Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVITA, BUCUREŞTI Avizat,

Disciplina: EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ Director


Nr de ore/an: 35
Nr. ore / săptămână: 1
Clasa: X A, X B, X C, XI P
Profesor: DIACONESCU GABRIELA NICOLETA Avizat,
An şcolar: 2016-2017 Şef catedră
Programa aprobata prin OMEC nr.3252 din 31.08.2004

PLANIFICAREA UNITATII DE INVATARE


INITIEREA SI DERULAREA UNEI AFACERI

Continutul Competente Activitate de invatare Resurse Evaluare


specifice
1.3
1.2 Cu ajutorul metodei didactice expunerea profesorul Fise de lucru Evaluare formativa
Etapele legale pentru 4.2 prezinta etapele legale de infiintare ale unei firme. Sala de clasa cu mobilier realizata prin
infiintarea unei firme Expunerea este sustinuta de explicatii si exemple din modular care permite observarea sistematica
Planul de afaceri realitatea imediata. schimbarea pozitiei a comportamentului
 Initierea unei afaceri noi Prin tehnica metodica Focus Grup, profesorul apeleaza elevilor in clasa si elevilor prin
vs cumpararea unei afaceri la cultura generala a elevilor si pe 2 grupe elevii primesc comunicarea pe grupe intermediul listei de
deja existente (avantaje si sarcini pe fise de lucru si anume sa identifice avantajele Markere control verificare
dezavantaje) respectiv dezavantajele pentru initierea unei afaceri noi si Flip-chart
pentru cumpararea unei afaceri deja existente. La final vor Post-notes
prezenta solutiile pe echipe, vor dezbate concluziile, vor
argumenta puncte de vedere individuale. Profesorul
fixeaza concluziile corecte si completeaza cu exemple.
Fisa de lucru contine un ghid de analiza a celor 2
posibilitati de a intra in afaceri la care se vor referi si
anume: oportunitati de dezvoltare personal, posibilitati de
finantare, costuri, amplasament.
Continutul Competente Activitate de invatare Resurse Evaluare
specifice

1.2 Cu ajutorul metodei didactice conversatia euristica, Markere Evaluare formativa


profesorul ghideaza elevii spre descoperirea pe cont Extrase din planuri de realizata prin
Planul de afaceri propriu a elemenntelor componente ale unui plan de afaceri modele observarea sistematica
 Definitie afacere. Se completeaza un tabel impreuna cu elevii, unde Video-proiector sau tabla a comportamentului
 Elemente componente ale acestia raspund la intrebarile: Cu ce se ocupa o firma, ce inteligenta elevilor prin
planului de afaceri activitati intreprinde? Planul de afaceri ce scop are? Sala de clasa dotata cu intermediul prin scarii
Asadar, ce cuprinde planul de afaceri? tabla inteligenta de clasificare
Se explica fiecare notiune noua si se acorda exemple
specifice
Se prezinta modele de planuri de afacere elevilor, pentru a
identifica elementele componente: slogan , emblema,
structura juridica, etc
Evaluare sumativa 1.3 Elevii sunt grupati in 4 echipe, raspund prin intermediul Cabinet de documentare Evaluare orala
1.2 unui raportor, dupa analiza de grup, in conditii de timp si si informare Evaluare scrisa
4.2 pe baza unor fise de lucru, in cadrul unei activitati de Fise de lucru individuale Evaluare prin proiect
1.2 evaluare construita cu ajutorul metodei proiect. (ca metoda
Elevii au ocazia de a realiza in echipa un plan de afaceri complementara de
respectand cele invatate anterior evaluare)
Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVITA, BUCUREŞTI Avizat,

Disciplina: EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ Director


Nr de ore/an: 35
Nr. ore / săptămână: 1
Clasa: X A, X B, X C, XI P
Profesor: DIACONESCU GABRIELA NICOLETA Avizat,
An şcolar: 2016-2017 Şef catedră
Programa aprobata prin OMEC nr.3252 din 31.08.2004

