Sunteți pe pagina 1din 11

Proiect didactic de lungă durată DESIGN VESTIMENTAR,

propus de Ungureanu Rodica,școala profesională nr.3,Bălți și Ungureanu Iurie Școala


profesională nr.2 și nr.4,Bălți.
Anul de studii 2010-2011.

Nr. Conținuturi Subcompetențe Tehnologii didactice Nr. Data Resurse Evaluare


Ord. ore
tematice specifice
1 Obiectul de studiu: Să descrie noțiunea desenului Descrierea eatpelor 2 Conversație.
„Desen vestimentar”. vestimentar. dezvoltării designului Vizionarea
vestimentar. unui CD
„Etapele de
Să aplice etapele dezvoltării designului dezvoltare a
vestimentar (anii 1900-2000). Utilizarea elementelor de modei 1900-
modă în design vestimentar . 1999)”.Mari
creatori de
modă.
I. Stilizarea figurii umane 4 ore

1
Proiect didactic de lungă durată DESIGN VESTIMENTAR,
propus de Ungureanu Rodica,școala profesională nr.3,Bălți și Ungureanu Iurie Școala
profesională nr.2 și nr.4,Bălți.
Anul de studii 2010-2011.
2 Etapele de stilizare a Să definească 2 Foi Lucrare practică:
figurii umane. noțiunile:stilizare,proporțiile Desenarea pe etape a figurii A4,Creione „Etapele de stilizare
Stilizarea caldă. corpului uman,stilizare rece și umane.. simple de a figurii umane”.
Stilizarea rece. caldă,statică,dinamică. diferite
Utilizarea și tărimi,guașă
aplicarea,procedeelor de neagră.
3 Compoziție figurativă Să aplice și să transforme forme stilizate. stilizare. 2
statică și dinamică.
Amplasarea corectă a
compoziției figurative în
format. Lucrare
Practică:
„Compoziție
figurativă statică și
dinamică”.

II. Crearea formelor noi.Drepunghi,oval,trapez 6 ore

2
Proiect didactic de lungă durată DESIGN VESTIMENTAR,
propus de Ungureanu Rodica,școala profesională nr.3,Bălți și Ungureanu Iurie Școala
profesională nr.2 și nr.4,Bălți.
Anul de studii 2010-2011.
4 Crearea formelor noi: 2 Lucrare practică:
Drepunghiul Sa definească „ Crearea formelor
noțiunile:siluetă,formă,compoziția Foi A3, Drepunghiul:
costumului,destinația costumului. Creione (H,I,□)”.
simple de
diferite
Compunerea formelor noi la tărimi,guașă .
5 Crearea formelor noi: Să deosebească tipurile de siluetă. crearea costumului.. 2
Ovalul

Să deducă formele costumului din


evoluția costumului istoric.
Utilizarea tehnicilor
compozițional plastice.

Lucrare practică:
„ Crearea formelor
Ovalul”.

3
Proiect didactic de lungă durată DESIGN VESTIMENTAR,
propus de Ungureanu Rodica,școala profesională nr.3,Bălți și Ungureanu Iurie Școala
profesională nr.2 și nr.4,Bălți.
Anul de studii 2010-2011.
6 Crearea formelor noi: 2
Trapez Să aplice forme noi geometrice în
costumul actual..

Să utilizeze:siluetă,formă,compoziția
costumului la crearea modelelor proprii. Lucrare practică:
„ Crearea formelor
Să analizeze crearea formei noi a Trapez și trapez
vestimentației. inversat”.

III. Crearea colecției stilizate:„Flora” 4 ore

5 Crearea colecției Să definească noțiunile: Structură Redarea unei compoziții 2 Foi A4 și foi Lucrare(schițe):„Flori
„Flora”.Căutări naturală și structură plastică. figurative stilizate . A3, și asocieri cu
grafice. Creione detaliile
Elaborarea transformărilor simple de învestimentație”.
ale unor compoziții stilizate

4
Proiect didactic de lungă durată DESIGN VESTIMENTAR,
propus de Ungureanu Rodica,școala profesională nr.3,Bălți și Ungureanu Iurie Școala
profesională nr.2 și nr.4,Bălți.
Anul de studii 2010-2011.
6 Proiectul colecției pe baza de flori și un ansamblu 2 diferite Proiectul colecției
stilizate:„Flora”. Să elaboreze transformări ale unor vestimentar tărimi,guașă . stilizate:„Flora”.
compoziții stilizate pe baza de flori și un
ansamblu vestimentar. Aplicarea formelor naturale
ale unei detalii sau a florii
întregi cu piesă vestimentală.

Să compare și să analizeze diferite forme Modelarea formelor în funcție


de flori de forma florii

Să asocieze formele naturale ale unei


detalii sau a florii întregi cu piesă
vestimentară.

