Sunteți pe pagina 1din 7

Capitolul 4 - Procese tehnologice în tricotaje

Tricot este denumirea atribuită produsului realizat din fire textile sub formă de ochiuri înlănțuite între ele.
Tricoturile sunt produse textile obţinute pe cale mecanică, prin buclarea succesivă a unui fir sau a mai
multor fire ( tricoturi din bătătură) sau prin buclarea simultană a unuia sau a mai multor sisteme de fire
( tricoturi din urzală).
Tricoturile pot fi clasificate după mai multe criterii: destinație, materia primă, formă și structură.
A. După destinație tricoturile se clasifică în:
a. Tricoturi pentru îmbrăcăminte: lengerie, îmbrăcăminte exterioară, ciorapi, mănuşi, băşti, fulare, fesuri
etc.

b. Tricoturi pentru uz casnic şi articole decorative: perdele, dantele, draperii, cuverturi, feţe de masă,
prosoape, tapiserii etc.

c. Tricoturi cu destinaţie tehnică, în domenii ca: transporturi, agricultură, industrie etc. Ex: suport pentru
înlocuitor din piele, filtre, plase
d. Tricoturi pentru articole medicale:
-implantabile: poteze vasculare, valve cardiace, înlocuitor de meninge, tendoane, plase de susţinere a
muşchilor abdominali, pavilion pentru ureche etc.
-neimplantabile: bandaje, halate, pansamante etc.

a.

Pansament elastic Proteză vasculară Gleznieră


B. După materia primă ( fig.4.1.):
a. Tricoturi din fire de bumbac şi tip bumbac
b. Tricoturi din fire de lână şi tip lână
c. Tricoturi din fire de mătase și tip mătase
C. După structură: b. c.
a.Tricoturi din bătătură sunt obţinute prin tricotare pe direcţie transversală Fig. 4.1. Clasifcarea tricoturilor după
materia primă:
din unul sau mai multe fire. În structura tricotului, firele evoluează pe a- din bumbac; b.– din lână și tip lână;
c—din mătase și tip mătase
direcţie transversală, a rândului de ochiuri.

1
Capitolul 4 - Procese tehnologice în tricotaje

b. Tricoturi din urzeală sunt obţinute prin tricotare pe


direcţie longitudinală, dintr-un sistem sau mai multe
sisteme de fire de urzeală (firele evoluează pe direcţie
longitudinală, aşirului de ochiuri).
D. După formă:
a. b. c.
A. tricoturi metraj– plane și tubulare
B. Tricoturi sub formă de panouri
C. Tricoturi semiconturate/semifasonate -cu forme,
dimensiuni și lungimi bine definite
D. Tricoturi conturate/fasonate -cu forma și
dimensiunile identice cu ale detaliului din care d. e. f.

urmează a se confecționa produsul: spate,


mânecă, etc.
E. Tricoturi conturate spațial- mănuși, ciorapi,
băști,etc.
g.
Fig. 4.2. Clasificarea tricoturilor după formă:
a—tricot metrj plan, b– tricot metraj tubular, c– panou dreptunghiu-
lar, d– panou semiconturat, e– panou conturat plan, f– panou tubular,
g– tricot conturat spațial

Tricotul este un produs textil, format din ochiuri dispuse sub formă de rânduri și șiruri. Ochiul este cea mai
mică unitate a structurii tricotului, cu caracter de repetabiliate, obținut prin buclarea firului.
Șirul de ochiuri reprezintă succesiunea ochiurilor pe direcția longitudinală a tricotului; se numeroteză de la
stânga la dreapta, pe direcția rândului de ochiuri.
Rândul de ochiuri reprezintă succesiunea ochiurilor pe direcția transversală a tricotului; se numeroteză de
jos în sus, pe direcția șirului de ochiuri, în ordinea formării lor.
Ochiul normal de tricot din bătătură este format din: buclă de ac (3-4), flancurile ochiului ( 2-3,4-5),
semibucle de platină (1-2,5-6).
Faţa ochiului este partea pe care flancurile se plasează în prim plan, trecând peste bucla de
ac a ochiului cu care se înlănțuie.
Spatele ochiului este partea pe care buclele de ac şi de platină apar în prim plan, trecând
peste flancuri.
Structura tricotului este dată de modul de dispunere a elementelor componente în cadrul sistemului tehnic
pe care îl reprezintă tricotul. Este determinată de legătură și desen.
Legătura ( evoluția firului) este definită de modul de înlănțuire a ochiurilor, respectiv poziția spațială a
firului în structură. Prin desen se înțelege acea componentă a structurii care reprezintă un motiv artistic
(geometric, floral): desene de culoare, de legătură combinate.
Tricoturile din bătătură se formează prin buclarea succesivă a unui fir, tricotarea realizându-se pe
direcție transversală. Tricoturile din bătătură se clasifică în:
1) Tricoturi cu legături de bază: glat, patent, lincs.
2) Tricoturi cu legături derivate: glat derivat, patent derivat, lincs derivat.
3) Tricoturi cu desene: de culoare, de legătură, combinate.

