Sunteți pe pagina 1din 5

Simpozionul anual al specialistilor din industria de tricotaje-confectii,

Iasi, 4–5 Decembrie 2009

IMPORTANTA MECANISMELOR DE DETECTARE A


DEFECTELOR LA MASINI CIRCULARE DE TRICOTAT
Rozenberg Erika , drd, Doctorand Facultatea de textile pielarie si magementul industrial
Costea Budulan, dr.ing, profesor la Facultatea de textile pielarie si magementul industrial
Universitatea technica “Gh. Asachi”Iasi, Facultatea de textile pielarie si magementul industrial

In industria de tricotaje, masina de tricotat este de o importanta majora in


producerea de tricoturi, in cazul de fata tricoturi produse pe masini rectilini
de tricotat cu diametru mare.
Imbunatatirea utilajelor folosite, se realizeaza si prin instalarea de accesorii
ce permit optimizarea activitati de tricotare, aceasta fiind una dintre cele mai
ieftine metode. Aceasta lucrare are ca scop prezentarea defectelor principale
ce apar in timpul tricotarii, a accesoriilor pentru determinarea defectelor din
timpul tricotari, importanta acestora, precum si modul de stangere a datelor si
prelucrare a acestora, cu scopul de a preveni pe viitor aparitia acestor
defecte.

Cuvinte cheie: masini circulare de tricotat, defecte, tricotare

1. PRINCIPALELE TIPURI DE DEFECTE CE POT APĂREA LA


TRICOTAREA PE MAŞINI CIRCULARE DE TRICOT CU DIAMENTRU
MARE

Prin defect înţelegem: ceea ce nu este conform anumitor reguli stabilite


într-un anumit domeniu, în cazul de faţă în domeniul tricotajelor. Defectele pot fi
prevenite şi înlăturate încă din timpul tricotării, dacă sunt detectate în timp util.

Defectele ce pot apărea în timpul tricotării pe maşini circulare de tricotat cu


diametru mare sunt:
 Lini longitudinale de-a lungul tricotului
 Defecte cauzate de tipul firului utilizat şi noduri ce se pot întâlni de-a
lungul firelor
 Găuri în tricot
 Pete pe produse
 Fibre şi particule străine în tricot

1.1 Linii longitudinale de-a lungul tricotului.


Acest defect are ca şi cauză inconsenveţele la alimentare cu fir – tensiunea
în fir nu este contantă la alimentare, şi tragerea care nu este corect reglată.
Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial

1.2 Defecte cauzate de tipul firului utilizat şi noduri ce se pot întâlni de-a
lungul firelor

Aceste tippuri de defecte are ca şi cauze


 Amestecarea firelor cu diferite proprietăţi
 Datorită procesului de tricotare:
o Punctul excentric nu este fixat corect
o Tensiunea din fir
o Mecanismul de tragere nu funcţionează corespunzător
o Sistemul de alimentare nu funcţionează optim
 Parafinarea improprie a firului poate să ducă defecte ale produsului după
ce acesta este finisat
Pentru prevenirea acestui defect se pot utiliza dispozitive pentru a le preveni
sau detecta în timp sau se pot preveni prin respectarea regurilor de recepţie,
depozitare şi pregătire a firelor.

1.3 Găuri în tricot

Acestest defect aparare datorită unor probleme mecanice ce pot apărea în timpul
tricotări, precum creşterea coeficentului de frecare între fir şi ac sau ace de tricotat
rupte

1.4 Pete pe produsul tricotat

Acesta apare datorită modului în care este realizată ungerea maşini de tricotat.
Este un defect ce poate fi prevenit uşor fără necesitatea utilizări de mecanisme
auxiliare pentru detectarea lor.
De cele mai multe ori aceste defecte pot fi înlăturate prin utilizarea de
substanşe chimice de curăţire. Sunt cazuri în care acest lucru nu este posibil şi
atunci se produc pierderi.

1.5 Fibre şi particule străine în tricot

Cauzele principale apariţiei acestui defect sunt: maşina de tricotat nu este bine
curăţată, sistemul de tricotare nu este protejat corect şi continuu, existenţa de scame
în zona de tricotare şi pregătirea improprie a firului pentru tricotare.

2. MECANISME DE DETECTARE A DEFECTELOR

Oricând în timpul tricotării este identificat un defect pentru îndepărtarea


acestuia este necesară oprirea maşinii, identificarea locului unde este produs
Simpozionul anual al specialistilor din industria de tricotaje-confectii,
Iasi, 4–5 Decembrie 2009

defectul, indepărtarea cauzei şi repornirea maşinii. Acest flux duce cu el şi o


pierdere de timp de producţie, dar se compensează cu pierderile în produs tricotat.
Pentru ca identificarea defectelor şi oprirea maşinii în timp util se folosesc o
serie de dispozitive auxiliare. Se pot utiliza dispozitive mecanice sau optice, ce sunt
ataşate în anumite zone ale maşini de trictoat.

