Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI,CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI


FACULTATEA TEXTILE ȘI POLIGRAFIE

LUCRARE DE LABORATOR
LA DISCIPLINA ,, PROIECTAREA PRODUSELOR VESTIMENTARE”

Tema: Proiectarea produselor pentru copii pe grupe de vîrstă

A elaborat _______________________ Țerna Ana


(semnătura studentului) St. Gr. TDCT-171

A verificat _______________________ Elena Florea-Burduja


(semnătura profesorului) l. univ., mg.

Chișinău 2019
Scopul lucrarii:studierea particularităților de proiectare a produselor de îmbrăcăminte pentru
copii din diferite grupe de vîrstă.

Tematica recomandată pentru lucrarea de verificare:

1. Proiectarea produselor de tip rochie pentru fete.

Structura recomandată pentru lucrarea de verificare:

1. Studiera particularităților în proiectarea produselor vestimentare pentru copii pe grupe de


vîrstă.
2. Elaborarea schemelor nivelurilor constructive ale modelelor de produse vestimentare
pentru copii pe grupe de vîrstă.
3. Studierea formei exterioare ți a construcției produselor de îmbrăcăminte de diverse
tipuri, pentru copii pe grupe de vîrstă.
4. Analiza modelelor de produse pentru copii elaborate după imaginile grafice ale
modelelor
5. Selectarea și argumentarea metodei de proiectare a tiparelor produselor pentru copii.
6. Selectarea datelor inițiale necesare proiectării tiparelor produselor de imbrăcăminte
proiectate conform metodei adoptate și efectuarea calculului tiparului de bază.
7. Elaborarea TB ale produselor proiectate de îmbrăcăminte pentru copii.
8. Elaborarea algoritmului de modelare construcivă și a tiparelor de model pentru produsele
proiectate.
9. Analiza construcției produselor de îmbrăcăminte pentru copii de diferite grupe de vîrstă.

Instrumente și materiale: reviste de modă, schițe ale modelelor de produse de diferite tupuri
pentru copii, rechizite pentru desen liniar, hîrtie milimetrică,calc,calculator.
1.Studierea particularităților în proiectarea produselor vestimentare pentru copii

Particularitățile produselor pentru copii de vîrstă preșcolară- se caracterizează prin alungirea


corpului,devenind mai zvelt.Se alungește si gîtul,fața,membrele superioare și inferioare,lungimea
capului rapotiâîndi-se la înălțimea corpului cu raportul de 1:5,5. Îmbrăcamintea pentru fetițe este
caracterizată de 2 siluete de bază: evazată de la linia umărului sau chiar de la linia bustului și cu linia
taliei coborîtă.

Particularitățile produselor pentru copii de vîrstă școlară mică(6,5...11,5 ani)-se


caracterizează prin corpuri zvelte,proeminența bustului se aplatizeză,incepe a apărea talia. Lungimea
capului la copii de 7 ani se raportează la înălțimea corpului cu rapotul de 1:6, iar pentru cei de 11 ani
cu raportul de 1:6,5. Îmbrăcamintea pentru copii de 6,5..8 ani este caracterizată de silueta dreaptă și
cea evazată,iar pentru cei de 9..11 ani se propun si siluetele semiajustate și evazate.Formele
semiajustate în zona taliei se obțin prin creți,cute,pense,talia putînd fi accentuată și cu ajutorul unui
cordon.

3.Studierea formei exterioare și a construcției produselor vestimentare tip rochie pentru copii(gr.1 și 2)

Tabelul 1. Caracteristica formei exterioare și a construcției produselor vestientare de tip rochie


pentru copii
Caracteristica
Grupa de metodei de
Desenul tehnic al
vîrstă a realizare a finisării,
modelului produsului
copiilor siluetei proporțiilor
formei decorului
spațiale
Preșcolari Evazată din 1:5,5 -Transferul Guler
(3..6 ani) linia umerală pensei de talie aplatizat
în linia Tighel
terminației decorativ pe
-Demodelarea linia de
pensei de secționare
omoplat orizontală.

