Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICATIE PENTRU CONFECTII

LUCRAREA Nr. 4

ECHILIBRAREA GRADULUI DE INCARCARE A LOCURILOR DE MUNCA

SCOPUL LUCRARII:

Dobândirea abilitaţilor de proiectare a operaţiilor, de distribuire a sarcinilor de lucru catre factorii


capacitivi si dimensionarea acestora.

OBIECTIVE

 Identificarea si structurarea grupelor tehnologice


 Insusirea tehnicilor de echilibrare a sistemelor de lucru pe criteriul ritmului

Criterii de cuplare a fazelor în operaţii

1. Ritmul de lucru (r), care reprezintă intervalul de timp în care se realizează 1 produs pe linie, sau
1 pachet de produse.

Se vor cupla în cadrul operaţiei, faze a căror norme de timp însumate, sunt egale cu ritmul, sau
multiplu al acestuia.

n
Nt/Oth = te/Oth =  Nt /
i 1
Fthi

unde:
n ≥ 1 , reprezintă numărul de faze cuplate în operaţie,

Stabilirea ritmului – r

a) Producţia planificata pe linie, Ppl, impusă;


r = T*/Ppl,
T – fondul de timp corespunzător unui schimb.

b) Determinarea Ppl optime, care corespunde unui ritm ce favorizează echilibrarea locurilor de
muncă. În acest caz se identifică următoarele situaţii:

b1) se adopta pentru ritm (r), valoarea sau multipli, respectiv submultiplii normei de timp Nt/Fth, cu
frecvenţa maximă.

Ex: dacă pentru Nt, ale fazelor tehnologice din cadrul procesului tehnologic, frecvenţa maximă o
deţin valorile 0,6;1,2; 1,8, 2,4;, atunci se recomandă pentru ritm, r = 0,6 sau 2,4
Ppl = T* /r

b2) pentru linii cu un numar impus de executanti:


Este dat numărul de executanţi din formaţia de lucru Nm

r = Tep/Nm;

1
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICATIE PENTRU CONFECTII

Ppl = T /r

Tep – timpul de execuţie , pentru 1 produs

b3) Se cunoaşte suprafaţa de producţie (S - în m2) şi suprafaţa locului de muncă (s - în m2)

- se determină nr. de locuri de munca, respectiv nr. maxim de muncitori, ce pot lucra în cadrul unui
schimb
Nm = S/s
- apoi se pot calcula, ritmul (r) respectiv producţia pe linie Ppl,

STUDIU DE CAZ: Dimensionarea si echilibrarea liniei tehnologice de confectionare, pentru


produsul „cămaşă” :

Planul de lucru:

Analiza identităţii tehnologice a modelului - sarcinile tehnologice generate de model,)


- tab.
Se recomanda abordarea sarcinilor de lucru prin structurarea pe grupe a fazelor
tehnologice :
 Em – prelucrări primare + constituire tehnologică a elementelor mici ;
 EM - prelucrări primare + constituire tehnologică a elementelor mari
 EmM – integrarea elementelor mici în structura elementelor mari
 Pfc – asamblarea elementelor componente pentru finalizarea structurării produsului
 Pf – finisarea produsului, include prelucrări tehnologice în scopul conferirii valorii
comerciale şi de prezentare

A. Microprocese – produs CAMASA


A.1. Grupa de gulere si mansete

Nr. Faza tehnologica Dotare Norma de timp


crt. (min)
GULERE
1. Aspect stei (fixare fata peste Masina simpla universala 0,30
intaritura)
2. Imbinare fata cu dos de guler (stirt) Masina de cusut corectat 0,52
3. Corectat si intors guler Masa de lucru cu dispozitiv 0,13

4. Presat guler Presa speciala 0,18


5. Tighelit guler Masina simpla universala 0,57
6. Fixat baza guler Masina simpla universala 0,23
7. Montare guler (pelerina) in bentita Masina simpla universala 0,79
(stei)
8. Corectat bentita (stei) si intors manual 0,33
9. Tighelit bentita (stei) Masina simpla universala 0,53
10. Corectat bentita Masina de surfilat 0,13
11. Insemnat stei Special 0,17
12. Butoniera pe guler Masina de butoniere 0,12

MANSETE
2
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICATIE PENTRU CONFECTII

1.3 Aspect mansete Masina simpla universala 0,37


14. Imbinare fata cu dos de Masina de cusut corectat 0,88
manseta(stirt)
15. Corectat si intors manseta Masa de lucru cu dispozitiv 0,31

16. Presat manseta Presa speciala 0,30


17. Tighelit manseta Masina simpla universala 0,78
18. Butoniera pe mansete Masina de butoniere 0,26
6,90

Mineci si spati 3,73 min


Buzunar si piepti 3,08 min
Zona II, montaj 6,39 min

Nr. Executanti LINIE ?


