Sunteți pe pagina 1din 138

1

Factori de care depinde stabilirea (selectarea) fazelor tehnologice la


confectionarea produselor

In confecţii există soluţii diferite de a se trece de la reper la element de produs, care se diferenţiază
prin:

 succesiunea,
 numărul de faze,
 timpul de realizare (la fiecare variantă constructivă putându-se întâlni mai multe variante
tehnologice),

Stadii necesare in realizarea unui proces tehnologic (pentru fiecare fază tehnologică):

A.stabilirea succesiunii fazelor tehnologice specifice pe etape de proces;


B. stabilirea normei de timp,
C. stabilirea normei de producţie
D. stabilirea numărului de muncitori

A.Stabilirea succesiunii fazelor tehnologice

Stabilirea succesiunii fazelor tehnologice este dependentă de model.

Factori considerati la selectarea succesiunii fazelor tehnologice:

1. structura fizică a produsului (tipul produsului, complexitatea modelului, particularităţile de croială),

2. caracteristicile materiei prime,

3. nivelul calitativ impus produsului (acurateţea cerută execuţiei şi poziţia în produs a prelucrării
rezultate),

4. Un alt factor care poate influenţa selectarea structurii tehnologice îl constituie dotarea tehnică.
Acestă influenţă este de fapt o tară a sistemelor de fabricaţie caracterizate prin lipsă de flexibilitate, dar,
pentru întreprinderile cu răspuns rapid la schimbare, corelaţia este univocă, de forma: variantă
tehnologică  dotare tehnică şi nu dotare tehnică  variantă tehnologică,

5. costurile prelucrării,

6. tipul sistemului de fabricaţie.

Implicaţiile structurii fizice a produsului asupra succesiunii tehnologice de obţinere a produselor de


îmbrăcăminte

Scopul analizei structurale a produsului

-identificarea reperelor şi elementelor produsului;


-obţinerea de informaţii referitoare la structura formei produsului şi a componentelor sale.
2

Identificarea reperelor şi elementelor produsului

Repere sunt considerate acele părţi indivizibile ale unui produs, croite dintr-un anumit tip de material,
cu formă şi dimensiuni dependente de tipul şi modelul produsului.

Între repere şi elemente de produs diferenţierea constă în faptul că elementul are o funcţie proprie în
produs.

Elementele de produs pot fi definite ca acele părţi ale produsului care posedă două însuşiri esenţiale, şi
anume:

– are o funcţie proprie predominantă (de a proteja, de a finaliza o margine, de a conţine


etc.);
– este interschimbabilă – adică elementul cu o anumită formă, dimensiune şi un anumit
aspect estetic poate fi regăsit fără prelucrări suplimentare pe un alt model al aceluiaşi
tip de produs.

Schemă generală de structurare a produselor

Elemente

fata
de baza
(principal)

spate

lateral

element de dublare

auxiliare buzunare

inchideri

element de sustinere

element de fixare

Indiferent de tipul de produs se poate prezenta o schemă generală a procesului de confecţionare


3

Model integrator de transpunere a structurii produselor de îmbrăcăminte în scheme de realizare


tehnologică

PRODUS CU SPRIJIN PE
UMERI

prelucrare
fata, spate, prelucrare prelucrare prelucrare prelucrare
mâneci buzunare închideri terminatii căptuşeală

PRODUS CU SPRIJIN ÎN
TALIE

Influenta caracteristicile contururilor şi suprafeţelor asupra succesiunii fazelor proceselor


tehnologice

Exemplu: răscroiala gâtului


4

1.Influenţa caracteristicile contururilor şi suprafeţelor asupra succesiunii fazelor proceselor tehnologice


produsele care prezintă secţiuni orizontale, verticale şi oblice se vor realiza in urmatoarea ordine:

-cele oblice, datorită deformabilităţii şi deşirabilităţii mai mari,


-cele orizontale şi, la final,
-cele verticale.

Mai întâi se asamblează gulerul şi apoi mânecile, datorită diferenţei de timp la asamblare.

 pentru cazul îmbinărilor cu contururi curbe sau geometrizate se impune:


-includerea în procesele tehnologice a unor faze care vizează
-însemnarea,
-corectarea,
-preformarea,
-dotarea cu dispozitive a utilajelor,

 pentru produsele multistrat sunt necesare fixări suplimentare prin:


-coaseri ascunse,
-tighele sau
-benzi cu adezivi.

Semne provenite de la croire

Semnele în formă de “V” (f) pot fi utilizate pe conturul reperelor cu rază mică de curbură pentru a
elimina operaţiile de crestare pentru mărirea liniei de contur (de exemplu, răscroiala mînecii, diferite
linii decorativ – constructive).
- spre interior sau exterior (e, g) se utilizează pentru identificarea reperelor stîng / drept
în cazul simetriilor (de exemplu, la laist).
- numai semnul tip “crestătură” poate fi realizat cu maşina mobilă sau fixă de croit,
celelalte variante pe maşina automată.
5

Semne provenite de la confecţionare

-realizarea unor semne de control pe rezervele de coasere ale semifabricatelor (de exemplu, semnele
pentru jumătatea şi sfertul de guler la cămaşă, după fazele de asamblare şi tighelire);

-crestarea rezervelor de coasere în zonele de contur cu rază mică de curbură, după asamblarea
reperelor (răscroiala mânecii, linia de asamblare a feţei cu clinul lateral la jachetele clasice pentru
femei).

