Sunteți pe pagina 1din 26

LUCRAREA DE LABORATOR NR.

1
Stabilirea datelor inițiale pentru calculul liniei tehnologice tip agregat
grupă cu multe metode
Scopul lucrării: însușirea metodicii de stabilire a datelor inițiale pentru calculul liniei
tehnologice.
Ordinea desfășurării lucrării:
1. Să se efectueze descrierea tehnică a aspectului exterior a modelelor propuse
pentru fabricație.
2. În conformitate cu succesiunea tehnologică de fabricație să se calculeze
cheltuielile de tim pe etape de prelucrare și ăn total pentru linia tehnologică.
3. De stabilit caacitatea liniei tehnologice.
4. Analiza diferenței în cheltuieli de timp între modele și alegerea tipului lansării
modelelor în linia tehnologică.
5. Să se elaboreze graful procesului tehnologic de relucrare a produsului.
6. Să se facă concluzii referitor la eficacitatea organizării lucrărilor în linia
tehnologică proiectată.

Conținutul dării de seamă:


1. Schițarea și descrierea tehnică a aspectului exterior al modelelor.
2. Analiza cheltuielilor de timp la prelucrarea modelelor.
3. Argumentarea alegerii tipului lansării modelelor în linia ttehnologică.
4. Elaborarea grafului procesului tehnologic.
5. Concluzii.

Schița aspectului exterior al cămașelor din bumbac pentru bărbați


Tabelul 1.2. Succesiunea tehnologică de fabricație al cămășilor din bumbac pentru barbați(Modelul D)
Nr. Denumirea fazei tehnologice Specialitatea Categoria Cheltuieli Utilaj,
fazei de timp pe accesorii
modele, s
1 2 3 4 5 6
Pregătirea detaliilor pentru lansare
1. Primirea pachetelor cu detalii m 2 11 -
2. Verifcarea calităţii detaliilor m 3 27 -
3. Lansarea pachetelor cu repere m 2 6 -
în proces
Total 44
Prelucrarea gulerului
4. Aplicarea întăriturii pe guler M 2 28 cl.212
Durkopp
5. Asamblarea reperelor gulerului SA 3 36 UAN-2501
Neki
6. Crestarea pelerinei pe linia m 2 14 foarfece
superioară
7. Crestarea pelerinei pe linia m 2 26 foarfece
inferioară şi corectarea
colţurilor gulerului
8. Întoarcerea pe faţă şi călcarea P 2 28 cl.ПВ-1
gulerului Пром-
швеймаш

9. Tighelirea gulerului pe margine M 3 28 cl.212


Durkopp
10. Aplatizarea gulerului pe linia de M 2 18 cl.212
aplicare a şteiului pe guler Durkopp
11. Retuşarea gulerului. Crestarea MS 2 22 МП-1 ПО
gulerului pe linia răscroielii Пром-
швеймаш
Total 200
Prelucrarea manşetelor
12. Retuşarea manşetelor pe contur m 1 10 -
13. Aplicarea întăriturii pe faţa SA 2 24 961-10-1
manşetei Adler
14. Asamblarea manşetei în capete SA 2 28 965-3
Adler
15. Întoarcerea manşetei pe faţă şi P 3 30 ПМ-1
preasarea
16. Executarea cusăturii decorative M 3 34 cl.212
pe marginea manşetei Durkopp
17. Executarea butonierelor pe SA 3 14 UAN-1405
manşete Nekki
Total 140

Continuare tabelul 1.2.