2
Capitolul 4 - Procese tehnologice în tricotaje

Metode de reprezentare grafică a tricoturilor

Reprezentarea grafică reprezintă transpunerea în desen a înlănţuirii ochiurilor de diferite tipuri într
-o structură dată. Dintr-o reprezentare grafică trebuie să rezulte:
- tipul ochiului
- evoluţia firului sau a firelor în cuprinsul raportului
- desenul şi raportul desenului
- anumite indicaţii de ordin tehnologic cum sunt cele care se referă la construcţia maşinii de tricotat
(nr. fonturilor şi poziţia acelor)
Principalele metode de reprezentare grafică a tricoturilor sunt:
 reprezentarea structurală (analitică) prin care se realizează transpunerea fidelă în desen a evoluţiei firelor
în structura tricotului
 reprezentarea secţiunii rândurilor de ochiuri prin care se sugerează, folosind simboluri specifice, evoluţia
firelor pe ace în rânduri succesive de ochiuri
 reprezentarea prin semne convenţionale prin care se prezintă, folosind simboluri pentru fiecare tip de
ochi şi evoluţie, raportul legăturii sau desenului din structura tricotului.

TRICOTURI DIN BĂTĂTURĂ CU LEGĂTURI DE BAZĂ

Tricoturile cu legături de bază sunt formate din ochiuri normale, la care evoluția firului delimitează un
raport individual.
Tricotul cu legătură glat
Caracteristici de structură
-este format din ochiuri normale toate având aspect de faţă pe o parte şi de spate pe cealaltă.
-evoluţia firului în fiecare rând este identică
-pe faţa tricotului flancurile ochiurilor sunt continui şi acoperă buclele de ac ale ovhiurilor din
rândul precedent
-pe spatele tricotului buclele de ac şi de platină apar în prim plan, buclele de ac acoperă flancurile
ochiurilor din rândul precedent.
Raportul legăturii este 1. Evoluția se repetă după un ochi pe direcția rândurilor și a șirurilor.
Tricot glat cu aspect de faţă

Reprezentare structurală Reprezentarea secţiunii Reprezentarea prin


rândului de ochiuri semne convenţionale

3
Capitolul 4 - Procese tehnologice în tricotaje

Tricot glat cu aspect de spate

Reprezentare structurală Reprezentarea secţiunii Reprezentarea prin


rândului de ochiuri semne convenţionale

Tricotul glat are o deșirabilitate ridicată, pe direcția rândului dar și a șirului cât și rulare la margini,
foarte accentuată, care influențează negativ procesul tehnologic de prelucrare. Se utilizează pentru articole
de lenjerie, îmbrăcăminte exterioară.

Tricotul cu legătură patent


Caracteristici de structură
-este format din ochiuri normale de tricot simplu cu aspect de faţă şi spate pe ambele părţi ale tricotului
-se caracterizează prin alternanţa şirurilor de ochiuri pe faţă cu şirurile de ochiuri pe spate.
-succesiunea şirurilor de ochiuri cu aspect de faţă şi spate determină raportul legăturii patent (1:1, 2:2,
2:1, 3:2 etc).
Tricot patent 1:1
Reprezentare structurală Reprezentarea secţiunii Reprezentarea prin

rândului de ochiuri semne convenţionale

Tricot patent 2:1

Reprezentare structurală Reprezentarea secţiunii Reprezentarea prin


rândului de ochiuri semne convenţionale

Raportul legăturii patent 1:1 pe orizontală este 2, iar pe verticală este 1. La legătura patent 2:1, raportul
legăturii pe orizontală este 3, iar pe verticală este 1.

4
Capitolul 4 - Procese tehnologice în tricotaje

Tricotul patent este un produs foarte elestic, se mulează foarte bine pe corp, fiind utilizat la
articolelel de lenjerie, îmbrăcăminte exterioară, mai ales la borduri.

