Sunteți pe pagina 1din 47

STUDIU DE FEZABILITATE

Ferma pentru cresterea puilor


Sat Mereni, Comuna Mereni, Judetul Constanta

S.C. AVICOLA - JUNIOR S.R.L.

1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
SC AVICOLA - JUNIOR SRL
Sediul social: Constanta, str. I. Ghe. Duca, nr. 39, sc.E, etaj 2 (camera 2) judetul Constanta
Numar de ordine la Registrul Comertului sub nr: J13/1311/08.04.2008
CUI: RO 23679920
Activitatea principala: Cresterea pasarilor cod CAEN: 0147
1.2 Scurt istoric al solicitantului
S.C. AVICOLA JUNIOR S.R.L. este o societate comerciala cu raspundere limitata cu un capital social
100 % privat.
In anul 2009 societatea nu a desfasurat nici un fel de activitate din cele prevazute in actul constitutiv
conform certficatorului constatator eliberat la data de 27/11/2009 pe baza declaratiei pe proprie
raspundere a administratorului societatii.
Capitalul social al societatii este de 200 lei, compus dintr-un numar de 20 parti sociale apartinand
administratorului societatii.
Societatea este administrata si reprezentata de TOMESCU CARMEN care va avea urmatoarele drepturi
si obligatii:
- intocmeste regulamentul de Ordine Interioara al societatii
- hotaraste cu privirea la majorarea sau reducerea capitalului social si cu privire la cooptarea de
noi asociati
- intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit si pierdere
- angajeaza pe baza de contract de muncasau conventie civila personalul societatii
- angajeaza si descarca societatea de toate obligatiunile financiare ce-i revin sau de orice alta
operatiune comerciala si financiara ce priveste societatea
- reprezinta societatea in relatiile cu tertii.
Societatea comerciala AVICOLA JUNIOR S.R.L. nu a desfasurat pana in prezent activitate,
pregatind insa noua investitie.
Sedii secundare: Judetul Constanta, comuna Mereni, sat Mereni , parcela B 249/1/1.
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate constatatoare de
la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)
Activitatea principala a S.C AVICOLA JUNIOR S.R.L. este Cresterea pasarilor - 0147 conform
codului CAEN
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea
regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.
Denumire mijloc fix
Data achizitiei
Valoare neta la data
Bucati
intocmirii ultimului
bilant
-RON1.CLADIRI TOTAL
1.1
detaliati..
1.n
detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1
detaliati..
2.n
detaliati
3.ANIMALE
3.1
detaliati..
3.n
detaliati
4.ALTELE - detaliati

TOTAL
TERENURI
Nr. Amplasare
crt
Judet/Localitat
e
1

Jud. Constanta/
loc. Mereni

Suprafata totala
(mp) / Categoria
de folosinta

Valoarea contabila
- RON-

45.000/ teren
agricol

Regim juridic

proprietate

2. Descrierea proiectului

2.1

Denumirea investiiei

Ferma pentru cresterea puilor, sat Mereni, Comuna Mereni, Judetul Constanta
2.2 Obiectivele investitiei/prioritati
Proiectul urmareste Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic si are ca
obiectiv general cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor
umane si a factorilor de productie si ndeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare prin
infiintarea fermei de crestere si ingrasare a puilor alaturi de celelalte investitii conexe si propune
realizarea urmatoarelor lucruri:
- construirea si utilarea fermei cu echipamente performante care vor asigura, un climat optim de crestere
si dezvoltare a puilor produsi de cele doua hale de crestere.

Obiective specifice si operationale


Promovarea investitiilor n exploatatiile agricole din sectorul vegetal si de crestere a animalelor pentru
realizarea de constructii noi si/sau modernizarea constructiilor agricole existente din cadrul acestora si a
utilitatilor aferente, achizitionarea de masini si utilaje noi, nfiintarea de plantatii etc.
Prin investitia propusa se urmareste crearea unei ferme de pasari prin:
Realizarea constructiilor specifice ;
Realizarea racordurilor pentru utilitati (apa, canal etc.)
Achizitionarea de utilaje tehnologice ;
Obiectivele specifice ale acestui proiect sunt:
a. Introducerea i dezvoltarea de tehnologii i procedee noi, diversificarea produciei, ajustarea
profilului, nivelului i calitii produciei la cerinele pieei, inclusiv a celei ecologice, precum i producerea
i utilizarea energiei din surse regenerabile;
Diversificarea sortimentelor de carne oferite pe piata si promovarea produselor romanesti in
paralel cu cele oferite de companii straine;
Livrarea unui produs in conformitate cu standardele de siguranta alimentara in vigoare;
Control strict al calitatii puilor si respectare normelor europene de hranire si crestere;
crearea de piete verzi care au ca scop aparitia unor noi segmente de consumatori, orientati
pe produse agricole ecologice;
promovarea unor metode de productie prietenoase mediului.
b. Adaptarea exploataiilor la standardele comunitare;
dotarea cu utilaje specifice pentru procesare pentru obtinerea de produse competitive, folosind cea
mai moderna dotare tehnica ce va permite cresterea semnificativa a productivitatii muncii si
cresterea calitatii produselor fabricate;
sa-si formeze o retea stabila de furnizori si clienti;
concentrarea ofertei i creterea concurenei firmelor de prelucrare.

c. Creterea veniturilor exploataiilor agricole sprijinite;


sa realizeze o cifra de afaceri anuala de cca 1.000.000 euro/an;
Valorificarea intregii productii de pui realizate in ferma proprie;
a activitatii microntreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si
tehnologiilor de prelucrare;
mbuntirea semnificativ a calitii puilor va fi strans legata de rentabilitate;
creterea produciei, ntr-o perioad mai mare, n legtur cu posibilitatea punerii n aplicare a unui
program de mbuntire, calibrat pe baza cunotinelor individuale din producie i pe calitatea
carnii (innd cont de coninutul proteic i de grsime);
aparitia si consolidarea unor agenti economici privati competitivi.
Crearea unor noi locuri de munca in mediul rural ceea ce va duce la cresterea dezvoltarii zonei si a
gradului de europenizare prin dezvoltarea si a unor activitati conexe, prin cresterea nr. de angajati

d. Sprijinirea membrilor grupurilor de productori sau ai altor forme asociative n vederea ncurajrii
fenomenului de asociere
Implementarea proiectului va conduce la cresterea veniturilor exploatatiei agricole sprijinite, datorita
faptului ca se urmareste crearea unei ferme performante, care sa poata raspunde eficient cerintelor
pietei atat din punct de vedere al cererii, cat si din prisma standardelor de calitate si a legislatiei in
vigoare.
Toate aceste obiective vor fi atinse prin intermediul mai multor obiective tehnice si economice:
Obiective tehnice:
Achizitia utilaje tehnologice, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii,
introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru;
Construirea si amenajarea unui adapost modern, a cladirilor operationale, care conduc la
asigurarea conformitatii cu standardele comunitare;
Obiective economice
Crearea unei ferme rentabila si viabila, cu costuri de exploatare scazute, prin:
- Dotarea si utilarea fermei cu utilaje tehnologice care vor asigura un randament inalt al
productiei si un control eficient al calitatii acesteia, respectiv:
- Se vor realiza economii la costurile cu intretinerea si reparatiile, fata de alti operatori de pe
piata, care folosesc utilaje si masini invechite;
- Se vor realiza economii la costurile cu combustibil, ulei si energie, utilajele si masinile agricole
fiind noi;
- Se vor realiza economii datorate reducerii timpilor medii unitari pentru efectuarea operatiilor
agricole, fapt ce conduce la posibilitatea executarii lucrarilor agricole in termenele stabilite de tehologie,
pentru fiecare cultura in parte, dar si la cresterea capacitatii de productie, pe termen lung.
Obiective de mediu
Reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate
din activitatea de productie
Reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), in special in exploatatiile de crestere a pasarilor
prin respectarea standardelor sanitar veterinare, de igiena;
Asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice, etc
2.3 Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de
mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene, cu precizarea
standardului/standardelor la care se adapteaza.
Avand in vedere importanta deosebita a protectiei mediului s-au luat masuri corespunzatoare in
acest sens, atat pentru perioada realizarii investitiei cat si pentru perioada derularii procesului de
productie. Respectarea standardelor europene de mediu este o prioritate a investitiei. Investitia este in
concordanta cu Directiva Consiliului nr.96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii , cu
Directiva Consiliului nr. 91/676/CEE din decembrie 1981 privind protectia apelor impotriva poluarii cu
nitriti din surse agricole si Corigenda la RCE NR.1463/2006 care amendeaza regulamentul CE nr.1698 /
2005 .
Legislatia nationala este respectata prin aplicarea O.U.G. nr.152 din 10 noiembrie 2005, privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii.

In perioada de executie a lucrarilor se va lucra pe teren liber pana in momentul finalizarii noilor suprafete
betonate si turnarea fundatiilor. Nu se va lucra cu substante toxice si periculoase ce s-ar putea infiltra in
sol si in apele freatice.
Constructiile ce se vor efectua nu presupun degajari de noxe in timpul realizarii acestora.
Majoritatea lucrarilor presupun utilizarea de forte umane, factorul de mediu aer nu va fi afectat pe
perioada realizarii investitiei. Avand in vedere faptul ca toate activitatile se vor desfasura in spatii
perimetral inchise, acoperite si cu pardoseli betonate nu exista riscul poluarii mediului. Dupa punere in
functiune, procesele tehnologice se vor desfasura in spatii industriale inchise, la limita incintei unitatii,
nivelul de zgomot se va incadra in prevederile din normele in vigoare.
In zona in care este viitoarea ferma nu exista rezervatii naturale sau specii ocrotite. Prin
specificul activitatii desfasurate si prin masurile de control al emisiilor societatea nu afecteaza vegetatia si
fauna din zona.
Se vor efectua sapaturi pentru fundatii la constructii, dar nu se vor introduce substante poluante
in sol si nu se va modifica structura sau tipul acestuia.
Un argument puternic, care vine in sprijinul ideii de protejare a mediului il constituie faptul ca se
doreste refolosirea in totalitate a dejectiilor animaliere. Acestea vor fi intrebuintate ca ingrasamant pentru
pajistile folosite pentru hranirea animalelor.
Datorita numarului redus de utilaje si instalatii, precum si a functionarii discontinue, acestea nu
sunt considerate ca surse semnificative de poluare. Deseurile animale rezultate din mortalitate, etc. se
vor arde in incineratorul propriu.
Din punct de vedere sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor , investitia isi propune
respectarea standardelor UE (Directiva Consiliului nr.98/58/CE privind cresterea animalelor din crescatorii
; R.C.E. nr. 852 ,853 si 854 / 2004 si Norma Sanitara veterinara nr.75/15.08.2005 cu modificarile si
completarile ulterioare privind cresterea, bunastarea si confortul animalelor). De asemenea H.G. 924 si
925 /2005 definesc clar normele si conditiile de indeplinit in domeniul cresterii animalelor.
Din punct de vedere sanitar , ferma va fi dotata cu instalatie automata de suvraveghere si
monitorizare video , ambele cu sistem de avertizare sonora si optica imediata, atat la iesirea
microclimatului din banda tehnologica normala sau aparitia unor anomalii intamplatoare legate de
BIOSECURITATEA climatului in ferma. Acest sistem de monitorizare tehnologica este obligatoriu in
cadrul sistemului de management al calitatii si sigurantei alimentare HACCP / ISO 22000 ce se va
implementa odata cu inceperea functionarii fermei. respecta toate conditiile de igiena si sanitatie. Dupa
terminarea investitiei va fi implementat si sistemul de management al sigurantei alimentare HACCP / ISO22000.
2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei.
Aceasta ferma va avea o importanta economica locala deosebita avand in vedere dimensiunea
economica a acesteia (important factor la bugetul local ) si locurile de munca nou creeate.
In momentul actual, fosta Avicola SA Constanta s-a desfiintat, aceasta nemaifunctionand, un mare
numar de angajati au fost trimisi in somaj, oprirea activitatii datorandu-se neindeplinirii standardelor de
lucru conform legilor in vigoare si a legislatiei europene au fost inchise astfel peste 10 locatii (ferme de
crestere a puilor).
In momentul actual acest lucru are influente negative pe piata de carne-pui a municipiului Constanta
si a intregii zone in general.
Investitia aceasta este pe deplin justificata atat prin locul gol care se doreste a fi umplut cat si prin
nivelul de performanta si calitate ce va fi atins.
Din punct de vedere economic aceasta constructie va aduce la ridicarea nivelului de trai a locuitorilor
din zona oferind cca 10 noi locuri de munca.
Principala formatiune geografica in care se va construi noua investitie este Podisul Dobrogei, a carui
inaltime nu depaseste decat pe alocuri altitudinea de 200 m. Acesta are un climat secetos, media
anuala a precipitatiilor nedepasind 400 - 500 mm.
Astfel se explica vegetatia de stepa intalnita aici, ambient favorabil dezvotarii cresterii
animalelor si a pasarilor, iar cu ajutorul irigatiilor, culturile agricole dau rezultate remarcabile.
Prezentul studiu are ca obiect infiintarea fermei de crestere si ingrasare a puilor de carne alaturi
de celelalte investitii conexe si propune realizarea urmatoarelor lucruri:
- construirea si utilarea fermei cu echipamente performante care vor asigura, un climat optim de
crestere si dezvoltare a puilor produsi de halele de crestere.

Aceasta actiune se va realiza prin folosirea in construirea fermei a celor mai bune materiale in
domeniu panouri izopan, montate pe o structura metalica special proiectata pentru aceasta destinatie.
Aceste panouri vor asigura pe langa confortul termic necesar puilor, atat pe timp de vara cat si pe timp de
iarna, si o foarte usoara intretinere si mai ales dezinfectare si spalare a tuturor suprafetelor, ca premiza
de maxima importanta in asigurarea si mentinerea unui climat permanent de biosecuritate.
Realizarea investitiei va asigura comercializarea a 1931 pasari zilnic, respectiv 1.158.800 kg
carne de pasare anual.
- asigurarea functionalitatii constructiilor si utilajelor potrivit legislatiei nationale si
recomandarilor Uniunii Europene, actiune ce impune executarea unor lucrari de finisaje interioare
si exterioare, dotari cu utilaje si instalatii necesare asigurarii utilitatilor, montajul acestora precum
si dotarea laboratoarelor destinate controlului sanitar veterinar.
Prin realizarea fermei fiind atinse urmatoarele obiective:
- atingerea unei capacitati de crestere pe fiecare hala de 21.850 pui de carne (19pui/mp *
1150 mp/hala) si valorificarea lor ca materie prima pentru abatorul din judetul Constanta si din
alte zone;
- cresterea productivitatii muncii exprimata in unitati fizice si valorice si implicit reducerea
costurilor;
- reducerea consumurilor energetice si de utilitati cu influente directe asupra costurilor
de crestere/procesare
- cresterea calitatii carnii puilor prin respectarea in totalitate a retetelor de hranire, a
temperaturilor si climatului din hale cu influenta directa asupra sporului de crestere
- asigurarea conditiilor necesare pentru aplicarea stricta normelor sanitare veterinare din
domeniu, norme armonizate cu cele din Uniunea Europeana
- adoptarea unei tehnologii moderne privind prelucrarea si valorificarea
deseurilorrezultate din cresterea puilor, adaptate la normele impuse prin acordul de mediu al tarii
noastre cu U.E.
In concluzie, prin realizarea acestui proiect, utilizand tehnologii moderne de crestere, echipamente noi,
performante, avem certitudinea ca vom comercializa pui in conformitate cu standardele Uniunii Europene,
apreciati si cautati pe piata.
2.6. In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia
deserveste membrii acesteia, conform prevederilor fiselor masurilor.
SC AVICOLA-JUNIOR SRL, este membru cu drepturi depline al Uniunii Crescatorilor de Pasari din
Romania, inregistrat cu numarul 245/12.12.2009

2.7 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru


valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului
Denumire furnizor de
materii prime/materiale
auxiliare/produse/servici
i
Aylex
Agrofood
Agroli
Avicola Slobozia
Avicola Bucuresti

POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI


Adresa
Produs furnizat si
Valoare
cantitate
aproximativa
aproximativa
-RONPui broiler
Pui broiler
Pui broiler
Pui broiler
Pui broiler

% din total
achizitii
30%
30%
20%
15%
5%

Furnizori de materii prime.


