Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza Bucureşti

Disciplina de studiu: Educaţie antreprenorială


Clasa: a Xa H

PROIECT DE LECŢIE

Unitatea de învăţare (tema): Risc si reusita in afaceri


Subiectul lecţiei: Modele de reusita in afaceri
Tipul de lecţie: formare de priceperi si deprinderi

Competenţe specifice vizate: 1. Utilizarea adecvată a conceptelor specifice antreprenoriatului


2. Investigarea elementelor comune şi specifice ale reuşitei în afaceri
Obiectivele operaţionale:
La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
 să defineasca conceptul de afacere reusita;
 să identifice minim 3 elemente generale in realizarea unei afaceri de succes;

 să identifice minim 3 elemente particulare in realizarea unei afaceri de succes;


Obiective cu efecte asupra personalitatii:

 cognitive: sa-si dezvolte competentele specifice gandirii critice


 afective: satisfactia de a sti
 psiho-motorii: capacitatea rapida de a aplica cunostintele dobandite

Bibliografie: 1) Manual de Educaţie antreprenorială, clasa aXa, Florina Otet, Alexandru Otet, Editura CD Press, 2005
2) site-uri web pentru documentarea referitoare la antreprenori

Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitatea Metode şi mijloace de Modalităţi de


alocat (în elevilor invatamant utilizate evaluare
minute)
Moment organizatoric 5 min -verificarea prezentei si asigurarea Se pregatesc
ca elevii au materialului didactic pentru inceperea
activitatii
Anunţarea subiectului lecţiei 2 min - anunţă titlul noii teme: „Modele de -recepţionează -metoda: conversaţia
şi a obiectivelor operationale reusita in afaceri”; mesajul; introductivă
-enunţă obiectivele operaţionale ale -notează pe caiet -mod de lucru: frontal
temei; (vezi obiectivele operaţionale titlul lecţiei; -mijloace: tabla,
de mai sus) -pot solicita manualul, caietul
informaţii, dacă au
neclarităţi
Reactualizarea cunoştiinţelor 3 min - le solicită elevilor sa enumere -se gândesc şi -metoda: conversaţia de -evaluarea iniţială
anterioare necesare învăţării firme sau idei de afaceri de succes. oferă răspunsuri verificare, de
care urmează (eventual Discută despre acestea. reactualizare;
aprecierea şi notarea -mod de lucru: frontal
răspunsurilor elevilor) -mijloace: manualul,
caietul
Comunicarea noilor 20 min Notiunea de succes sau de -elevii noteaza -metoda: explicatia -evaluare pe
conţinuturi: organizarea şi reusita in afaceri este relativa: nu -mod de lucru: frontal parcurs
dirijarea învăţării (în funcţie
exista criterii, cantitative sau -mijloace: tabla, marker,
unitati de masura pe baza carora
de situaţiile de învăţare caiet, calculatorul,
sa se poata decide in mod ferm
construite) succesul si cat de mare este videoproiectorul
acesta.
Tinand cont de indicatorii de
evaluare ai unei afaceri, un
antreprenor va putea considera,
de exemplu, ca o rata a
rentabilitatii de 10% constituie
un success, in timp ce altul se va
declara nemultumit de acest
nivel de performanta. Intr-un
mediu economic instabil, pe o
piata in formare sau pe o piata cu
competitori puternici, chiar
supravietuirea firmei si
mentinerea unui anumit nivel de
profitabilitate pot fi considerate
un succes. Pe de alta parte,
tinand cont de faptul ca, intr-un
mediu concurential si dinamic,
continuarea unei afaceri este
practic dependenta de strategiile
ei de dezvoltare, firmele care nu
reusesc decat mentinerea cifrei
de afaceri si a nivelului de
rentabilitate pot intampina
dificultati.
Aprecierea succesului sau
reusitei in afaceri depinde de
numerosi factori, dintre care:

1. FACTORI OBIECTIVI :
 situatia concreta a
mediului extern – situatia
economica generala,
 situatia pietei pe care
actioneaza firma,
 conditii sociale
 conditii legislative
 conditii politice
 tendinte la nivel local,
regional, national si
international.

2. FACTORI SUBIECTIVI :

 Caracteristicile de
personalitate ale
antreprenorului –
asteptari, motivatie,
entuziasm, conceptia sa
referitoare la succesul si
realizarea personala.

