Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


FACULTATEA ELECTRONICĂ ȘI TELECOMUNICAȚII
CATEDRA SISTEMEM SI REȚELE DE COMUNICAȚII
OPTOELECTRONICE

Lucrare de control
La disciplina: Marketing și logistică
Tema: Noțiune de marfă. Ciclul de marfă a mărfurilor

A efectuat
St. Gr. IMTC 161 Efrem Marcu

A verificat
Conf. Univ. Dr. Țurcanu Tatiana

Chișinău 2019
Cuprins:

1. Noțiuni generale despre marfă..................................................................2

1.2Concepte referitoare la marfă…………………………………….…..3

2. Ciclu de viață a mărfurilor…………………………………………….…4

2.1Analiza ciclului de viață a unui produs………………………….…...5

2.2 Ciclul de viață a unui produs………………………………………...6

2.3 Metode de evaluare a ciclului de viata, baze de date si instrumente...9

3. Studiu de caz: Etapele ciclului de viață a produslui Apple Ipod…………12

Concluzii.........................................................................................................17

Bibliografie.....................................................................................................18

2
1.Noțiuni generale despre marfă

Marfa este un obiectiv fundamental al comertului.

Domeniile teoretice si practice ale economiei opereaza cu trei termeni privind


marfa: bunul, produsul si marfa.
Termenul general de bun semnifica orice element de natura sau creat de om ,
apt sa satisfaca o nevoie umana de consum personal sau de consum productiv,
datorita proprietatilor pe care le poseda.
Bun ce este util sau necesar societatii sau individului pentru asigurarea
existentei si bunastarii sale.
Termenul de produs se refera la rezultatul unui proces economic, social, al
unui proces de creatie, tehnic, etc.
Produsul destinat vanzarii –cumpararii pe piata devine marfa diferenta
dintre produs si marfa este numai una situationala
Termenul de marfa se refera la orice produs apt sa satisfaca o trebuinta si
care este disponibil pentru vanzare pe piata.
Marfa reprezinta un produs al muncii omenesti care satisface o nevoie si care
este destinat schimbului prin intermediul vanzarii-cumpararii pe piata.

Fig. 1 Trasaturile esentiale ale marfii

Marfa satisface o
Marfa reprezinta
anumita trebuinta
rezultatul muncii
omenesti

Trasaturi
esentiale ale
marfurilor

Marfa este destinata Marfa este realizata


vanzarii cumpararii pe pentru consumul
piata individual si colectiv

3
1.2Concepte referitoare la marfă

PROPRIETATI, CARACTERISTICI, FUNCTII

Proprietatile reprezinta totalitatea insusirilor unui produs care il diferentiaza


de alte produse si ii confera capacitatea de a satisface o trebuinta.
Proprietatile cele mai importante ale unui produs definesc caracteristicile acestuia.
Caracteristicile reprezinta cele mai importante proprietati ale unui produs,
care il definesc si il descriu in raport cu o cerinta specificata.
Functiile marfurilor reprezinta ansamblul caracteristicilor acestora care le
confera o anumita intrebuintare sau destinatie.