In vederea realizarii unor produse de buna calitate societatea a analizat un numar mare de oferte
referitoare la materiile prime si materiale si a cautat sa le dea curs celor la care raportul pret/calitate este
avantajos.
In cadrul prezentei documentatii se prevede constructia unui ferme de crestere a puilor ce va utiliza ca
materie prima pui de o zi cumparati de la firmele specializate in producerea puilor sau din fermele
autorizate cu greutatea medie 50 grame/pui viu. Pentru realizarea capacitatilor estimate necesarul de
materii prime:
Pui broiler 434.460 * 1,3 = 564.798 lei

Materia prima este reprezentata de puii de carne avand o greutate medie de 1,9 - 2,4 kg.
Nr.crt
1
2
3
4

POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI


Client (Denumire si adresa)
Valoare
-RON Agroli Crevedia
SC Antonio Prod SF SRL abator
Nuntasi
Avicola Slobozia
Avicola Bucuresti

% din vanzari
40%
30%
15%
15%

Piata produselor proaspete din carne de pui este o piata dezvoltata, in miscare, caracterizata in conditiile
societatii de consum de astazi de o mare varietate de produse care nu se gasesc sau sunt in cantitati
mult mai mici decat cererea, lucru ce determina un pret relativ ridicat pe acest segment comercial.
Cadrul legislativ este adecvat, dar in perspectiva aderarii tarii noastre la U.E. este de asteptat ca
standardul de calitate si biosecuritate al tuturor produselordin carne sa creasca, monitorizarea acestora
sa fie mult mai stricta.
In ultima perioada se constata o crestere a tendintei consumatorilor spre produse proaspete din carne de
pasare. Aceste sortimente vor fi superioare din punct de vedere calitativ celor existente pe piata datorita
faptului ca materia prima va proveni din ferma proprie.
Consumatorii care prefera carnea de pasare sunt din ce in ce mai multi, studiile de piata aratand o panta
descendenta pentru produsele din carne rosie. Copii, batranii, persoanele cu diferite afectiuni, tinerii in
special prefera carnea de pui datorita multiplelor sale calitati si avantaje fata de carnea de porc, spre
exemplu.
Tendinta generala este de a realiza investitii care sa nu afecteze mediul inconjurator, sau influenta
acestora sa fie cat mai redusa. Acest proiect se doreste a fi o investirie complexa in domeniul avicol,
care sa functioneze in conditii de stricta biosecuritate a produselor, dar si cu o influenta nesemnificativa
in ceea ce priveste mediul inconjurator. S-a luat atfel decizia de a dota investitia cu o statie de epurare
proprie, ultramoderna, cu o capacitate suficienta pentru a face fata debitelor tehnologice si dotata cu trei
trepte de epurare; fizica, chimica si biologica.
Apa rezultata se va incadra in prevederile legale prevazute de normele NTPA 001 care sunt in acor cu
legislatia europeana de mediu. Prin tehnologiile avansate aceasta investitia va aduce doar beneficii
zonei si populatiei.
In ceea ce priveste aprovizionarea cu materii prime si materiale se are in vedere faptul ca intreaga
cantitate de materiale (cereale) pentru FNC provine din ferma agricola proprie pe care o detine
solicitantul. Puii de o zi sunt achizitionati de la producatorii in domeniu, nefind probleme in aprovizionare.
Pentru celelalte materiale (ambalaje,etc.) se vor analiza minimum trei oferte existente pe piata si se va
alege cea mai avantajoasa dintre ele.
La acesta ora in toata Dobrogea nu exista o astfel de investitie complexa in domeniul producerii si
procesarii carnii de pui. Fosta AVICOLA SA Constanta a fost desfiintata, multi oameni pierzandu-si locul
de munca. In plus dotarea cu tehnologie de ultima ora atat pe partea de crestere cat si pe cea de
procesare fac din aceasta investitie una fara concurenta .. cel putin momentan si in aceasta regiune.

3. Date tehnice ale investitiei


3.1 Date generale

Suprafaa amplasamentului: 45 000 mp


Categoria de importan a construciei proiectate: conform H.G.R. 766/1997 este: C ( construcie
de importan normal)
Clasa de importan conf. P100-92, Tab 5.1. este de: IV (construcie de importan redus)
Proiectul tehnic se supune la urmtoarele exigene : REZISTEN I STABILIATATE
PENTRU CONSTRUCII DIN BETON, BETON ARMAT, ZIDRIE, METAL I LEMN

3.1.1 Zona i amplasamentul (regiunea, judeul, localitatea) investitiei, suprafaa i situaia juridic
ale terenului care urmeaz s fie ocupat (definitive i/sau temporar) de lucrare

Terenul pe care se va amplasa obiectivul este proprietatea S.C. AVICOLA - JUNIOR S.R.L. conform
contractului de vanzare-cumparare nr. 1234/15.07.2008 si este amplasat in intravilanul satului Mereni,
comuna Mereni.Terenul are o suprafata de 45 000 mp si este inregistrat la Oficiul Judetean de Cadastru
cu numarul cadastral 11098. Destinatia acestuia in conformitate cu Planul Urbanistic Zonal aprobat este
de zona agro-industriala.
Accesul la ferma se realizeaza de pe latura de sud a terenului, dinspre drumul judetean 391.
Pe acest teren se dorete realizarea unei ferme destinat creterii puilor de carne cu o capacitate de
66.000 de capete.
In incinta fermei se dorete construirea a dou hale de cretere a puilor cu o suprafa de 1680
mp pentru fiecare hal, a unui corp administrativ care include i un filtru sanitar cu o suprafa la sol de
106,60 mp si a unei sure pentru depozitarea paielor si a combustibilului solid de 561,00 mp.
Toate aceste construcii nsumeaz o suprafa total la sol de circa 4028,00 mp.
De asemenea n incinta fermei, pentru buna desfurare a procesului de producie sau prevzut
platforme carosabile, dezinfector rutier, platforme de depozitare a paielor, platforme de depozitare a
gunoiului, fose vidanjabile, imprejmuire.
3.1.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice)
Din studiului geotehnic, reies urmatoarele:
Geologic, amplasamentul face parte din podisul Dobrogean, pentru zona fiind caracteristice
formatiunile cuaternare reprezentate prin loessuri macroporice de origine eoliana, prafuri: prafuri
argiloase loessoide si argile prafoase loessoide. Sub acestea urmeaza complexul argilos: argila
prafoasa+ argila roscata.
Forajele executate au pus in evidenta urmatoarea succesiune litologica:
a- in suprafata terenului pamant cenusiu in grosime de 0,80- 1,10m;
b- un strat de loess galben, ce se dezvolta pana la adancimea de 5,00m in forajele F1, F2,
F3, - 4,00m in forajul F5.
Loessul galben este pamantul ce va intra in cadrul zonei active a fundatiilor cladirilor ce se vor
executa si are urmatoarele caracteristici geotehnice:
este pamant coeziv;
structura macroporica;
granulometric: praf- praf argilos;
consistenta loessului: Ic= 0,9 situeaza stratul in domeniul plastic vartos.
Din studiile executate in zona rezulta ca loessul se incadreaza in grupa A- P.S.U. ce prezinta tasari
suplimentare, in caz de umezire, numai sub incarcarile transmise de fundatii conform Normativ P7/2000.
Se incadreaza in categoria pamanturilor cu compresibilitate mare in stare naturala si
compresibilitate foarte mare, in stare inundata.
Nivelul panzei freatice s-a intalnit in jurul adancimii de 5,50m, de la cota teren actual.
Adancimea minima de inghet este la -0,80m fata de cota terenului natural.
Avand in vedere datele geotehnice se recomanda urmatoarele conditii de fundare:
fundarea direct pe stratul de loess galben, plastic vartos;
adancimea minima de fundare Dfmin= -1,30m de la cotele terenului actual (pentru hale pui,
silozuri furaje, anexa ferma);
in calculul dimensionarii fundatiilor, presiunea conventionala de calcul p.conv.= 120kPa- gruparea
fundamentala.
Deoarece terenul de fundare se incadreaza in grupa A a pamanturilor macroporice sensibile la
umezire, pentru evitarea degradarii viitoarei constructii, se vor respecta masurile prevazute in normativul
P7/2000 pentru terenul macroporic, sensibil la umezire, ce au drept scop:
protejarea terenului de fundare impotriva umezirii, in perioada executiei si in timpul exploatarii,
prin indepartarea apelor de suprafata si inlaturarea unor eventuale pierderi de apa din conducte;
nivelarea terenului, asigurandu-se scurgerea rapida si fara piedici a apelor de suprafata(vezi
Normativul P7/2000);
in jurul constructiei se vor prevedea trotuare impermeabile deprotectie, cu panta de 5% spre
exterior, cu latimea de minimum 1,00m;
se va acorda atentie deosebita echipamentului hidro- edilitar(conducte de apa si canalizare) se
vor monta conform Normativ P7/2000
3.2 Caracteristicile principale ale construciilor

3.2.1 Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de niveluri i
nlimea acestora, volumul construit
n cadrul fermei s-au proiectat urmtoarele :
Doua hale de cretere a puilor de carne care sunt cldiri parter ncperile unei hale avnd
urmtoarele destinaii i suprafee:
sal de cretere
- 1671,00 mp
camer de serviciu
9,00 mp
Total hala
- 1680,00 mp/ buc
Anexa cu filtru vestiar parter i mansard ncperile acestuia avnd urmtoarele destinaii i
suprafee:
a. parter
- birouri
33,23 mp
- oficiu
3,87 mp
- hol
4,74 mp
- grup sanitar
3,33 mp
- filtru vestiar barbai
9,49 mp
- filtru vestiar femei
9,47 mp
- filtru vestiar medic veterinar
5,85 mp
- grup sanitar acces ferm
3,24 mp
- spaiu tehnic
8,04 mp
- sala necropsie
6,23 mp
b. mansard
- secretariat
26,60 mp
- grup sanitar
5,61 mp
- oficiu
20,78 mp
- birou tegnolog ferma
39,03 mp
Sura -depozit
- depozitare paie
256,87 mp
- depozitare combustibil solid
256,87 mp
Platforme i alei de acces
755,00 mp
Dezinfector rutier
1 bucat
Fose vidanjabile ( 2 buci)
-volum de 16 mc
2 buc
Platforme de depozitare gunoi
- 300,00 mp
Imprejmuiri
- 882,95 ml
Canalizare de incint
- cca 270,00 ml
Sistem de alimentare cu ap menajer - cca 203,00 ml

FINISAJE
HALA DE CRETERE PUI DE CARNE
pereii la halele de cretere , sunt din panouri prefabricate tip sandwich avnd urmtoarea
stratificaie: la exterior din tabl galvanizat vopsita cu vopsea poliesteric, izolaie din spum
poliuretanic rigida n grosime de 80 mm iar la interior este din tabla de oel vopsit cu vopsea
poliesteric.
pardoseala interioar este din beton
pereii de compartimentare dintre spaiul de cretere i camer de serviciu este tot din panouri
Indici de realizat
nlimea la streain
Numrul de niveluri
Suprafaa construit
Suprafaa desfurat

=
=
=
=

2,60 m (de la cota 0,00) C.T.N. = - 0,05


1
3360,00 mp
3360,00 mp

ANEXA
pereii parter, sunt din panouri prefabricate tip sandwish avnd urmtoarea stratificaie: la exterior din
tabl galvanizat vopsita cu vopsea poliesteric, izolaie din spum poliuretanic rigida n grosime de
150 mm iar la interior este din tabla de oel vopsit cu vopsea poliesteric.
peretii mansard sunt din zidrie de crmid placat cu polistiren expandat pentru exterior i tip
sandwish din placi de rigips cu termoizolaie pentru pereii de compartimentare din interior.

pardoseala interioar este din parchet sau gresie n funcie de destinaia fiecrei ncperi
Indici de realizat
nlimea la streain
=
2,20 m (de la cota 0,00) C.T.N. = - 0,15
Numrul de niveluri
=
2
Suprafaa construit parter
= 106,60 mp
Suprafaa construit mansard
= 107,00
Suprafaa desfurat
= 213,60 mp
Utilitile vor fi asigurate astfel:
- Alimentarea cu apa potabil i menajer se va realiza din doua puuri forate
- Alimentarea cu energie electric se va realiza printr-un branament la reeaua electric exitent n
zon
- Canalizarea se va realiza prin racordarea la bazine vidanjabile care urmeaz a fi executate
- Apa cald i nclzirea se va realiza cu o centrala termic proprie cu combustibil solid pentru partea
de sediu administrativ, filtru vestiar
- Deseurile si reziduurile sunt reprezentate de: deseuri menajere provenite din activitatile
personalului, reziduurile provenite din excrementele pasarilor, reziduurile decantate prin
prepurificarea apelor uzate de spalare a platformelor si spalatoriei auto, precum si a apelor pluviale
conventional curate.
Deseurile menajere provenite din activitatea obiectivelor propuse se estimeaza a fi de max.10
kg/zi si sunt alcatuite din resturi menajere si ambalaje. Colectate in pubele cu volum de 100 litri,
amplasate intr-un loc special amenajat, ele vor fi preluate zilnic de autoutilitarele unitatii de salubritate
locala, conform contractului ce urmeaza sa fie incheiat intre beneficiar si unitatea de prestari servicii.
Pentru o mai buna intretinere pardoseala este din b.a. cu stratul de uzura imbogatit cu cuartz.
Reziduurile provenite din excrementele pasarilor se estimeaza a fi de cca 35 000mc o data la
42 de zile.
Aceste valori sunt aproximative, estimate pe baza rezultatelor practicii de exploatare din
domeniu.
Aceste reziduuri se vor depozita pe platforma de deseuri, urmand a fi utilizate ca ingrasamant
in agricultura.
SURA
- invelitoare din tabla cutata de otel vopsita electrostatic
- inchideri laterale din panouri glisante de plasa de sarma in cadru din prof

3.3 Structura constructiv


Alctuirea constructiv pentru halele de cretere a puilor de carne
Construcia va fi realizat dintr-o structur metalic cu dimensiunea n plan de 14,00 x 120,00 m
format din stlpi i grinzi de metal profil I200.
Distana interax este de 3,00 m n plan transversal i de 14,00 m n plan longitudinal, rezultnd
un numar de 41 de coloane pentru fiecare construcie n parte
Panta transversala a acoperiurilor este de 17 , acesta fiind acoperit cu panouri tip sandwish
avnd urmtoarea stratificaie: la partea superioar tabl din otel ondulat galvanizat i vopsit cu vopsea
poliesteric pe partea exterioar, izolaie din spum poliuretanic rigida n grosime de 80 mm iar la
interior este din tabla din oel galvanizat ondulat pe partea interioar i vopsit cu vopsea poliesteric pe
partea interioar.
Structura este prevzut cu contravntuiri transversale i longitudinale. Asamblarea profilelor de
cadru, inclusiv nodurile rigide de baz i coam sunt realizate cu uruburi de nalt rezisten M16.
Elementele secundare sunt asamblate cu uruburi M12. Pentru nchiderea contravntuirilor n nod s-au
prevzut uruburi IPM 12 grupa 8.8 STAS 8796/1-80
Toat structura creat este protejat la coroziune prin galvanizare n baie de zinc, iar uruburile,
bolurile, piuliele sunt galvanizate electric.
Pentru execuia cldirii s-au prevzut fundaii izolate cu dimensiunile n plan de 80 x 80 cm,
acestea fiind amplasate sub fiecare stlp din structur.
Rigidizarea fundaiilor se realizeaza printr-un sistem de grinzi de fundare armate, acestea avnd
seciune dreptunghiular cu dimensiunea de 30 x 40 cm