Printre cele mai folosite mecanisme sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabelul 1. mecanisme de detectare a defectelor


Dispozitiv Localizare Scurtă descriere Defect
VCL 4 Venticlenar În partea de este un sistem Fibre şi particule
mijloc a maşinii de multifuncţional ce străine în tricot
tricotat circulară, peasigură o curăţire
un suport glisant. continua a firului de-
a lungul întregului
traseu. Paletele
ventilatorului pot fi
ajustate astfel încît să
se prevină
contaminarea cu praf
sau scame. Defectele
de pe produs şi
opririle maşinii sunt
un rezultat inevitabil
şi acestea sunt reduse
la minim utilizând
acest dispozitiv.
MLT WESCO Se montează pe Acesta măsoară Linii
tensiometrul electronic şi rama maşinii de viteza de alimentare a longitudinale în tricot
mobi tricotat în zona de firului, calculează
tragere sau în zona cantitatea de fir
cilindrului, prin consumat m/min,
intermediul unui fir/min sau per
magnet. revoluţi ale ale
cilindrului (1-100).
Mai mult cu acest
aparat se poate
măsura şi tensiune
din fir la alimentare.

Ultrafeed Control dublu: Defecte datorate


măsurarea cantităţii tensiunii din fir
de fir alimentată (0,1
mm)
Detectorul de fir OFW montat în partea Opreşne automat Defecte datorate
superioară a maşina la o tensiune tensiunii din fir
mecanismului de în fir mai mare decât
alimentare ceea setată, ajustează
tensiunea, protejează
firul
Scanner LMW3 Capul scanerul este Capul scanerului -defecte ce pot
Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial

instalat lângă tricot are capacitatea de apărea în lungul


astfel încât acesta să autocurăţire, astfel tricotului (ochiuri
fie în mod continuu încât scanerul să scăpate datorită
în contact cu tricotul funcţioneze optim. acelor, pete de ulei,
Acesta este utilizat în pete
general la tricoturile - pete cu un
circulare. De obicei diametru mai
este nevoie de un inel mare de 5 mm
adiţional pentru -pete de
utilizarea acestui murdărie sau de
scane ulei

Detectorul de ace NW La detectarea pentru determinarea


unui defect opreşte următoarelor defecte
automat maşina. ce pot apărea în
timpul tricotării:
- limba acului
este inchisă
- particule de
murdărie în ace
- ace rupte

CONCLUZII

Pe piaţă au apărut multe mecanisme şi dispozitive pentru identificarea şi


detetarea defectelor din timpul tricotării în timp real, şi pentru a acţiona asupra
acesteia, prin oprire, pentru a nu permite perpetuarea defectului. O serie de
producători au inclus în maşina de tricotat dispozitive de identificare şi acşionare
asupra defectelor.
Totuşi aceste dispozitive auxiliare nu pot înlocui atenţia muncitorului în
pregătirea pentru tricotare a firelor şi a maşinii de tricotat, ci doar ajută operatorului
maşinii de tricotat în detectarea uşoară şi oprirea maşiini, urmând ca acesta să
înlăture defectul.

Bibliografie

[1] http://www.memminger-iro.de/share/pdf_pool//042/042-920-000-01.pdf
[2] Online Control of Knitted Fabric Quality: Loop Length Control - Dariush Semnani, and
Mohammad Sheikhzadeh, World Academy of Science, Engineering and Technology 29 2007
[3] http://www.mayercie.de/en/presse/43_1023.htm
[4] https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/5768/1/SF-003520-ISIE2004.pdf
[5] http://www.memminger-iro.de/en/navigation/circular/circular.php?thisID=44
[6] http://www.memminger-iro.de/en/navigation/flat/flat.php?thisID=373
[7] Auxiliary Equipments For Circular Knitting Machines - Florica Plop
”Transilvania” Technical College Oradea , Fascicle Of Management And Technological Engineering,
Volume Vii (Xvii), 2008
Simpozionul anual al specialistilor din industria de tricotaje-confectii,
Iasi, 4–5 Decembrie 2009

THE IMPORTANCE OF AUXILIARY MECHANISM IN


DETECTING KNITTING FAULTS AT CIRCULAR KNITTING
MACHINES
Abstract

In knitting industry, the knitting machine has a major importance in producing the
knitted fabric, particularly for the circular knitting machines. Optimization of the
knitting processes can be done by adding a series of accessories in order to grew
the efficiency of the machine, this being the cheapest method available.
The objective of this paper are to present the main faults that can appear during
knitting process, accessories used to identify them in time and to monitories them
in order to reduce the appearance of faults.

S-ar putea să vă placă și