Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICAŢIE PENTRU CONFECTII TEXTILE

LUCRAREA nr. 5
TEHNICI DE ÎNREGISTRARE A TIMPILOR OPERAŢIONALI

Timpul operaţional top constă din suma timpilor nominali, corespunzători realizării
secvenţelor planificate prin metoda de lucru, necesari pentru executarea de către om, a
sarcinii de lucru şi se referă la unitatea valorică 1, pentru output.

1.Scopul lucrarii:

 Însuşirea abilităţilor de normare obiectiva a activităţilor pentru materializarea


sarcinilor tehnologice, simple şi compuse

2. Obiectivele lucrării:

 Cunaşterea metodei de realizare a studiului timpilor


 Cunoaşterea procedeelor pentru măsurarea timpului
 Cunoasterea aparatelor pentru măsurarea timpului
 Însuşirea tehnicii de identificare a secvenţelor de proces pentru diferite sarcini de
lucru
 Cunoaşterea fişelor pentru înregistrarea timpilor operaţionali şi utilizarea lor.

3. Tehnicile de lucru

 Metode de inregistrare a datelor de timp cu cronometre digitale


 Inscrierea datelor de timp inregistrate in formulare specifice

3.1.Tehnica de înregistrare a timpului

A. Cerinţe impuse înregistrărilor de timpi,

Inregistrarea datelor de timp, este efectuata de catre un observator.


Domeniile de utilizare a timpilor determinaţi, şi în mod expres cerinţele impuse de
utilizare a datelor de timp la salarizare, impun condiţii speciale pentru efectuarea
înregistrării de timp:

1.Observatorul trebuie să fie capabil, din punct de vedere al specialităţii, să împartă


pe intervale (secvenţe) şi să evalueze desfăşurarea activităţii. El trebuie să
stăpânească tehnica de înregistrare a timpului şi, dacă este necesar, evaluarea
randamentului.

2.Observatorul trebuie să se plaseze astfel încât persoana observată să fie cât mai
puţin influenţată şi stingherită, şi pe de altă parte să poată supraveghea uşor
desfăşurarea lucrului
3.În timpul desfăşurării unei înregistrări de timp trebuie evitate pe cât posibil discuţiile
cu persoanele care observă/ înregistreaza , dar şi cu alte persoane, astfel încât
evenimentul din sistemul observat să poată fi urmărit fără întreruperi.
4. Trebuiesc luate în considerare reglementările de salarizare din întreprindere,
1
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICAŢIE PENTRU CONFECTII TEXTILE

5.Informarea superiorului ierarhic şi eventual a altor factori din întreprindere, ca de


exemplu sindicatul întreprinderii,.

6..Înregistrările de timp nu au voie să fie realizate fără ştirea persoanei observate. Este
deci necesar de a informa angajatul observat asupra scopului înregistrării încă
înaintea începerii.

7.Formularul de înregistrare a timpului reprezintă un document; de aceea nu are voie


să conţină ştersături; înregistrările trebuie făcute cu obiecte de scris care nu se şterg
(creion de copiat, pix, stilou).

8.Trebuie garantată respectarea prevederilor şi normelor de protecţie şi de siguranţă.


9. Persoana observată, trebuie să aibă calificarea necesară, să cunoască şi să
respecte metoda de lucru şi să colaboreze cu înregistratorul.

B. Stabilirea punctelor de măsurare

Având în vedere conţinutul înregistrării şi faptul că înregistrarea timpilor se


referă la activităţile desfăşurate de om, se impune necesitatea descompunerii în
intervale/secvenţe,, diferenţiate prin: cantitatea de referinţă, factorii de influenţă,
caracterul muncii ( ajutatoare, sau de bază)

IMPORTANT!
 Pentru determinarea şi stabilirea normelor de timp reale, se vor analiza, timpii
înregistraţi pentru toate categoriile de activităţi,
 pentru dimensionarea şi structurarea efectivă a timpului operaţional se vor
considera numai activităţile planificabile
 timpii înregistraţi pentru celelalte categorii de activităţi neplanificate, se
includ in structura normei de timp prin coeficienţii de adaus, Zad,

