Sunteți pe pagina 1din 9

PLAN

UNITATEA DE NVMNT : LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU DISCIPLINA: ECONOMIE CLASA : A XI-A PROPUNATOR :

DE

LECIE

TEMA LECTIEI : VENITURILE TIPUL LECTIEI : Dobandire de cunostinte; Durata : 60 minute


OBIECTIVE GENERALE : S-i formeze capacitatea de analiza si sinteza; S-i dezvolte deprinderile de utilizare a teoriilor economice ; S-i formeze obinuinele de alegere corespunztoare a limbajului economic n abordarea sarcinilor de lucru; S-i exprime un mod de gndire creativ, n structurarea i rezolvarea sarcinilor de lucru.

OBIECTIVE OPERATIONALE Pn la sfritul orei, elevii vor fi capabili:


O1. S exemplifice minim 2 metode de formare a veniturilor pentru fiecare factor de productie utilizand informatiile predate la clasa ; O2. S distinga salariul net de cel real pe baza informatiilor predate la clasa,admitandu-se maxim 2 greseli de exprimare; O3. S clasifice profitul in functie de minim 3 criterii pe baza informatiilor din manual; O4. S rezolve minim 3 probleme corect aplicand formulele predate despre rata dobanzii (reala si nominala,simpla,compusa); O5. S enumere minim 3 functii ale profitului in economia de piata folosind cuvintele proprii. METODE DE INVATAMANT: conversatia,explicatia,demonstratia,exercitiul ; MIJLOACE DE REALIZARE: manual, slide-uri, fise de lucru ; FORME DE ORGANIZARE : activitate frontala interactiva, lucru individual ; METODE DE EVALUARE: evaluarea sistematica a activitatii, notarea raspunsurilor , aprecieri verbale ;

BIBLIOGRAFIE : MANUAL ECONOMIE CLS.A X-A,A XI-A Ed.Economica, 2003,Bucuresti

SCENARIU DIDACTIC Nr crt. 1 Obiective operationale Momentele lectiei MOMENT ORGANIZATORI C Timp acord at 5min Prof. Activitate Elevi Preiau sarcinile propuse de professor Metode si mijloace Conversatia Tip de evaluare Orala Frontala

2 -

CAPTAREA ATENTIEI SI TREZIREA INTERESULUI PENTRU LECTIE LECTIE

5min

Trecerea absentelor in catalog; Verificare existenta cretei, buretelui ; Verificare existentei pe bancile elevilor a caietului de clasa si a manualului de economie . Se va verifica prin sondaj tema . Daca problemele din tema nu au fost rezolvate de mai multi elevi , se vor efectua la tabla.

Raspund Conversatia la intrebari

Orala Frontala

3 -

PREZENTAREA TEMEI SI A OBIECTIVELOR OPERATIONALE

2 min

Se anunta titlul lectiei:Venitur ile si obiectivele urmarite in timpul lectiei . Scurta recapitulare a cunostintelor dobandite anterior despre factorii de productie. Anexa 1.

Noteaza in Expunere caiet titlul lectiei si retin obiectivele urmarite. Raspund la intrebari. Conversatia

Orala Frontala

4 -

REACTULIZARE A CUNOSTINTELO R DOBANDITE ANTERIOR PREZENTAREA NOILOR CONTINUTURI

5min

Orala Individuala

5 O1...O5 *)

30mi n

Noteaza in caiet, asculta, urmaresc expunerea . Sunt atenti si ajuta la deducerea formulelor. Raspund la intrebarile adresate sau formuleaz a altele noi.

Explicare, Orala expunere/ Frontala mijloace:manual,s lide-uri pentru formule

REALIZAREA FEEDBACK-ULUI SI A PRECIZARILOR CE SE IMPUN

5min

Intreaba elevii daca exista ceva ce nu au inteles.

Conversatia

Orala Frontala

FIXAREA CUNOSTINTELO R

Se va face o scurta recapitulare a cunotintelor dobandite : 1. Care sunt principalele forme de venit? (Raspuns: Salariul, profitul, dobnda si renta) 2. Cine obtine aceste venituri? (Raspuns: Posesorii factorilor de productie.) 3. Care este factorul fundamental de care depinde marimea veniturilor? (Raspuns: Productivitate a)

Raspund la intrebarile adresate.

Conversatia

Orala Frontala

EVALUAREA PERFORMANTEI ELEVILOR

10mi n

9 -

STABILIREA TEMEI PENTRU ACASA

3min

Se prezinta testul pentru sistematizarea cunostin telor. Se verifica realizarea lui de catre elevi si se analizea za rezultatele obtinute. Dicteaza paginiledin manual pentru rezolvarea temei.

Rezolva testul, comentea za rezultatele .

Exercitiul, conversatia/ mijloace : fise de lucru

Scrisa Individual

Noteaza paginile din manual pentru tema.

Conversatia

Orala Frontala

Anexa 1: Prezentarea continutului lectiei Formele de venit n economia de piata au ca surse de formare fie munca, n cazul salariului,fie proprietatea, n cazul profitului, dobnzii,rentei.Ele sunt modalitati de a-i recompensa pe agentii economici pentru participarea lor la desfasurarea activitatii economice, n calitate de proprietari ai factorilor de productie.Salariul, profitul, dobnda si renta depind ca marime una de cealalta, astfel nct cresterea unei forme de venit poate determina reducerea altora (de exemplu, cresterea salariului, dobnzii sau rentei determina scaderea profitului).