Școlari mici Semi-ajustată 1:6 -Secționarea Tighel


(6,5...11,5 1:6,5 produsului pe decorativ oe
ani) lina taliei. linia
-Transferul răscroielii
pensei de talie mînecii
în terminația Guler răsfrint
produsului
4.Analiza modelelor de produse pentru copii elaborate după imaginile grafice ale modelelor.
Modelul nr.1
 Partea față este alcătuita dintr-un detaliu, cu linia taliei coborîtă pină la linia șoldurilor cu
terminația prelucrată din volănaș.
 Partea spate este alcătuită dintr-un detaliu secționat pe linia de simetrie a spatelui ,cu linia
taliei coborîtă pînă la linia șoldurilor,cu terminația prelucrată din volănaș.
 Linia răscroielii gîtului este prelucrată cu guler aplatizat.
 Fără sistem de închidere.
 Mîneca este clasică aplicată pînă la linia cotului cu manșetă croită separat.
Modelul nr.2
 Partea față este alcătuită din corsaj și fustă.
 Partea spate este alcătuită din corsaj și fustă.
 Linia răscoielii gătului este prelucrată cu guler răsfrînt.
 Sistemul de închidere este pe fermuar plasat în linia de simetrie a spatelui.
 Mîneca este aplicată, pînă la linia cotului, bufată în zona capului de mînecă și manșetă croită
separat..
 Terminația este evazată.
5.Selectarea argumentată a metodei de proiectare a tiparelor produselor pentru copii.
Metoda de proiecatre MUPÎ CAER a fost elaborata în anii 1975-1985 pe bazele teoriei de colaborare
a laboratoarelor de proiectare a îmbrăcămintei a Institului central de cercetări științifice a industriei în
confecții,candidatul în științe tehnice V.M. Medvedov,cercetător științific superior E.D. Afanasieva și
cercetător științific inferior N.F. Cernicova .Această metoda a fost elaborata în cadrul țărilor membre
a consiliului de ajutor economic reciproc,zonă din care a făcut parte si țara noastră. Luînd în
considerație zona în care ne aflăm și tipurile corpurilor caracteristice acestei zone,am decis ca să aleg
anume această metodă de proiectare a îmbrăcămintei pentru a obține o construcție cît mai corectă și
apropiată corpurilor tip din Moldova.
6.Selectarea datelor inițiale necesare proectării tiparelor produselor de îmbrăcăminte
proiectate conform metodei adoptate și efectuarea calculului tiparului de bază.
La copii de vîrstă prescolară și scolară mică se observă o dezvoltare majoră a lungimii membrelor
inferioare și superioare,a gîtului, capului însă totuși o caracteristică este mai puțin schimbată,aceasta
fiind proeminența abdomenului. Îmbrăcămintea pentru aceste grupe de copii este caracterizată de
siluete evazate de la linia umerală sau linia bustului sau chiar și din linia taliei,cu linia taliei coborîtă,
semiajustată si in unele cazuri ajustată(pentru gupa de vîrstă școlari mici).

Tabelul 2. Caracteristica dimensională a corpului tip reprezentativ pentru fete pe grupe de vîrstă
NR. Caracteristica dimensională Notarea Valoarea caracteristicii dimensionale
Crt. convențională p/u corpurile tip pe grupe de vîrstă,cm
Preșcolari Școlari mici
(110-56-51) (134-64-54)
1 Înălțimea corpului Î.c 110 134
16 Al treilea perimetru al bustului PbIII 56 64
18 Perimetrul taliei St 51 54
7 Înălțimea liniei taliei Îl.t. 65,7 84,8
9 Înălțimea punctului rotulian Îp.t. 29,5 39,0
12 Înălțimea pliului subfesier Îpl.sf. 46,6 61,4
13 Perimetrul gîtului P.g. 26,6 28,6
14 Primul perimetru al bustului Pb I 58,3 66,9
19 Perimetru fesier incluzînd P.f. 63,5 75,0
proeminența abdominală
29 Perimetrul articulației mîinii P.am. 12,1 13
Continuarea tabelului 2.
31 Lungimea umărului Lu 9,8 11,7
32 Lungimea umărului și a Lu-br 29,6 36,4
brațului
33 Lungimea umărului,brațului și Lu-br-abr 44,9 55,4
a antebrațului
36 Lungimea taliei în față Ltf 34,0 38,7
38 Arcul articulației umărului Aa.u 18,4 19,5
39 Adîncimea răscroielii la spate ARS 13,0 15,3
40 Lungimea spatelui la talie Lst 26,3 31,3
44 Arcul vertical al trunchiului Av.tr 55,5 64,7
45 Lățimea bustului Lb 21,3 26,2
47 Lățimea spatelui Ls 25,3 28,2
57 Diametrul antero-posteror al da-p br. 6,0 6,3
brațului

8.Elaborarea algoritmului de modelare constructivă și a tiparelor de model pentru produsele


proiectate.
Modelul nr.1
1. Determinarea lungimii produsului.
2. Trasarea liniei laterale pe produs.
3. Demodelarea penseli de omoplat.
4. Transferul liniei taliei la nivelul liniei șoldurilor.
5. Transferul pensei de pe linia taliei în linia terminației produsului.
6. Modelarea volanului.
7. Construirea și modelarea gulerului.
8. Determinarea lungimii mînecii.
9. Desfăsurarea construcției mînecii.
10. Modelarea manșetei croită integral.
Modelul nr.2
1. Determinarea lungimii produsului.
2. Trasarea liniei laterale pe produs.
3. Determinarea poziției și costruirea penselor de talie.
4. Transferul penselor din linia taliei în linia terminației produsului.
5. Modelarea fustei.
6. Construirea și modelarea gulerului.
7. Determinarea lungimii mînecii.
8. Desfășurarea construcției miînecii.
9. Modelarea capului mînecii.
10. Modelarea manșetei croită separat.
9.Analiza construcției produselor de îmbrăcăminte pentru copii de diferite grupe de vîrstă.
Tabelul 3 Analiza comparativă a parametrilor constructivi ai reperelor produselor de îmbrăcăminte
de tip rochie pentru fetițe pe diferite grupe de vîrstă
Nr. Parametrul Simbolizarea Valoare parametrului în funcție de grupele de
Crt. constructiv convențională vîrstă, cm