Fig. 2 Functiile marfurilor

Functia utiliatara

Functia estetica
Functia logistica

Functiile
marfii

Functia economica Functia de personalizare

Functia-social
simbolica

4
2.Ciclu de viață a mărfurilor

Pentru ca produsele să fie acceptate de către consumatorii din ce în ce mai


exigenţi în legătură cu protecţia sănătăţii lor dar şi a mediului, ele trebuie să
transmită un mesaj corespunzător. Mesajul destinat consumatorilor poate îmbrăca
diverse forme, acesta fiind informat în legătură cu: utilizarea raţională a resurselor
în procesul de producţie, a ambalajelor economice si ecologice, atestarea calităţii
produsului vizat, faptul că sunt prietenoase cu mediul (comparativ cu produsele
similare existente pe piaţă). Dezvoltarea explozivă a tehnologiilor si softurilor de
proiectare permit identificarea unor solutii de proiectare care să conducă la
optimizarea actului de proiectare într-o formulă nouă, curată, prietenoasă.
Ecoproiectarea trebuie să asigure acuratete tehnică si estetică, concomitent cu
idendificarea formei optime în functie de materialul ales.1
Conform standardului SR EN ISO 14040:2002 2 prin ciclu de viaţă se înţeleg
"etapele consecutive şi intercorelate ale unui sistem-produs, de la achiziţia
materiilor prime sau generarea resurselor naturale până la post-utilizare". Sistemul
total de procese unitare (elementare) implicate în ciclul de viaţă al unui produs este
denumit "sistem-produs". Termenul "proces unitar" se referă la orice fel de
activitate care produce o ieşire cu valoare economică, de exemplu oţel, electricitate
etc. sau care oferă un serviciu cu valoare economică, de exemplu transport sau
managementul deşeurilor. Termenul "produs" este considerat în cel mai larg sens -
incluzând bunuri fizice şi servicii, atât la niveluri operaţionale, cât şi strategice.
Obiectivele analizei constă în evaluarea riscului, evaluarea performanţei de
mediu, auditarea de mediu şi evaluarea impactului de mediu, identificarea
schimbărilor posibile în fiecare fază a ciclului de viaţă, care pot conduce la
beneficii de mediu şi economii de costuri generale.
Ciclul de viata al produsului se refera la durata medie de viata a unui produs: se
face o analogie cu biologia (produsele se nasc, se dezvolta, ajung la maturitate si
apoi imbatranesc); in functie de perioada din viata in care se afla produsul, sunt
influentate si vanzarile acestuia.
Intregul ciclu de viata al produsului, de la conceptia si dezvoltarea sa pana la
sfarsitul "vietii", include urmatoarele faze : achizitia materiilor prime, productia,
ambalarea, distributia, utilizarea, reciclarea si retragerea produsului de pe piata
1
http://www.arteiasi.ro/ecodesign/continut/pdf/ro-calitate_produs.pdf, pag 1
2
SR EN ISO 14040:2002 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Principii şi cadru de lucru

5
2.1Analiza ciclului de viață a unui produs

Figura 3. Ciclul de viață a unui produs

Ciclul de viaţă al unui produs are ca etapă de început preprocesarea


materialelor în subproduse de tip semifabricate sau materiale primare, continuă
prin prelucrarea acestora în elemente componente şi apoi prin asamblarea şi
ambalarea ca produs final.

În urma vânzării produsul intră în etapa de utilizare în vederea satisfacerii


cerinţelor consumatorilor.Ultima etapă a scoaterii din uz presupune operaţii de
prelucrare a produsului uzat prin reutilizare, reciclare, remanufacturare, procesare a
deşeurilor etc3

3
Prof. dr. ing. Olimp ia Roş, Dezvoltare durabila, suport de curs, IMRTI, 2013

6
2.2Ciclu de viață a unui produs

In
g in
e ri
a

ciclului de viaţă al unui produs sau proces are rolul de a optimiza etapele ciclului
de viaţă, împreună urmărind să echilibreze câştigurile şi pierderile legate de
aspecte energetice, de materiale, de ambalare, chimice, biologice şi de prelucrare a
deşeurilor. Se evidenţiază mai multe direcţii de eficienţă ecologică:

–reducerea consumurilor de materiale,


–reducerea consumurilor energetice,
–reducerea materialelor toxice,
–creşterea reciclabilităţii materialelor,
–dezvoltarea resurselor regenerabile,
–creşterea durabilităţii produselor şi serviciilor

Evaluarea ciclului de viată (LCA) al produsului este o tehnică


de management de mediu care identifică fluxurile de materiale, de energie si de
deseuri ale unui produs pe durata unui ciclu de viată al produsului .

