Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL MEDIULUI I GOSPODRIRII APELOR AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI AGENIA REGIONAL PENTRU PROTECIA MEDIULUI TIMIOARA

PENTRU REGIUNEA 5 VEST


Str. Amurgului nr.1, cod 300278 TIMISOARA, jud. Timis Tel. 0256-491795; Fax. 0256-246594; e-mail: office@arpmv5.ro; www.arpmv5.ro

ACORD DE MEDIU
Nr. 20 din 07.11.2006

Ca urmare a cererii adresate de SC SMITHFIELD FERME SRL, cu sediul n municipiul Timisoara, bv. Cetatii nr. 7-9, nregistrata la Agentia Regionala de Protectia Mediului Timisoara cu nr. 5380/27.10.2005 si a completarilor ulterioare, n urma analizarii documentatiei transmise, a verificarii, precum si a parcurgerii integrale a procedurii de emitere a acordului de mediu, n baza OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, n baza HG 408/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, n baza HG 459/2005, privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului Bucuresti, avnd n vedere prevederile HG 918/2002 si Ordinului MAPM 860/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite : ACORD DE MEDIU pentru:

realizarea proiectului
CONSTRUIRE FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE : RECEPTIE, CURATARE, SORTARE, USCARE SI PLATFORME, extravilanul localitatii Parta , jud. Timis care prevede: Construire fabrica de nutreturi combinate : receptie, curatare, sortare, uscare si platforme. Capacitate : 1600 t/zi (medie trimestriala).

Obiectivul este situat in partea de vest a judetului Timis, la sud de municipiul Timisoara si are urmatoarele vecinatati : - la N : statia de epurare a fermei Padureni ; - la V : ferma zootehnica Padureni ; - la E : calea ferata Timisoara-Moravita ; terenuri agricole ; localitatea Padureni, la 2 km ; - la S : terenuri agricole ; localitatea Jebel la 2,5 km. Accesul in zona se face pe DN 59 Timisoara-Moravita si pe CF Timisoara Moravita. Investitia va fi realizata pe amplasamentul actual al FNC-ului existent si va consta din reabilitarea si marirea capacitatilor sectiilor de receptie, uscare si curatarea cerealelor, precum si modernizarea sectiei de fabricare a nutreturilor combinate. Bilantul suprafetelor : S totala = 107995 m2 , din care : - S construita - 32699 m2 ; - S parcare auto si manevra 37849 m2 ; - S platforme si cai de acces 37447 m2 . Lucrari de constructie prevazute Prin proiect, toate etapele de producere a nutreturilor combinate vor suferi lucrari de reabilitare, modernizare si retehnologizare, prin acestea urmarindu-se a se realiza o fabrica de productie a nutreturilor combinate la normele Comunitatiic Europene. Capacitatea in ansamblu a fabricii va fi de 80 t/h, cu un timp de functionare de 20 h/zi, 5 zile/saptamana, ceea ce corespunde unei capacitati de 8000 t/saptamana. Capacitatea maxima de depozitare : 40000 t in instalatii noi si 14000 t in silozurile existente. Lucrarile la complexul furajer sunt structurate in 2 segmente majore : - receptia, uscarea si curatarea cerealelor ; - noua fabrica de nutreturi la nivel industrial. Astfel : - RECEPTIILE de materii prime, atat pentru transportul vagonabil CF, cat si pentru transportul auto, vor fi reabilitate si prevazute cu statii de descarcare modernizate, cu capacitate de 200 t/h ; - DEPOZITAREA materiilor prime se va face in silozurile existente care vor fi pastrate, expertizate tehnic si igienizate ; - CONDITIONAREA materiilor prime se va face intr-o instalatie de uscare performanta, care va inlocui vechea instalatie de uscare nefunctionala si care va avea in componenta : - 2 silozuri pentru depozitarea cerealelor umede ; - uscatorul propriu-zis, care functioneaza pe GPL (consumul la putere nominala este de 620 Nm3/h, evacuarea gazelor de ardere se face prin 3 guri de evacuare avand H = 35 m si diametrul de 600 mm) ; - 2 curatatoare de cereale, proiectate sa aspire, sa decojeasca materialele mari, sa cearna materialele mici, si/sau sa sorteze produsele ; - silozul de temperare, care permite compensarea/egalizarea continutului de umiditate si temperatura a intregului volum de cereale uscate si curatate.

