sa prezinte etapele Prin
enumerarea
elaborarii
planului
de lor
afaceri
Desfasurarea lectiei:
Nr.
Crt
.

Secventel
e instruirii

Obiec
-tive

1.

2.

afaceri
Elevii identifica pilonii de
baza ai planului de 70%
afaceri
Elevii identifica etapele
elaborarii planului de 70%
afaceri

De profesor

De elevi

Arii de
continu
t

Secventa
introductiv
a

Saluta elevii, verifica


prezenta, cere elevilor
sa aibe pe banca cele
necesare lectiei.

Pregatesc
ce-rute.

Captarea
atentiei

Stabileste titlul lectiei,


adresand elevilor intrebarea: Ce credeti ca
are
la
baza
o
afacere ?

Elevii raspund :

3.

Anuntarea
titlului lectiei si a
obiectivel
or
operation
ale

Noteaza pe tabla titlul


lectiei si prezinta pe
scurt scopul acesteia

Elevii noteaza in
caiete
titlul
lectiei

Planul
de
afaceri

Expunerea

4.

Organizar
ea
situatiilor
de
invatare
pentru
realizarea
obiectivel
or O1- O4

O1

Predarea informatiilor

Se grupeaza

20

O2

Organizeaza clasa in
grupe de cate 4 elevi

Noteaza
definitiile,
precum
si
schemele de pe
tabla

Planul
de
afaceri

Expunerea,
conversatia

5.

Conexiune
a inversa

O3
O4

Activitati desfasurate

Imparte fisele de documentare


si
explica
metoda de lucru

Tim
p
(min
.)

Metode
procedee

Conversatia

Planul
de
afaceri

Conversatia,
problematizar
ea

cele

- de interventia
omului

Conversatia

Asculta
explicatiile
profesorului
Solicita
elevilor
completarea fiselor de

Completeaza
fisele de lucru

Planul
de

13

Conversatia

si

lucru

Asculta

Evalueaza
elevilor

activitatea

Prezinta
rezolvate.

fisele

afaceri

Pun intrebari
Conversatia

Ofera lamuriri si trage


concluzii.

Fisa de lucru 1
I. Completeaza enunturile urmatoare cu informatia corecta:
1.

Planul de afaceri este un instrument de .................. care se


foloseste pentru .................................................. si care necesita
resurse .........................., .................., ....................

2.

Rolul planului de afaceri este de a ......................... ca afacerea merita


finantata, dar si de a ......... intreprinzatorul incepand cu primul an de
operare a afacerii.

3. Planul de afaceri este un scris. El trebuie redactat cat se poate


de ................ si ..............., intrucat este primul document ce va fi citit de un
potential investitor.

II. Saptamana trecuta am fost cu un prieten , in vizita, la firma tatalui sau, o


firma mica, frumoasa, de patiserie. Tatal sau ne-a spus ca produsele de
patiserie le distribuie la magazinele din tot orasul. Am vazut cum se face
aluatul, cum se coace.
Mi-a venit o idee. Am gandit ca pot sa-mi deschid si eu o gogoserie.
M-as descurca foarte bine, deoarece stau langa scoala si statia de autobuz.
Este un mediu propice pentru gogoseria mea, am multi cumparatori.
AFACEREA reprezinta intentia unei persoane de a desfasura o
activitate aducatoare de profit.
Trece in schema de mai jos, pornind de la cele prezentate, care sunt
elementele de baza necesare pentru a porni o afacere.

PLANUL DE AFACERI
are la baz
PILONII

Fisa de lucru 2

Nu stiam nimic despre afaceri, despre ce reprezinta o firma. Am un


prieten la Camera de comert si mi-a dat primele informatii. Am elaborat un
Plan de afaceri si am initiat o firma. Am avut un buget mic si lucrurile nu
au mers cum as fi vrut.
Am zis ca ar fi mai bine sa renunt, sa dezmembrez firma sau sa fac
fuziune cu o alta firma.
Am fost nevoit sa obtin un fond de investitii de la o Banca, pentru
dezvoltarea afacerii. Asa a inceput relansarea firmei.

1. Analizand textul, identificati situatiile in care este necesara


elaborarea unui plan de afaceri.
2. Completati schema de mai jos, pornind de la cele prezentate mai
sus:

PLANUL DE AFACERI
Se intocmete pentru :