7
Dictionarul enciclopedic de mediu (2005)4 prezintă o definitie dezvoltată și
cuprinzătoare : "Evaluarea ciclului de viată al unui produs reprezintă evaluarea si
analizarea consecintelor actiunii produsului asupra mediului; evaluarea urmăreste
produsul de la extractia si prelucrarea materiei prime, trecând prin toate fazele sale
de productie, transport si distributie, utilizare rentabilizare, întretinere si reciclare.
mergând până la depozitarea finală sau până la reintegrarea sa în mediul
înconjurător."
Evaluarea ciclului de viaţă (ECV) este un instrument pentru evaluarea
aspectelor de mediu şi a potenţialelor efecte ale produselor, proceselor sau
activităţilor asupra mediului în scopul de a stabili oportunităţile de perfecţionare.
EVC analizează întregul ciclu de viaţă al unui produs sau al unei activităţi,
acoperind extracţia si prelucrarea materiilor prime, procesele de producţie,
transportul si distribuţia, folosirea/refolosirea şi întreţinerea produselor, reciclarea
si eliminarea acestora.
EVC implică următoarele etape:
 Stabilirea sferei de cuprindere a ECV, a metodologiei şi a restricţiilor
(cum sunt resursele, calitatea şi volumul de date);
 Intocmirea unui inventar al intrărilor şi ieşirilor unui sistem
(cuantificarea energiei şi a materiilor prime utilizate şi a deşeurilor evacuate în
mediu) şi evaluarea acestora;
 Identificarea şi evaluarea efectelor potenţiale generate de respectivele
intrări şi ieşiri asupra mediului (se au în vedere efectele generate prin folosirea
resurselor, efecte generate asupra sănătaţii umane, asupra calităţii aerului, a apei şi
a terenurilor şi asupra ecosistemelor);
 Interpretarea rezultatelor obţinute in etapele de inventariere şi
evaluarea efectelor prin prisma obiectivelor studiului.
ECV se poate efectua la diferite niveluri, extinderea sa variind in funcţie de
gradul de detaliu si natura datelor utilizate in studiu.
Principalele tipuri de ECV sunt:
 Analiza ciclului de viaţă;
 ECV direcţionate;
 ECV complete;
 ECV extinsă.
Nivelul la care se efectuează ECV se stabileşte prin studiul stadiului şi a
rezultatelor urmărite, dar principiile de bază folosite sunt aceleaşi la orice nivel.

4
Pârvu, Constantin (coordonator științific). Dicționar enciclopedic de mediu. Vol.1, București: Regia Autonomă "Monitorul
Oficial"

8
Analiza ciclului de viaţă constă în întocmirea unei simple hărţi a fluxurilor
sau a unei diagrame de proces care include principalele elemente ale ciclului de
viaţă al unui produs.
ECV poate fi direcţionată pentru a reduce timpul necesar şi în funcţie de
scopul urmărit.
ECV complete sunt cantitative şi implică achiziţionarea datelor măsurate şi a
celor estimate pentru toate intrările şi ieşirile.
ECV extinsă trebuie să includă efectele sociale şi efectele suplimentare cum ar
fi emisiile de CO2 sau congestionarea traficului. Calitatea datelor este un element
extrem de important al ECV, putând avea o influenţă majoră asupra rezultatelor
obţinute. In general, trebuie să se asigure că volumul şi calitatea datelor necesare
sunt corespunzătoare scopului ECV şi resurselor disponobile.

Figura 4.
Paşii care trebuie urmaţi în efectuarea unei analize LCA

9
2.3Metode de evaluare a ciclului de viata, baze de date si instrumente

În continuare este prezentata o selectie de metodologii si instrumente5.

Metodologii de evaluare a impactului

Eco-Indicator 99
Eco-Indicator 99 este o metoda orientata spre pierderi. Ea constituie baza
pentru calcularea eco-indicatorilor pentru materiale si produse.
Internet: http://www.pre.nl/ecoindicator99/default.htm

Exista mai multe metodologii de a evalua impactul asupra mediului


înconjurator în cadrul ciclului de viata a produsului, printre care se numara si:
__CML 2001 Internet: http://www.leidenuniv.nl/cml/ssp/ index.html
__EDIP 2003 Internet: http://www.lca-center.dk
__EPS 2000 Internet: http://www.assess.se/ software.htm

ProBas
ProBas (“Prozessorientierte Basisdaten für Umweltmanagement-
Instrumente”, doar în germana) este o baza de date cu informatii despre ciclul de
viata pentru un numar mare de procese si materiale.
Internet:: http://www.probas.umweltbundesamt.de/php/