1 2 3 4 5 6
Prelucrarea clapei
18. Asamblarea calpelor şi subclapelor pe contur SA 2 45 cl570-2Пром-
Швеймаш
19. Crestarea clapelor pe contur m 1 16 -
20. Întoarcerea şi călcarea clapelor F 2 32 УТП-1,5Э
21. Executarea cusăturii decorative pe clapă M 3 42 cl.212
Durkopp
22. Retuşarea cusăturii de asamblarea a clapei m 2 13 -
23. Executarea butonierelor pe clape SA 2 14 UAN-1405
Nekki
Total 162
Prelucrarea buzunarelor
24. Aplicarea bentiţei la buzunar pe linia superioară MS 3 26 cl.5642
Pfaff
25. Surfilarea bentiţei buzunarului pe linia MS 2 12 cl.208
superioară Пром-
Швеймаш
26. Aplicarea bentiţei pe linia superioară a M 2 26 cl.212
buzunarului Durkopp
27. Preformarea buzunarului pe contur P 2 34 Falţpresă
MOM3
28. Calcarea bentiţei buzunarului F 2 24 УТП1,5Э
29. Coaserea nasturelui pe buzunar SA 2 16 UAN-1441
Nekki
Total 138
Prelucrarea fețelor
30. Călcarea pentru formarea fronseurilor F 2 35 УТП1.5 Э
31. Executarea contrafaldului pe reperul feței MS 3 60 cl.5642-840
Pfaff
32. Călcarea fețelor pe linia cantului F 2 20 УТП1.5 Э
33. Surfilarea feţelor pe linia cantului MS 2 38 cl.208
Пром-
Швеймаш
34. Călcarea
-părţii stingi a feţei F 2 35 УТП1,5Э
35. Retuşarea detaliului pe liniile răscroielii m 2 14 -
gîtului,umărului,răscroielii mînecii,terminaţiei
36. Însemnarea pe feţe a locului buzunarelor m 2 20 Şablon, creion
37. Aplicarea buzunarelor pe feţe M 3 90 cl.212
Durkopp
38. Aplicarea clapelor pe feţe M 2 36 cl.212
Durkopp
39. Aplatizarea clapei pe linia superioară M 3 36 cl.212Durkopp

Continuare tabelul 1.2.


1 2 3 4 5 6
40. Executarea a cinci butoniere pe partea stîngă a SA 3 30 cl.625
feţei Пром-
Швеймаш
41. Coaserea a cinci nasturi pe partea dreaptă a feţei SA 3 28 cl.1295
Пром-
Швеймаш
42. Coaserea etichetei sub nasture SA 3 5 cl.1295
Пром-
Швеймаш
Total 453
Prelucrarea spatelui
43 Călcarea spatelui pe linia de simetrie F 2 18 УТП1,5Э
43 Asamblarea cutei pe mijlocul spatelui MS 2 30 cl.5642
’ Pfaff
44. Aplicarea plătcii şi aplacului pe spate M 3 42 cl.212
Durkopp
Total 90
Prelucrarea mînecilor
45. Aplicarea fentei la mînecă MS 3 42 cl. 881
Nekki
46. Aplicarea colţului fentei la partea superioară a M 2 3 cl.212
mănecii Durkopp
47. Asamblarea clinului la mînecă M 2 40 cl.212
Durkopp
Total 85
Total pregătirea detaliilor 1312
Asamblare-finisare
48. Completarea detaliilor pentru lansarea în m 2 14 -
procesul de asamblare lansare
49. Lansarea semifabricatelor în procesul de m 2 31 -
asamblare
50. Asamblarea feţei şi spatelui pe linia umărului MS 2 32 cl.408
Пром-
Швеймаш
51. Aplicarea gulerului în răscroială M 4 56 cl.212
Durkopp
52. Aplatizarea gulerului pe linia de aplicare în M 3 57 cl.212
răscroială Durkopp
53. Aplicarea mînecii în răscroială MS 3 67 cl.408
Пром-
Швеймаш
54. Asamblarea feţelor şi spatelui pe linia laterală şi MS 2 67 cl.408Пром-
mînecă inferioară Швеймаш
55. Aplicarea manşetelor la mîneci M 3 99 cl.212
Durkopp
Continuare tabelul 1.2.
1 2 3 4 5 6
56. Tighelirea terminaţiei cămaşei M 2 44 cl.212
Durkopp
57. Executarea butonierei pe şteiul gulerului SA 3 8 525-01
Пром-
Швеймаш
58. Coaserea nasturelui pe şteiul gulerului SA 3 8 cl.1295
Podolock-
şveimaş
59. Coaserea nasturilor la manşete SA 3 16 cl.1295
Podolock-
şveimaş
60. Întoarcerea cămaşei pe faţă m 1 10 -
61. Curăţirea cămaşei de scamă m 1 33 -
62. Completarea cămaşelor pentru transportarea în m 3 30 -
secţia de THF
Total asamblare 572
Total pe produs 1884

Date inițiale:N=52 oameni; n=8;


Raporul de produscere după modele - A:B:C:D:E =1,7:1,3:1,5:2,5:1

Tabelul 1.3. Analiza cheltuielilor de timp pentru confecționarea modelelelor în linie tehnologică
Modelul Cheltuieli de timp la prelucrare pe sectoare,s În total pe linia
Pregătire pentru Pregătirea Asamblare tehnologică
lansare detaliilor
t,s ΔT,% t,s ΔT,% t,s ΔT,% t,s ΔT,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A 44 0 952 0 572 0 1524 0
B 44 0 1106 16,17 588 2,97 1690 10,89
C 44 0 1200 26,05 572 0 1772 16,27
D 44 0 1312 37,82 572 0 1884 23,62
E 44 0 1003 5,35 572 0 1575 3,34