- TRANSFERUL cerealelor uscate si curatate din instalatia de conditionare modernizata in silozurile de depozitare existente, se va face prin linia de transfer existenta, la care se va adauga o noua linie de transfer ; - MACINAREA materiilor prime va fi retehnologizata prin realizarea proiectului de modernizare a fabricii, astfel ca cele 8 mori existente vor fi inlocuite cu 2 mori cu ciocane, avand o capacitate de 50 t/h. Toate instalatiile aferente procesului de macinare, enumerate in continuare, vor fi instalatii noi, care vor inlocui sau completa pe cele existente : - instalatia de regenerare/recuperare cereale ; - receptia cereale, amestecuri si minerale ; - instalatie predozare ; - instalatia microingrediente ; - instalatia de dozare si amestecare ; - instalatia de granulare/peletizare ; - instalatia de incarcare ; - instalatiile de lichide . - Alte instalatii (complementare) : - instalatia de aer comprimat ; - postul de transformare (tip TTU 20/0, 4 kV, ulei tip TR30) ; - centrala termica ; - depozitul de GPL (24 rezervoare de cate 5000 l fiecare). Procese tehnologice Cerealele vor fi receptionate la statia de descarcare modernizata. Cerealele cu umiditate crescuta (aproximativ 20 %) vor fi transferate de catre un transportor mecanic catre 2 silozuri de depozitare pentru cereale umede. Aceste cereale vor fi descarcate din silozurile pentru cereale umede si transportate catre un utilaj de pre-curatare, care va elimina corpurile straine. Ceralele pre-curatate, cu umiditate mare, vor fi transportate pana la gura uscatorului de cereale. Uscatorul va reduce umiditatea cu 6 %. Dupa uscare, cerealele vor trece prin al doilea curatitor. Cerealele uscate, curate si temperate din instalatia de uscare si temperare vor fi stocate in silozurile de depozitare existente, impreuna cu ingredientele pentru nutreturi (amestecuri si minerale), care au fost receptionate si analizate in vederea utilizarii. De aici, ajung in instalatia de pre-dozare, proiectata pentru a doza cu precizie compozitiile de ingrediente principale pentru nutreturi, si sunt apoi trimise inspre instalatia de macinare, formata din 2 mori cu ciocane. Ingredientele dozate si macinate vor fi descarcate din morile cu ciocane prin intermediul transportoarelor elicoidale in buncare de depozitare. De aici, impreuna cu microingredientele (vitamine si alte ingrediente necesare formulei de nutreturi), dozate in instalatia de dozare, intra in instalatia de amestecare. Nutreturile amestecate vor fi apoi descarcate in sortatorul de nutreturi. Sortatorul de nutreturi va inlatura bulgarii supradimensionati de nutreturi care pot sa se formeze in timpul amestecului. De aici, nutreturile amestecate vor fi trecute in instalatiile de granulare/peletizare, instalatii proiectate sa transforme nutreturile amestecate in pelete/granule de 4 mm, prin intermediul morilor de granulare/peletizare.

Peletele/granulele vor fi descarcate apoi in camera de pulverizare, unde lichide, precum grasimi sau enzime, sunt pulverizate pe pelete. Dupa ce lichidele au fost pulverizate pe pelete, peletele vor fi descarcate in transbordorul de amestecare, care este proiectat sa permita lichidelor sa fie absorbite de catre pelete pentru o perioada de timp stabilita de formula. De aici, peletele vor fi apoi descarcate in oricare din rezervoarele de descarcare, de unde ajung in instalatiile de incarcare, proiectate sa transporte, cantareasca si incarce nutreturile in camioane. Utilitati *Alimentarea cu apa : Alimentarea cu apa potabila si tehnologica se face din doua foraje existente, cu H = 150 m. Forajele asigura atat necesarul de apa pentru nevoi igienico-sanitare, tehnologice pentru productia de abur, intretinere spatii verzi, cat si necesarul de apa in cazul producerii unui incendiu : Q zi med = 145,95 m3/zi. Forajele sunt echipate cu electropompe submersibile tip HEBE 50x8 (Q = 5-13 m3 /h, H = 127-62 mCA, P = 7,5 KW), respectiv HEBE 65x6 (Q = 13-40 m3 /h, H = 90-30 mCA, P = 10 KW). Gradul de recirculare al apei este 0 %. Apa pentru stins un eventual incendiu se va asigura din aceasi sursa prin intermediul unui bazin de stocare de 500 m3 . *Evacuarea apelor uzate : Evacuarea apelor uzate menajere se face intr-un bazin etans vidanjabil de 20 m3, vidanjat la statia de epurare a orasului Deta; Q uzat zi med = 1,56 m3/zi. *Evacuarea apelor meteorice conventional curate se face liber sistematizat. Apele meteorice posibil impurificate rezultate de pe platforma de parcare autovehicole vor fi evacuate in canal de desecare, dupa ce in prealabil vor fi trecute printr-un separator de produse petroliere. Apele neimpurificate rezultate de pe acoperisurile cladirilor vor fi evacuate in canal de desecare fara a mai fi trecute prin separatorul de produse petroliere. *Energia termica : Centrala termica va avea un cazan de abur de 7 t abur/h. Consumul la puterea nominala va fi de 232,5 m3/h, combustibil GPL, cosul de fum va fi metalic, cu urmatoarele dimensiuni : H = 15 m, = 400 mm. in scopul: promovarii unei investitii care sa corespunda in totalitate normelor Comunitatii Europene in urmatoarele conditii: 1. In vederea abordarii integrate a masurilor necesare prevenirii, reducerii si controlului impactului activitatilor desfasurate in proiect, se vor respecta urmatoarele: lucrarile se vor realiza conform proiectului, astfel ca impactul generat sa aiba o amploare cat mai mica ;

pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari: scurtarea duratei de executie a proiectului pentru a diminua astfel durata de manifestare a efectelor negative; evitarea pierderilor de materiale de constructie din utilajele de transport; folosirea unor utilaje si mijloace de transport silentioase; pentru prevenirea si reducerea impactului negativ al activitatii asupra factorilor de mediu in perioada de exploatare se vor lua masuri privind: a). protectia calitatii apelor - se vor colecta apele uzate menajere intr-un bazin etans vidanjabil si se vor transporta cu vidanja in statia de epurare a orasului Deta ; apele meteorice posibil impurificate rezultate de pe platforma de parcare autovehicole vor fi evacuate liber sistematizat dupa ce in prealabil vor fi trecute printr-un separator de produse petroliere; - se interzice orice deversare de ape uzate, reziduuri sau deseuri de orice fel in apele de suprafata sau subterane, pe sol sau in subsol. b). protectia aerului - se vor utiliza in procesele tehnologice filtre de tip JESMA, tipul filtrului fiind specific in functie de activitatea desfasurata (la receptia si transferul cerealelor de tip EFF 136/3000, la procesarea cerealelor de tip EPP 106/3000), astfel incat emisiile de particule in timpul functionarii sa fie minime ; - se va asigura eliminarea gazelor de ardere de la centrala termica, prin construirea unui cos de evacuare cu inaltimea de 15 m si diametrul de 400 mm si de la uscatorul de cereale, prin construirea a 3 guri de evacuare cu inaltimea de 35 m si diametrul de 600 mm; emisiile totale de noxe n atmosfer se vor ncadra n limitele impuse de Ord. 462/1993 al MAPPM: - Epulberimax= 5 mg/m3N; - ECOmax= 100 mg/m3N; - ESOx max= 35 mg/m3N; - ENOx max= 350 mg/m3N. c). protectia solului si a subsolului - se vor asigura conditii pentru depozitarea in siguranta a materialelor de constructie si se vor lua masuri pentru indepartarea de pe teren a deseurilor rezultate in urma lucrarilor ; - depozitarea materialelor de constructie se va face astfel incat sa nu blocheze caile de acces (carosabil, trotuare, drumuri laterale) si sa nu poata fi antrenate de vant sau de apele pluviale. d). protectia biodiversitatii - se vor amenaja zone verzi pe spatiile care delimiteaza diferite activitati din incinta ; - se vor contracta firme specializate pentru operatiile de dezinsectie si deratizare. e). impactul asupra peisajului prin executarea FNC-ului se va crea un impact vizual pozitiv. f). impactul asupra mediului social si economic si calitatii vietii

- realizarea proiectului va contribui la dezvoltarea social-economica a localitatii. g). gospodarirea deseurilor si a substantelor toxice si periculoase - substantele toxice utilizate pentru dezinsectie si deratizare vor fi depozitate si manipulate in conditii specifice prevazute de legislatia in vigoare ; - depozitarea si manipularea GPL se va face in conditii de siguranta, cu evitarea pierderilor in atmosfera ; - deseurile menajere vor fi gestionate conform strategiei de gestionare a deseurilor la nivelul judetului Timis, fiind preluate de operatorul autorizat . h). monitorizarea si automonitorizarea emisiilor si controlul factorilor de mediu: - In perioada de exploatare se vor realiza: - monitorizarea pulberilor la limita incintei; - monitorizarea emisiilor de la sursele de ardere; - Se va realiza monitorizarea postinchidere, urmarindu-se in special: - monitorizarea poluarii solului prin probe de sol; Se vor respecta programele de monitorizare privind indicatorii masurati si periodicitatea masuratorilor stabilite de autoritatile abilitate prin autorizatiile emise. Efectuarea masuratorilor de monitorizare se va face folosind metode standardizate, in laboratoare autorizate. Rezultatele automonitorizarilor vor fi inregistrate si raportate semestrial autoritatii teritoriale pentru protectia mediului. i). prevenirea riscurilor producerii unor accidente - se vor lua masuri pentru eliminarea riscului de incendiu si explozii ; - se va elabora politica de prevenire a accidentelor majore si se va garanta punerea in aplicare in mod corespunzator a acesteia. 2. Pe toata durata de exploatare a obiectivului se va urmari supravegherea emisiilor si imisiilor prin respectarea programului de monitorizare care va cuprinde : a). verificarea permanent a strii de funcionare a tuturor componentelor de pe amplasament: starea drumului de acces si a drumurilor din incinta; functionarea canalizarii ; starea bazinului etans vidanjabil. 3. Pe toata durata executiei si functionarii obiectivului se vor respecta prevederile: - Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului; - Legii nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG nr. 152/2005 privind prevenirea i controlul integrat al polurii; - Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor; - Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase; - Legii Apelor nr. 107/1996, modificat i completat prin Legea nr. 310/2004; 6