EcoInvent

5
http://www.inginerie-electrica.ro/acqu/pdf/2008_5.pdf

10
Baza de date EcoInvent a fost elaborata de Centrul Elvetian pentru
Inventarul de-a lungul Ciclului de Viata. Baza de date este disponibila contra cost.
APME/Bousted data
Asociatia Producatorilor de Mase Plastice (APME) a publicat pe pagina sa
de Internet profile ecologice pentru o serie de substante chimice de baza si mase
plastice.
Internet: http://www.apme.org

Instrumente de evaluare a ciclului de viata

eVerdEE
Acest instrument de evaluare a ciclului de viata pentru IMM este o adaptare
a cerintelor ISO 14040 pentru a oferi functii usor de folosit, cu o baza stiintifica
solida.
Internet: http://www.ecosmes.net
GaBi
Programul comercial GaBi este un instrument pentru realizarea de bilanturi
în cadrul ciclului de viata cu ajutorul unor date pentru modelarea ciclului de viata.
În afara de evaluarea ciclului de viata a produsului, programul GaBi îl asista pe
utilizator cu urmatoarele:
 __contabilitatea “greenhouse”
 __ingineria ciclului de viata
 __eco-proiectare
 __studii de eficienta energetica
 __analize de flux al materialelor
 __bilanturi de mediu
 __rapoarte de mediu si de dezvoltare durabila
 __managementul strategic al riscului
 __contabilitatea costurilor totale.
GaBi cuprinde diferite baze de date.
Internet: http://www.gabi-software.com

11
3. Studiu de caz: Etapele ciclului de viață a produslui Apple Ipod

Etapa de lansare a Apple iPod

Poate că nu știți acest lucru, dar Apple nu a inventat MP3-ul, ci doar l-a făcut
mainstream și popular. Primul MP3 a fost creat în 1997 de o firmă sud-coreeană
prea cunoscută, SaeHan.

Figura 5. Primul MP3 de SaeHan

Cu toate acestea, în ciuda faptului că a intrat într-un târziu pe piața MP3, iPod-
ul și-a aruncat concurența cu capacitățile sale avansate, controlul ușor de utilizat,
iar cel mai important, „factorul cool”. Primele iPod-uri lansate au fost modele de
bază cu o memorie de doar 5 GB și 10 GB și au venit cu un preț ridicat de 399 de
dolari.
Cu toate acestea, Apple a creat un zgomot pentru playerul MP3 și iPod-ul său,
prin campaniile sale de conștientizare a mărcilor, anunțuri televizate informative
care demonstrează beneficiile și utilitatea iPod-ului și, desigur, iPod-ul a fost
comercializat pentru a fi acest player MP3 cool. Aceasta, în termeni de marketing,
a fost etapa de introducere a ciclului de viață al produsului Apple iPod.

Etapa de dezvoltare a iPod-ului Apple

12
Creșterea Apple iPod a fost determinată în principal de lansarea iTunes Music
Store în 2003 și de îmbunătățirea progresivă a hardware-ului iPod-ului. Ambele
dezvoltări au crescut capacitatea de stocare a iPod-ului și i-au adăugat funcții
suplimentare.
Mai mult, iPod-ul a fost oferit în culori atractive și adăugând funcții
suplimentare.

A doua și a treia generație a iPod-ului s-au confruntat cu o anumită concurență


din partea firmelor care au vizat iPod-ul cu privire la dimensiunea și caracteristicile
sale.

Figura 6. Exemplu de generații de Ipod

De exemplu, Archos a lansat playerul MP3, playerul multimedia Jukebox, care


putea reda cântece, afișa fotografii și reda videoclipuri. De asemenea, Creative a
lansat linia MuVo, care era mult mai mică decât iPod-ul.

Playerul MP3 devenea unul dintre cele mai rapide produse electronice pentru
consumatori de la lansare și a obținut acceptarea pieței într-un ritm uimitor de
rapid. Extinderea liniei de produse a devenit critică pe măsură ce piața inovatorilor
urma să ajungă la punctul său de saturație.