Un aspect foarte important pe


care antreprenorul il are in
vedere ori de cate ori isi
evalueaza rezultatele este
masura in care si-a atins
obiectivele propuse/ Rata
rentabilitatii.
Realizarea obiectivelor confirma
reusita unei afaceri.
O afacere de success este
consecinta unei relatii echilibrate
intre calitatile personale ale
antreprenorului, calitatile firmei
– ca organizatie – si aprecierea
(confirmarea/clientii) valorii ei
sociale.

O afacere este buna nu doar


daca aduce beneficii celor
direct implicati, ci si daca
imbogateste viata tuturor
acelora care vin, intr-un fel sau
altul, in contact cu ea, daca
aduce un plus de valoare
pentru toti!
REUSITA IN AFACERI NU
INSEAMNA OBTINEREA
IMEDIATA A UNEI SUME
DE BANI. De multe ori,
succesul vine greu, dupa un
timp destul de indelungat.
AFACERILE CARE
REZISTA IN TIMP, care
servesc interesele comunitatii
si ai caror antreprenori devin
persoane respectate in
comunitate sunt adevarate
AFACERI DE SUCCES!

CONDITII ALE SUCCESULUI :

 Implicarea personala a
antreprenorului – de
obicei, activitatea initiata
este foarte cunoscuta
antreprenorului, fiind
chiar o pasiune a sa; ca
urmare el se poate
implica (fie doar la
inceput, ori tot timpul)
direct in activitatea
firmei, poate lua decizii
in cunostinta de cauza,
poate interveni rapid
pentru corectarea
eventualelor deficiente;
 Calitatile personale ale
antreprenorului –
persoanele care initiaza
afaceri sunt inzestrati cu
spirit intreprinzator, cu
dorinta de a realiza ceva
care sa ii reprezinte, sunt
curajosi si constienti de
responsabilitatile pe care
si le asuma, pragmatic,
dar si vizionari;
 Calitatea climatului
organizational si al
relatiilor interpersonale
in interiorul firmei –
trebuie sa existe un efort
comun al tuturor celor
implicati in realizarea
afacerilor de success;
acest lucru tine de
selectia competent a
angajatilor, de sistemul
prin care sunt stimulate
performantele (motivatia)
si atasamentul personal al
acestora, de masura in
care fiecare angajat
ajunge sa integreze
activitatea pe care o
desfasoara in firma in
propriul proiect de
realizare personala.
 Proiectarea,
planificarea, controlul
si evaluarea continua –
afacerile de success sunt
afaceri bine conduse.
Antreprenporul,
impreuna cu echipa sa,
supravegheaza continuu
fluxurile material,
financiare si
informationale din
interiorul firmei, precum
si cele dintre firma si
partenerii/beneficiari
externi.
 Orientarea permanenta
catre satisfacerea
cerintelor pietei –
inclusive valorificarea
prompta a oportunitatilor;
 Respectarea normelor
legale si a celor de etica
a afacerilor
 Orientarea catre
comunitate si cultivarea
valorilor
parteneriatului.

AFACERILE DE SUCCES
SUNT PRODUSUL UNOR
OAMENI DE SUCCES,
oameni care inteleg timpul in
care traiesc si care gasesc
echilibrul intre propriile
aspiratii de viata si nevoile
comunitatii din care fac parte.

Obtinerea feed-back-ului şi 15 min -elevii primesc si o fisa de lucru, pe -completeaza fisa -metoda: studiu prin -evaluare pe
evaluarea performanţei care o completeaza de lucru exercitiu parcurs
-dirijeazǎ discuţiile pe baza fisei de -raspund -mod de lucru: echipe
lucru intrebarilor -mijloace: caietul, fişa de
profesorului lucru, manualul, tabla
Evaluarea performantei Pe tot Profesorul adreseaza intrebari Raspund Conversatia
parcursul intrebarilor
lectiei
Fixarea cunostintelor Pe tot
parcursul
lectiei
Încheierea lecţiei 4 min -solicitǎ elevilor sǎ îi adreseze -sunt atenţi, îşi -metoda: conversaţia de -evaluare finală
întrebări dacă au neclarităţi sau notează fixare
doresc completări eventualele -mod de lucru: frontal,
-stabileşte tema pentru acasă: nelămuriri individual
formulati un punct de vedere -mijloace: caietul,
personal, pornind de la urmatorul manualul
citat: „Cea mai buna cale de a
invata este studierea succeselor si
esecurilor din industria ta”, Donald
Trump.