IV. Crearea colecției stilizate cu elemente:„Faună” 4 ore


5
Proiect didactic de lungă durată DESIGN VESTIMENTAR,
propus de Ungureanu Rodica,școala profesională nr.3,Bălți și Ungureanu Iurie Școala
profesională nr.2 și nr.4,Bălți.
Anul de studii 2010-2011.

7 Crearea colecției 2 Căutări de


„Faună”.Căutări Să definească noțiunile:Structură Foi A4 și foi imprimeuri
grafice. naturală și structură plastică. A3, animaliere și a
compoziției stilizate.

6
Proiect didactic de lungă durată DESIGN VESTIMENTAR,
propus de Ungureanu Rodica,școala profesională nr.3,Bălți și Ungureanu Iurie Școala
profesională nr.2 și nr.4,Bălți.
Anul de studii 2010-2011.
8 . Redarea unei compoziții Creione
figurative stilizate . 2 simple de
Proiectul colecției Să elaboreze transformări ale unor diferite Proiectul colecției
stilizate:„Faună”. compoziții stilizate pe baza de faună și Elaborarea transformărilor tărimi,guașă . stilizate:„Faună”.
un ansamblu vestimentar. ale unor compoziții stilizate
pe baza de imprimeuri
animale și un ansamblu
vestimentar

Să compare și să analizeze diferite forme Aplicarea formelor noi și a


de pete animaliere. inprimeuri animaliere în
colecția de paltoane.

Să asocieze imprimeurile naturale a unui


animal și să aplice aceste imprimeuri în Dezvoltarea tendințelor
colecția vestimentară. animalice pe baza gamei de
culori naturale și asociative.

7
Proiect didactic de lungă durată DESIGN VESTIMENTAR,
propus de Ungureanu Rodica,școala profesională nr.3,Bălți și Ungureanu Iurie Școala
profesională nr.2 și nr.4,Bălți.
Anul de studii 2010-2011.
V.Crearea colecției stilizate cu elemente:„Arhitectură” 4ore
9 Crearea colecției Să definească noțiunile:Structură Redarea unei compoziții 2 Căutări de structuri
„Arhitectură”.Căutări naturală și structură plastică. figurative stilizate . Foi Arhitectonice din
grafice. A4,Creione istoria artelor ,
Să elaboreze transformări ale unor simple de compoziției stilizate.

8
Proiect didactic de lungă durată DESIGN VESTIMENTAR,
propus de Ungureanu Rodica,școala profesională nr.3,Bălți și Ungureanu Iurie Școala
profesională nr.2 și nr.4,Bălți.
Anul de studii 2010-2011.
10. Proiectul colecției compoziții stilizate pe baza de Elaborarea transformărilor 2 diferite
stilizate:„Arhitectură”. arhitectură și un ansamblu ale unor compoziții stilizate tărimi,radieră,
vestimentar. pe baza și un ansamblu compas, Proiectul colecției
vestimentar riglă stilizate:
Să compare și să analizeze diferite forme ,echer,cretă „Arhitectură”.
și structuri arhitectonice. colorată.

Aplicarea formelor
constructive în colecția
vestimentară.

Să asocieze formele constructive


arhitectonice cu unele detalii sau
ansamblu vestimentar.

Să deducă stilurile vestimentare și din


arhitectură din etapele
de dezvoltare a civilizației(silueta
piramidală),stilul gotic,stil baroc..

9
Proiect didactic de lungă durată DESIGN VESTIMENTAR,
propus de Ungureanu Rodica,școala profesională nr.3,Bălți și Ungureanu Iurie Școala
profesională nr.2 și nr.4,Bălți.
Anul de studii 2010-2011.

V.Crearea colecției stilizate cu elemente:„Costum popular” 4ore


11 Crearea colecției Să definească noțiunile:Stil etno,costum Redarea unei compoziții 2
„Costum popular”. popular,ornament și stilizarea figurative stilizate . Foi Căutări de
Căutări grafice. ornamentului.. A4,Creione imprimeuri de
Elaborarea transformărilor simple de ornamente
Să elaboreze transformări ale unor ale unor compoziții stilizate diferite și decor
compoziții stilizate pe baza de costum pe baza și un ansamblu tărimi,radieră, național ,compoziției
popular. vestimentar compas, stilizate.
riglă
Să compare și să analizeze diferite forme ,echer,cretă Lucrare practică:
și structuri ornamentale(etno). Aplicarea formelor colorată. „ Costum popular”.
constructive în colecția
vestimentară.

12 Proiectul colecției 2
stilizate:
„Costum popular”. Să asocieze formele constructive cu
unele detalii sau ansamblu
vestimentar.

Să aplice noțounele de
tehnici:țesut,macrameu,broderie.

10
Proiect didactic de lungă durată DESIGN VESTIMENTAR,
propus de Ungureanu Rodica,școala profesională nr.3,Bălți și Ungureanu Iurie Școala
profesională nr.2 și nr.4,Bălți.
Anul de studii 2010-2011.

11