10

Grinzile din beton s-au armat la partea inferioar cu un numr de 4 bare 12mm. Fixarea
stlpilor metalici pe fundaie se va realiza printr-un sistem de prezoane ancora.
Pereii laterali sunt prevzui cu urmtoarele goluri :
Admisii de aer pentru ventilaii n timpul verii amplasate pe ambele laturi ale cldirii la captul
halei n partea opus ventilatoarelor. Acestea sunt pe o lungime de 24,00 m i au o nlime de 1,00 m.
Sunt confecionate din cadre de oel galvanizat i vopsit,cu panouri sandwish, cu spum poliuretanic la
interior, grosime de 50 mm. Admisiile se deschid n sus i n jos cu ajutorul unor prghii de acionare.
Admisii de aer pentru ventilaii n timpul iernii n numr de 40 cu dimensiunea de 84 x 35 cm
amplasate pe o latur a cldirii la o distan de 3,00 m ntre ele
Admisii de aer pentru situaii de urgen prevzute pe ambele laturi ale cldirii avnd o lungime
de 87,00 m i o nlime de 50cm. Sunt confecionate din rame de oel galvanizat i vopsit,cu panouri
sandwish, cu spum poliuretanic la interior, grosime de 60 mm. Admisiile se deschid n sus i n jos cu
ajutorul unor prghii de acionare.
Uile sunt izolate i au urmtoarele dimensiuni
3,0 x 3,0 m din dou canate montate n pereii de la ambele capete,
1,5 x 2,0 m dintr-un singur canat pentru acces n camera de serviciu
1,0 x 2,0 m dintr-un singur canat cu fereastr de vizitare din camera de serviciu spre zona de cretere
2 ui cu dimensiunea de 1,0 x 0,5 m amplasate pe peretele lateral, pentru scoaterea psrilor moarte
Alctuirea constructiv pentru anexa cu filtrul vestiar
A rezultat necesitatea recompartimentarilor interioare la planul parter prin crearea de filtre
sanitare atat pentru femei cat i pentru brbai, crearea unui spatiu cu destinaie de spaiu tehnic. Pentru
folosirea mai eficient a spaiului s-a prevzut i mansardarea acestui corp de cldire crendu-se astfel
spaii cu destinaia diferite, necesare fermei.
Construcia este realizat dintr-o structur de beton cu dimensiunea n plan de 13,00 x 10,00 m
format din stlpi i grinzi de beton armat cu dimensiunea de 30 x 30 pentru stlpi i de 30 x 40 pentru
grinzi peste care vine turnat o plac de beton armat monolit n grosime de 15 cm.
Pereii exteriori i de compartimentare pentru parter sunt sandwish cu spum poliuretanic avnd
urmtoarea stratificaie: la exterior din tabl galvanizat vopsita cu vopsea poliesteric, izolaie din
spum poliuretanic rigida n grosime de 150 mm iar la interior este din tabla de oel vopsit cu vopsea
poliesteric, iar la mansard din zidrie de crmid cu grosime de 25 cm placat exterior cu polistiren
expandat.
Pentru execuia cldirii s-au prevzut fundaii continue cu limea de 50 cm.
Alcatuirea constructiva pentru sura
Sura este alcatuita din stalpi si grinzi din profile de otel, care sustin o invelitoare din tabla cutata.
Fundatiile sunt punctuale, din beton armat. Depozitarea se face pe o platforma betonata.
Inchiderire laterale se fac cu panouri de plasa de otel, glisante, cu inaltimea de 2,00 m.
Dimensiunile totale in plan sunt 51,00m x 11,00m, cu interaxe pe ambele directii de 5,00m.
Deoarece terenul de fundare este sensibil la umezire se vor lua masuri de protectie a acestuia impotriva
pierderilor accidentale de apa. Toate conductele purtatoare de apa se vor monta in canale de protectie.
Se vor construi trotuare etanse cu latimea de minimum 1,00m si cu panta de 5% in jurul constructiilor.
La executia cldirilor se vor respecta n mod obligatoriu indicaiile i detaliile din documentaia de
execuie, asigurndu-se execuiei condiiile tehnice de calitate conform normativelor n vigoare, caietelor
de sarcini privind execuia pe categorii de lucrri, precum i programul de urmrire n timp a construciei.
Orice modificare a detaliilor de execuie, schimbri ale materialelor de construcie sau alte
modificri solicitate de ctre beneficiar sau executant , nu se vor putea face dect cu aprobarea scris al
proiectantului.
Se interzice punerea n oper a materialelor fr certificate de calitate.
Eventualele defecte aprute n timpul execuiei nu se vor remedia dect dup prezentarea de
ctre proiectant a soluiei de remediere.
Msuri de protecia muncii
Pentru prevenirea accidentelor de munc, la executarea lucrrilor de construcii montaj,
constructorul va respecta prevederile cuprinse n: * Regulament privind protecia i igiena muncii n
construcii, aprobat de MLPAT cu Ordinul nr. 9/N/15.03.1993 (Bul .Const nr. 5..8/1993).
Constructorul va lua msuri organizatorice pentru prevenirea accidentelor de munc, va crea condiii
corespunztoare specifice fiecrui loc de munc .Se va acorda atenie deosebit instructajului i
organizrii lucrrilor de montaj prefabricate, lucrri pe schele i nlime, prepararea, transportul i
turnarea betonului, lucrri de zidrie.

11

3.4 Principalele utilaje de dotare ale construciilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)
Furnitura la hale include: 2 silozuri in tandem, confectionate din fibra de sticla, capacitate 7,00 tone
fiecare, inaltime 5,50 m, cu gura de vizitare, scara cu colivie de siguranta, sistem de umplere mecanica si
pneumatica, un snec flexibil cu dispozitiv de actionare, limitator de presiune, conducta din plastic pentru
transport cu o spirala din otel dur la interior, evacuari pentru furaj, manson dublu pentru conectarea
slozurilor in tandem, pentru extractia furajului din acestea cu o supapa tip sertar.
Lungimea liniei de transport furaj este 17,00m. Fiecare sistem de furajare este compus dintrun buncar, un
motor de actionare pentru impingerea furajului si o linie de distributie.

Un incinerator pentru animale, amplasat in aer liber, cu o capacitate de 200 kg, care arde cca
45kg/ora.

O centrala termica

2 hidrofoare
3.5 Instalaii aferente construciilor
HALELE DE CRESTERE A PUILOR
Sistemul de furajare include:
- 3 buncare si motoare de actionare confectionate din tabla de otel galvanizat cu intrerupatoare de
presiune pentru controlul snec-ului flexibil de incarcare
- 3 linii de furajare facute din conducte din otel galvanizat cu o spirala din otel dur, un dispozitiv central
pentru reglarea distributiei, hranitori circulare amplasate la fiecate 75cm, unitate de control de capat cu
intrerupator electric de presiune, dispozitiv de ridicare manuala, sistem anticatarare cu soc electric.
Sistemul permite o reglare perfecta a nivelului de furaj prin umplerea hranitori in asa fel incat sa permita o
buna furajare a puilor si sa elimine pierderile de furaj in timpul fazei a 2-a ciclului de crestere.
Lungimea fiecarei linii de distributie furaj este de 11 6m.
Sistemul de adapare
Consta din retea distribuire apa si este prevazut cu nipluri de adapare. Sistemul de nipluri asigura
un debit mare de apa de la ziua 1 pana la maturitate, asigurand asternutul uscat si stare buna de
sanatate a pasarilor. Toate supapele confectionate din otel inox nu necesta intretinere si se monteaza
usor. Linia este dotata cu o cupa speciala care impiedica scurgerea apei pe asternut. Furnitura include:
- filtru, control mecanic in litri si dispozitiv de reglare a distributiei de apa
- 148 m retea distributie apa facuta din conducte de polietilena
- un medicator (2.5M3 /ora) pentru dozarea medicamentelor
- 4 linii de distribuire a apei cu un regulator central de presiune, cu o conducta de otel pentru sprijin, cu o
conducta din PVC pentru apa, nipluri din otel inox si cupe din plastic amplasate la 20cm fiecare, dispozitiv
manual de ridicare, o unitate de dezaerare cu un dispozitiv de curatire a liniei si conducta din otel pentru
sustinere
Lungimea fiecarei linii de distributie a apei=116m
Sistemul de incalzire
Incalzirea se face prin radiatoare conectate la centrala termica cu combustibil solid amplasata in
corpul de cladire anexa cu filtru vestiar.
Centrala termica cu combustibil solid asigura o sursa eficienta de incalzire cu costuri reduse
Temperatura se ajusteaza automat prin folosirea unui termostat.
Furnitura cuprinde:

200m de linie de distribuire a agentului termic,

un termostat pentru controlul temperaturii care se conecteaza cu grupul de control

56 buc de puncte de alimentare pentru radiatoare conectate cu robineti

56 bucati radiatoare suspendate


Instalatia de umidificare(ceata)
Instalatia de umidificare este facuta din duze de pulverizare de-a lungul camerelor de racire.
Scopul este de a raci aerul care va intra in cladire. Este nevoie de o pompa care sa asigure apa de inalta
presiune (70 bar). Instalatia de umidificare e controlata de un thermostat.
Furmitura include:
- 1 instalatie de racire capacitate 15 l/min
- 1 grup principal de filtrare cu filtru de 5 microni, structura de asamblare si conectare
- 1 unitate de control electronic cu termostat, detector de temperatura, releu de timp, intrerupator manual
- automat, regulator de presiune

12

- 30+30m conducte din otel inox cu duze de pulverizare, pasul 1,50 m (nr total duze = 40), 0,20 mm cu
capaciatate de 5 l/ora fiecare, montate in apropierea admisiilor de aer 96+96 m conducta din otel inox cu
duze de pulverizare, pasul 2,0 m (nr total duze = 96), 0.2 mm cu capacitatea de 5 l/ora fiecare amplasate
pe mijloc
- imbinari liniare
- imbinari de colt
- imbinari tip T
- imbinari finale
- supape sferice din otel inox un dedurizator de apa
Instalatia de ventilatie
Ventilatia in timpul iernii
Ventilatia de consta din ventilatie transversala realizata cu ventilatoare de extractie cu viteza
variabila amplasata pe unul din peretii laterali,cu admisiile de aer amplasate pe peretele opus. In acest fel
directia curentulu de aer este transversala. Scopul prncipal al ventilatiei este de indepartare a vaporilor
de apa pradusi de pasarii, preluarea caldurii pasarilor, preluarea gazelor produse prin fermentatia
dejectiei, oxigenarea zonei de cresterea pasarilor. Instalatia de ventilatie este operata si controlata prin
intermediul unui panou electronic.
Furnitura include:
- 6 ventilatoare de extractie de 22250 mc/ora (la 0 Pa) fiecare amplasate pe unul din peretii laterali, cu
motor electric de 2.5 A, 1.20 CP, 380 V/50Hz/3 faze,
- ventilator din otel inox, motor cu curea de actionare, obturator,
- plasa de protectie 6 cadre din tabla de otel galvanizat pentru montajul ventilatoarelor pe perete
Ventilatia in timpul verii
Instalatia de ventilatie tip tunel este facuta din ventilatoare de extractie cu viteza variabila
amplasata pe peretele de capat din spatele halei. Aerul este absorbit din admisiile de aer amplasate pe
peretii laterali la capatul opus al halei. In acest fel directia curentului de aer se realizeazade-a lungul
halei. Scopul principal al ventilatiei este: indepartarea vaporilor de apa pradusi de pasarii, preluarea
caldurii pasarilor, peluarea gazelor produse prin fermentatia dejectiei, oxigenarea zonei de cresterea
pasarilor. Instalatia de ventilatie este opereata si controlata prein intermediul unui panou electronic.
Furnitura include
- 10 ventilatoare de extractie de 40800 mc/ora fiecare la 0 Pa, amplasate pe peretele de capat din
spatele cladirii, cu motor electric de 1.12 KV(1.5 CP)-38OV/5OHz/ 3 faze -3 A, diametru 1270mm, cu 6
palete din otel inox, curea de actionare motor
- plasa de sarma interior si exterior
-10 cadre din tabla de otel galvanizat pentru motarea ventilatoarelor pe perete
Tablourile de comanda si dispozitivele de alarma
Furnitura include:
- intrerupatoare automate pentru instalatia de umidificare, snec flexibil, buncare automate si
motoreductoarele pentru admisiile de aer
- un panou de control electronic pentru instalatia de furajare
- un panou electronic tip TX pentru operarea automata a ventilatoarelor, admisiilor de aer, instalatia de
incalzire si instalatia de umidificare. Acesta controleaza 2 sisteme diferite de ventilatie; unul pentru vara,
unul pentru iarna; ventilatoarele opereaza la diferite viteze si pasi printr-un auto-transformator cu
tempomat si detector de temperatura, in conformitate cu tempereatura interna, pentru a asigura in orice
moment conditii pentru pasari
- un manometru de presiune pentru controlul ventilatiei minime un tablou de control pentru instalatia de
iluminat un sistem digital de cantarire a pasarii cu scara pentru acces pasare si tablou de control.
Contabilizeaza zilnic cresterea in greutate a pasarii, intregistrarea datelor se face intr-un fisier accesibil.
Datele inregistrate si afisate sunt: cresterea greutatii pasarilor, numarul de pasari cantarite, greutatea
medie, greutatea minima si maxima inregistrata, decalajul dintre greutatea medie si greutatea standard.
Are o iesire pt conectarea la PC. Dispozitivul de alarma se declanseaza la intreruperea curentului,
ventilatiei, temperature scazuta sau ridicata. Pe capatul halei se monteaza o instalatie de sonorizare a
alarmei. Alarma e alimentata de o baterie. Necesita sursa de 38OV/5OHz/3 faze.
Instalatia de iluminare
Consta din:
-114 buc becuri florescente verde/albastru de 11 W fiecare, amplasate pe 3 linii cu pasul de 3m, cu
dispozitiv fixare de tavan, duze pentru bec, duze de ramificare si cabluri. Sistemul este impermeabil
- o lampa florescenta de 36 W care se amplaseaza in camera de serviciu cu intrerupator si cablu
- 2 lampi cu halogen de 300 W care se amplaseaza pe peretii de capat cu intrerupatoare in cabluri

13

ANEXA
Incalzirea se face prin radiatoare conectate la centrala termica cu combustibil solid.
Alimentarea cu apa se va asigura prin forarea de puturi, de unde apa se va pompa intr-un
rezervor si prin intermediul unui hidrofor. Scurgerea apelor uzate menajere se va face intr-o fosa septica
vidanjabila. Apele rezultate din spalarea halelor vor fi canalizate tot in fosa septica vidanjabila.
Instalatia sanitara va cuprinde tevi de alimentare cu apa rece si calda, scurgeri menajere si
obiectele sanitare: lavoare, vase W.C., dusuri.
Instalatia sanitara de captare a apelor meteorice cuprinde totalitatea sifoanelor de pardoseala, a
tubulaturilor, a pieselor de curatire, jgheaburi si burlane ce asigura captarea si orientarea acestora catre
un emisar natural. Apele pluviale curate se vor canaliza spre spatiul verde amenajat si existent.
SURA
Se va asigura un sistem de iluminat care va consta in cate un bec fluorescent de 60W pe fiecare
din stalpii de sustinere a acopurisului surei.
Apele captate pe platformele exterioare de parcare si apele meteorice captate pe cele hale si
anexa vor trece printr-un separator de nisip si apoi vor fi dirijate catre spatiul verde si catre emisarul
natural - dereaua aflata la limita din nord a terenului.
Asigurarea energiei electrice se va asigura de la cea mai apropiata retea de medie tensiune,
prin intermediul unei statii de transformare.

3.6 Situaia existent a utilitilor i analiza acestora


Pe teren nu exista in prezent utilitati. Pentru obiectiv se propune:
asigurarea consumului de energie electric se va face prin racordarea la reeaua electric
existent n zona, printr-un tablou electric proiectat, iar ncperile vor fi prevzute cu instalaii electrice
interioare de iluminat si prize conform documentaiei de specialitate ;
toate cldirile vor fi racordate la o reea de canalizare de incint proprie, colectarea apelor
menajere, a apelor rezultate n urma igienizrii spaiului de cretere a puilor de carne i a scurgerilor de
suprafa fiind colectate ntr-un numr de cinci bazine vidanjabile.
fiecare iesire a canalizrii din corpurile de cldire destinate creterii puilor de carne va avea un
decantor, care v-a fi racordat la cte un camin de vizitare.
n incinta fermei asigurarea necesarului de ap menajer se va obine din 2 puuri de ap forate,
prin execuia unei reele de ap att alimentarea cu ap ct i canalizarea vor fi executate conform
normelor n vigoare.

3.7 Avize i acorduri


Avizele i acordurile emise de organele n drept, potrivit legislaiei n vigoare, privind:
- certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului n planul urbanistic, avizat i aprobat potrivit
legii;
aviz alimentare cu apa
alimentare cu energie electrica
securitatea la incendiu
sanatatea populatie
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
studiul geotehnic
viza O.C.P.I.
2.8 Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor
de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a
constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati).
la data de 20/01/2010
euro
Nr.crt Denumire/Tip utilaj/echipament Nr.
buc.