Concluzie: În urma efctuării acestei lucrării s-a însușit metodele de stabilire a datelor
inițiale pentru calculul liniei tehnologice. Pentru aceasta s-a efectuat descrierea
aspectului exterior al modelelor propuse (anexa 3), s-a selectat modelul (modelul D)
și s-a elaborat succesiunea tehnologică (anexa 4). Conform datelor inițiale, N=52
oameni conform anexei 11 rezultă că capacitatea linie tehnologice este mare. În urma
efectuării tabelul 1.3, s-a stabilit că în total pe linia tehnologică, diferențele în
cheltuielile de timp ΔT =23,62%, și întrunește condiția (ΔT ≥20%), ce rezultă în
faptul că lansarea v-a fi consecutivă.

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 2


Calculul preliminar al liniei tehnologice a cu multe modele tip agregat
grupă
Scopul lucrării: studierea și deprinderea metodicii de calcul a parametrilor liniei
tehnologice, formarea deprinderilor ractice la alegerea tipului liniei tehnologice.
Ordinea desfășurării lucrării:
1. În corespundere cu datele inițiale și recomandările privind organizarea liniilor
tehnologice să se aleagă forma de organizare a liniei tehnologice proiectate.
2. De calculat parametrii liniei tehnologice.
3. Să se determine cheltuielile de timp și numărul de executori pe sectoare și etape
de prelucrare.
4. De stabilit structura liniei tehnologice. Formarea sectoarelor și gruelor de
prelucrare.
5. De caracterizat linia tehnologică proiectată.
Conținutul dării de seamă:
1. Argumentarea alegerii formei de organizare a liniei tehnologice.
2. Calculul parametrilor liniei tehnologice.
3. Stabilirea structurii liniei tehnologice. Formarea sectoarelor și grupelor de
prelucrare.
4. De caracterizat linia tehnologică proiectată.
5. Concluzii.

Tabelul 2.2. Calculul parametrilor liniei tehnologice


Denumirea parametrului. Date Reprez. Formula de calcul Calculul Mărimea
inițiale Conv. parametru parametru
1 2 3 4 5
1.Cheltuieli de timp pentru T din succesiunea - 1884
confecționarea unui produs,s tehnologică
2.Numărul de executori în linia N din datele inițiale - 52
tehnologică
3.Tactul linie tehnologice,s τ T 1884/52 36,23
N
4.Capacitatea într-un schimb, buc M R 28800 794,92
τ 36,23 ˜795
-durat schimbului,s R 28800s
5.Numărul de locuri de muncă în linia Nl.m. N* Nl.m.med 52*1,15 59,8
tehnologică ˜60
-numărul mediu de locuri de muncă Nl.m.med 1,15
ce revin la un executor în linia (din anexa 12)
tehnologică
6.Suprafața ocupată de linia Sl.thl. N* Sn 52*6,5 338
tehnologică, m2 Sn
-suprafața normată pentru un executor 6,5
în linia tehnologică,m2 (din anexa13)

Conform datelor obținute din tabelul 2.2., după efectuarea calculului parametrillor liniei tehnologice,
indivial pentru modelul selectat (modelul D),obținem următoarele date: tactul liniei tehnologice de
36,23s; capacitatea într-un schim de 795 buc.; numărul de locuri de muncă în linia tehnologică de 60
muncitori și o suprafață ocupată de linia tehnologică de 338 m 2. De aici cu ajutor acestor date vom
putea calcula mai departe parametrii necesari.

Tabelul 2.3. Determinarea cheltuielilor de tim și numărului de executori pe etape de prelucrare


