Sunteți pe pagina 1din 2

DISCIPLINA: ECONOMIE

prof.ec. PAVEL ION PAUL

ELEV:_______________________________
clasa a XI-a
data:

TEST DE EVALUARE SUMATIVA


Consumatorul si comportamentul sau rational
I. Alegeti varianta corecta: 2,5p.
1. Reprezinta resurse limitate:
a) petrolul, pentru o tara exportatoare de petrol;
b) petrolul, pentru o tara importatoare de petrol;
c) apa marilor si oceanelor;
d) aerul de munte,pentru turisti;
e) toate cele de mai sus.
2. Microeconomia se ocupa cu studiul:
a) agregatelor macroeconomice;
b) actiunilor agentilor economici individuali;
c) politicilor de combatere a somajului;
d) politicilor anticiclice;
e) politicilor de combatere a inflatiei.
3. Echilibrul consumatorului rational este corect definit astfel:
a) cantitatile bunurilor care costa mai putin;
b) cantitatile bunurilor care-i maximizeaza satisfactia;
c) venitul care-i permite satisfacerea trebuintelor;
d) venitul care-i permite achizitionarea cantitatilor maxime din bunurile dorite;
e) cantitatile bunurilor care-i maximizeaza satisfactia,tinand cont de bugetul sau si preturile de
achizitie a bunurilor.
4. Costul de oportunitate reprezinta:
a) valoarea celei mai bune alternative sacrificate de alocare a resurselor;
b) costul suplimentar pe care-l suporta producatorul atunci cand mareste productia cu o unitate;
c) valoarea resurselor folosite pentru implementarea unei decizii;
d) costul celui mai important factor de productie;
e) cheltuielile efectuate pentru realizarea unei unitati de produs.
5. Obiectul de studiu al stintei economice il reprezinta:
a) schimbul de bunuri si servicii intre agentii rezidenti intr-o tara;
b) comertul exterior;
c) productia si consumul bunurilor publice;
d) poluarea;
e) alocarea resurselor limitate in vederea satisfacerii cat mai bune a nevoilor umane.

II. Stabiliti valoarea de adevar pentru urmatoarele afirmatii; 2,5 p.


a) cererea poate fi elastica,inelastica si de elasticitate conventionala;
_____
b) bunurile complementare pot fi consumate unul in locul altuia;
_____
c) bunurile inferioare sunt acele bunuri ale caror cerere creste daca venitul inregistreaza o reducere,si
invers;
_____
d) economia este stiinta care studiaza distributia venitului intre membrii societatii; _____
e) resursele umane sunt reprezentate de populatia apta de munca;
_____
III. Prezentati grafic, curba cererii tinand cont de pretul unui CD; 2,5 p.
PRETUL UNUI CD (u.m.)
CANTITATEA CERUTA PE PIATA

50
1

40
2

30
3

20
5

10
7

IV. Prezentati conditiile care trebuiesc indeplinite pentru ca unui bun sa i se confere utilitate
economica. 1,5 p.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
1 punct din oficiu!
Nu se admit stersaturi si modificari.
SUCCES!