4,3470
Valoare fara TVA - RON Total cu TVA TVA - RON RON-

euro

14

1 Siloz hala
2 Burghiu incrucisat
3 Cantar pentru siloz
4 Sistem de hranire tip adapatoare
Sistemul de baut tip picuratoare cu
5
supliment de medicamentatie
6 Filtru apa
6 Ventilatoare de evacuare
7 Ventilatoare cu viteze variate
8 Intrare aer
Motor Winch si setul de conexiune
9
a intrarii de aer la controlul de clima
10 Captusale de racire
11 Jaluzele
12 Sistem de incalzire
13 Sistem de iluminat
Computerul manager de clima cu
14
senzori si cabluri
Bordul electric
Total
Pret pt 2 hale
Sistem alarma
Sistem comunicatie

2
2
2
2

8.041,95
2.908,14
7.933,28
28.372,00

1527,97
552,55
1507,32
5390,68

9.569,92
3.460,69
9.440,60
33.762,68

1850
669
1825
6526,8

19.331,76

3673,03

23.004,80

4447,15

2
2
2
2

2.347,38
10.867,50
16.909,83
13.809,72

446,00
2064,83
3212,87
2623,85

2.793,38
12.932,33
20.122,70
16.433,57

540
2500
3890
3176,84

3.577,58

679,74

4.257,32

823

2
2
2
2

18.248,71
13.540,91
19.509,34
12.223,76

3467,25
2572,77
3706,77
2322,52

21.715,96
16.113,68
23.216,11
14.546,28

4198
3115
4488
2812

10.028,53

1905,42

11.933,95

2307

18.474,75
3510,20
206.125,13
34.125,60

21.984,95
4250
213.734,04 47.417,79
94835,58

2.634,28
11.832,53
47.817,00

500,51
2248,18
9085,23

3.134,80
14.080,72
56.902,23

606
2722
11000

Centrala termica

347.760,00

66074,40

413.834,40

80000

TOTAL

822.294,08 156235,88

978.529,96 189163,58

65.205,00 12388,95
63.248,85 12017,28
286.902,00 54511,38
415355,85 78917,61
1237649,93 235153,49

77.593,95
15000
75.266,13
14550
341.413,38
66000
494273,46
95550
1472803,42 284713,58

1 Tractor
2 Generator
3 Incinerator
TOTAL

Cladirea de 120x14m:
Dimensiunile unei hale:
Lungime = 120m
Latime = 14m
Inaltime interior = 2.8m (2,5 structura de otel + 0,3 structura metalica)
Stalpii de coloana = 3m
Inaltimea la coama = 4.9 m
Inclinatia: 17 = 30%
Suprafata totala = 1.680 m2
Camera de serviciu 3x3 = 9 m2 EXTERNAL
Rezistenta acoperisului la zapada = 250 kg/m2
Rezistenta la vant = 80 kg/m2 (120 km/h)
Prefablicatia otelita a cladirii:
Structura esentiala:
Aprovizionarea include:
- stinghii ancorate pentru fundatie, executie neagra.
- IPE coloane laterale, rulouri radioactive din otel, baza fixa.
- IPE suspensoare pe o distanta de 14m .
- Coame din otel galvanizat , elemente contra vantului si accesorii.
- Inaltimea boltilor de rezistenta 8.8.

15

Coloanele de otel si suspensoarele sunt protejate impotriva fenomenului de ruginire de un material


obtinut prin topire, galvanizat, cu o depozitare de zinc normala = 500gr./m 2
Coamnele, elementele contra vantului & accesoriile au galvanizarea Zendzimir cu depunere de Zinc pe
cele doua fete = 270 gr. /m2
II.2- Acoperisul :
Acoperisul este fabricat din panouri duble din poliester ondulat cu grosimea de 80 mm , cu accesorii
complete pentru imbinarea partilor de coama .
II.3- Peretii:
Stratul de metal a peretilor interiori este facut din panouri din polyester cu grosimea de 60 mm.
Aprovizionarea include si 2 pereti interni pentru crearea unei camere de serviciu 3x3m.
II.4- Usile:
- 2 usi izolate, marimea: 2.60 x 2.60m, cu structura galvanizata, doua iesiri, plasate in capatul peretilor.
- 2 usi izolate, marimea: 1x2m, cu structura galvanizata, un cadru, la intrarea in camera de serviciu, una
dintre usi avand geam pentru inspectie.
Fluxul tehnologic de crestere a puilor este structurat pe doua zone distincte, bine delimitate din punct de
vedere constructiv si sanitar-veterinar si anume: zona "murdara" si zona "curata".
Aceste zone sunt reprezentate grafic in planurile de arhitectura anexate la dosar.
Aceste activitati se desfasoara strict sub supravegherea medicului veterinar care este autorizat sa le
realizeze potrivit Normei sanitare veterinare privind problemele de sanatate care reglementeaza
producerea si comertul cu carne proaspata de pasare, norma aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor.
Optiuni DESIGN-ul
Tipul structurii:
TSM
Rezistenta la
(greutatea zapazii)

kg/m

200

kg/m

80

3,00

zapada

Vant (orizonal) (rezistenta


la vant)
Inaltimea coloanelor
Structura de otel va fi indeplinita in conformitate cu standardele italiene .

STRUCTURA TIP TSM


N. 82 sceptru de ancorare pentru fundatie, executie neagra.
N. 82 coloane laterale, rulouri din otel incins pentru baza fixa.
N. 41 socrluri m. 14,0 lungim.
Otel galvanizat.
Clemele si accesoriile necesare.
Inaltime boltelor este de 8.8
Structura acoperisului
Acoperisul este fabricat din otel galvanizat inoxidabil, avand un start de polyester vopsit in partea
exterioara, culoarea vopselii fiind gri .
Tavanul
Tavanul este prefabricat din panouri care au in compozitie :
In partea exterioara-otel galvanizat si vopsit cu poliester
80 mm. polireutan rigid care asiura isolatia (factorul de izolatie este de = 0,23 kcal/mhC);
In partea interioara-otel galvanizat si vopsit cu poliester , RAL 9002 vopsit in alb.
Prefabricarea cladirii este de tip TSM cu acoperis si tavan (cost aditional) pentru o hala de 14x120m
Hala pui carne
Dimensiunile halei
Lungime 120 meter

16

Latine 14 meter
Tipul de pasare
Greutate 2.2 kg Numarul de pasari pe hala 33600
Sistemele Privind oferta
Sistemul de hranire tip adapatoare
Numarul de linii 4
Lungimea linie 114 m
Pipe pe linie 38
Adapatori linie 152
Adapatori pe ferma 608
Sistemul de baut tip picuratoare cu aparat medicinal de reglare si filtrare a apei
Numar de linii 5
Lungime unei linii 114 m
Pipe pe linie 38
Picuratori pe linie 570
Picuratori pe hala 2850
Siloz cu 19.79 capacitate si burghiu
Ventilatoare de evacuare 10
Ventilatoare cu viteze multiple 4
Intrarea aerului prin cablu 46
Motor Winches pentru intrarea aer 1
Sistem de racire 72 m2
Bureti pentru perioada de vara 16
Sistem de iluminare 60 Lumina albastra 60 Lumina verde
Captusale 24 G12 Incalzitor
Computerul management Orion cu senzor de temperatura interna, externa si cantar
Sectiunea de hranire
Siloz pentru fiecare casa
Silozul este fabricat dintr-un material rigid 450gr.Zinc/m2
Silozul contine panouri, acoperis, spate, picioare conectate cu bauloane toate din materiale de otel
galvanizat, rezistent la apa
Description Quantity Amount
Camp pneumatic
inaltimea 8.46 m
Diametru 2.33 m
Palnie 60 grade
Scara si boulon de ancorare
Otel galvanizat , colivie de siguranta si vizualizator de mancare
Capacitate de 30.45 m cubi- 19.79 tone de mancare
Burghiu incrucisat pt 1 hala
Burghiul este de 90 mm diametru, tub plastic de 3m, cu curburi de 90-15m
Intreg sistemul contine o incuietoare cu semnal pentru palniile de hranire
PVC Teava 90-MT3 5
PVC Curba 90- MT 1.50 1
Unitate motrice 90 cu transmisie 1
T- Shapped feed outlet 90 4
Teava telescopica 4
Legaturi de siloz 90 debuseu singur 1
Burghiu
Cantar pentru siloz
Un cantar va fi instalat dedesuptul silozului pentru a reda cantitatea primita si consumata zilnic
Module de celule interne si externe 1
Celule delegaturade 5000 kg 4
Suport mecanic de 5000 si 7500 kg 4
Cutia de jonctiune 1
Cutia de inchidere pentru control livrare hrana 1

17

Sistemul de hranire
Sistemul de hranire la tigaie este de tip Pob si este recunoscut prin eficacitate
Palnia de mancare este facuta dintr-un plastic rezistent
Palnia este detasabila si usor de reglat
Macaralele manuale si electrice sunt disponibile pentru ridicarea linie
Oferta include cablu pe stinghii, relaj usor, rotire centrala
Unitate motrice, motor cu viteza 45 complet+micro-com 4
Incuietori pentru protectia motorului 4
Palinie pentru mancare cu microcumulator de greutate 152
Teava galvanizata 45-3 metri-4 gauri 460
Burghiu 36 x4 608
Tigaie de alimentare PO tip pui pentru rotisor 608
Cablu nailon 152
Placa de retea 152
Scripete 152
Clema pentru cablu
Cablu anti-cocota
Scipete pentru cap
Macara centrala pentru ridicare
Liniile de baut tip picuratoare
Poultec ofera sistemul Lubing de baut. Apa este filtrata prin sistemul medical
Fiecare element poate fi dotat cu pana la 18 sfarcuri. Picuratoarea este din otel inoxidabil iar aspectul
actiunii de exterior estede 360 de grade.
Oferta iclude tevi de aluminiu inoxodabil, stinghii, cabluri, incuietori
Unitate de adapare 3 m, cu 15Top sfarc inoxidabil 190
Regulator de presiune MC complet cu sistem de scoatere 5
Flush breather unitate 10
Macara de mana 600 Kg auto-blocanta cu suport 5
Scripete ghid 90 metal 5
Scripete ghid 22 metal
Cablu 4 galvanizat 528
Funie din plastic 3 mm alba
Clema pentru cablu 3/16
Surub de prindere pentru funie pt funie din plastic
Filtru pentru apa
Poutec pune la dispozitie filtru de apa, pentru purificare si valva cu dozatorul medicinal de 1.0-5.0-3/4
Filtru de apa POULTEc ce ofera medicamentatia conectat la Orion 1
Sectiunea sistemului de baut
Opritoare macara
Cablu principal 6
Sectiunea de ventilatie

Ventilatoare de evacuare
Poultec pune l dispozitie intreg sistemul de ventilatie de 350gr/m2, incluzand motor, bureti galvanizati,
sistem centrifug asigurand intreaga capacitate
ES-140R/S (1380 x 405 mm) 50" 70 Kg HP 1,5 - 1,1 KW
Inclusiv gratar si jaluzele si un sistem centrifug deschis 10
Ventilatoare cu viteza variata
Poultec ofera sistemul de ventilatie cu multi-viteze de 21.100 m3/h
Includem deasemenea unitati de comanda pe intreg sistemul de comanda conectat la computerul
principal
Ventilator 6E92Q monofazic 4
Incuietoare pentru protectia motorului 4
Unitate de putere tip 12 A CE/ 15 A max + comanda tip 0-100%

18

Intrare aer
Poultec are pentru clientii sai un sistem de intrare a aerului de mare performanta si capacitate aproape
inegalabila. are peretii pregatiti pentru a combate umiditate fara a lasa urme de condens previne
deasemenea umiditatea pe toata perioada
Intreg sistemul contine mai multe directionari pentru a-si mentine atributiile in bune conditii
Clapeta de intrare aer, flansata tip 3000 VFG- 4000 m3h 46
Sarma pentr 3000VFG 46
Set de legatura pentru 145 VFG/300 VFG 92
Incuietori 46
Sarma din otel 5mm strat de 25 kgs 2
Sarma din otel 3mm strat de 10 mtrs 2
Contra greutate 2
Clema pentru cablu glavanizata 8
Scipete de cablu principal 90 mm 4
Macara cu motor si legatura setul de intrare de la aer la control de clima
Poultec ofera sisteme de macarale cu duble conexiuni pentru aerul care intra la computerul principal de
sistem
Motor cu viteza pt cilindru de macara 220-240VAC 120N
cilindru de macara singur/dublu D50/A25

Placa de montaj cu cap patrat pt RW 35 si RV 45 1


Potentiometru integrat potrivit la RW 35 si RW 45 1
Potentiometru 10k 10 rotatia 1
Set de conecxiuni
Sistemul de racire

Captusale de racire (2 baterii fiecare 18 x 2 meter)


Sistemul de captuseli de racire de la Pultec a fost demonstart cel mai demn de incredere si cea mai
eficienta tehnica de racire pentru toate casele de pui
Sistemul este in permanenta acitic si asigura scaderea temperaturii interne de la 15-20 grade C
Rama este facuta din plastic incluzand rezervorul, pompa de apa si conexiunile.
Captusele racire subtiri 150mm-m2 72
Rama de plastic completa cu canal de scurgere la apa, ghid pt captuseala
Teava de distributie de apa, unitate de furnizare cu pompa 12
Instalatie de consola si tevi si accesorii 2
Echipament End Kit 2
Jaluzele pt sistemul de captusale de racire
Jaluzelele sunt facute dintr-un material de calitate 350gr zinc/m2 asigura pt fiecare sistem un motor
Belomo pentru fiecare actiune
Jaluzele 1.4 x 1.4 m cu incuietori belimo pentru motor 16
Cutia de conectare la computer 1
Sectiunea de incalzire

Sistemul de incalzire
G12 este un incalzitor radiant de 12.2 KW- 42.000BTU, care produce o caldura mare cu un consum
minim de energie, pentru care Poultec este atat de cunoscut. Opereaza cu o presiune de 22-28 mabr si
are o raza de de incalzire de 12 m putand ajunge la o inclinare de 1,40- 1,75 m, cu o distanta de 1.5 m de
materialul combustibil.
Fiecare radiator are cablu de conexiune, reglator, cleme si suruburi.
PR30/PR50/PR37 regulator fixat pe presiune de G12 Asco Heater 12,2 Kw cu spaitiu , cleme, si lum 24
Sistemul de iluminare
Sistem de lumina
Lumina monocromatica verde stimuleaza numarul de celule musculoase si scheletul
Lumina moncromatica Albastra stumuleaza productia de testosteron in plasma care genereaza proteine
pt cresterea celulei musculoase, reducand stesul Lampa tip ORION de la GASOLEC IP54 11W Blue 50
Hz 60
Lapma tip Orion de la Gasolec IP54 11W Green 50 Hz 60

19

Agatatoare 1
Cabluri 4x1.5mm 4
Sectiunea computerizata&electronica
Sistemul de control Orion Pt puii de carne
Sistemul de management Orion poate controla situatia din toate halele doar printr-un singur panou de
control. Functii sale sunt nelimitate. Calculatorul Orion poate controla ventilatia, aerul care intra, sistemul
de racire, de incalzire, umiditatea sitemul de hranire, sitemul de picuratori, sisemult de lumina, greutatea
puilor , cata cantitate de apa si de furaj a fost consumata
Fiecare problema din fiecare hala va fi depistata de Orion. Fiecare hala poate fi conectata prin cabluri la
Orion care va arata prin intermediul unor grafice problemele existente in fiecare hala si le va anunta prin
intermediul unor alarme.
ORION - Computerul manager pentru puii de carne 1
Senzor de temperatura interna 2
Senzor de umiditate a temperaturii 1
Dispozitiv de cantarire a pasarilor 0.4 x 0.4 - max. 35 kg 1
Bordul electric si cablurile
Bordul electric include toate componentele pentru asigurarea securitatii
Bordul electric complet pentru sistemul de ventilatie 1
Cablurile electrice - NYMJ 3x1.50 250
Cablurile electrice - NYMJ 5x1.50 2500
ALARMA & SECTIUNEA COMUNICATIONALA
Sistemul de alarma
Sistemul de alarma cu intreaga protectie este conectat la senzorul de clima din afara
Alarma Master contine 10 grupuri 1
Lumina Rotitoare 12 VDC 1
Hornul exterior 105 Db, 12 vdc 1
Senzor pentru temperatura exterioara 1
Sistemul de comunucatie
Intreaga hala va fi dotata cu sisteme de comunicatie si cablurile necesare
CAN-BUS Cabluri pentru comunicatie 100
Sistemul manager de programare Rainbow pentru PC Orion-PB 1
CAN-RS232/USB Interfata 1
Modem max. 56.000 Bps pentru perereprogramare 1
Descrierea procesului tehnologic:
NUMAR DE SPATII HALE SI DIMENSIUNI
2 hale cu 83.5m*14.5m= 1210.75 mp suprafata construita. Suprafata tehnologica S=1150mp.
CAPACITATI
hale cu 83.5m*14.5m= 1210,75 metri patrati si 6 buncare pentru furaje a 8 tone fiecare; plus 24 instalatii
de furajare si 30 instalatii de adapare
S tot = 7056 metri patrati; suprafata betonata
La o Su=1150mp se asigura un nr. de 19 pui /mp ; 1150mp*19pui=21.850pui
Pardoseala va fi din beton bine sclivisit, cu o usoara panta spre centrul halei;
Puii sunt crescuti pe asternut permanent de paie tocate (depozitate in sura );
Furajatul este asigurat prin 4 linii de hranire, cu 410 tronconice automate.
Apa este asigurata prin 5 linii de adapare cu 1980 niple. Sistemul automat de adapare contine si
dozatorul de medicamente.
Patul de asternut se scoate la sfarsitul fiecarei serii de crestere a puilor; aceasta se va face dupa
aproximativ 36-39 zile , paiele find uscate si-n cantitate de 9 metri cubi/hala.
Activitatea se incheie cu spalarea si dezinfectarea halei.Spalarea se face cu o pompa ce foloseste apa
sub presiune la 100 barr; cantitatea de apa folosita este de aprox. 1600 litri/hala. Apa din spalare ajunge
datorita pantei date si a canalizarii in fosa betonata , amplasata inapoia halei si care are o capacitate de
2000 litri mim. , de unde este vidanjata si dusa la statia de epurare a societatii.
Gunoiul din hale se va scoate afara si se va depozita pe o platforma betonata cu suprafata de 120 m
patrati.