Etapa și elementu Cheltuieli de Nr. de Nr. grupei, Nr. de Suprafața,m2
de prelucrare a timp la executori sectorului executori în
produsului prelucrare,s grupă
1 2 3 4 5 6
Lansarea detaliilor 44 1,21 1 6,5
croite
Pregătirea
Gulerul 200 5,52
Manșeta 140 3,86 I 11,72=12 78
Mâinecă 85 2,34
Clapa 162 4,47
Buzunar 138 3,81 II 10,76=11 71,5
Spate 90 2,48
Fața 453 12,50 III 12 78
Total pregătire 1268 34,99 35 227,5
Asamblare 572 15,78 16 104
Total pe produs 1884 52 52 338
Concluzie: În această lucrare s-a studiat metoda de calcul a parametrilor liniei
tehnologice, s-au format deprinderile practice la alegerea tipului liniei tehnologice. În
urma datelor obținute s-a determinat că tactul linie tehnologice este de 36,23 s. De
asemenea la etapa de pregătire s-au format 3 grupe, doua a câte 12 oameni și o grupă
a câte 11 oameni.
LUCRAREA DE LABORATOR NR. 3
Cuplarea fazelor în operații tehnologice în liniile tehnologice tip
agregat grupă
Scopul lucrării: deprinderea metodicii de cuplare a fazelor în operații tehnologice
Ordinea desfășurării lucrării:
1. De calculat condițiile de coordonare operațiilor tehnologice cu tactul fluxului.
2. Să se culeze fazele în operații tehnologice ținând cont de restricțiile la cuplare.
3. Calculul coeficientului de coordonare.
4. De făcut concluzii referitor la încărcarea liniei tehnologice în general.
Conținutul dării de seamă:
1. Calculul condițiilor de bazză și auxiliare de coordonare ale timpului operațiilor
tehnologice cu tactul fluxului.
2. Cuplarea preliminară a fezelor în operații tehnologice.
3. Analiza organizării lucrului în linia tehnologică.
4. Concluzii.
Condiția de bază de coordonare se calculeaă cu relația:
top.thl. =(0,90...1,10)*τ*k, (3.1)
unde: top.thl – timpul operației tehnologice,s;
τ – tactul liniei tehnologice,s;
k- divizibilitatea operației, reprezintă numărul de executori care participă la
executarea operației date.
Tabelul 3.1. Calculul condițiilor de coordonare ale timpului operației tehnologice cu
tactul fluxului.
Tipul liniei Tactul Divizibi- Condiția de bază de Condiția
tehnologic fluxului,s liatea coordonare auxiliară de
e k coordonare
-10% 0% +10% +15%
1 2 3 4 5 6 7
LAG 36,23 1 32,61 36,23 39,85 41,66
2 65,21 72,46 79,71 83,33
3 97,82 108,69 119,56 124,99
4 130,43 144,92 159,41 166,66
5 163,04 181,15 199,30 208,32

Schema cuplării fazelor în operații ținând cont de specialitatea operațiilor

mp m aș

m ac
M

MS

F P
Tabelul 3.2. Cuplarea preliminară a fazelor în operații tehnologice în linia
tehnologică pentru confecționarea cămășii din bumbac pentru bărbați
Nr.op. Nr. și ch. de timp Specialit CategoriaTimpul Nr. de Utilaj,
tehno ale fazelor tehno. atea sumar al executo dispozitive
operației ri
tehno.
1 2 3 4 5 6 7
01 1/11+2/27+3/6 m 2,3 44 1 -
Total lansare 44 1
I grupă(guler, manșetă, mânecă)
02 4/28+9/28+10/18 M 2,3 74 2 212
03 5/36 SA 3 36 1 UAN
04 6/9(14)+13/24 m, SA 2 33 1 Foarfece,
961-101
05 6/5(14)+14/28 m, SA 2 33 1 Foarfece
965-3
06 7/26+45/42 m, MS 2,3 68 2 Foarfece
cl.881
07 8/28+12/5(10) m, P 1,2 33 1 cl.ПВ-1
08 15/30+12/5(10) m, P 1,3 35 1 cl.ПВ-1
09 16/34+46/3+47/40 M 2,3 77 2 cl.212
10 11/22+17/14 MS, SA 2,3 36 1 МП-1 ПО
UAN-1405
Total I grupă 425 12
II grupă(clapă, buzunar, spate)
11 18/22,5(45)+23/14 SA 2 36,5 1 cl.570-2
UAN-1405
12 18/22,5(45)+29/16 SA 2 38,5 1 cl.570-2
UAN-1441
13 19/16+20/32+43/18 m,F 1,2 66 2 УТП1,5Э
14 21/42+26/26+44/42 M 2,3 110 3 cl.212
15 22/13+28/24 m, F 2 37 1 УТП1,5Э
16 24/26+25/12+43’/30 MS 2,3 68 2 cl.5642
cl.208
17 27/34 P 2 34 1 Falţpresă
MOM3
Total II grupă 390 11
III grupă (față)
18 30/35 F 2 35 1 УТП1,5Э
19 31/60+33/44 MS 2,3 104 3 cl.5642-840
cl.208
Continuare tabelul 3.2. Cuplarea preliminară a fazelor în operații tehnologice în linia
tehnologică pentru confecționarea cămășii din bumbac pentru bărbați
20 32/20+35/9(14)+ m, F 2 40 1 УТП1,5Э
36/11(20) Șablon,creion
21 34/35+35/5(14) m,F 2 40 1 УТП1,5Э
22 36/9(20)+40/30 m, SA 2,3 39 1 Șablon,creion
cl.625
23 37/90+38/36+39/36 M 2,3 162 4 cl.212
24 41/28+42/5 SA 3 33 1 cl.1295
Total III grupă 453 12
Asamblare-finisare
25 48/8(14)+49/31 m 2 39 1 -
26 50/32+53/67 MS 2,3 99 3 cl.408
27 51/56+52/57 M 3,4 113 3 cl.212
28 54/67 MS 2 67 2 cl.408
29 55/99+56/44 M 2,3 143 4 cl.212
30 57/8+58/8+59/16+ m,SA 1,3 37 1 525-01
60/5(10) cl.1295
31 60/5(10)+62/30 m 1,3 35 1 -
32 61/33+48/6(14) m 1,2 39 1 -
Total asamblare 572 16
Total pe produs 1884 52