CONCEPTE
Salariul Profitul Dobnda Renta

Salariul este venitul posesorilor factorului munca ca plata sau recompensa baneasca pentru munca prestata. El se formeaza pe piata muncii prin confruntarea cererii cu oferta de munca, iar marimea sa depinde de eficienta cu care este utilizat factorul munca (productivitatea muncii). Profitul este un venit rezidual pe care l obtin proprietarii mijloacelor de productie (bunurilor de capital) ca recompensa pentru utilizarea eficienta a acestui factor. Apare ca diferenta ntre valoarea vnzarilor unei firme (cifra de afaceri C.A.) sau venitul total ncasat si costul total. Profitul, este in cel mai restrins sens, venitul pe care il obtin agentii economici, ca produs al utilizarii capitalului. in sensul cel mai larg, profitul este cistigul pe care-l obtin agentii economici, ca surplus peste costul de productie.De aici, rezulta ca profitul este avantajul realizat in forma baneasca dintr-o actiune, operatie sau activitate economica. Prin urmare orice agent economic nu poate progresa, nu se poate dezvolta daca nu obtine profit.Privit ca diferenta intre pretul de vinzare si costul de productie profitul, mai precis profitul total are doua componente: profitul normal si profitul supranormal sau economic. Profitul normal reprezinta acea parte a profitului pe care o realizeaza si insuseste intreprinzatorul (agentul economic) in calitatea sa de proprietar al factorilor de productie. Ca venit al proprietarului care este si intreprinzator, profitul normal nu se include in costul de productie. Acesta corespunde venitului care ar reveni intreprinzatorului daca el ar inchiria capitalul sau altui intreprinzator, sau daca ar lucra ca salariat la acesta. Prin urmare, profitul normal reprezinta minimum de profit pe care o firma trebuie sa-l obtina pentru a functiona in continuare. in acest caz, nielul venitului total incasat se identifica cu cel al costurilor de oportunitate, ceea ce inseamna ca pe baza incasarilor se poate asigura continuarea activitatilor la aceiasi parametrii functionali.

Tipuri de Profit
Profitul normal, indiferent daca se investeste in factori de productie care intra in proprietatea intreprinzatorului sau agentului economic, in general are aceeasi natura, este consumat ca venit personal de catre acesta, facind parte din profitul total, dar intrind in costul de productie la fel ca orice cost. Exemplu : Pentru intelegerea continutului profitului normal poate fi dat urmatorul exemplu: intr-un an venitul total al unui agent economic este de 500.000.000 u.m., din care 480.000.000 u.m. reprezinta costuri de productie cu factorii de productie utilizati. Agentul economic utilizeaza echipamente de productie si alti factori similari, pentru care obtine un profit de 80.000.000 u.m. El poate inchiria echipamente de productie pentru un an unor terti de la care poate primi o chirie de 80.000.000 u.m., sau se poate folosi de echipamente de productie pe timp de un an, inchiriate de la terti, pentru care plateste o chirie de 80.000.000 u.m. tinand seama de cele trei ipostaze prezentate mai sus, rezulta ca cele 80.000.000 u.m. reprezinta profit normal, in timp ce 100.000.000 u.m. constituie profitul total, din care 20.000.000 u.m. este profit economic, adica 80.000.000 u.m. profit normal si 20.000.000 u.m. profit economic. Daca intreprinzatorul, agentul economic n-ar fi proprietar de nici un factor de productie, inchiriindu-i pe toti, atunci el n-ar obtine profit normal, chiria platita tertilor, incluzindu-se in costul de productie, in calitate de cost real.

Daca marfa astfel obtinuta s-ar vinde la un pret egal cu costul de productie, atunci el n-ar obtine nici un profit economic. Dobnda apare ca venit pe care l obtin bancile pentru creditele acordate (dobnda ncasata - D) si deponentii, pentru depozitele bancare (dobnda platita - Dp). Se formeaza pe piata monetara (sau pe cea financiara, daca este vorba de dobnda obligatiunilor) prin confruntarea cererii cu oferta de credite. Renta este forma de venit nsusita de proprietarii de pamnt (renta funciara), ai terenurilor sau ai altori factori rari, pentru contributia pe care factorul de productie natural o are la desfasurarea activitatii economice.

Anexa 2 : Evaluarea performantei elevilor


Fisa de lucru individuala 1. Enuntati care sunt principalele metode de formare a veniturilor. 2pct (Raspuns :distribuirea si redistribuirea) 2. Enumerati modurile de remunerare a factorilor de productie cunoscuti. 2pct ( Raspuns: K- dobanda,profit ; L- salariu ; P- renta) 3. Definiti salariul real. 2pct ( Raspuns:cantitatea de bunuri materiale si servicii de consum personal ce se poate cumpara cu salariul nominal net,la nivelul existent al preturilor bunurilor de consum.) 4. Care este diferenta intre dobanda pasiva si cea activa? 2pct ( Raspuns: Dobanda pasiva este acordata deponentilor,dobanda activa este platita de debitori,de cei carora le-au fost imprumutati bani.) 5. Ce importanta are salariul minim garantat la ora actuala ? (Raspuns: protectie sociala a angajatilor) Timp acordat : 10 minute Anexa 3 : Tema pentru acasa Manual Economie- Editura Economica pag. 77- probleme de rezolvat pag. 81 - probleme de rezolvat Rezolvarea problemelor propuse: 1/pag 81 profitul brut = CA CT

CA= 150 mld lei, C mat = 80% CT, C sal= 20 mld lei, K folosit= 300 mld lei CT= 100 mld lei pr brut = 50 md lei pr net = pr brut impozit pe profit (25% x pr brut) = 50 mld 12,5 mld = 37,5 mld lei R pr /CA= 37,5 /150 = 25% R pr/CT = 37,5 / 100 =37,5 % R pr/k = 37,5/300 =12,5% 2/pag 77 I SR = I SN / IPC => SALARIUL REAL SCADE CU 28 %.

S-ar putea să vă placă și