20

HRANIREA PUILOR
Receptia puilor se va face numai din unitati specializate, pe baza de control antiinfectios si cu varsta de o
zi. Pentru fiecare kg./spor in greutate in viu se consuma 1680-1700 grame de furaj combinat. Exista mai
multe tipuri de retete de hranire, acestea fiind administarte in functie de categoria de varsta a puilor.
Reteta 21.1 STARTER
23% proteina bruta - pentru varsta 1-10 zile
- E. M.
21.1
20% proteina bruta - pentru varsta 11-35 zile
- E. M.
21.2
18% proteina bruta - pentru varsta 36-42 zile
3250 E.M.
In prima saptamana de viata furajul combinat este branzurat si se administreaza pe benzi de hartie,
reprezentand 8-12% din suprafata halei .
Furajul combinat este supus tratamentului termic (granulat), rezultand un bob cu diametrul de3 mm si va
fi administrat la discretie.
MORTALITATEA
Mortalitatea este cuprinsa intre 2.5-3% per serie de pui .Numarul de pui morti este mai mare in prima
perioada de viata. Cadavrele rezultate vor fi expediate spre un incinerator autorizat din judet sau arse cu
incineratorul propriu.
PREPARAREA HRANEI
Se va face in FNC, in urmatoarele etape:
1. macinarea cerealelor : porumb, grau, orz,srot de soia si srot de floarea soarelui
2. extractia prin control automat in malaxor, unde se aduna toate componentele :
- cereale
- ulei mineral
- microcomponente
- premixuri
Malaxarea dureaza 4 ore si 30 minute.
3. granularea si racirea
4. stocarea in buncarul de produs finit
Din acest buncar se va face expedierea spre fermele de broiler cu autobuncarul pneumatic.
CONSUMUL DE APA
Consumul tehnologic de apa / kg spor / kg viu este de 4,59 l. Un pui de 2,4 kg consuma 9,8 l de apa.
Alimentarea cu apa este prevazuta a se face dintr-un put de adancime, prin hidrofor si care va asigura
necesarul de apa din intreaga ferma. Apa potabila se va distribui puilor prin sistemul de niple.
Utilizarea apei pentru curatenie.
Consumul de apa menajera nu este mare datorita gradului inalt de finisarea a pardoselii, a folosirii ca
pereti a panourilor tip izopan agreate de UE pentru industria alimentara si in ultimul rand a folosirii la
spalare a pompelor de mare presiune. Consumul nu poate depasi valoarea de 1400 -1500 litri/hala.

DECONTAMINAREA
Etape:
1. Scoaterea puilor din hala
2. Curatirea mecanica si evacuarea gunoiului (patului de paie tocate)
3. Spalarea din exterior si mai apoi interiorul halei cu pompa de inalta presiune.
4. Prima dezinfectie a halei - intercept 3%
5. Decontaminarea instalatiei de adapare -aqachim 0,5%
6. A doua dezinfectie a halei - vircam 25%
7. Introducerea de paie tocate cca. 4 kg./metru patrat
8. Termonebulizarea.. foguet 5%

21

9. Vid sanitar 14 zile


DERATIZAREA
Sunt mai multe metode specifice care se vor aplica succesiv doar de catre firme specializate in acest
domeniu.
GESTIUNEA GUNOIULUI
Gunoiul din hale va fi depozitat in loc special amenajat in acest scop, respectiv platforma betonata cu
suprafata de 200 metri patrati, aflata la distanta de minim 500 metri de ferma. Aceasta platforma va avea
panta de scurgere spre centru, iar de aici exista legatura prin canalizare cu bazinul colector betonat cu o
capacitate de 800-1000 litri. Pe aceasta platforma are loc fermentatia anaeroba a gunoiului, realizata prin
mai multe metode, fie acoperirea cu o folie de plastic, fie depozitarea directa in saci de plastic a gunoiului.
Dupa perioada de vegetatie a culturilor gunoiul va reprezenta principala sursa de ingrasamant natural
pentru culturile din zona, care vor servi apoi ca hrana animala in ferma.
Puii de pasare, dupa receptie si amplasare in hala trebuie sa prezint urmatoarele caracteristici:
Aspect, fizionomie

Placut, vioi si cu toate membrele intacte si


sanatoase

Culoarea pufului / pielii

culoare galben, galbui-inchis, maroniu


caracteristica speciei.
Galbene sau roz, caracteristica speciei
respective, fara lovituri sau rani
Galben-aurie,
caracteristica
speciei
respective , intact si sanatos

Culoarea picioarelor
Culoarea ciocului

Descrierea conditiilor speciale


Asigurate prin construirea celor doua hale, conform datelor tehnice furnizate de producatorii de
echipamente de crestere, hranire si adapare a puilor. Aceste echipamente tehnologice sunt exclusiv din
import, de la cei mai renumiti producatori de astfel de utilaje din Comunitatea Europeana (Olanda,
Germania, Turcia)
Solutia acestui proiect asigura:
- hale de crestere dimensionata conform utilajelor care o vor ocupa si care respecta nomele de
crestere tehnologica a puilor si in acelasi timp normele sanitare veterinare si de biosecuritate.
Pardoselile (beton sclivisit cu grad inalt de slefuire) si finisajele sunt realizate din materiale care asigura o
intretinere usoara si posibilitatea de spalat si dezinfectat pentru efectuarea inspectiei veterinare inaintea
introducerii fiecarei serii de pui.
Perioada de vid sanitar 12-14 zile urmeaza dupa scoaterea puilor spre comercializare si efectuarea
spalarii si dezinfectarii totale in intrega hala. Aceasta activitate se desfasoara sub indrumarea si controlul
medicului veterinar care stabileste substantele de spalare si concentratiile acestora. Vor fi folosite doar
substante si dezinfectanti cu agrement sanitar-veterinar in acest domeniu .
Tehnologia cresterii puilor de carne
1. Alegerea locului pentru fermele de pui carne broiler
La infiintarea acestei ferme de pui carne broiler, s-a tinut seama de urmatoarele elemente :
Pe suprafata fermei,cel mai ridicat nivel al panzei freatice sa fie sub podea la minimum de 150
centrimetri
ferma sa fie construita pe suprafete drepte, sau pe pante usoare care sa nu aiba inclinatia mai
mare de 2%, iar orientarea sa fie spre sud,sud - est sau sud - vest. Constructiile trebuie sa fie
orientate in asa fel incat in directia vantului predominant sa ajunga o suprafata cat mai mica.
Amplasarea fermei trebuie s-a facut in asa fel cat sa fie la o distanta de cel putin 100m fata de
drumurile publice, cai ferate, 500 m fata de asezari omenesti sau alte intreprinderi. Este indicat
ca ferma sa fie imprejmuita de un brau de copaci.

22

La marcarea suprafetei trebuie sa avem la dispozitie apa de calitate corespunzatoare cu


parametri optimi si cantitatea debitul necesar atit pantru consum pasari, cat si pentru apa
tehnologica pentru pastrarea curateniei.
In ferma de pui broiler este obligatoriu sa se creasca numai efective de aceeasi varsta, mergand
si conform tehnologiei de crestere totul plin totul gol.
Capacitatea fermei trebuie aleasa in asa fel incat sa fie posibil in acelasi timp popularea si
transportul spre livrare la abatoare a efectivelor.
Se recomanda cresterea puilor broiler la sol fiind la fel de profitabila fata de cea in baterii,
eliminindu-se factori de stres din partea puilor si eliminarea unor cheltuieli cu achizitia bateriilor
de crestere.
Ferma sa nu intervina major in structura mediului aer, pamant, apa si sa se conformeze noilor
reglementari a Uniunii Europene privind poluarea mediului si biosecuritatea.

2. Constructiile necesare desfasurari activitatii de crestere si ingrasare


Tipurile constructiilor pentru crestere poate varia de la cele mai diferite tipuri de constructii
existente si modificate conform tehnologiei, pana la cele mai moderne grajduri.
Fiecare constructie de crestere a broilerilor trebuie sa satisfaca cateva cerinte de baza si anume:
Sa asigure puilor spatiu suficient pentru deplasare, alimentatie si pentru adapat
Climatizarea reprezentata de temperatura, umiditate, curenti de aer, noxe admise
Sistemul de iluminat trebuie sa asigure o lumina de intensitate uniforma in toata cladirea, aceasta
asigurindu-se cu lampi incadescente - becuri sau florescente neon
3. Schimbarea efectivului, ciclul de productie
Perioada de crestere dureaza de obicei 42-49 zile. Durata perioadei de crestere si greutatea finala se
adapteaza conform cerintelor pietii.
La cresterea de 49 de zile rotatia anuala este de 6.1- 6.3.
La perioade mai scurte de crestere este mai eficienta folosirea capacitatii de populare, valorificarea
furajului, cantitatea de carne obtinuta pe metru patrat si de asemenea duce la scaderea cheltuielilor pe
kg.
La planificarea rotatiei trebuie sa tina cont de durata lucrarilor ocazionate de schimbarea efectivelor
(curatenie, pregatirea grajdurilor pentru populare.
Lucrari pregatitoare pentru primirea puilor de o zi
Pregatirea generala
Dupa efectuarea transportului puilor catre beneficiar trebuie efectuata dezmembrarea instalatiilor si
pregatirea lor pentru spalare - dezinfectare .
Gunoiul se indeparteaza, se matura gurile de ventilatie, aerisire, pereti interiori si exteriori, depozitul de
furaje. In timpul spalarii se intrerupe curentul electric in hala.
Spalarea se face cu jet de apa calda si presiune mare pe toata suprafata grajdului, precum si accesoriile
(obiectele din dotare). Odata cu terminarea spalarii toata suprafata este curate, lipsita de praf, nu se vor
afla pe ea substante poluante, astfel incat actiunea dezinfectanta a substantelor nu va fi impedicata de
substante organice. Tot acum se executa si deratizarea impotriva soarecilor si sobolanilor in functie de
gradul de populare.
Cladirile pentru crestere, spatiile inconjuratoare si toate instalatiile trebuie curatate si dezinfectate inainte
de sosirea puilor de o zi.
Dezinfectarea se executa dupa spalarea riguroasa a grajdurilor cu o substanta puternic dezinfectanta,
cum ar fi soda caustica in concentratie de 5%, fiind necesara cantitatea de 40 litri la 100 m 2.
Curatenia si dezinfectia se face pe intreaga suprafata a fermei, incluzind si drumuri de incinta, vestiare,
poarta-filtru septic. Este recomandabil ca de doua ori pe an sa se execute dezinfectia cu solutii speciale
pentru a preveni imbolnavirile cu parazitoze (limbrici si coccidioza).
Asternutul se aseaza in mod uniform intr-un strat de minimum de 10 centimetri. Asternutul neuniform
ingreuneaza accesul puilor la apa si la hrana, ceea ce duce la dezvoltarea lor neuniforma. Asternutul cel
mai bun sunt paiele de grau si orz tocate si care mentin o umiditate in jur de 20-30%. Se pot folosi cu
rezultate bune, in ordine, talaj de lemn, cojile de floarea - soarelui, ciocalaii de porumb tocati, pleava de
orez, rumegusul cu marimi de 3-5 centimetri, puzderia de in si canepa.
Grajdurile trebuiesc preincalzite inainte cu 24h de sosirea puilor de o zi. In grajdul incalzit se poate face o
noua dezinfectie de siguranta cu formalina de 40%, la 1.5 litri/100 m 3aer, pe asternut si suprafata
grajdului. Grajdul se tine inchis 24 ore, dupa care se face o aerisire fiind pregatit pentru populare.
Pentru a fi siguri de buna lor functionare trebuie sa verificam in prealabil toate instalatiile de iluminare,
furajare, adapare, incalzire, ventilatie. Se executa si reparatile usilor, ferestrelor, zidurilor sau a
pardoselilor.

23

Temperatura si umiditatea
Pentru puii de o zi prezinta o impotanta deosebita asigurarea temperaturii optime prevazute in program si
reducerea la minim a oscilatiilor zilnice de temperatura
Temperatura masurata la nivelul puilor de o zi trebuie sa fie de 30 0 - 320C la sol, indiferent ca folosim
incalzirea incaperii sau a eleveuzei sau a celor doua combinate.
Temperatura prea ridicata este daunatoare deoarece duce la uscarea puilor. Temeratura scazuta duce la
slabirea puterii puilor. Se poate urmari cu atentie comportamentul puilor, deoarece ne dam seama de
temperaturi necorespunzatoare. Temperatura trebuie sa fie uniform distribuita pe toata suprafata solului si
sa nu depaseasca oscilatii zilnice de 30C-40C. De respectat temparatura dupa urmatorul tabel:
Varsta in
saptamani
1
2
3
4
5
6
7
8

Sub sursa de
caldura 0C
30-31
29
27
24
22
20
18
16

In restul
adapostului 0C
22-24
21
20
19
19
19
18
16

Umiditatea este mai importanta la puii tineri, fiind foarte sensibili in primele zile de viata. Umiditatea
optima este de 70-75% in primele 10 zile, apoi poate sa scada la 50%-60%. Aceasta umiditate mai
ridicata necesara cateva zile se obtine de regula doar in mod artificial prin evaporarea apei. Aerul uscat
duce la uscarea mucoasei traheale, ducand la imbonaviri severe cu pierderi de 10%-20% din efectiv.
Aerisirea
Aerisirea este elemental critic al cresterii broilerilor. Scopul este ca puii sa se dezvolte cat mai repede, ca
greutatea sa fie cat mai mare la sacrificare si ca densitatea puilor pe metru patrat sa fie cat mai
mare.Cele mai importanti factori care influenteaza aerisirea sunt:
Garantarea nivelului optim de oxigen, pentru respiratie
Eliminarea supraincalzirii
Eliminarea excesului de umiditate
Reducerea la minim a prafului

Limitarea cantitatii gazelor toxice (amoniac si CO2).