Coeficientul de coordonare Kc, se determină conform formulei, [Kc = 0,98÷1,02]


T ef
Kc = τ∗N , (3.2)
r

unde: Tef – timpul efectiv obținut în rezultatul cuplării fazelor;


τ- tactul fluxului, s;
Nr – numărul real de executori în linia tehnologică.
Kclansare = 44/36,23*1 = 1,21
KcIgrupă = 425/36,23*12 = 425/434,76=0,98
KcIIgrupă = 390/36,23*11 = 390/398,53=0,98
KcIIIgrupă = 453/36,23*12 = 453/434,76=1,04
Kcasamblare = 572/36,23*16 = 572/579,68=0,98
Kctotal = 1884/36,23*52 = 1884/1883,96=1,00
Concluzie: În această lucrare s-au format deprinderi de cuplare a fazelor în operații
tehnologice, s-au calculat condițiile de coordonare ale timpului operației tehnologice
cu tactul fluxului, s-a analizat schema cuplării fazelor în operații ținând cont de
specialitatea operațiilor, s-a efectuat cuplarea preliminară a fazelor în operații
tehnologice în linia tehnologică pentru confecționarea cămășii din bumbac pentru
bărbați. În urma acestea s-a calculat coeficientul de coordonare Kc, unde am obținut
pe total produs Kc =1,00, ceea ce arată ca cuplarea prelinimară efectuată este destul de
armonioasă, dar odată ce analiză coeficienții din cadrul cuplării putem observa că
grupa I și II și asamblarea-finisarea sunt coordonate corect, (KcIgrupă =0,98; KcIigrupă
=0,98 Kcasamblare = 0,98). Dar coeficientul pentru lansare și coeficintul pentru a II grupă
a fost mai mare decât limitele, ceea ce înseamnă că în linia tehnologică sunt operații
supraîncărcate (Kclansare = 1,21 și KcIIIgrupă =1,04). De aici putem deduce că în caz ca
grupele superîncărcate nu vor reuși cu îndeplinirea operațiilor, cele coordonate corect
vor putem ajuta.
LUCRAREA DE LABORATOR NR. 4
Analiza cuplării preliminare a fazelor în operații tehnologice
Scopul lucrării: studiul metodei de analiză preliminară a cuplării operațiilor în fluxul
tehnologic, formarea deprinderilor practice în veerea analizei cuplării operațiilor în
linia tehnologică.
Ordinea desfășurării lucrării:
1. Elaborarea și analiza diagramei încărcării operațiilor în linia tehnologică
2. Elaborarea și analiza graficului de montare a linie tehnologice
3. De făcut concluzii referitor la organizarea lucrului în linia tehnologică.
4. În caz dacă se depistează că lucrul în linia tehnologică nu este organizat
rațional, de propus măsuri privind ameliorarea situației.
Conținutul dării de seamă:
1. Analiza cuplării preliminare a operațiilor și a încadrării forței de muncă în linia
tehnologică după diagrama încărcării.
2. Studiul utilizării în timp a obiectelor muncii (elaborarea graficului de montare).
3. Concluzii
LUCRAREA DE LABORATOR NR. 5
Elaborarea schemei tehnologice a liniei tehnologice cu lansare
consecutivă a modelelor
Scopul lucrării: studierea metodicii de elaborare a schemei tehnologice a liniei
tehnologice, formarea deprinderilor practice de calcul a indicilor tehnico-economici a
operației tehnologice.
Ordinea desfășurării lucrării:
1. În baza taelului cuplării preliminare a operațiilor și a succesiunii tehnologice de
prelucrare a produsului să se elaboreze schema tehnologică a liniei tehnologice.
2. Pentru fiecare operație organizatorică să se determine indicii tehnico-
economici.
Conținutul dării de seamă:
1. Elaborarea și calcului schemei tehnologice a liniei tehnologice.
2. Analiza schemei tehnologice.
3. Concluzii
 Norma de fabricație în schimb se determină:
Nfbr = R/top.thl. (5.1)
unde: top.thl. – timpul pentru îndeplinirea operației tehnologice,s.
 Prețul se calculează:
P=Starif 1sec * tfazei (5.2)
unde: Starif 1sec – salariul tarifar pentru 1 secundă de categorie respectivă.
tfazei – cheltuielile de timp la executarea fazei tehnologice,sec.
 Numărul calculat de executori se determină:
Ncalcul = top.thl. /τ (5.3)
unde: top.thl. - cheltuielile de timp la executarea operației tehnologice,
τ- tactul liniei tehnologice.
Tabelul 5.1. Schema tehnologică a liniei tehnologice cu un model(multe modele) cu
lansare consecutivă
Denumirea produsului – cămașă pentru bărbați
Numărul de executori în linia tehnologică, oameni – 52 oameni
Tactul fluxului,s – 36,23 s.
Cheltuielile de timp la prelucrare,s – 1884 s.
Nr Etapa si denumirea Modelul D Utilaj,
. elementului accesorii
Specialitatea

