Sunteți pe pagina 1din 14

Ministerul Agriculturii si Industriei

Alimentare al Republicii Moldova

OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE
ÎN CADRUL PROIECTULUI
”LIVADA MOLDOVEI”
Tipuri de plantații horticole eligibile
pentru finanțare în cadrul Proiectului:
1. Livezi de pomi fructiferi

2. Livezi de nuci

3. Plantații de viță de vie soiuri de masă


Tipuri de plantații horticole eligibile
pentru finanțare în cadrul Proiectului (continuare):

4. Plantații de pomușoare

coacăză zmeură mură cătină albă

afine agriș măcieș aronie

căpșun porumbele coarnă goji


Investiții eligibile: domeniul horticol

Plantarea/restructurarea plantațiilor Defrișarea plantațiilor horticole neproductive

Instalarea sistemelor antigrindina,


Construcția/reconstrucția halelor specializate
antiîngheț, irigare, antiploaie
Investiții eligibile: domeniul horticol (continuare)
Utilaj, tehnică horticola de diferite tipuri
Investiții eligibile: domeniul post-recoltare
Echiparea, modernizarea procesului de post-recoltare , inclusiv:

instalaţii de pre-răcire după recoltare transportare la rece, unități de racire

construcția/reconstrucția unităţi de sortare şi calibrare


halelor de producere
Investiții eligibile: domeniul procesare

Echiparea, modernizarea procesului de producere , inclusiv:

uscarea înghetarea la șoc

procesarea conservarea
Investiții eligibile: sectorul conex
Beneficiarii Proiectului:
 Agenți economici din sectorul horticol
(producători de fructe, struguri de masă, nuci și pomușoare, și cei implicați în
activități de post-recoltare);
 Întreprinderi prelucrătoare

 Pepiniere
(producătoare de material săditor viticol și horticol)

 Companii din industria conexă


(producători de ambalaje, etichete, accesorii pentru activități horticole , etc.);

 Instituții de învățămînt și cercetare cu profil horticol;

 Laboratoare de control al calității produselor horticole


(laboratoare de testare, organe de control al calității).
I. CREDITE INVESTITIONALE:

Condițiile de finanțare:
•termenul maxim de creditare - 10 ani

•perioada maximă de grație - 4 ani

•rata medie a dobînzii în Euro - 5%

Bănci partenere:
1. ProCredit Bank
2. Mobiasbanca

3. Energbank

4. Comerțbank
II. FINANȚARE IN LEASING:

Condițiile de finanțare:
•termenul minim de finanțare - 2 ani

•termenul maxim de finanțare - 5 ani

•perioada maximă de grație - 3 luni – 1 an

•rata medie a dobînzii în Euro ~ 5,5- 6,5 %

*Termenul de finanțare în leasing nu trebuie să depășească durata de


exploatare utilă a mijlocului fix.
** Bunul finanțat va servi drept gaj
Partenerii Proiectului:
1. Mobiasbanca
Facilități Fiscale în cadrul Proiectului

1. Aplicarea TVA la cota “Zero” pentru livrarea pe


teritoriul țării și importul a mărfurilor, lucrărilor și
serviciilor;

2. Scutirea de taxele vamale la importul mărfurilor și


serviciilor;

3. Scutirea de plata pentru efectuarea procedurilor


vamale la importul mărfurilor și serviciilor.
Unitatea Consolidată pentru Implementarea și
Monitorizarea Proiectelor de restructurare a sectoarelor
vitivinicol și horticol

Adresa: str. Calea Basarabiei, 18 (et. 2), Chişinău, Republica Moldova

Telefoane/fax de contact :
(022) 260-903 – departament creditare&leasing
(022) 260-905 – departament financiar
(022) 260-906 – departament de achiziții / monitorizare
(022) 260-912 – Fax (automat).

Pagina Web: www.livada-moldovei.md


Mulțumim
pentru atenție !!!