Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

DATA: 30. 03. 2009


ŞCOALA: C.T. „Mihai Viteazu” Oradea
CLASA: a XI- a E
PROFESOR: Cornea Adriana
COORDONATOR: Ştefănescu Floare
PROPUNĂTOR: Fiţ Mariana-Alina
OBIECTUL: Economie
SUBIECTUL: Piaţa monetară

OBIECTIVE OPERATIONALE:
- Să definească piaţa monetară
- Să cunoască operaţiile de pe piaţa monetară
- Să evidenţieze rolul creditului şi a băncilor prin exemplificare
- Să cunoască factorii care influenţează masa monatară

TIPUL LECŢIEI: predare de cunoştinţe

STRATEGII DIDACTICE
METODE: M1- conversaţia euristică
M2- explicaţia
M3- expunerea
M4- problematizarea

MIJLOACE DIDACTICE: m1- manual de economie


m2- creta
m3- tabla
ETAPE OB. ACTIVITATEA ACTIVITATEA
OP. PROPUNĂTOAREI ELEVILOR
1.Moment Asigur condiţii necesare pentru ...se pregătesc de ora de
organizatoric buna desfăşurare a lecţiei de economie.
economie.
Pregătesc materialele didactice
necesare.
2. Captarea Ora trecută aţi învăţat despre
atenţiei bani.
Care dintre voi ştie să-mi spună de
ce ţara noastră trece printr-un ...elevii formulează
moment de criză financiară? răspunsuri
Criza financiară apare în momentul
în care anumite instituţii sau bunuri
financiare îşi pierd o mare parte
din valoare.
Pe timp de criză financiară băncile
nu au de unde să obţină credite pe
termen scurt, pentru că acestea
devin foarte scumpe, fapt ce
afectează şi companiile şi
populaţia care are împrumuturi.
Toate acestea au loc pe piaţa
monetară.
3. Anunţarea Acesta este titlul lecţiei despre
subiectului care vom discuta la ora de
lecţiei şi a economie de astăzi.
obiectivelor Scriu titlul pe tablă. ...elevii notează titlul în
În cadrul lecţiei vom afla ce este caiete
piaţa monetară , care sunt
operaţiile care se realizează pe
piaţa monetară şi care este rolul
creditului şi a băncilor în cadrul
pieţei.
4.Dirijarea Criza financiară a apărut pe
învăţării piaţa monetară datorită scăderii
masei monetare.
Ce este masa monetară? ...totalitatea mijloacelor
băneşti aflaţi în circulaţie
Ce efecte au calităţile voinţei în economie într-o anumită
pentru oameni? perioadă.
Activitatea economică desfăşurată
pe piaţa monetară se pot realiza
doar dacă există bani, adică masă
monetară, cerere şi ofertă de
monedă.
Masa monetară se modifică, adică
creşte sau scade în funcţie de
anumiţi factori care o influenţează.
Schiţa tablei

Def: Piaţa monetară este locul unde se întâlnesc agenţii economici , unii care
solicită împrumuturi în bani, iar alţii care oferă bani cu împrumut pe termen
scurt.

I.Conţinutul pieţei monetare

a.) Factorii care influenţează masa monetară:

- Modificarea volumului valoric al bunurilor economici şi servicii supuse


vânzării.
- Existenţa excedentului sau deficitului bugetar

- Viteza de rotaţie a banilor: scăderea operaţiunilor de vânzare- cumpărare şi


de plăţi efectuate într-o perioadă de timp, duce la creşterea volumului de
masă monetară.

- Relaţiile ţării cu exteriorul reflectate în balanţa de plăţi, adică cu cât vor fi


scoşi mai mulţi bani din ţară va scădea nivelul masei monetare.

II. Operaţiile pe piaţa monetară

Acestea se clasifică după anumite criterii:


1.După modul de implicare a partimoniului firmei care solicită împrumutul
a. Op. cu garanţie
b. Op. fără garanţie
2. După complexitatea relaţiilor dintre agenţii economici
a. Op. de finanţare
b. Op. de refinanţare
3. D. p. d. v al duratei pentru care se acordă creditul pe trmen scurt
a. Op. pentru credite de 1 zi
b. Op. pentru credite de 2-90 de zile- cel mai des utilizate
c. Op. pentru credite de peste 90 de zile până la 12 luni.

III Rolul creditului şi a băncilor


A. Creditul este o relaţie bănească care apare între debitor ( persoană care
primeşte creditul) şi creditor (cel care acordă creditul ).

Creditul are anumite trăsături:


-rambursabilitatea= obligaţia debitorului de a achita la data scadentă datoria.
-este purtător de dobândă= debitorul urmează să restituie suma datorată + o
dobândă.
- are o garanţie materială sau personală

Creditul este de mai multe feluri şi poate fi clasificat în:


1 D.p.d.v. al formei în care se acordă:
- Comercial
- Bancar
2 D.p.d.v. al relaţiilor pe care le implică:
- Privat (acordat persoanelor fizice şi juridice)
- Public( acordat statului sau instituţiilor publice)
3 D. p.d.v. al termenului de acordare:
- Pe termen scurt cu scadenţa până la 1 an
- Pe termen mediu cu scadenţa până la 5 ani
- Pe tremen lung cu scadenţa peste 5 ani.
4 D.p.d.v. al condiţiilor de acordare:
-pesonal acodat fără giranţi
-real acordat cu o garanţie (amanet, ipotecă)
5 D.p.d.v. al destinaţiei finale:
-pt. Producţie
-pt. Consum

B. Băncile sunt cele care pe de o parte “cumpără banii”, suportând un cost sub
forma dobânzii, iar pe de altă parte „vinde” banii acumulaţi; câştiguri obţinute din
dobânda percepută.
Tipuri:

a. Banca Centrală: Banca Angliei, Banca Franţei

b. Banca Comercială: BCR, BT, Raiffaisen Bank, etc.