op. prelucrat,continutul Ch. de Norma Prețul Numărul


Categoria

thl fazei tehnologice timp,s de fabri preluc de


. cație, rării, bani executori,
buc/8 oameni
ore cal- real
culat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 1.Primirea pachetelor cu m 2 11 6,3217 -
detalii
2.Verifcarea calităţii m 3 27 19,5804 -
detaliilor
3.Lansarea pachetelor cu m 2 6 3,4482 -
repere în proces
Total op.1 44 655 29,3503 1,21 1
TOTAL LANSARE 44 29,3503 1,21 1
Continuare tabelul 5.1. Schema tehnologică a liniei tehnologice cu un model(multe
modele) cu lansare consecutivă
I grupă(guler, manșetă, mânecă)
02 4.Aplicarea întăriturii pe M 2 28 16,0916 cl.212
guler Durkopp
9.Tighelirea gulerului pe M 3 28 20,3056
margine
10.Aplatizarea gulerului M 2 18 10,3446
pe linia de aplicare a
şteiului pe guler
Total op. 02 74 389 46,7418 2,04 2
03 5.Asamblarea reperelor SA 3 36 26,1072 UAN-
gulerului 2501
Neki
Total op.03 36 800 26,1072 0,99 1
04 6.Crestarea pelerinei pe m 2 9(14) 8,0458 foarfece
linia superioară
13.Aplicarea întăriturii pe SA 2 24 13,7928 961-10-1
faţa manşetei Adler
Total op. 04 33 873 21,8386 0,91 1
05 6.Crestarea pelerinei pe m 2 5(14) 2,8735 foarfece
linia superioară
14.Asamblarea manşetei SA 2 28 16,0916 965-3
în capete Adler
Total op.05 33 873 18,9651 0,91 1
06 7.Crestarea pelerinei pe m 2 26 14,9422 foarfece
linia inferioară şi
corectarea colţurilor
gulerului
45.Aplicarea fentei la M 3 42 30,4584 cl. 881
mînecă S Nekki
Total op.06 68 424 45,4006 1,87 2
07 8.Întoarcerea pe faţă şi P 2 28 16,0916 cl.ПВ-1
călcarea gulerului Пром-
швеймаш