PLANIFICAREA UNITATII DE INVATARE


INITIEREA SI DERULAREA UNEI AFACERI

Continutul Competente Activitate de invatare Resurse Evaluare


specifice

1.2 Profesorul incepe lectia printr-o activitate de echipe in care Proiectare, expunere pe Evaluare formativa
2.3 elevii vor completa pe fise de lucru care sunt trasaturile a tabla inteligenta, a unor realizata prin
Studiile de piata 4.2 4 colegii din clasa, care sunt nevoile economice care este filme, prezentari. observarea sistematica
 Marketing definitie produsul propus pentru atingerea nevoilor. Sala de clasa dotata cu a activitatii elevilor
 Studiul de piata Metodele folosite in predare sunt conversatia, tabla inteligenta sau prin intermediul fisei
 Prestudiul de piata conversatia euristica, expunerea video-proiector de evaluare
 Segmentul de piata Elevii vor identifica pe fise de lucrur oportunitatea de
afaceri pe studiul de caz prezentat, vor identifica si
caracteriza segmente diferite de piata.
Profesorul le ofera o alta fisa de lucru in care sa identifice
metoda potrivita de cercetare pentru situatii date diferite.
Ei lucreaza pe echipe.
Continutul Competente Activitate de invatare Resurse Evaluare
specifice
4.3 Profesorul solicita elevii la o activitate pe baza unei fise de Cabinet de documentare Evaluare formativa
lucru unde acestia vor completa resursele identificate si informare cu mobilier realizata prin
Resursele necesare pentru fiecare produs. modular observarea sistematica
derularii unei afaceri Profesorul le explica prin metoda expunerii ce inseamna a comportamentului
Resursele economice notiunea resurse economice. Fise de lucru elevilor prin
Folosind metoda studiului de caz profesorul prezinta Flip-chart intermediul listei de
situatii reale cu care se confrunta antreprenorul. Ei vor Postnotes control/ verificare
avea ca sarcini sa identifice capitalul fix, circulant, Markere
(resursele financiare) capital fix circulant (resurse
materiale) si sa propuna solutii pentru managementul
Resurse financiare resurselor umane. Elevii vor argumenta deciziile luate
Resurse materiale utilizand ca material stimul o lectie in AEL. In cadrul
Managementul resurselor lectiei AEL elevii pot simula realizarea unei case avand
umane obtiunea de a alege din resursele disponibile pe acealea mai
accesibile ca nivel de cheltuieli, astfel incat sa cheltuie cat
mai putin, sa ia deciziile rationale in ceea ce priveste
consumul de resurse.

Evaluare sumativa 1.2 Elevii sunt grupati in 4 echipe, raspund prin intermediul Cabinet de documentare Evaluare orala
Studiul si prestudiul pietei 2.3 unui raportor, dupa analiza de grup, in conditii de timp si si informare Evaluare scrisa
Stabilirea pretului 4.2 pe baza unor fise de lucru, in cadrul unei activitati de Fise de lucru individuale Evaluare prin
Costuri, pret 4.3 evaluare construita cu ajutorul metodei investigatiei. investigare
Resursele necesare Elevii se documenteaza cautand surse pe internet despre (ca metoda
derularii unei afaceri cum se realizeaza un studiu (prestudiul de piata, ce solutii complementara de
Resursele economice pot fi pentru redresarea activitatii unei firme in diferite evaluare
situatii). Pe baza fiselor de lucru, elevii creeaza propria lor
viziune
Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVITA, BUCUREŞTI Avizat,

Disciplina: EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ Director


Nr de ore/an: 35
Nr. ore / săptămână: 1
Clasa: X A, X B, X C, XI P
Profesor: DIACONESCU GABRIELA NICOLETA Avizat,
An şcolar: 2016-2017 Şef catedră
Programa aprobata prin OMEC nr.3252 din 31.08.2004