Preșcolară Școlară Școlară adolescenți


mică mare
Lățimea fetei 11.65 14.1 17.85 20.6
Lățimea spatelui 14.15 15.2 17.2 19.3
Lățimea răscroielii 9.3 9.9 11.0 12.3
mănecii
Adaos l.bust 6 5 4 5
Adaos l.talie - - - -
Adaos l.șolduri 4 4 4 3.5
Unghiul de înclinație
Spate:
Față:
Echilibrul antero-
posterior
Echilibrul lateral
Adîncimea pensei de 0 0.45 2.1 3
bust
Adîncimea penselor
pe linia taliei
Spate:
Față:
Deplasarea liniei de 0.5 0.5 0.75 0.75
simetrie de la linia
verticală la linia
taliei
Înălțimea capului de 10.75 12.3 13.3 15.15
mînecă
Lățimea capului de 11.8 12.95 14.55 16.35
mînecă
Lățimea răscroielii 9.3 9.9 11.0 12.3
mînecii
Lățimea mînecii pe 9.3 9.75 11.2 11.4
linia terminației
Adaosul de 4 4.5 5 4.5
poziționare pe linia
capului de minecă
Răspunsuri la întrebări de autocontrol.
1. Forma exteroară a produselor pentru copii de diferite grupe de vîrstă se modifică prin siluete și
în funție de modificările corpurilor copiilor. Pentru copii de vîrsta prescolară sunt caracteristice
siluete evazate si cu linia taliei coborîtă. Pentru copii de vîrstă scolară mică siluete
semiajustate.Pentru copii de vîrstă scolara mare și adolescenti siluete ajustate,drepte,trapezoidale.
Pentru adolescenți se pot utiliza si siluete caracteristice adulților,din cauza că corpurile adolescenților
este asemănător cu cel al adulților.
2. În imbrăcămintea pentru copii de vîrstă prescolară pentru fete se propun siluete evazate cu
linia taliei ridicată sau coborîtă.Pentru băieți este caracteristică silueta dreaptă și este dictată de
pantaloni. Începind cu grupa de copii de vîrstă scolară mică,apar siluetele semiajustate
drepte,evazate,pentru adolescenți se pot utiliza si siluete ajustate.
În toate grupele de copii pentru băieți este aracteristică silueta dreaptă. Se poartă cămăși și pantaloni
în mare parte.
3. Pentru copii de vîrstă prescolară produsele pot fi sectionate pe linia taliei care este coborita
sau ridicata. Pentru linia taliei ridicată se construieste platca,iar pentru linia taliei ridicată se
proiectează volănase,pliuri.Pentru băieti pantalonii sunt in mare parte scurti si cu sprijin pe umeri
obtinut prin utilizarea bretelelor.
Pentru copii de virsta scolară mică este posibilă secționarea pe linia taliei,formind corsaj si fusta
pentru fetite.Pe linia taliei se pot proiecta creți,pense,cute.Pentru baieti sunt caracteristice camasile si
pantalonii de diversa forma care pot avea si peptare sau bretele.
Pentru copii de virstă scolara mare se utilizează secționarea pe linia taliei si mai sus de linia taliei
pentru a obtine platca.pentru fete apar produse cu sprijin in talie cum ar fi fuste si
pantaloni,caracteristici si pentru băieti.Se utilizeaza sectionarea cu linii constructive si constructiv-
decorative.
Pentru copii de virsta adolescenta se utilizeaza sectionarea pe linia taliei,utilizarea liniilor
constructiv-decorative si constructive. Se pot utiliza orice fel de rezolvări constructive tipice
adulților, deoarece corpurile adolescenților sunt asemănotare cu cele ale adulților.

Concluzii
S-a realizat lucrarea de laborator nr. 1 în care am studia particularitățile de proiectare a hainelor
pentru copii de diferite grupe de vîrstă.
În primul rind am studiat metodele de proiectare a produselor vestimentare dintre care cea mai
rațională metoda a fost metoda MUPI CAER,care corespunde proporționalității corpurilor noastre.
În aceasta lucrare am realizat construcțiile de bază pentru fetițe din grupele de vîrstă preșcolară și
școlară mică.
Am realizat desenul pentru modelele de produse pe niveluri constructive pentru a putea realiza
modelarea produsului.
Am realizat construcția de model pentru modelele de rochii propuse.

Bibliografie
1. Proiectarea produselor vestimentare(cursul 6).
2. Единая методика конструирования одежды СЭВ Том 5
3. Bazele proiectării îmbrăcămintei Construcția tiparelor de gulere de diverse tipuri. S.
Balan, I. Tutunaru, M.Irovan, E. Florea-Burduja, A. Olaru
4. Modelarea constructivă a produselor vestimentare S.Balan

S-ar putea să vă placă și