Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrarea de laborator nr.

4
Calculul încadrărilor și șpanurilor
Scopul lucrării: consolidarea cunoștințelor teoretice, însușirea metodicii de
calcul al încadrărilor și șpanurilor pentru diferite tipuri de comenzi și formarea
deprinderilor practice pentru planificarea activităților de producere în secția de
croire.

Aparate și accesorii: rechizite inginerești


Ordinea desfășurării lucrării:
1. Calculul seriilor normale și calculate.
2. Calculu încadrărilor și șpanului;
 Seria normală pentru combinările mărimilor-talii în încadrări după
principiul megieșelor și creșterii ariilor șabloanelor;
 Seria calculată pentru combinările mărimilor-talii în încadrări după
principiul megieșelor și creșterii ariilor șabloanelor;
3. Calculul cheltuielilor de timp pentru croirea tuturor tipurilor de serii.
4. Analiza rezultatelor calculelor din tabelul de bilanț al calculului seriilor
5. Interpretarea datelor obținute și formularea concluziilor.
Seria normală se determina prin relația:
100∗ℎ𝑡∗𝑋
Sn = (4.1)
𝑦

unde: ht – înălțimea tehnică admisibilă a șpanului;


X- coeficientul care determină tipul încadrării;
X=1 – sunt realizate seturi pline;
X=0,5 – sunt utilizate semiseturi.
y – divizor comun al ponderilor încadrărilor șabloanelor, %.
y = 1; 2.
Seria calculată se determină prin relația:
𝑡∗𝑀
Sc = (4.2)
𝑘

unde: t – termenul de îndeplinire a comenzii, zile;


M- capacitatea fluxului într-un schimb, un;
k- nr. de modele confecționate simultan în flux.
Numărul de foi pentru fiecare încadrare se determină prin relația:
𝑆𝑛(𝑆𝑐)∗𝑈
hș - ,(4.3)
𝑝∗100

unde: Sn(Sc)- capacitatea seriei după care se efectuează calculele;


p- numărul pachetelor în încadrăre;
U- ponderea încadrării, %.

Numărul de șpanuri pentru fiecare încadrare a seriei se determină:


ℎș
Nș = ;(4.4)
ℎ𝑡

Numărul de pachete în șpanuri pentru încadrarea respectivă se calculează:


P = p*Nș;(4.5)
Numărul produselor într-un șpan se determină astfel:
Np1 = p*ht;(4.6)
Numărul de produse în total pentru încadrarea șabloanelor se determină:
Np = Np1*Nș(4.7)
Durata confecționerii serii:
𝑆𝑐.𝑝𝑟𝑒𝑐∗𝐾
tprect. = , zile,
𝑀
unde: tprec. – durata precizată de efectuare a seriei, zile;
Sc.prec. – capacitatea seriei calculate precizate.
Tabel 4. Sarcina pentru calculul încadrărilor și șanului
Varianta Înălțimea Capacitatea Durata Numărul de
șpanului liniei realizării modele
tehnic tehnologice, comenzii, zile confecționate
admisibil, foi, buc. M t în flux pe
h parcursul
schimbului, k
5 24 550 8 4

Pentru șpanurile din 2 pachete cheltuielile totale de prelucrare sunt următoarele:


 șpănuirea șpanului cu înălțimea ht= 24 foi va fi 2*24=48 min;
 amplasarea încadrării pe șpan -10 min;
 decuparea șapanului -16 min;
 croirea reperelor – 20 min;
 completarea croiului – 18 min.
Total: 112 min.
Pentru șpanurile cu 1 pachete cheltuielile totale de prelucrare sunt următoarele:
 șpănuirea șpanului cu înălțimea ht= 24 foi va fi 1*24=24 min;
 amplasarea încadrării pe șpan -5 min;
 decuparea șapanului -8 min;
 croirea reperelor – 10 min;
 completarea croiului – 9 min.
Total: 56 min.
Concluzie: În această lucrare practică s-au consolidat cunoștințele teoretice, s-a
însușit metodele de calcul al încadrărilor și șpanurilor pentru diferite tipuri de
comenzi și s-au format deprinderi practice pentru planificarea activităților de
producere în secția de croire.
În urma efectuării tabelului 4.7. Tabelul de bilanț al calcului seriei, putem deduce
ca cele mai eficiente încadrări din punc de vedere a tipul serie, tipul combinărilor
mărimilor-taliilor și a cheltuielilor de timp pentru croirea unui produs sunt seriaa
normală megieșe și seria normală după principiul creșterii ariei cu o valorae medie
a cheltuielilor de timp de 2,33 min.
Seria calculată megieșe este mai optimală față de seria calculată după principiul
creșterii ariei după tipul seriei și tipul combinărilor mărimilor-taliilor, și
cheltuielilor de timp de 2,74(Sc meg) față de2,86 (Sc arii).