Punctele de măsurare vor coincide cu evenimentele de început, respectiv de


sfârşit al unei activităţi. Se recomandă ca punctele de măsurare să fie semnalizate
optic sau sonor (ex: întinderea mâinii, coborârea picioruşului, închiderea presei, etc.)
Timpul
Prima secvenţă proces Punctul de măsurare Al
doilea interval aldesfăşurării

Fixarea piesei în maşină Pornirea maşinii


Eliberarea Întinde mâna

Evenimentul de sfârşit Evenimentul de început

Fig. 1. Punct de măsurare

2
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICAŢIE PENTRU CONFECTII TEXTILE

Procedeul de măsurare a
timpului

Măsurarea timpului de Măsurarea timpului


avans C individual ti
F ti
Procedee de măsurare a timpului

După modul de derulare a înregistrării deosebim :


- înregistrarea timpilor de avans/progres cumulativ (C) şi
înregistrarea timpilor individuali (ti)

4.Planul de lucru

 Cunoaşterea funcţiilor si a modului de utilizare a cronometrului digital


 Cunoasterea fişelor de inregistrare a timpilor, pentru activitati, ciclice, repetitive
 Exerciţii de efectuare a înregistrărilor de timp, prin cronometrare

5.Materiale didactice
 Cronometre digitale- HM
 Fişe de identificare şi de înregistrare
 Filme video – locuri de muncă din confecţii

6. Modul de lucru

Desfăşurarea lucrării în laborator


 Training de utilizare a cronometrului digital
 Prezentarea fiselor de inregistrare a timpilor
 Transpunerea metodei de lucru în planul secvenţelor de desfasurare a activitatii
 Identificarea schemei, privind succesiunea de desfăşurare a activitatii, in
conformitate cu metoda de lucru
 Identificarea desfăşurării activităţilor secvenţiale pentru realizarea unei sarcini de
lucru simple

3
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICAŢIE PENTRU CONFECTII TEXTILE
 Identificarea desfăşurării activităţilor secvenţiale pentru realizarea unei sarcini de
tehnologice, în cadrul sistemului de lucru, din secţia de confecţionat – înregistrare
video
 Efectuarea înregistrărilor de timp, înscrierea datelor în fişa de înregistrare
 Determinarea timpilor operaţionali secvenţiali, în baza datelor înregistrate
 Evaluarea bilantului

Competente, studentul stie:


 sa foloseasca cronometrul, cu toate functiile sale
 sa identifice si sa delimiteze Sistemul de lucru
 sa analizeze metoda de lucru
 sa identifice succesiunea de desfăşurare a activitatilor ciclice, pentru realizarea
sarcinilor de lucru
 sa structureze metoda de lucru in secvente de desfăşurare, pe criteriul cantitatii de
referinţă si a factorilor de influenţă
 sa definească cantităţile de referinţă pentru secventele de desfăşurare
 sa diferentieze activitatile generatoare de valoare, de cele neplanificate,
accidentale
 sa inregistreze datele de timp
 sa calculeze timpii individuali si cei nominali

FISA de inregistrare timp -3 Exemplare!!!!

4
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICAŢIE PENTRU CONFECTII TEXTILE
Fişa cronometrare nr, Model /articol Loc de muncă
Data Mărime produs Sarcina de lucru
Formaţia Utilaj Durata înregistrării
Nume.prenume Dispozitive Bucăţi realizate
Secvenţă desfăşurare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ΣR   topi tad/ te
Σti
ti R ton

1 R
ti
C
2 R
ti
C
3 R
ti
C
4 R
ti
C
5 R
ti
C
6 R
ti
C
7 R
ti
C
Activităţi neplanificate Nr/z De Până Durata Activităţi neplanificate Nr/z De Până Durata  Σ top Σ te
Σ
la la la la
ti
 
top= x
ti R
te = top + tad + ton

5
PROIECTAREA SISTEMELOR DE FABRICAŢIE PENTRU CONFECTII TEXTILE
 
ΣR / m
ti = Σti / nxc ;
R =

S-ar putea să vă placă și