NTPA-002, aprobat prin HG nr.188/2002, modificat si completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate n reelele de canalizare i direct n staiile de epurare; Ordinului MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare; STAS 12574/1987 Condiii de calitate privind aerul din zone protejate; Ordinului MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limit, a valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot i a oxizilor de azot, pulberilor n suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon i ozonului n aerul nconjurtor ; STAS 10009/1988 privind Acustica n construcii. Acustica urban limitele admisibile ale nivelului de zgomot; Hotararii Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase ; Legii nr. 85/1995 privind fabricarea, comercializarea i utilizarea produselor de uz fitosanitar ; HG 173/2000, modificata prin HG 291/2005, privind regimul special al bifenililor policlorurati si al altor compusi similari; HG 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. Documentatia contine:

Memoriul tehnic elaborat de SC BIOMEDIU ENGINEERING SRL; Notificare din 01.11.2006, intocmita de titular conform cerintelor HG 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. Raportul privind evaluarea impactului asupra mediului, elaborat de SC ECOTECH SRL;

si urmatoarele avize emise de alte autoritati: extras CF nr. 3958/13.09.2005; certificat de urbanism nr. 1984/01.11.2005, emis de Consiliul Judetean Timis; autorizatie de desfiintare nr. 2187/01.11.2005, emisa de Consiliul Judetean Timis; aviz de gospodarire a apelor nr. DAB-390/20.10.2006 emis de AN Apele Romane DAB Timisoara ; acceptul nr. 4708/20.07.2006 dat de ANIF RA ptr. utilizarea canalelor de desecare din administrare ptr. preluarea apelor pluviale epurate ; contract nr. 5400/2006 cu SPGL Deta pentru vidanjarea bazinului etans vidanjabil si transportul apelor uzate in statia de epurare o orasului Deta; aviz nr. R1887/20.02.2006 eliberat de SC RETIM SA pentru preluarea deseurilor din constructii si a deseurilor menajere ;

chitantele nr. 3924076/27.10.2005 ; nr. 3924391/15.08.2006 ; nr. 15.08.2006 ; nr. / .11.2006. Prezentul acord de mediu se emite cu urmatoarele conditii: -

3924392/

se vor respecta prevederile inscrise in actele de reglementare emise de alte autoritati ; in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005, aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului si cu Legea nr. 84/2006, titularul investitiei are obligatia sa solicite eliberarea autorizatiei integrate de mediu la inceperea activitatii; beneficiarul este obligat, in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile ulterioare, sa solicite organelor de gospodarire a apelor, emiterea autorizatiei de gospodarire a apelor ; la finalizarea lucrarilor se va anunta ARPM Timisoara in vederea intocmirii procesului verbal de constatare pentru verificarea respectarii tuturor conditiilor impuse prin acordul de mediu, conform art. 53(2) din Ord. MAPM nr. 860/2002.

Prezentul acord este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului dar isi pierde valabilitatea daca lucrarile de investitii pentru care a fost emis nu incep in termen de 2 ani de la data emiterii. Prevederile prezentul act se pot revizui in conditiile specificate de art. 50 al Ord. 860/2002, in cazul in care se constata aparitia unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentului acord de mediu. Prezentul acord nu exonereaza de raspundere proiectantul si constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora. Nerespectarea prevederilor acordului atrage dupa sine suspendarea sau anularea acestuia , dupa caz. Prezentul acord de mediu contine 8 pagini

DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela LAMBRINO SEF SERVICIU ACC, Aurelia POMPARAU NTOCMIT, Simona GIJU

S-ar putea să vă placă și