PLANIFICAREA UNITATII DE INVATARE


INITIEREA SI DERULAREA UNEI AFACERI

Continutul Competente Activitate de invatare Resurse Evaluare


specifice

Obtinerea produsului 1.2 Prin metoda expunerii profesorul prezinta notiunea de Amfitearu sau sala de Evaluare formativa
Prototip produs 1.2 produs/ bun economic, facand distinctia dintre bunurile din spectacol dotata cu tabla realizata prin
Produs total 1.2, 4.3 natura si cele economice. De asemeanea profesorul pe baza inteligenta observarea sistematica
Pret: costuri si 1.2, 4.2 unor prezentari video, expune elevilor cum arata un a activitatii elevilor
stabilirea pretului prototip de produs si pasii legali pentru a obtine un produs Fise de lucru prin intermediul fisei
nou ( brevet de inventie, inregistrare marca de fabrica, Fluxuri de stiri de evaluare
deptul de autor, inregistrare denumire). Documente oficiale
Produsul trebuie testat inainte de a se lansa pe piata. Exemple din realitatea
Eleviilor li se explica ce inseamna produsul total. firmei

Utilizand metoda expunerii, profesorul explica nuantat


facand legatura cu capitolul invatat anterior (resursele
economice), ce inseamna si ce cuprind costurile ( costuri
de productie, de distributie, de promovare).
Se prezinta modalitatea formarii pretului in functie de
costuri ( Pret=costuri de productie + adaos comercial)
Continutul Competente Activitate de invatare Resurse Evaluare
specifice
Pret=Costuri – se recupereaza investitia, Pr=0 (Pr-profit)
Adaosul comericial asigura profitul (pret >costuri)
Pentru fixarea celor prezentate anterior, profesorul le ofera
elevilor fişe de lucru individuale in care trebuie sa
calculeze costurile totale ale unei firme ( se dau date
numerice) si sa stabilteasca pretul in baza unui adaos
comercial dat.

Promovarea produsului 5.1 Utilizand metoda expunerii, profesorul explica toate Sala de clasa cu mobilier Evaluare formativa
Mixul de marketing elementele mixului de marketing, pentru ca elevii sa stie modular pentru a facilita realizata prin
Produs exact la ce se refera cei 4 P ( Pret, Produs, Promovare şi schimbarea pozitiei observarea sistematica
Pret Plasament) elevilor in clasa si dotata a comportamentului
Promovare Folosind metoda didactica Panel, profesorul imparte cu videoproiector elevilor prin
Plasament clasa in 4 grupuri, a cate 6 elevi, fiecare grup avand sarcini intermediul listei de
diferite si trebuind sa gaseasca solutii pentru fiecare P; Flipchart control/ verificare
fiecare echipa are de analizat 1P. Markere
Echipele trebuie sa se consulte si sa colaboreze, avand fise Post-notes
de lucru distincte unde vor realiza: Fise de lucru
 la Produs: creare si prototip produs, sortimente, Informatii proiectate
ambalaj pentru fiecare sarcina
 la Pret: termen de plata, lista costuri de productie,
stabilire pret
 la Promovare: publicitate, studiul pietei
 la Plasament – modalitati de distribuie
Clasa va trebui sa gaseasca solutii la toate aceste cerinte
pentru produsul ciocolata, şi sa se adreseze elevilor si
profesorilor din scoala realizand strategii si planuri care
sa vizeze o vanzare in scoala a produsului ciocolata.
Elevii sunt incurajati de profesori sa colaboreze astfel
incat sa gaseasca solutii comune si sa inteleaga relatia
dintre diferite departamente dintr-o firma.
Continutul Competente Activitate de invatare Resurse Evaluare
specifice
Evaluare sumativa 1.2 Elevii sunt grupati in 4 echipe, raspund prin intermediul Cabinet de documentare Evaluare orala
Obtinerea produsului 1.2 unui raportor, dupa analiza de grup, in conditii de timp si si informare Evaluare scrisa
Prototip produs 1.2, 4.3 pe baza unor fise de lucru, in cadrul unei activitati de Fise de lucru individuale Evaluare prin proiect
Produs total 1.2, 4.2 evaluare construita cu ajutorul metodei proiectului. (ca metoda
Stabilirea pretului 5.1 Elevii vor face o vanzare in scoala aplicand mixul de complementara de
Costuri, pret marketing, astfel ei invata despre legatura dintre cei 4 P in evaluare)
Mixul de marketing situatii reale. Pe baza fiselor de lucru (Fisa GANTT, Fisa
de motivare membri, Fisa de observatie membri), elevii
creeaza propria lor viziune.

S-ar putea să vă placă și