13
Apple a lansat iPod Mini în 2004 pentru a-și îmbunătăți apelul pe piață. IPod
Mini a devenit o furie printre studenți și femei, în principal datorită dimensiunilor
mici, unei game largi de culori și a prețurilor mai mici.

Apple a prezentat iPod-ul Nano, iPod Shuffle și iPod Touch în următorii trei ani
pentru a îndepărta concurența de la playerele MP3 precum YP-P2 Samsung și
Microsoft Zune.

Extinderea suplimentară a magazinelor Apple din Marea Britanie și Uniunea


Europeană în 2003 a extins aria de distribuție a iPod-ului Apple, care s-a limitat la
supermarketuri și magazine electronice pentru cutii mari.

În această perioadă, Apple a angajat aproximativ 60 la sută din bugetul


publicitar pentru iPod, iar până în 2007, Apple iPod a avut o cotă de piață mamut
pe piața MP3, cu o cotă de piață de 72,7%.
Și dacă începeți să-l vedeți ca pe un marketer, acestea sunt exact caracteristicile
etapei de creștere a ciclului de viață al produsului. Produsul dvs. începe să se vândă
ca nebun, cheltuiți mai mult pentru el în ceea ce privește cheltuielile de marketing
și captează o cotă de piață considerabilă.

Aceasta rezumă etapa de creștere a ciclului de viață al produsului Apple iPod.

Etapa de maturitate a iPod-ului Apple


Apple iPod a ajuns la maturitate în 2008, cu vânzările sale globale care se ridică
la 54 de milioane de unități.
Potrivit lui Michael Porter, o afacere poate obține un avantaj competitiv pe o
piață matură prin adoptarea uneia dintre aceste trei strategii, adică concentrarea,
diferențierea produselor și conducerea costurilor.Apple și-a menținut cota de piață
în perioada de maturitate a ciclului de viață al produsului Apple iPod prin
adoptarea strategiei de diferențiere a produselor.

14
Figura 7. Ciclul de viață a Apple Ipod

Apple a continuat să introducă noi funcții în fiecare nouă generație a iPod-ului și


a rămas cu câțiva pași înaintea concurenței sale. Înainte ca competiția să poată
imita iPod-ul existent, Apple a introdus o altă nouă generație a iPod-ului, cu funcții
mai noi și îmbunătățite.

Aceasta include introducerea ecranelor color, caracteristică de redare video,


cameră foto, integrare Nike +, oferind o durată de viață mai mare a bateriei și
multe altele.

Apple a continuat să folosească ecosistemul existent al iPod-ului și al


magazinului Apple Music pentru a dezvolta produse mai noi, cum ar fi iPhone-ul,
care este actuala vacă în numerar a Apple.

Apple a oferit, de asemenea, integrarea perfectă a iPod-ului cu alte produse


precum Mac PC, MacBook, Apple TV, iCloud etc., pentru a îmbunătăți experiența
de utilizare a utilizatorilor iPod.

Începutul etapei de maturitate poate fi indicat de către concurenții Apple care


ies din piață datorită incapacității lor de a implementa oricare dintre strategiile
generice concepute de Michael Porter.

15
Etapa de declin a iPod-ului Apple

Vânzările Apple iPod au scăzut la doar 26 de milioane de unități în 2013, după ce


au atins vânzările maxime de peste 54 de milioane de unități în 2008. Apple nu a
reușit să reînvie iPod-ul în ciuda introducerii iPod Nano și iPod touch.

Cu toate acestea, aceasta nu a fost o surpriză pentru Apple, deoarece Steve Jobs
s-a referit la iPhone ca fiind cel mai bun iPod construit vreodată în timpul lansării
sale în 2008.

Succesul iPhone-ului a canibalizat vânzările iPod-ului, deoarece iPhone-ul avea


toate funcționalitățile unui iPod. Nu a avut sens ca consumatorii să poarte două
dispozitive diferite, adică un telefon mobil și un MP3 atunci când Apple iPhone s-a
dublat ca dispozitiv multi-scop.

Etapa de declin a iPod-ului poate fi caracterizată de reduceri profunde oferite de


Apple, care menține, în general, o strategie de prețuri premium pentru majoritatea
produselor sale.