Timp de lucru/zi 460 min
Cantitatea de produse bucati/schimb 670

T Te
Calculati ritmul r = =
Q Nm
Te
Calculati necesarul de muncitori pe linie Nm =
r
Teg
Calculati necesarul de muncitori pe grupa Nmg =
r

B. Distribuirea sarcinilor pe persoane – pentru grupa Gulere si Mansete

Datele problemei

Timpul de executie :Te = 20,10 min


Nr. Persoane : , necesare pe grupa
Timp de lucru : 460 min

Nr.p Gru Dotare, Grad de Faze cuplate Timpii/f Timp Ritmul Executant Incarcare
ost pa loc munca ocupare, aze operatie %
/nr loc de loc
munca munca
1. MS /1 100% Aspect bentita guler (1) MCT 0,30 Ema
/1 0,37 0,67 0,67 100%
Aspect mansete (13)
2 MCC/2 104% Imbinare fata cu dos de guler 0,52 Eva
. (stirt) 2 0,88
Imbinare fata cu dos de
manseta (stirt)14 1,40 0,70 104%
MCC/ 3 104% Post 2 0,70 Ana 104%
3. Ml/4 66% Corectat si intors guler 3 0,13 Silvia
Corectat si intors manseta 15 0,31
Presa/5 27% Presat guler4 0,18 0,62 0,62 91%

3
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICATIE PENTRU CONFECTII

4. MS /6 100% Tighelit guler, 5 0,57 Veta


Tighelit manseta17 0,78 1,35 0,67 100%
MS /7 101% Post 4 0,68 Vera 101%
5. MS /8 94% Fixat baza guler 6 0,23 Maria
Guler montat pe stei 7 0,79(0,4
MS /9 100% Corectat bentita, intors, verif. 8 ; 0,39) 1,35 0,63 94%
MS /10 58% Post 5 0.33 0,72 Ina 107%
Ml /11 60%
6 MS /12 79% Tighelit stei9 0,53 Gabi
0,68 0,68 101%
Ms –fara 20% Corectat stei 10 0,13
ata /13
7 MB/14 57% ! butonera guler 12 0,12 Lavinia
2 butoniere mansete 18 0,26
Presa, 45% Calcat mansete 16 0,30 0,68 0,68 101%
MFC /15
8 Dispozitiv 26% Insemnat stei 11 0,17 Livia

C. Sarcinile tehnologice pentru urmatoarele grupe

Grupa tehnologică Nr. Fth Continut Fth Dotare tehnică


Nt
min
Pregătire elemente mari 19 Preformare prin călcare a marginii Presă cu perne 0,85
EM feţei dreapta interschimbabile
20 Fixare fentă faţă stânga Maşină simplă de cusut 0,8
21 Însemnare poziţie buzunar Masă de lucru 0,45
22 Realizare fald pe spate Masa cu fier de calcat 0,45
23 Fixarea faldului la spate Maşină simplă de cusut 0,55
24 Asamblare spate+platcă Maşină simplă de cusut 0,9
25 Tighelire pe linia umarului Maşină simplă de cusut 0,65
2276 Aplicare bandă şliţ la mineca Maşină simplă de cusut 0,9
28 Aplicare buzunar cu tighel vizibil pe Maşină automată de 1,26
faţă aplicat buzunare

Asamblare Pfc 29 Alimentare pachete Masă de alimentat 0.8


30 Asamblare faţă dreapta + platcă şi Maşină simplă de cusut 0.4
faţă stânga + platcă
31 Descălcarea asamblării faţă + platcă Presă cu perne 0.2
interschimbabile
32 Aplicare dos guler pe spate + feţe + Maşină simplă de cusut 0,6
platcă
33 Fixarea gulerului in rascroiala Maşină simplă de cusut 0.34
gulerului
34 Aplicarea mânecii în răscroială Maşină de cusut 401 0.6
35 Asamblare faţă + spate + mânecă pe Maşină de cusut 401 0.7
linia laterală
36 Aplicare manşetă la terminaţia Maşină simplă de cusut 1
mânecii
37 Coaserea terminaţiei produsului Maşină simplă de cusut 0.7
Grupa de finisaj Pf 38 Însemnarea poziţiei nasturilor sau Masă de lucru 0.75
butonierelor
39 Coasere nasturi Maşină de cusut nasturi 0.4
40 Realizare butoniere Maşină de butoniere 0.5

4
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICATIE PENTRU CONFECTII

D. Distribuirea sarcinilor pe persoane – pentru grupele EM, EMm, Pfc, Pf

S-ar putea să vă placă și