Prelungirea duratei de viata a instalatiilor
Cele mai utilizate sisteme de aerisire sunt:
Aerisirea artificiala in grajduri inchise cu ventilatoare unde geamurile aerisitoare permite dozarea cantitatii
de aer care intra in incapere, in timp ce ventilatoarele de aspiratie mentin o presiune negative in hala.
Aerisirea in conditii de temperaturi ridicate se poate realiza prin ;
- reducerea densitatii puilor pe metru patrat
- izolarea tavanului in asa fel incat sa nu permita incalzirea prin radiatie solara
- marirea capacitatilor, dimensiunilor, performantelor ventilatoarelor
Aerisirea in conditii de temperaturi scazute se poate realiza astfel:
- izolarea corespunzatoare a tavanului si peretilor
- eliminarea crapaturilor, gaurilor din pereti, geamuri, usi (1m 2 de geam poate ventila
4000m3/ora.).Proiectarea aerisirii trebuie facuta dupa necesarul de pui taiati care este 5-7
m3/ora/kg carne vie.
Necesarul de apa trebuie sa fie astfel:
- 0-4 saptamani:1.5-1.7 litri pe cap, adica in medie 0.05-0.06 litri pe zi si cap.
- 5-8 saptamani: 2.5- 3.3 litri pe cap, adica in medie 0.09-0.12 litri pe zi si cap.
De la o zi la 8 saptamani: 4-5 litri pe cap.
Amplasarea adapatoarelor si a instalatiilor de furajare
Adapatoarele se umple cu cateva ore inainte de sosirea puilor pentru ca apa sa fie la temperatura
camerei, dar nu mai putin de 25 0 C. Adapatoarele si instalatiile de furajare se distribuie in mod uniform in
cadrul incaperii pentru ca fiecare animal sa ajunga usor la apa si furaj. In momentul popularii sa nu se
administreze inca furaj,sa asteptam pana cand puii gasesc adapatoarele si sa adapam timp de 2-3 ore
broilerii de o zi.
Apa trebuie asigurata in cantitate nelimitata pe toata perioada de crestere .

24

Consumul de apa creste intotdeauna odata cu cresterea temperaturii mediului de peste 21 0C (creste la
fiecare grad cu aprox.6-7%).
Trebuie sa asiguram apa pentru pui in mod permanent, adapatoarele sa nu ramana niciodata fara apa.
Calitatea microbiologica a apei potabile corespunzatoare
Germeni patogeni
Cantitatea maxima admisa
Germeni saprofiti
5000 buc./m3
Germeni coliformi
10 buc./m3
Germeni anaerobi
30 buc./m3
Escherichia coli
0 buc./m3
Bacterii patogene
0
Paraziti interni
0
Calcul estimativ al necesarul de adapatori
Adapator circular cu cupe
7 bucati/1000 capete
(diagonala de 40 cm)
Adapator dreptunghiular
2cm/cap.
Adapator cu supapa
60 -80 buc./1000 cap.
Adapator cu cupa (2 litri)
15 buc./1000cap.
Pe masura ce puii cresc se ridica adapatorile in asa fel incat acestea sa fie intodeauna un pic deasupra
nivelului spatelui puisorilor.
Cele mai indicate sunt sistemul de adapare cu supapa, se economiseste forta de munca se
imbunatateste conditiile igienice.
Asternutul trebuie sa fie uniform , pentru ca puii sa ajunga usor la toate adapatoarele
Puii de o zi sunt atrasi de picatura de apa de la capatul supapei, daca intensitatea luminii este suficienta
pentru a face picatura de apa stralucitoare (20 lux).
Curatirea apei se realizeaza de catre filtrele din instalatii, dar care trebuie sa fie supravegheate in
permanenta curate si dezinfectate.
Componenta acceptabila a apei potabile la puii de carne dar si de consum uman
Compozitie
Valori acceptate
Unitati masura
Nitrati
40 80
ppm
Nitriti
0.5-1.0
Mg/l
Duritatea
300 - 500
ppm
pH
6-8
sulfati
200
ppm
fier
0.2 0.5
mg/l
calciu
75
mg/l
cupru
0.05 0.2
mg/l
magneziu
30
mg/l
mangan
0.1 0.5
mg/l
zinc
0.2
mg/l
flor
0.5 -1.5
mg/l
amoniac
0.1 -02
mg/l
clor activ
0.3
mg/l
seleniu
0.01
mg/l
mercur
0
mg/l
plumb
0
mg/l
Densitatea popularii
Numerosi factori, ca de exemplu suprafata de furajare si adapare, capacitatea de aerisire, situatia sanitarveterinara, starea tehnica a grajdului, precum si durata perioadei de crestere, corelate in mod
corespunzator, determina stabilirea densitatii care asigura succesul economic cel mai mare.
Densitatea popularii este una dintre componentele economice cele mai de seama, dar peste o anumita
limita profitul nu mai creste direct propotional cu acesta.
In cazul popularii intr-o densitate mai mare scade puterea de crestere a puilor, scade de asemenea
eficienta valorificarii furajului, se intensifica problemele legate de aspectul sanitar veterinar, este mai
dificila pastrarea asternutului, si in plus in unele cazuri scade si eficienta activitatii de ingrijire, toate
acestea duc la scaderea rezultatelor scontate in baza descrierii tehnologice. In scopul popularii la
densitate optima si daca cresterea se face pe asternut permanent, nr. de pui/mp va fi stabilit in functie de
varsta si greutatea la livrare, avand grija ca greutatea finala sa nu depaseasca 26 kg/ m 2.

25

Nr de pui pe
m2(capete)
20
18
17
16
15
14
13
12

Greutate medie la
livrare Kg/cap
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.9

Greutate totala pe m2
Kg.
26
26
26
26
26
26
26
26

Programul pentru iluminat al puilor de carne


1.Programul traditional de iluminare
Acest program consta dintr-o perioada lunga de iluminat urmata de una scurta (0.5-1 h) de intuneric, care
il ajuta pe pui sa se obisnuiasca cu intunericul in caz de intrerupere de current. In perioda de inceput este
nevoie de o lumina mai puternica care face posibila gasirea mai usoara a adapatoarelor si a furajului.
Varsta zile

Numarul orelor
iluminate

Intensitatea luminii - lux

24

20

2-21

23

Scadere treptata de la 20-8

22 pana la taiere

23

2.Program de iluminat cu intreruperi


Programul ciclic de iluminat se realizeaza astfel: o perioada de 1-2 ore de iluminat este urmata de o
perioada de 2-4 ore de intuneric. Intr-o anumita conjuctura prezinta urmatoarele avantaje:
- valorifica superior furajele,
- cresterea intensa a sporului,
- scaderea grasimii abdominale,
- scaderea cheltuielilor de energie alectrica,
- scaderea cheltuielilor cu incalzirea
Varsta zile
1
2-21
22 pana la taiere

Numarul orelor iluminate


24
23
1-2ore lumina
2-4 ore intuneric

Intensitatea luminii- lux


20
Scaderea treptata de la 20-8
8

Cerintele nutritionale ale puilor de carne


In sistemul de crestere industrial puii sunt hraniti cu nutreturi combinate complete, formulate dupa
receptura 21, organizindu-se o alimentatie faziala,cu trei nutreturi combinate, functie de varsta:
-Se utilizeaza retetele 21- 1in perioada de demaraj (pornire),-1-16 zile
- Se utilizeaza retetele 21- 2in perioada de crestere, 16 -28 zile
- Se utilizeaza retetele 21- 2-F in perioada de finisare, 29 - 42 zile.
-Componenta furajelor pentru crestera puilor broiler este urmatoarea:
Componenta
Demaraj
Crestere
Finisare
1-16 zile
16- 28zile
29- 56zile
Proteina (%)
23.0
20.0
18.5
Energie metabolizata (mj/kg)
13.0
13.4
13.4
-Kcal/kg)
3100
3200
3200
Proportia dintre energie-proteina
135
160
173
Acizi grasi
1.0
1.0
1.0
Grasimi
5.0-7.0
5.0-7.0
5.0-7.0
Antioxidanti (mg/kg)
120
120
120

26

Coccidiostat
Saruri minerale %
Calciu min-max
Fosfatii asimilabili
Sare min.- max
Sodiu min.- max
Potasiu min -max
Magneziu
Cloruri min max
Aminoacizi (min.%)
Arginina
Lizina
Metionina
Metionina- cistina
Triptofan
Treonina
TSAA
Microelemente
Mangan
Zinc
Fier
Cupru
Iod
Selenium
Vitamine
Vit. A
Vit. D3
vitE
Vit K3
Tiamina (mg)
Riboflavina (mg)
Acid pantotenic (mg)
Niacina (mg)
Pirodoxina (mg)
Acid folic (mg)
Colina (mg)
Vitamina B12 (mg)
Biotina (mg)

indicat

indicat

indicat

0.95-1.10
0.47 0.50
0.30- 0.4
0.16 0.20
0.70 0.90
0.06
0.20 0.30

0.85 1.00
0.41 -0.50
0.30 0.45
0.16 0.20
0.70 0.90
0.06
0.20 0.30

0.80 0.95
0.40 0.45
0.30 0.45
0.16 -0.20
0.70 0.90
0.06
0.20 0.30

1.28
1.20
0.47
0.92
0.22
0.78
0.83

1.20
1.01
0.44
0.82
0.19
0.76
0.77

0.96
0.94
0.38
0.77
0.18
0.70
0.64

100
75
100
8
0.45
0.30

100
75
100
8
0.45
0.30

100
75
100
8
0.45
0.30

9000
3300
30.0
2.2
2.2
8.0
12.0
66.0
4.4
1.00
550
0.022
0.20

9000
3300
30.0
2.2
2.2
8.0
12.0
66.0
4.4
1.00
550
0.022
0.20

9000
2500
30.0
1.65
1.65
0.6
9.0
50.0
3.0
0.75
440
0.015
0.15

Furajul granulat are o importanta deosebita fata de cel traditional prin macinare si combinare in crestere,
datorita reducerii pierderii de furaj, creste capacitatea de ingestie, se distrug germenii patogeni prin
procesul de fabricatie, se pot incorpora substante pentru marirea gustului-apetitului, nu mai pot alege
furajele cu continut proteic mare.
Parametri optimi pentru cresterea puilor broiler
Specificare
Varsta de sacrificare
Greutatea medie la populare pui de o zi
Greutatea medie la livrare
Spor mediu pe perioada
Spor mediu zilnic
Pierderi prin mortalitate
Consum de furaje:- pe kg. spor
- pe zi

U.M..
Zile
g/cap
g/cap
g./cap
g/zi/cap
%
Kg
Kg

Indicatori tehnici
42-56
40
1450-2000
1410- 1960
25-35
3-5
2.0-2.2
60.0 70.0

Tehnologia sanitar veterinara la fermele de pui carne


Cel mai bun program de preventie este cel de preventie continua de observatie a starii de manifestare a
puilor, pofta de mancare, evolutia consumului de apa, comportamentul pasarilor, numarul de pui mort, iar

27

in cazul unei posibile abateri trebuie sa apelam la seviciile medicului veterinar de urgenta, deoarece
intervenind la timp putem preveni o mortalitate mai ridicata.
Pentru mentinerea unei stari de sanatate buna precum si pentru prevenirea imbolnavirilor trebuie
respectate urmatoarele instructiuni generale de igiena:
- Achizitia puilor de o zi numai din ferme specializate si cu certificat de sanatate emis de ferma
respectiva,
- Reducerea la minim a circulatiei masinilor si persoanelor in cadrul fermei.
- Popularea, depopularea sa se realizeze in acelasi timp, adica in acelasi grajd, respectiv in
fermele invecinate pe principiul ALL IN ALL OUT (totul plin totul gol);
- Limitarea vizitatorilorsi imbracarea lor de echipament special dezinfectat,
- Trebuie sa asezam la intrarea fiecarui grajd tavi cu solutii dezinfectante, in care incaltamintea
se poate curata si dezinfecta.
- Extragerea puilor morti din efectiv in permanenta si dusi la groapa de gunoi si arsi.
1. Vaccinarile
Se pot executa prin doua metode :
- prin administrarea in apa de baut, dupa cel putin trei ore de insetare, dupa o
omogenizare buna a vaccinului si o supraveghere a medicului veterinar;
- prin pulverizare aerosoli de la inaltimea de un metru;
2. Preventia coccidiozei
Este o parazitoza importanta in cresterea puilor de carne care daca nu este stapanita duce la mortalitati
insemnate si cu imposibilitatea desfasurarii activitatii ulterioare.
Cel mai simplu si eficient este folosirea de retete furajere care sa contina substante specifice
coccidiosatatice ca : Rigecoccin, Cycostat,Clinocox.
3.Vitaminizarile
Sunt importante in cresterea puilor de carne deoarece vin in copletarea retetelor furajere, ducand la o
crestere mai rapida a sporului.
Administrarea se face dupa indicatiile fiecarei firme producatoare, dar trebuie avuta grija la dozare si sa
nu administram mai mult decat trebuie. Exemple:
-Tetravyt Combi contine Vitaminele A,D3,E,K,B1,B2,B12,acid folic,acid nicotinic folosit
pentru cresterea imunitatii, rezistenta la boli se administreaza timp de trei zile din doua in
doua saptamani 10 grame/100 capete pui.
Supravitaminol contine Vitaminele A,D3,E,K,B1,B2,B12,acid folic, acid nicotinic, colina, biotina folosit
pentru cresterea imunitatii, rezistenta la boli, stress,apararea ficatului; mod de administrare 1 litru pentru
50.000 pui de o zi.

28

4.

Durata de realizare (luni) i etape principale


GRAFIC DE IMPLEMENTARE FIZICA SI FINANCIARA A INVESTITIEI

S.C. AVICOLA - JUNIOR S.R.L.


Actiunea

10

11

12

2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011


Semnare
contract de
finantare
Proceduri de
achizitii

10

11

12

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012 2012

//////

Total

0
////////// /////////

Avizare
achizitii

/////// ///////
/////////

Plata servicii
de
consultanta,
proiectare
Plata furnizori
utilaje

////// ///////

84940

84940

84941

409990

Plata furnizori
lucrari

409990
1128963

Executie
lucrari, livrare
echipam
Pregatirea
documentatiei
plata transa I
Primire ajutor
nerambursabil
transa I
Pregatire
documentatie
de plata
transa II
Primire ajutor
nerambursabil
transa II
Pregatire
documentatie
plata transa III
Primire ajutor
transa III

254821

409990
1128964

1229970
1128964

3386891

/////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////// /////////
0

///////

871642

///////

871642

///////
871642

Incheierea
proiectului
Total

///////// ////////
0

0 84940

0 84940 409990 1128963 409990 1213905 409990 1128964

0 4871682

Valorile nu
includ TVA

29

5. Costul estimativ al investiiei


Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008).

DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii:

S.C. AVICOLA - JUNIOR S.R.L.


In mii lei/mii la cursul

1
=

4.3470

lei
data

din
20 January 2010

Valoare
Nr crt

TVA

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

mii lei
3

(fara TVA)
mii
4

mii lei
5

Valoare
(inclusiv TVA)
mii lei
mii
6
7

Val.
neelig
(fara
tva)
mii lei
8

Val. Elig
(fara tva)
mii lei
9

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului


1.1.

Obtinerea terenului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.2.

Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea la starea initiala

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

27.5600

6.3400

5.2364

32.7964

7.5446

0.0000

27.5600

Total capitol 1

27.5600

6.3400

5.2364

32.7964

7.5446

0.0000

27.5600

1.3.

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului
2.1.
362.2338
Total capitol 2

83.3296

68.8244

431.0582

99.1622

0.0000

362.2338

362.2338

83.3296

68.8244

431.0582

99.1622

0.0000

362.2338

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica


3.1.
3.2.

Studii de teren
Taxe pentru obtiere avize, acorduri si
autorizatii

3.3.

Proiectare si inginerie

3.4.

Organizarea procedurilor de achizitie

3.5.

Consultanta

3.6.

Asistenta tehnica
Total capitol 3

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

69.7259

16.0400

13.2479

82.9738

19.0876

0.0000

69.7259

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

169.8808

39.0800

32.2773

202.1581

46.5052

0.0000

169.8808

15.2145

3.5000

2.8908

18.1053

4.1650

0.0000

15.2145

254.8211

58.6200

48.4160

303.2372

69.7578

0.0000

254.8211

2,963.0074

681.6212

562.9714

3,525.9788

811.1292

0.0000

2963.0074

162.2892

37.3336

30.8349

193.1241

44.4270

0.0000

162.2892

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza


4.1.

Constructii si instalatii

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale


cu montaj

822.2959

189.1640

156.2362

978.5321

225.1052

0.0000

822.2959

Utilaje fara montaj si echipamente de transport


4.4.

157.1853

36.1595

29.8652

187.0506

43.0298

0.0000

157.1853

4.5.

Dotari

8.8201

2.0290

1.6758

10.4959

2.4145

0.0000

8.8201

4.6.