12.Retuşarea manşetelor m 1 5(10) 2,2805 -


pe contur
Total op.07 33 873 18,3721 0,91 1
08 12.Retuşarea manşetelor m 1 5(10) 2,2805 -
pe contur
15.Întoarcerea manşetei P 3 30 21,756 ПМ-1
pe faţă şi preasarea
Total op.08 35 823 24,0365 0,96 1
Continuare tabelul 5.1. Schema tehnologică a liniei tehnologice cu un model(multe
modele) cu lansare consecutivă
09 16.Executarea cusăturii M 3 34 24,6568 cl.212
decorative pe marginea Durkopp
manşetei
46.Aplicarea colţului M 2 3 1,7241 cl.212
fentei la partea superioară Durkopp
a mănecii
47.Asamblarea clinului la M 2 40 22,988 cl.212
mînecă Durkopp
Total op.09 77 374 49,3689 2,12 2
10 11.Retuşarea gulerului. M 2 22 12,6434 МП-1 ПО
Crestarea gulerului pe S Пром-
linia răscroielii швеймаш
17.Executarea SA 3 14 10,1528 UAN-
butonierelor pe manşete 1405
Nekki
Total op.10 36 800 22,7962 0,99 1
TOTAL I GRUPĂ 425 273,627 11,7 12
II grupă(clapă, buzunar, spate)
11. 18.Asamblarea calpelor şi SA 2 22,5(45 25,8615 cl570-2
subclapelor pe contur ) Пром-
Швеймаш
23.Executarea SA 2 14 8,0458 UAN-
butonierelor pe clape 1405
Nekki
Total op.11 36,5 789 33,9073 1,00 1
12 18.Asamblarea calpelor şi SA 2 22,5(45 25,8615 cl570-2
subclapelor pe contur ) Пром-
Швеймаш
26.Aplicarea bentiţei pe M 2 26 14,9422 cl.212
linia superioară a Durkopp
buzunarului
Total op.12 38,5 748 40,8037 1,06 1
13 19.Crestarea clapelor pe m 1 16 7,2976 -
contur
20.Întoarcerea şi călcarea F 2 32 18,3904 УТП-1,5Э
clapelor
43.Călcarea spatelui pe F 2 18 10,3446 УТП1,5Э
linia de simetrie
Total op.13 66 436 36,0326 1,82 2
14 21.Executarea cusăturii M 3 42 30,4584 cl.212
decorative pe clapă Durkopp
26.Aplicarea bentiţei pe M 2 26 14,9422 cl.212
linia superioară a Durkopp
buunarului
Continuare tabelul 5.1. Schema tehnologică a liniei tehnologice cu un model(multe
modele) cu lansare consecutivă
44.Aplicarea plătcii şi M 3 42 30,4584 cl.212
aplacului pe spate Durkopp
Total op.14 110 262 75,859 3,03 3
15 22.Retuşarea cusăturii de m 2 13 7,4711 -
asamblarea a clapei
28.Calcarea bentiţei F 2 24 13,7928 УТП1,5Э
buzunarului
Total op.15 37 778 21,2639 1,02 1
16 24.Aplicarea bentiţei la M 3 26 18,8552 cl.5642
buzunar pe linia S Pfaff
superioară
25.Surfilarea bentiţei M 2 12 6,8964 cl.208
buzunarului pe linia S Пром-
superioară Швеймаш
43’.Asamblarea cutei pe M 2 30 17,241 cl.5642
mijlocul spatelui S Pfaff
Total op.16 68 424 42,9926 1,87 2
17 27.Preformarea P 2 34 19,5398 Falţpresă
buzunarului pe contur MOM3
Total op.17 34 847 19,5398 0,94 1
TOTAL II GRUPĂ 390 270,3989 10,7 11
6
III grupă (față)
18 30.Călcarea pentru F 2 35 20,1145 УТП1.5 Э
formarea fronseurilor
Total op.18 35 823 20,1145 0,96 1
19 31.Executarea M 3 60 43,512 cl.5642-
contrafaldului pe reperul S 840 Pfaff
feței
33.Surfilarea feţelor pe M 2 38 21,8386 cl.208
linia cantului S Пром-
Швеймаш
Total op.19 104 277 65,3506 2,87 3
20 32Călcarea fețelor pe linia F 2 20 11,494 УТП1.5 Э
cantului
35.Retuşarea detaliului pe m 2 9(14) 5,1723 -
liniile răscroielii
gîtului,umărului,răscroielii
mînecii,terminaţiei
36.Însemnarea pe feţe a m 2 11(20) 6,3217 Şablon,
locului buzunarelor creion
Total op.20 40 720 22,988 1,10 1
21 34.Călcarea 20,1145