Tricotul cu legătură lincs


Caracteristici de structură
-este format din ochiuri normale de tricot simplu cu aspect de faţă şi spate pe ambele părţi ale
tricotului
-se caracterizează printr-o alternanţă de rânduri de ochiuri normale cu aspect faţă şi spate, într-un
anumit raport.
Linsc 1:1

Reprezentare structurală Reprezentarea secţiunii Reprezentarea prin


rândului de ochiuri semne convenţionale

Raportul legăturii lincs 1:1 este pe orizontală este 1, iar pe verticală este 2. Tricotul cu legătură
lincs sunt utilizate la confecționarea articolelor de îmbrăcăminte exterioară, ciorapi, mănuși.

Test de evaluare 1

I. Completați următoarele afirmații:


1. …(1)… este un produs textil, format din ochiuri, dipuse sub formă de …(2)… și …(3)….
2. Ochiurile înlănțuite pe direcție longitudinală formează un ...(4)... .
3. Cea mai mică unitate structurală a tricotului este ...(5)... .
4. Elementele componente ale ochiului la tricotul din bătătură sunt: …(6)… , …(7)…, …(8)… .
5. Tricoturile din fire de mătase și tip mătase fac parte din criteriul de clasificare după: …(9)… .
6. Tricoturile cu legături de bază sunt: …(10)…, …(11)…, …(12)… .
7. Tricotul …(13)… este format din ochiuri normale și se caracterizează printr-o alternanță de
rânduri de ochiuri cu aspect față și spate, într-un anumit raport.

II. Precizați valoarea de adevăr a următoarelor afirmații:


1. Tricoturile pentru articole de uz casnic și decorativ fac parte din criterial de clasificare după des-
tinație.
2. Ochiurile înlănțuite pe direcție transversal formează un șir de ochiuri.
3. Aspectul față al unui ochi este determinată de poziția flancurilor ochiului (acestea se situează în
prim plan, trecând peste bucla acului).
4. Raportul pe orizontală al legăturii patent 2:2 este 4, iar pe vertical este 1.
5. Ciorapii sunt tricoturi conturate spatial.

5
Capitolul 4 - Procese tehnologice în tricotaje

III. În coloana A sunt exemple de produse din tricot, iar în coloana B, criteriile de clasificare a acestora.
Asociați cifrelor din coloana A, literele corespunzătoare din coloana B.

Coloana A—produse din tricot Coloana B—criterii de


clasificare a tricoturilor
1— dantelă a– după materia primă
2—filtre b– după destinație
3—tricoturi din fire de lână și tip lână c– după formă
4—pansamente
5– tricoturi metraj

FIŞĂ DE LUCRU 1
Analizează cu atenţie imaginile de mai jos.

Sarcini de lucru

-identifică şi precizează denumirea tricoturilor reprezentate structural în tabelul de mai jos

-reprezintă, prin celelalte două metode grafice cunoscute, tricoturile identificate.

Reprezentarea secţiunii
Reprezentare Denumire structură de rândurilor de ochiuri Reprezentarea prin
structurală tricot semne convenţionale

6
Capitolul 4 - Procese tehnologice în tricotaje

Test de evaluare 2

1. Reprezentați în secțiunea rândului de ochiuri un tricot glat cu aspect spate format din 4 șiruri și 5 rânduri.
Precizați raportul legăturii.
2. Reprezentați cu semne convenționale un tricot glat cu aspect față format din 6șiruri și 3 rânduri. Precizați
raportul legăturii.
3. Reprezentați în secțiunea rândului de ochiuri și cu semne convenționale un tricot patent de raport 3:2
format din 8 șiruri și 3 rânduri. Precizați raportul legăturii.
4. Reprezentați în secțiunea rândului de ochiuri și cu semne convenționale un tricot lincs de raport 3:1
format din 3 șiruri și 8 rânduri. Precizați raportul legăturii.
5. În figura de mai jos este reprezentat cu semne convenționale o legătură de tricot:
0 0 0 0
 Identificați legătura tricotului
0 0 0 0
 Precizați numărul de șiruri și de rânduri
x x x x
 Precizați raportul legăturii
x x x x
 Reprezentați legătura în secțiunea rândului de ochiuri.

6. Precizați ce legătură de tricot au mostrele 1 și 2 din figurile de mai jos?

1 2

Fisă de lucru
Prin completarea aritmografului, pe verticala AB vei descoperi denumirea unui produs textil, obținut
din fire textile caracterizat prin elasticitate.

A 1— modul de înlănțuire a ochiurilor, respectiv


1 poziția spațială a firului în structură
2 2— ochiuri dispuse pe direcție transversală
3 3— puloverul se include în criteriu de clasificare al
4 tricoturilor după ...
5 4— tricot cu legătură de bază
6 5— element component al unui tricot
B 6—sinonim al cuvântului fasonat.

S-ar putea să vă placă și