Este probabil ca aceste reduceri să fi jucat un rol în scăderea vânzărilor iPod-


ului, deoarece iPod-ul a urmat o strategie de preț diferită față de iPhone și iPad de
la Apple.

16
CONCLUZII

De regulă, impactul unui produs asupra mediului înconjurător trebuie evaluat


pe parcursul tuturor etapelor ciclului de viaţă. In această lucrare procesul de
evaluare este focalizat înspre etapa utilă a vieţii produsului, atunci când este în uz.
Există produse care consumă resurse importante în uz, altele mai puţin sau deloc.
Designerii trebuie să cunoască ponderea pe care o au consumurile în această etapă
din totalul estimat pentru întreg ciclul de viaţă. Pentru aceasta au la îndemână
instrumente specifice, cum ar fi LCA.
In cazul unei companii, reducerea cheltuielilor si castigarea unei anumite
credibilitati pe piata constituie principalele argumente "pro" implementarii
solutiilor indicate de LCA. Iata care ar putea fi aceste masuri: 
· design-ul produsului si ambalajului acestuia tinand cont de posibilitatea
utilizarii unor resurse inepuizabile sau reciclate, 
· alegerea furnizorilor de materii prime tinand cont de impactul pe care
fiecare material sau component utilizat in procesul de productie il poate avea
asupra mediului, 
· o mai buna evaluare a riscurilor de mediu in timpul producerii sau utilizarii
unui bun, 
· prevederea unor solutii de prelungire a duratei de viata (prin reutilizare sau
reciclare), 
· stabilirea unor ierarhii in managementul resurselor si al deseurilor.
Recente cercetari au incercat introducerea aspectelor sociale in studiul ciclului
de viata, precum si relationarea acestora cu starea mediului. Potrivit cercetatorilor
britanici, analiza sociala si de mediu a ciclului de viata (Social and Environmental
Life Cycle Assessment, SELCA), permite intelegerea modului in care activitatile
umane contribuie la schimbarea unor ecosisteme si vice-versa, precum si
reflectarea in viata sociala, a impactelor asupra mediul.
În timp ce iPod-ul și-ar fi putut pierde credibilitatea ca produs, el a fost listat
ca una dintre cele mai bune invenții ale secolului 21, iar ecosistemul existent al
iPod-ului a permis dezvoltarea iPhone și iPad, actuala casă a numerarului Apple.

17
BIBLIOGRAFIE
1. Jeni Pralea, Magda Sficlea & Monica Pop - Cresterea calitatii produsului
industrial prin utilizarea unor materiale, tehnologii si strategii ecologice, Art
University “George Enescu” of Iasi - Romania, Department of Design
(http://www.arteiasi.ro/ecodesign/continut/pdf/ro-calitate_produs.pdf)

2. Prof. dr. ing. Olimpia Roş - Dezvoltare durabila, suport de curs, IMRTI, 2013

3. Aurelia IONESCU, Virgil RACICOVSCHI, Sanda COTESCU, Paul


PENCIOIU - Eco-proiectarea în strategia comunitara privind politica integrata a
produselor, implicatiile directivei RoHS (http://www.inginerie-
electrica.ro/acqu/pdf/2008_5.pdf), Simpozionul Impactul Acquis-ului comunitar
de mediu asupra tehnologiilor si echipamentelor, 0 3 . 0 9 - 0 5 . 0 9 . 2 0 0 8 ; Ac
q u i s t em

4. http://ro.wikipedia.org/wiki/Evaluarea_ciclului_de_viata

5. Pârvu, Constantin (coordonator științific). Dicționar enciclopedic de mediu.


Vol.1, București: Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

6. http://www.businessdictionary.com/definition/life-cycle-assessment.html

7. SR EN ISO 14040:2002 Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă.


Principii şi cadru de lucru

8. http://www.ngo.ro/press/persp/pers0898/bodyro.htm (Analiza ciclului de viata a


produsului, Brindusa POPA, PERSPECTIVE, Revista dezvoltarii durabile, an IV,
nr. 22, iulie-august 1998)

18