-părţii stingi a feţei F 2 35 УТП1,5Э
Continuare tabelul 5.1. Schema tehnologică a liniei tehnologice cu un model(multe
modele) cu lansare consecutivă
35.Retuşarea detaliului pe m 2 5(14) 2,8735 -
liniile răscroielii
gîtului,umărului,răscroielii
mînecii,terminaţiei
Total op.21 40 720 22,988 1,10 1
22 36.Însemnarea pe feţe a m 2 9(20) 5,1723 Şablon,
locului buzunarelor creion
40.Executarea a cinci SA 3 30 21,756 cl.625
butoniere pe partea stîngă Пром-
a feţei Швеймаш
Total op.22 39 738 26,9283 1,07 1
23 37.Aplicarea buzunarelor M 3 90 65,268 cl.212
pe feţe Durkopp
38.Aplicarea clapelor pe M 2 36 20,6892 cl.212
feţe Durkopp
39.Aplatizarea clapei pe M 3 36 26,1072 cl.212
linia superioară Durkopp
Total op.23 162 178 112,0644 4,47 4
24 Coaserea a cinci nasturi pe SA 3 28 20,3056 cl.1295
partea dreaptă a feţei Пром-
Швеймаш
Coaserea etichetei sub SA 3 5 3,626 cl.1295
nasture Пром-
Швеймаш
Total op.24 33 873 23,9316 0,91 1
TOTAL III GRUPĂ 453 294,3654 12,5 12
0
Asamblare-finisare
25 48.Completarea detaliilor m 2 8(14) 1,1494 -
pentru lansarea în
procesul de asamblare
lansare
49.Lansarea m 2 31 17,8157 -
semifabricatelor în
procesul de asamblare
Total op.25 39 738 18,9651 1,07 1
26 50.Asamblarea feţei şi M 2 32 18,3904 cl.408
spatelui pe linia umărului S Пром-
Швеймаш
53.Aplicarea mînecii în M 3 67 48,5884 cl.408
răscroială S Пром-
Швеймаш
Total op.26 99 291 66,9788 2,73 3
Continuare tabelul 5.1. Schema tehnologică a liniei tehnologice cu un model(multe
modele) cu lansare consecutivă
27 51.Aplicarea gulerului în M 4 56 46,2336 cl.212
răscroială Durkopp
52.Aplatizarea gulerului M 3 57 41,3364 cl.212
pe linia de aplicare în Durkopp
răscroială
Total op.27 113 255 87,57 3,11 3
28 54.Asamblarea feţelor şi M 2 67 38,5049 cl.408
spatelui pe linia laterală şi S Пром-
mînecă inferioară Швеймаш
Total op.28 67 429 38,5049 1,84 2
29 55.Aplicarea manşetelor M 3 99 71,7948 cl.212
la mîneci Durkopp
56.Tighelirea terminaţiei M 2 44 25,2868 cl.212
cămaşei Durkopp
Total op.29 143 201 97,0816 3,94 4
30 57.Executarea butonierei SA 3 8 5,8016 525-01
pe şteiul gulerului Пром-
Швеймаш
58.Coaserea nasturelui pe SA 3 8 5,8016 cl.1295
şteiul gulerului Podolock-
şveimaş
59.Coaserea nasturilor la SA 3 16 11,6032 cl.1295
manşete Podolock-
şveimaş
60.Întoarcerea cămaşei pe m 1 5(10) 2,2805 -
faţă
Total op.30 37 778 25,4869 1,02 1
31 60.Întoarcerea cămaşei pe m 1 5(10) 2,2805 -
faţă
62.Completarea cămaşelor m 3 30 21,756 -
pentru transportarea în
secţia de THF
Total op.31 35 823 24,0365 0,96 1
32 61.Curăţirea cămaşei de m 1 33 15,0513 -
scamă
48.Completarea detaliilor m 2 6(14) 3,4482 -
pentru lansarea în
procesul de asamblare
lansare
Total op.32 39 738 18,4995 1,07 1
TOTAL ASAMBLARE- 572 377,1233 15,7 16
FINISARE 8
TOTAL PE PRODUS 1884 1244,8649 51,9 52
5
CONCLUZIE: În urma efectuarii schemei tehnologice a liniei tehnologice cu un
model cu lansare consecutivă s-a determinat indicii tehnico-economici ai operației
tehnologice pentru cămașă pentru bărbați (modelul D). S-au obținut următoarele date:
Cheltuielile de timp – 1884 s.
Prețul prelucrării -1244,8649 bani.
Numărul de executori calculat -51,95 oameni
Numărul de executori reali -52 oameni