Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării

al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Departamentul Telecomunicaţii şi Sisteme Electronice

Lucrare de laborator Nr.2


la disciplina: Tehnici de comutaţie şi rutare

Tema:Tratarea apelului local în centrala telefonică


EWSD/SIEMENS.

A efectuat:
St. Gr. IMTC-161 Efrem Marcu

A verificat:
l. univ. Iazloveţchi Maria

Chişinău 2020
2.1 Scopul lucrării:
2.1.1. Studierea arhitecturii generale a centralei telefonice digitale;
2.1.2. Studierea categoriilor de apel;
2.1.3. Studierea funcţiilor asigurate de centrala telefonică digitală;
2.1.4. Studierea arhitecturii centralei telefonice digitale
EWSD/SIEMENS;
2.1.5. Studierea fazelor de apel;
2.1.6. Studierea materialului teoretic.
2.2 Reprezentarea schemei bloc a centralei telefonice digitale
EWSD/SIEMENS:
Schema bloc a centralei telefonice EWSD/SIEMENS este
prezentată în ANEXA 2.1.
2.3 Mersul lucrării:

Descrierea fazelor de apel realizate în centrala telefonică digitală


EWSD/SIEMENS.

Faza 1. Apel spre centrală.


 AT-A face apel spre centrala prin închiderea buclei de c.c.
 A-SLCA sesizeaza apelul.
Faza 2. Selectia unui IT pentru chemător.
 A-SLMCP interogheaza A-SLCA si înregistreaza aparitia
apelului.
 A-SLMCP transmite mesaj de cerere de apel prin A-DLUC,
A-DIU catre A-GP.
 A-GP realizeaza:
- citirea categoriei AT-A (aparat cu claviatura DTMF),
- atribuirea unui IT pentru AT-A,
- transmiterea identitatii IT catre A-SLMCP.
 A-SLMCP încarca IT în A-SLCA.
 A-GP comanda realizarea unei conexiuni prin A-GS în
vederea verificarii IT selectat.
Faza 3. Vereficarea căii de transmisie spre SLCA.
 TOG din A-SU transmite ton de test.
 CR din A-SU receptioneaza semnalul de test transmis prin
calea: A-TOG * A-GS * A-SLCA * A-GS * A-CR.
 A-SU informeaza A-GP de rezultatul testului caii de
transmisie

Faza 4. Conectarea chemătorului la un receptor DTMF.


 Daca testul IT a reusit, A-GP cere de la A-SLMCP sa
conecteze linia chematoare la IT selectat prin A-SLCA.
 A-GP comanda conectarea IT selectat prin A-GS catre CR
(receptor DTMF) si catre TOG (generatorul de ton de disc).
Faza 5. Chemătorul receptioneaya tonul de disc (TD).
 Tonul de disc este transmis de la TOG (generatorul de
tonalitati) din A-SU catre abonatul chemator.

Faza 6. Receptia cifrelor numarului chemat
 CR din A-SU receptioneaza cifrele de la AT-A si le transmite
în forma digitala spre AGP.
Faza 7. Procesorul central (CP) receptionează numărul chemat.
 Dupa receptia tuturor cifrelor A-GP le transmite în bloc catre
CP prin conexiune semipermanenta. CP verifica daca
chematul este liber.
 Daca chematul este liber, CP ocupa SW aceasta linie si
identifica B-DLU, B-SLCA si B-LTG care vor trata acest
apel.
Faza 8. Procesorul central (CP) transmite comanda conecsiunii
către SN 0 şi SN 1
Faza 9. Verificarea conexiunii realizate prin SN
 Se realizeaza conexiunea prin SN si se obtine o bucla: A-
LTG * SN * B-LTG * SN * A-LTG.
 În aceasta bucla A-LIU din A-LTG conecteaza un semnal de
test care va fi transmis prin bucla realizata si va fi
receptionat de A-LIU. A-LIU comunica mesaj de reusita a
testului conexiunii prin SN, catre A-GP.
 A-GP comanda prelungirea conexiunii de la SN prin A-GS
catre IT asociat chematorului.

Faza 10. B-GP este solicitat pentru conexiune spre AT-B.


 A-GP transmite mesaj catre B-GP prin care cere conexiune
spre chemat.
 B-GP selecteaza IT pentru AT-B si transmite identitatea
acestuia catre B-SLMCP.
Faza 11. Verificarea IT selectat pentru chemător.
 B-SLMCP transmite identitatea IT spre B-SLCA.
 B-GP comanda realizarea conexiunii prin B-GS în vederea
verificarii IT.
 B-TOG conecteaza tonul de test catre CR din B-SU prin B-
GS * B-DIUD * B-SLCA * B-DIUD * B-GS.
 B-SU comunica reusita testului catre B-GP
Faza 12. Comanda conectării apelului şi revers apelului.
 B-GP comanda conexiunea prin B-GS pentru transmiterea
revers apelului (RA) catre chemator.
 B-GP comanda transmiterea apelului spre AT-B. Semnalul de
apel este conectat direct prin B-SLCA catre chemat.
Faza 13. Transmisia apelului şi revers apelului.
 AT-A receptioneaza revers apelul (RA) din B-SU al B-LTG,
prin SN, A-LTG si ASLMA.
 AT-B receptioneaza semnalul de apel care este conectat
direct prin B-SLCA.
Faza 14. Sesiuarea răspunsului abonatului chemat.
 B-SLCA sesizeaza raspunsul chematului.
 B-SLMCP interogheaza linia chemata si sesizeaza raspunsul
chematului.
 B-DLUC este informat de raspunsul chematului si comanda
deconectarea generatorului de apel de la linia chemata.
 B-GP este informat de B-DLUC de raspunsul chematului.
 B-GP comanda întreruperea conexiunii prin B-GS catre B-
TOG din B-SU, în vederea întreruperii revers apelului.
 B-GP informeaza A-GP de raspunsul chematului.
Faza 15. Convorbirea.
 B-GP comanda prelungirea legaturii spre IT asociat
chematului. În acest moment este asigurata conexiunea între
cei doi abonati, care pot comunica între ei.
 A-GP înregistreaza taxa convorbirii.
Faza 16. Eliberarea conexiunii
SLCA sesizeaza sfârsitul convorbirii la închiderea aparatului
telefonic asociat.
Informatia de sfârsit de convorbire se transmite de la SLCA spre
SLMCP si de la acesta catre DLUC si GP.
GP realizeaza:
- transmiterea comenzii de eliberare a conexiunii prin GS,
- eliberarea IT ocupat anterior,
- transmiterea mesajului de eliberare spre CP,
- transmiterea cererii de eliberare spre GP corespondent.
CP comanda:
- eliberarea conexiunii prin SN,
- eliberarea SW a liniilor de abonat,
- înregistrearea taxei chematorului transmisa de A-GP la sfârsitul
convorbirii.

2.4 Notaţii:
DLU- digital line unit
SLM- subscribe line module
SLCA- subscribe line circuit analogic
SMCP - subscribe mode control processor
DIUD- digital interface unit for DLU
DLUC- digital line unit controller
LTG – line trunk group
DIU – digital interface unit
SU – signaling unit
TOG – ton generator
CR – code receiver
GS – group switcher
LIU – line interface unit
GP – group processor
SN – switching network
SGC – switching group controller
CP- controll processor
AT-A – calling subscriber
AT-B – called subscriber

Concluzii:
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____