Sunteți pe pagina 1din 3

Teoria Producatorului

Factorii de Productie: resurse utilizate si cosumate in procesul producerii bunurilor.

 munca: actiune constienta, specific umana, indrepata spre un anumit scop, prin care omulo creaza
bunuri utilizand mijloace de productie
 natura
 capital: totalitatea bunurilor create de om si folosite pentru a produce alte bunuri si servicii
 capital fix
 capital variabil

Eficienta: expresia relatiei dintre efort si efect.

Indicatorii eficientei:
-productivitatea(W)
-randamentul

Eficienta pe termen scurt : este atinsa pentru acel volum al productiei pentru care Wmg=Wme

Legea randamantelor nonproportionale: Pe termen scurt, daca are loc combinarea dintre un
factor de productie fix si ceilalti variabili, randamentele sunt la inceput crescatoare, ating un
punct de maxim, dupa care sunt descrscatoare.

Pe termen lung, toti factorii de productie sunt variabili.

Izocuantele: repr. grafica a combinatiilor de factori de productie care permit obtinerea aceluiasi
nivel de productie.

-sunt curbe descrescatoare, convexe in rap cu originea si nu se intersecteaza


Rata marginala de substitutie tehnica: raportul in care factori de productie se subtituie atunci cand au
loc deplasari de-a lungul unei izocuante, astfel incat nivelul productiei sa ramana constant.

Dreapta de izocost: ecuatia bugetului prod. care utilizeaza toate resursele, pentru producerea
bunurilor, in conditiile unor preturi date ale factorilor de productie.

CT=PKK+PLL

Costul productiei: Exprewsesia monetara a consumului factorilor de productie.


-Cost Fix(CF)

-Cost Variabil(CV)

CT=CFT+CVT

Costul total mediu(CTme): exprima in unitati monetare costul pe unitatea de produs.\

CTme=f(Q)/Q

CTme=CT/Q

Costul Marginal: Modificarea costului total generata de cresterea volumului productiei cu o unitate.

Cmg=ΔCT/ΔQ

Cmg=(f(Q))'

Eficienta pe termen scurt: CTme este minim: CTme=Cmg

Pe termen lung CTme este la inceput descrescator , atinge un p. de minim, apoi devine crescator.

Oferta: totalitatea combinatiilor dintre cant. de bunuri pe care producatorii doresc sa le vanda la diferite
niveluri ale pretului.

Legea Ofertei: Intre cantitatea oferita si pretul bunului este o relatie pozitiva.(producator rational)

Elasticitatea Ofertei: reactia ofertei sub influenta factorilor ce definesc conditiile ofertei.

Elasticitatea Ofertei in functie de pret: Eo/p=(ΔQ/Q0):(ΔP/P0)

<1 :oferta inelastica

=1 :elasticitate unitara

>1: oferta elastica

Pragul de Inchidere: Cmg=CVme=Pretul Pietei

Pragul de rentabilitate: Cmg=CTmeMIN=pretul pietei

Maximixarea Profitului: Cmg=Vmg=Pretul pietei