Active necorporale

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

4,113.5978

946.3073

781.5836

4,895.1814

1,126.1057

0.0000

4,113.5978

Total capitol 4
Capitolul 5 - Alte cheltuieli
5.1.

0.0000

Organizare de santier:

13.0410

3.0000

2.4778

15.5188

3.5700

0.0000

13.0410

5.1.1.

Lucrari de constructii

13.0410

3.0000

2.4778

15.5188

3.5700

0.0000

13.0410

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizarii santierului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

43.4700

10.0000

8.2593

51.7293

11.9000

0.0000

43.4700

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevazute

56.9587

13.1030

10.8222

67.7809

15.5926

0.0000

56.9587

113.4697

26.1030

21.5593

135.0290

31.0626

0.0000

113.4697

Total capitol 5

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar


6.1.

Pregatirea personalului de exploatare

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Total capitol 6

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Total general

4,871.6825

1,120.6999

925.6197

5,797.3021

1,333.6329

0.0000

4,871.6825

3,528.1313

811.6244

670.3449

4,198.4762

965.8330

0.0000

3528.1313

din care C+M

31

6. Finanarea investiiei
Din valoarea total a investiiei de 5.501.610 RON, ajutorul public nerambursabil este de 2.614.926 RON.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va
utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene
www.ecb.int/index.html de la data intocmirii Studiului de Fezabilitate.
Curs Euro / leu 4,347 din data de 20.01.2010
Procent finantare publica = 50%
Cheltuieli
neeligibile

Cheltuieli eligibile

Ajutor public nerambursabil


Sursele de finantare pentru
completarea necesarului de finantare
din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT

- RON-

Euro

2.614.926

601.547

2.614.927

601.548

2.614.927

601.548
1.203.09
5

5.229.853

-RON-

Euro

993.672

228.588

993.672

228.588

993.672

228.588

Total
- RON2.614.92
6

601.547

3.608.59
9

830.135

3.608.59
9
6.223.52
5

Euro

830.135
1.431.683

Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a masurii aferente
proiectului intocmit de solicitant.
Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva solicitarea
procentului.

7. Date privind fora de munc :


7.1 Total personal existent

din care personal de execuie

-1
-1

7. 2. Estimri privind fora de munc ocupat prin realizarea investiiei:


Personal permanent:
Sef ferma.......................................1
Medic veterinar..............................1
Operator tehnic..............................3
Electromecanic...............................1
Total................................................6
In fiecare an, societatea va creste cu un loc de munca, respectiv cate un operator tehnic.
Dupa finalizarea prezentului proiect, organigrama se va prezenta dupa cum este ilustat mai jos:
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Categorii de salariati
SEFUL DE FERMA
MEDICUL VETERINAR
CONTABIL
TEHNICIENI
INTRETINERE
Personal

Nr.
persoane
1
1
1
4
1
7

Venit net
minim (lei)
1300
1200
800
800
600
4500

Venit net
maxim (lei)
1500
1400
1200
700
600
5400

Locuri de munc nou-create la sfarsitul celor cinci ani de previziune se estimeaza a fi 9 persoane.
Zona in care este amplasata ferma, respectiv comuna Mereni cu satele Mereni, Osmancea,
Ciobanita, Miristea, este o zona defavorizata din punct de vedere economic, cu o rata marita a
somajului si un grad mare de neocupare a fortei de munca. Finalizarea investitiei in 2010 la S.C.
AVICOLA - JUNIOR S.R.L va duce la creearea unor noi locuri de munca, unde vor fi angajate persoane
din randul celor disponibilizate sau neocupate .
Tinand cont de acest fapt, societatea va organiza cursuri teoretice in afara procesului de
productie si cursuri practice de instruire la locul de munca. Personalul productiv va fi instruit si verificat
periodic de specialistii din ferma (din punct de vedere profesional), cat si de Directia Sanitara Constanta ,
care organizeaza cursuri de igiena in industria alimentara, eliberand certificate ce atesta insusirea
notiunilor de igiena la locul de munca.
Angajatii societatii vor beneficia de conditii superioare de munca, HALA va fi dotata cu o linie
tehnologica de crestere moderna; vor avea acces la informatii din literatura de specialitate;
Societatea va asigura echipamentul de protectie, acesta fiind innoit conform normelor de
protectia muncii si va acorda sporuri pentru activitatea desfasurata in conditii deosebite (substante
chimice).
In cazul deplasarilor in interes de serviciu, societatea va deconta contravaloarea transportului,
cazarii si mesei.
In zona Dobrogei, incepand cu anul 1989 s-a inregistrat o drastica scadere a locurilor de munca
prin scaderea prin diminuarea activitatii in industria alimentara.
Prin infiintarea in anul 2009 a S.C. AVICOLA - JUNIOR S.R.L si crearea noilor locuri de munca, la
terminarea investitiei , o parte din populatia disponibilizata va fi angajata si recalificata la locul de munca,
prin instruirea de catre personal autorizat si specializat.
Personalul operativ care va fi angajat la ferma de crestere va fi din Mereni, Osmancea sau
Ciobanita si va fi in mare parte personal cu studii medii de specialitate (licee sau scoli profesionale de
industrie alimentara), care au efectuat cursuri de igiena organizate de Directia Sanitara.
De asemenea va fi angajat personal din zona, care va fi calificat la locul de munca sau prin
cursuri specializate in ceea ce priveste modul de operare si functionare a liniei tehnologice.Pentru
aceasta, firmele de la care vor fi achizitionate utilajele vor trebui sa ofere si know-how-ul necesar pentru
buna functionare a proceselor tehnologice.Personalul auxiliar de intretinere (fochist, electrician, mecanic)
va fi calificat si autorizat de catre institutiile competente (I.S.C.I.R., etc.).
6.3 Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala),
relevante pentru proiect.

TOMESCU CARMEN in functia de administrator si reprezentant legal, a absolvit medicina


veterinara in anul 2009.
I.

Prile desenate

- Plan de amplasare n zon (1:25.000-1:5.000)


- Plan general (1:5.000-1:500)
- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500)
- Planuri de arhitectur - planurile nivelurilor, seciuni pentru principalele obiecte de construcii
- Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic

33

Proiectii financiare persoane juridice (Anexa B)


1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Prognoza veniturilor
Prognoza cheltuielilor
Proiectia contului de profit si pierdere
Bilant sintetic previzionat
Flux de numerar
Indicatori financiari

PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII


PROIECTIILOR FINANCIARE
1.1

Prognoza veniturilor

Prognoza veniturilor s-a realizat pe o perioada de 5 ani, pornind de la capacitatea de crestere a


puilor de carne in cele 2 hale.
Fondul de timp maxim disponibil pentru 8 ore zilnic este de 250 zile lucratoare pe an, luaindu-se
in calcul finalizarea tuturor fazelor tehnologice.
Pentru calculul veniturilor s-au luat in considerare vanzarile la nivel minim, varianta pesimista a
prognozelor.
Sistemul de crestere a puilor de carne folosit, este cel de crestere a puilor liber, in spatiu inchis,
pe pat constituit din paie.
Durata unui ciclu de productie este de 51- 56 zile fiind compusa din:
- durata unui ciclu de crestere 42 zile;
- perioada de timp aferenta curatarii/dezinfectarii halelor si a vidului sanitar 14 zile.
In totalitate se cresc 6,5 serii pui/hala/an.
Ferma de pui va avea 2 hale de crestere a puilor de carne, suprafata unei hale fiind de 120 m x
14 m = 1680 mp/hala.
Suprafata unei hale va fi de 1.680 mp/hala, de unde rezulta o suprafata tehnologica pe total ferma de
1.671 mp/hala x 2 hale = 3.342 mp.
Numar pui crescuti pe mp = 20 pui
Numar total de pui crescuti in ferma = 20 pui/mp x 3.342 mp x 6,5 serii = 434.460 pui
Mortalitatea = 5% 434.460 x 5% = 21723 pui
Numar pui vii/an = 434.460 21.723 = 412.737 pui/an
Un pui ajuns la maturitate va cantari dupa cele 42 zile de crestere 2,2 - 2,4 kg.
412.737 pui x 2,4 kg/pui = 990.569 kg
Pretul de vanzare pe kilogram de pui viu este de 3,8 RON/kg
990.569 kg x 3,8 RON/kg = 3.764.162 RON
Valoarea subventiei pentru puii broiler livrati abatoarelor autorizate va fi de 1,60 lei pe cap de pui. Acest
ajutor se va aloca doar daca sunt respectate normele de biosecuritate de catre ferma de crestere a puilor.
Greutatea minima acceptata a puilor este de 1,95 kg pentru fiecare exemplar.
412.737 pui/an x 1,60 RON/pui = 660.379 RON

34

FUNDAMENTARE CAPACITATE
Capacitate
(kg/zi)

Denumire produs
Pui viu
TOTAL

Gramaj
(gr/buc)

4.635
4.635

Capacitate
(buc./zi)
2.400

Nr. zile

1.931
1.931

Capacitate
(kg/an)

250

Capacitate
(buc/an)

1.158.800
1.158.800

482.833
482.833

FOND DE TIMP
Scenariu 1

Scenariu 2

Scenariu 3

1. Nr. schimburi

2. Ore/schimb

250

250

250

5.250

3.500

1.750

3. Ore/ schimb efectiv alocat


pentru fabricatie
4. Nr. zile lucratoare
5. Fond de timp (ore)

FUNDAMENTARE CAPACITATE , in functie de numarul de schimburi


1 schimb
Denumire produs
Pui viu
TOTAL

Capacitate
Gramaj
Capacitate
(kg/zi)
(gr/buc)
(buc./zi)
1.545
2.400
644
1.545
644

Capacitate
Capacitate
(kg/an)
(buc/an)
250
386.267
160.944
386.267
160.944

Nr. zile

2 schimburi
Denumire produs
Pui viu
TOTAL

Capacitate
Gramaj
Capacitate
(kg/zi)
(gr/buc)
(buc./zi)
3.090
2.400
1.288
3.090
1.288

Capacitate
Capacitate
(kg/an)
(buc/an)
250
772.533
321.889
772.533
321.889

Nr. zile

3 schimburi
Denumire produs
Pui viu
TOTAL

Capacitate
(kg/zi)
4.635
4.635

Gramaj
(gr/buc)

Capacitate
(buc./zi)
2.400

Nr. zile

1.931
1.931

Capacitate
(kg/an)

250

Capacitate
(buc/an)

1.158.800
1.158.800

EVOLUTIA GRADULUI DE UTILIZARE A CAPACITATII DE PRODUCTIE


Denumire produs
Pui viu

Anul 1
85%

Anul 2

Anul 3

89%

Anul 4
92%

96%

Anul 5
100%

EVOLUTIA PRODUCTIEI CANTITATIVE ANUALE


Denumire produs
Pui viu

Anul 1

Anul 2

990.569 KG 1.030.200 KG
412.737 buc 429.250 buc

TOTAL

990.569 KG

1.030.200
KG

412.737 buc 429.250 buc

Anul 3

Anul 4

Anul 5

1.114.250
KG

1.158.800 KG

446.417 buc 464.271 buc

482.833 buc

1.071.400 KG

1.071.400 KG

1.114.250
1.158.800 KG
KG

446.417 buc 464.271 buc

482.833 buc

EVOLUTIA PRETURILOR (RON/BUC)


Anul 1
Pui viu

3,80

Anul 2

Anul 3

3,80

Anul 4
3,80

Anul 5

3,80

3,80

EVOLUTIA VALORICA A PRODUCTIEI


Denumire produs

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Pui vii

3.764.162

3.914.760

4.071.320

4.234.150

4.403.440

TOTAL

3.764.162

3.914.760

4.071.320

4.234.150

4.403.440

482.833
482.833

Sezonalitate
Trim I
Sezonalitate

25%

Trim II
Trim III Trim IV
TOTAL
25%
25%
25%
100%

PRODUCTIE - Anul 1
Denumire
produs
Pui viu

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

PRODUCTIE - Anul 2
Trim IV

TOTAL Denumire produs Trim I

Alte venituri
TOTAL

Trim IV

TOTAL

247.642

247.642

247.642

990.569 Pui viu

257.550

257.550

257.550

257.550

1.030.200
0
0

247.642

247.642

247.642

247.642

990.569 TOTAL

257.550

257.550

257.550

257.550

1.030.200

Trim I

Trim II
3,80

Preturi - Anul 2

Trim III

3,80

Trim IV

3,80

TOTAL Denumire produs Trim I

3,80

Pui viu

Trim II
3,80

VENITURI - Anul 1
Denumire
produs
Pui viu

Trim III

247.642

Preturi - Anul 1
Denumire
produs
Pui viu

Trim II

Trim I

Trim II

Trim III

Trim III
3,80

Trim IV
3,80

TOTAL

3,80

VENITURI - Anul 2
Trim IV

TOTAL Denumire produs Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL

941.040
0

941.040
0

941.040
0

941.040 3.764.162 Pui viu


0
0

978.690
0

978.690
0

978.690
0

978.690
0

3.914.760
0

305.895

305.895

305.895

305.895 1.223.579 Alte venituri

366.395

366.395

366.395

366.395

1.465.579

1.345.085 1.345.085 1.345.085 1.345.085

5.380.339

1.246.935 1.246.935 1.246.935 1.246.935 4.987.741 TOTAL

VENITURI
Denumire produs
Pui viu

1.2

Anul 1
Anul 2
Anul 3
Anul 4
Anul 5
3.764.162 3.914.760 4.071.320 4.234.150
4.403.440

Alte venituri din exploatare

1.223.579

1.465.579

1.477.729

1.489.379

1.500.879

TOTAL

4.987.741

5.380.339

5.549.049

5.723.529

5.904.319

Prognoza cheltuielilor
COSTURI - Anul 1
Trim I

Trim II

COSTURI - Anul 2

Trim III Trim IV

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III Trim IV

TOTAL

Materii prime

141.200 141.200 141.200 141.200

564.800 Materii prime

146.140 146.140 146.140 146.140

584.560

Energie si apa

175.380 175.380 175.380 175.380

701.519 Energie si apa

180.625 180.625 180.625 180.625

722.500

18.000 18.000 18.000 18.000

72.000

Salarii
Ch. sociale

15.600 15.600 15.600 15.600


4.758

4.758

4.758

62.400 Salarii

4.758

19.032 Ch. sociale

Amortizare

69.798 69.798 69.798 69.798

Impozite locale

55.751 55.751 55.751 55.751

5.488

5.488

5.488

5.488

21.952

279.192 Amortizare

69.798 69.798 69.798 69.798

279.192

223.005 Impozite locale

56.310 56.310 56.310 56.310

225.240

Alte cheltuieli materiale 498.486 498.486 498.486 498.486 1.993.943 Alte cheltuieli materiale 513.000 513.000 513.000 513.000 2.052.000
TOTAL CHELT
EXPLOATARE

960.973 960.973 960.973 960.973 3.843.891

TOTAL CHELT
EXPLOATARE

989.361 989.361 989.361 989.361 3.957.444

REZULTAT
EXPLOATARE

285.962 285.962 285.962 285.962 1.143.850

REZULTAT
EXPLOATARE

355.724 355.724 355.724 355.724 1.422.895

36

Rez financ

REZULTAT BRUT

66.104 66.104 66.104 66.104

219.858 219.858 219.858 219.858

264.416 Rez financ

40.096 40.096 40.096 40.096

879.434 REZULTAT BRUT

160.383

315.628 315.628 315.628 315.628 1.262.512

COSTURI
Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Materii prime
Energie si apa
Salarii
Ch. sociale
Amortizare
Prestatii externe
Alte cheltuieli materiale

564.800 584.560 605.000 626.100


645.000
701.519 722.500 744.175 766.500
789.450
62.400
72.000
81.600
91.200
100.800
19.032
21.952
24.878
27.805
30.732
279.192 279.192 279.192 279.192
279.192
223.005 225.240 227.500 229.800
232.050
1.993.943 2.052.000 2.113.500 2.175.000 2.240.000

TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE

3.843.891 3.957.444 4.075.845 4.195.597 4.317.224

REZULTAT DIN EXPLOATARE

1.143.850 1.422.895 1.473.204 1.527.932 1.587.095

Rezultat Financiar

264.416

160.383

56.351

REZULTAT BRUT

879.434 1.262.512 1.416.853 1.527.932 1.587.095

Impozit profit
Rezultat net

140.709 202.002 226.696 244.469


253.935
738.724 1.060.510 1.190.156 1.283.463 1.333.160

37

Cheltuielile cu materiile prime si materialele aferente activitatii ce fac obiectul prezentului


proiect au fost calculate tinand cont de pretul de achizitie:
- materie prima achizitionata (pui Broiler)
- pretul pe bucata al materiei prime

