Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect didactic

Data:
Clasa:
Unitatea de învǎţǎmânt:
Numele cadrului didactic:
Disciplina: Economie
Tema: Recapitulare
Tipul lecţiei: recapitulare
Scopul: recapitularea informaţiilor primite la ore până în acest moment.

Competenţe specifice:
1.1. Identificarea şi caracterizarea rolului de consumator pe care îl îndeplineşte orice persoană
2.1. Interpretarea cererii ca expresie a trebuinţelor persoanei şi a resurselor ca mijloace de satisfacere a trebuinţelor
4.1. Proiectarea unui comportament raţional al consumatorului, impus de tensiunea nevoi-resurse
2.2. Corelarea constituirii ofertei cu folosirea factorilor de producţie în activitatea economică

Obiective operaţionale:
O1: să cunoască nevoile, bunurile,
O2: să cunoască comportamentul consumatorului,
O3: să utilizeze conceptele predare,
O4: să rezolve exerciţii cu ajutorul conceptelor predare.

Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, discuţia, observaţia.
Mijloace didactice: manualul.
Forme de organizare: frontală
Timp: 50 min
Evaluarea:
Aspectul evaluat: Cunoştinţe cu privire la utilitatea economică, la proprietate, la resurse;
Capacitatea de a distinge oferta de cerere, nevoile de bunuri .
Criterii de evaluare: nivelul de participare la discuţii, pertinenţa celor spuse, folosirea limbajului pedagogic.
Instrumente:mijlocul didactic.
Valorificarea rezultatelor evaluate: evaluarea nu urmăreşte direct notarea elevilor ce se evidenţiază, ci are valoare orientativă şi de
ameliorare.
Secvenţele Obiective Timpul Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Evaluare
lecţiei operaţionale alocat didactice
1. Moment 3 minute Pregătirea resurselor necesare Pregǎtirea caietelor şi a Observaţia Atenţionare
organizatoric desfăşurării optime a orei de instrumentelor de lucru. Discuţia
pedagogie.
2.Verificarea 7 minute Se vor trece în revistă toate Elevii răspund la întrebările Conversaţia Pertinenţa
cunoştinţelor lecţiile predate până în momentul adresate de profesor. celor spuse
anterioare actual.
3. Enunţarea 1 minut Se va introduce titlul lecţie de Elevii scriu în caiete titlul noii Explicaţia Percepţia
temei şi a azi. lecţii.
obiectivelor
4.Predarea O1 21 minute Profesorul reia lecţiile fiecare în Elevii scriu în caiete noţiunile Explicaţia Capacitatea
noilor O2 parte punând întrebări asupra care nu au fost bine înţelese, şi Conversaţia de a reţine
conţinuturi noţiunilor care nu au fost bine explicaţiile date de profesor informaţii
asimilate. Percepţia

5.Asigurarea O3 15 minute Profesorul grupează elevii în Elevii grupaţi realizează sarcina Explicaţia Capacitatea
retenţiei şi a O4 echipe de maxim 3 elevi şi le dă dată de profesor, cerând ajutorul Discuţia de a lucra în
transferului de lucru exerciţii, monitorizând profesorului în cazul în care nu se Observaţia echipă şi de
şi evaluând fiecare echipă. descurcă în echipă. rezolvare a
exerciţiilor
6. Încheierea 3 minute La finalul activităţii profesorul Elevii finalizează exerciţiile şi i le Corectarea Capacitatea
activităţii strânge exerciţii lucrare de elevi predau profesorului. şi notarea de a lucra cu
urmând a le corecta şi nota. exerciţiilor concepte.

S-ar putea să vă placă și