434.460 pui
1,3 RON/pui

Ch cu materia prima = 434.460 pui * 1,3 RON/pui = 564.798 RON


Alte cheltuieli materiale cuprind urmatoarele cheltuieli :
- asternut paie
100 baloti/hala * 2 hale * 6,5 serii = 1.300 baloti
1.300 baloti * 1,5 RON/balot = 1.950 RON
- nutret combinat produs de FNC
90,48 grame nutret/zi * 42 zile = 3.800 kg nutret/pui
3,800 kg * 434.460 pui = 1.650.948 kg nutret
1.650.948 kg nutret * 1,1 RON/kg = 1.816.043 RON
- materiale de uz veterinar = 175.950 RON
Total Alte cheltuieli materiale = 1.993.943 RON
Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) :
A. Energia electrica
a) consum tehnologic zilnic (energie + putere varf)
300 kwh
b) tarif mediu pentru energia electrica (activa + reactiva) 0,2115 RON/kwh
c) cost de achizitie zilnic fara TVA
1.903,50 RON
d) costuri anuale pentru energia electrica (c*365 zile)
694.777,50 RON
B. Apa curenta
a) taxa lunara platita la A.N. Apele Romane pentru apa subterana industrie (3.342 m) conform OUG nr.
107/05.09.2002 ; tarif 26,4 RON/1.000 m
87,12 RON
b) consum mediu apa/pui = (coef) 2,6 * furaj = 2,6 * 3,08 =
8 l
c) consum apa/an = 8 litri/pui * 434.460 pui =
3.475.680 l
d) consum apa pentru spalarea si dezinfectarea halelor = 1.500 l* 2 hale* 6,5 serii = 19.500 l
e) tarif unitar pentru apa potabila (fara TVA)
1,347 RON/m
f) cost anual pentru apa utilizata
6.704,42 RON
C. Ape uzate
a) cost deversare in reteaua publica (fara TVA)
0,4015 RON/m
b) volum anual de ape uzate deversate in colectorul public
54 m
c) cost deversare pentru ape uzate
21,68 RON
d) cost reactiv pentru statia de tratare fizico-chimica
0,7 RON/m
e) cost anual pentru tratarea apelor uzate
15,18 RON
f) costul total al apelor uzate (c+e)
36,86 RON
Costuri anuale pentru utilitati (A+B+C) = 701.518,78 RON
Cheltuieli cu personalul
An 1
COSTURI CU PERSONALUL
Functie
Sef ferma
Medic
veterinar
Operator

Nr.
sal.

Sal. brut
lunar

An 2
COSTURI CU PERSONALUL
Total
cost

1.200

14.400

1.000

12.000

800

28.800

Functie
Sef ferma
Medic
veterinar
Operator

Nr.
sal.

Sal. brut
lunar

Total
cost

1.200

14.400

1.000

12.000

800

38.400

tehnic

tehnic

Electromecani
c
TOTAL

1
6

600

7.200

3.600 62.400

Electromecani
c
TOTAL

An 3
COSTURI CU PERSONALUL
Functie
Sef ferma
Medic
veterinar
Operator
tehnic
Electromecani
c
TOTAL

Nr.
sal.

Sal. brut
lunar

600

7.200

3.600

72.000

An 4
COSTURI CU PERSONALUL
Total
cost

1.200

14.400

1.000

12.000

800

48.000

600

7.200

3.600 81.600

Functie
Sef ferma
Medic
veterinar
Operator
tehnic
Electromecani
c
TOTAL

Nr.
sal.

Sal. brut
lunar

Total
cost

1.200

14.400

1.000

12.000

800

57.600

600

7.200

3.600

91.200

An 5
COSTURI CU PERSONALUL
Functie
Sef ferma
Medic
veterinar
Operator
tehnic
Electromecani
c
TOTAL

Nr.
sal.

Sal. brut
lunar

Total
cost

1.200

14.400

1.000

12.000

800

67.200

600

7.200

10

3.600 100.800

Necesarul de personal si fondul de salarii :


A. Fondul de salarii
Sef ferma.......................................1*1.200 RON/salariat *12 luni = 14.400 RON
Contabil..........................................1* 1000 RON/salariat *12 luni = 12.000 RON
Operator tehnic..............................3 * 800 RON/salariat *12 luni = 28.800 RON
Electromecanic...............................1* 600 RON/salariat *12 luni = 7.200 RON
Total cheltuieli cu personalul angajat primul an = 62.400 RON
Total cheltuieli cu personalul angajat anul 5 = 100.800 RON
B. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
- contributia la asigurari sociale = 19,5% * 62.400 = 12.168 RON
- contributia la fondul de somaj = 2,5% * 62.400 = 1.560 RON
- contributia la fondul de sanatate = 7% * 62.400 = 4.368 RON
- asigurari accidente = 0,5% * 62.400 = 312 RON
- comision ITM = 0,25% * 62400 = 156 RON
- contributia fond concedii = 0,75% * 62.400 = 468 RON
Total cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala in primul an = 19.032 RON

39

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele amortizarea s-a calculat prin metoda liniara, luanduse in calcul o perioada de utilitate de 25 ani pentru cladire si 10 ani pentru utilaje si echipamente
tehnologice.
138.651 pt hale si 140.541 utilaje = 279.192 RON/an
Cheltuieli cu dobanzile
Graficul estimativ de cofinantare a investitiei AVICOLA-JUNIOR S.R.L.
Credit Finantare Investitie
Valoare

2.665.709

Dobanda

15,50%

Nr. Ani

Perioada de Gratie - ani

1
2009

Dobanda lunara

10

11

12

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

416.130

Principal
Rata lunara
Sold Credit

0
34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

34.677

416.130

2.665.709 2.665.709 2.665.709 2.665.709 2.665.709 2.665.709 2.665.709 2.665.709 2.665.709 2.665.709 2.665.709 2.665.709
2010
1

10

11

12

Dobanda lunara

34.677

33.955

33.233

32.510

31.788

31.065

30.343

29.620

28.898

28.175

27.453

26.731

368.448

Principal

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

671.177

Rata lunara

90.609

89.886

89.164

88.442

87.719

86.997

86.274

85.552

84.829

84.107

83.384

82.662

1.039.626

Sold Credit

2.628.778 2.572.846 2.516.915 2.460.983 2.405.052 2.349.120 2.293.189 2.237.258 2.181.326 2.125.395 2.069.463 2.013.532
2011
1

10

11

12

Dobanda lunara

26.008

25.286

24.563

23.841

23.118

22.396

21.673

20.951

20.229

19.506

18.784

18.061

264.416

Principal

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

671.177

Rata lunara

81.940

81.217

80.495

79.772

79.050

78.327

77.605

76.882

76.160

75.438

74.715

73.993

935.593

Sold Credit

1.957.600 1.901.669 1.845.737 1.789.806 1.733.875 1.677.943 1.622.012 1.566.080 1.510.149 1.454.217 1.398.286 1.342.355
2012
1

10

11

12

Dobanda lunara

17.339

16.616

15.894

15.171

14.449

13.727

13.004

12.282

11.559

10.837

10.114

9.392

160.383

Principal

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

671.177

Rata lunara

73.270

72.548

71.825

71.103

70.380

69.658

68.935

68.213

67.491

66.768

66.046

65.323

831.561

1.286.423 1.230.492 1.174.560 1.118.629 1.062.697 1.006.766

950.834

894.903

838.972

783.040

727.109

671.177

Sold Credit

2013
1

10

11

12

8.669

7.947

7.224

6.502

5.780

5.057

4.335

3.612

2.890

2.167

1.445

722

56.351

Principal

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

55.931

671.177

Rata lunara

64.601

63.878

63.156

62.433

61.711

60.989

60.266

59.544

58.821

58.099

57.376

56.654

727.528

Sold Credit

615.246

559.314

503.383

447.452

391.520

335.589

279.657

223.726

167.794

111.863

55.931

Dobanda lunara

40

Cheltuielile privind prestatiile externe cuprind :


cheltuielile cu dezinfectia realizata de o firma autorizata in valoare de 3.633,50 RON/luna, respectiv
43.602 RON/an ;
cheltuielile de administratie si marketing si s-au aproximat ca fiind in valoare de 115.595 RON/an.

Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cuprind :


- impozitul pe teren (OG 36/2002) :
7.056 m * 0,1 RON/m = 705,60 RON
- impozitul pe cladire (OG 36/2002) :
4.206.843,40 RON * 1.5% = 63.102,65 RON
Total cheltuieli cu impozite si taxe = 63.808,25 RON.

1.3

Proiectia contului de profit si pierdere

Contul de profit si pierdere reflecta situatia financiara a firmei pe durata de exploatare a


proiectului si cuprinde veniturile si cheltuielile de exploatare si rezultatul brut si net obtinut de societate.
Impozitul pe profit a fost stabilit conform normelor legale in vigoare (16% din rezultatul brut).

1.4

Bilant sintetic previzionat

Perioada de exploatare a proiectului:


- valorile activelor imobilizate s-a introdus valoarea cladirii si a utilajelor si echipamentelor
tehnologice;
- valoarea amortizrii cumulate - calculat pentru activele imobilizate noi achiziionate (s-a corelat
cu valoarea cheltuielilor cu amortizrile prevzute n contul de profit i pierdere);
- valoarea stocurilor a fost corelat cu specificul activitii desfurate. Valoarea stocurilor s-a
determinat dup formula:
S = (CA x Pcs)/365 = (CA x 30zile)/365
CA este cifra de afaceri conform previziunii contului de profit i pierdere;
Pcs este perioada (zile) de conversie a stocurilor - definit ca perioada de timp
necesar pentru conversia materiilor prime n produse finite i apoi vnzarea
acestora ctre clieni.
- valoarea creanelor s-a determinat dup formula:

C = (CA x Pcc)/365 = (CA x 20zile)/365


unde:
CA este cifra de afaceri conform previziunii din contul de profit i pierdere;
Pcc este perioada (zile) de conversie a creanelor - definit ca perioada de timp
necesar pentru conversia creanelor asupra clienilor n numerar (n cazul
analizat Pcc = 20 zile).
- casa i conturi la bnci - s-a preluat valoarea rezultat n fluxul de numerar aferent perioadei
prognozate;
- datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an s-au previzionat n funcie de
termenele de plat ale furnizorilor, de valoarea datoriilor fiscale i a asigurrilor sociale.
- subvenii pentru investiii - s-a nregistrat grantul SAPARD, diminuat anual cu din valoarea
amortizrii investiiei;
- capitaluri proprii s-au nscris sumele reprezentnd capitalul social; rezultatele exerciiilor
financiare i rezervele constituite din rezultatul exerciiului financiar precedent, n vederea
majorrii capitalului social.
Constituirea rezervelor are drept scop preintampinarea unor blocaje financiare in cazul interventiei unor calamitati
naturale.

1.5

Flux de numerar

41

Flux de numerar aferent perioadei de implementare


Fluxul de numerar pentru perioada de implementare a fost determinat pornind de la costul total al
investiiei i de la sursele de finanare a acestuia.
Sursele de finanare preconizate pentru acoperirea costului investiional sunt prevzute a se utiliza astfel:
- Sursele proprii: vor fi utilizate pe toat durata de implementare a proiectului pentru lucrrile de
construcie;
- Grantul FEADR
Investitia va fi realizata pe o perioada de 12 luni, urmand ca grantul FEADR sa fie incasat in 3 transe.
Flux de numerar aferent perioadei de exploatare
Fluxul de numerar a fost determinat pe baza veniturilor i cheltuielilor din contul de profit i
pierdere la care s-a aplicat TVA (19%), dup caz.
Fluxul de lichiditi net al perioadei rezult deducnd din ncasrile aferente urmtoarele categorii de
pli:

1.6

pli pentru activitatea de exploatare;

pli pentru impozite i taxe.

Indicatori financiari

Pe baza datelor obinute din prognozele efectuate s-au calculat indicatorii financiari de sintez ce
caracterizeaz sustenabilitatea i viabilitatea investiiei ce urmeaz a fi promovat. Toate prognozele au
fost efectuate pentru o perioad de operare de 5 ani, dup finalizarea investiiei. Valorile indicatorilor sunt
exprimate n preuri constante.
Indicatorii calculai sunt:

Modul de calcul si baremurile limita care trebuie respectate sunt urmatoarele:


1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul
proiectului.
VI = 4.971.682 RON
2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului
de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse,
volumul productiei, servicii) innd cont de preuri/tarife pe unitatea de msur difereniat
pentru fiecare obiect de activitate

Anul I - 4.987.741 RON


Anul II - 5.380.339 RON
Anul III - 5.549.049 RON
Anul IV - 5.723.529 RON
Anul V - 5.904.319 RON
3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitii curente.
Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare i se calculeaz n functie de domeniul
de activitate si de consumurile specifice

Anul I 3.843.891 RON


42

Anul II - 3.957.444 RON


Anul III - 4.075.845 RON
Anul IV - 4.195.597 RON
Anul V - 4.317.224 RON
4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve.
Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce trebuie s fie pozitiv,
iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru
anii evaluati
Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :

Re
100
Ve

rRe

Anul I 22,93 %
Anul II - 26,45 %
Anul III - 26,55 %
Anul IV - 26,70 %
Anul V - 26,88 %
5. Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani ;
Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani).
Se calculeaza astfel :

Dr

VI
1

12

( Flux _ net _ actualizat Flux _ exp loatare _ actualizat ) / 12

Unde:
Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din
exploatare din anul 5.
Dr = 5,2547 ani
6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5% pentru anii evaluati;
Se calculeaza astfel :

rRc

Flux _ exp loatare


100
VI

Anul I - 23,23 %
Anul II - 23.38 %
Anul III - 21,93 %
Anul IV - 20,72 %
Anul V - 25,72 %
7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati ;

43

RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobnzi + pli leasing + rambursarea datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P
Flux de numerar din activitatea de exploatare care se imparte la randul C Total iesiri de
lichiditati prin finantare .

Anul I - 1,2343
Anul II - 1,3976
Anul III - 1,4984
Anul IV - Nu este cazul
Anul V - Nu este cazul
8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (r I) - trebuie s fie maximum 60% pentru anii evaluati ;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.

rI

TDi
100
TAi

TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ;


TAi= total active in anul i ;

Anul I - 33,65 %
Anul II 22,62 %
Anul III - 11,79 %
Anul IV - 0 %
Anul V - 0 %
9. Rata de actualizare este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.
unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (4%) + marja de risc
pe ar (4%) evaluat de ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce
condiiile pietei monetare europene se schimb, se impune introducerea unei aproximri unitare)

10. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva;


Este calculata astfel:
5

VAN
i 1

FN i

1 r

12

i 6

FN i exp lt
VI
(1 r ) i

FNi = flux de lichiditati net din anul i;


FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i
VI = valoarea investitiei ;

VAN = 1.961.592 RON


11. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa B8 Flux de numerar
trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din randul S din
Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

Anul I -

327.366 RON
44

Anul II -

658.006 RON

Anul III - 1.020.589 RON


Anul IV - 2.050.739 RON
Anul V - 3.329.586 RON

CONCLUZII

Din analiza efectuata rezulta ca proiectul este sustenabil efectele lui putand fi cuantificate astfel:

Se va realiza un obiectiv investitional important pentru judetul Constanta;

Vor fi create noi locuri de munca, existand perspective ca numarul locurilor de munca create sa
cresca in urmatorii ani;

Taxele si impozitele colectate la bugetul local vor putea fi utilizate in vederea finalizarii unor
obiective de infrastructura locala, care nu pot fi puse in practica din lipsa fondurilor financiare;

Cifra de afaceri si profitul net rezultat arata posibilitatea de acoperire a costurilor de exploatare si
a costurilor financiare aratand astfel gradul de rentabilitate al afacerii;

Realizarea fermei de pui, utilizand cele mai moderne si eficiente echipamente de productie,
agrementate de Uniunea Europeana va reprezenta un model ce va putea fi replicat si de alti
intreprinzatori din tara in vederea realizarii unor investitii care vor respecta normele impuse de
Comunitatea Europeana si vor putea face fata concurentei tot mai acerbe venite din partea tarilor
cu economie avansata

INTOCMIT
Ing. Carolina Petrovici

45