Corelarea soluţiei tehnologice cu cu prescripţiile legate de caracteristicile materialului

Corelarea soluţiei tehnologice cu cu prescripţiile legate de grosimea materialului


6
7
8
9

Corelarea soluţiei tehnologice cu prescripţiile de calitate

Corelarea soluţiei tehnologice cu prescripţiile de calitate


10

Nivelul de exigenţă faţă de calitatea obţinută, ca rezultat al prelucrărilor tehnologice, impune:

• stabilirea toleranţelor interdimensionale

• selectarea utilajelor, a dispozitivelor şi fineţea reglării acestora

• faze auxiliare de călcare, descălcare fixarea poziţiei straturilor la produsele mutistrat


11

Corelarea soluţiei cu prescripţiile legate de timpul de realizare

Implicaţii ale dotarii tehnice asupra variantei tehnologice alese

• echiparea maşinilor cu dotări suplimentare (dispozitive ataşate maşinii, panou de comandă)

• specializarea unor operaţii de coasere prin crearea unor automate monoscop şi a locurilor de
muncă integrate (maşini de brodat, maşini pentru introdus elastic, automate pentru coaserea
buzunarelor, care suprapun timpul de poziţionare al buzunarului peste cel de coasere)
12

Implicaţii ale dotarii tehnice


13

A. Analiza procedeelor tehnologice


 identificarea mulţimii acestor procedee
 stabilirea unor criterii de ierarhizare a acestora, în raport cu contextul în care ele sunt aplicate;
 stabilirea fazelor, timpilor, echipamentelor şi dispozitivelor.

B. Stabilirea normei de timp,


• Norma de timp, Nt, reprezintă timpul necesar unui executant cu calificare corespunzătoare,
pentru efectuarea unei unităţi cantitative definite prin sarcina de lucru, în condiţii tehnico–
organizatorice precizate ale locului de muncă.
• Relaţia de calcul a normei de timp este următoarea :
Nt=tb+ta+ton (min)
unde:
• tb- timp de bază, în care un executant efectuează sau supraveghează lucrările necesare pentru
modificarea cantitativă şi calitativă a obiectelor muncii, realizând şi acţiuni ajutătoare necesare
producerii modificării.
• ta– timp auxiliar, necesar suplimentar pentru realizarea unei unităţi cantitative,
• ton– timp de odihnă pentru refacerea capacităţii de muncă a executantului.

C. Calculul normei de productie


norma de producţie, Np, adică numărul de produse la care se realizează faza respectivă pe
durata unui schimb.(buc/8 ore).

• T=durata unui schimb

• Nt=norma de timp pentru fiecare fază tehnologică

D. Calculul numarului de muncitori


necesarul de muncitori, M, care asigură realizarea capacităţii tehnologice a unei liniei
tehnologice, Q, pe durata unui schimb:
14

Stabilirea succesiunii fazelor tehnologice necesare realizării


subansamblurilor

Analiza modalitatilor de prelucrare tehnologică

• identificarea mulţimii acestor modalităţi,


• stabilirea unor criterii de ierarhizare a acestora, în raport cu contextul în care ele sunt aplicate;
• stabilirea timpilor, echipamentelor şi dispozitivelor.

Produsele de îmbrăcăminte se constituie etapizat, prin asamblarea elementelor prelucrate anterior, în


vederea pregătirii subansamblurilor.

Gradul de complexitate al subansamblurilor creşte odată cu numărul de elemente reunite.

I. Particularitati de realizare a subansamblurilor la produse cu sprijin pe umeri


Subansambluri specifice produselor cu sprijin pe umeri

Principalele subansambluri sunt:


-subansamblul răscroielii gâtului,
-subansambluri răscroielii mânecii,
-subansamblul căptuşeală.

Criterii considerate la confecţionarea liniei umărului şi a cusăturii laterale:

Rezolvarea tehnologică pe cele două linii de asamblare poate fi unitară sau diferită.

Trebuie considerate:

• destinaţia produsului (comportarea la purtare şi la întreţinere),


• structura materialului,
• proprietăţile de suprafaţă,
• prelucrarea pe spatele produsului.

Indicatii de confectionare

• La îmbrăcămintea pentru femei, costume, sacouri, jachete sunt mai multe variante ale formei
umărului în funcţie de modă. Astfel, umărul poate fi ridicat sau normal. În cazul umerilor ridicaţi
se folosesc perniţele. Perniţele sunt inserţii ce pot fi confecţionate din vatelină, vată, spumă
poliuretanică.
• Este importantă respectarea marcajelor semnelor de îmbinare a umerilor si a cusăturilor
laterale. Dacă se scapă din vedere precizia, apar cute în zonele ce trebuiesc reţinute.
• Nu se ajustează prin tăiere eventualele diferenţe de după îmbinare, în caz contrar pot aparea
dezechilibre în produs, ce fac imposibilă asamblarea corectă a celorlalte repere.
15

La materialele pe linia umărului se plasează o bandă textilă de stabilizare .

Bandă de fixare pe linia umărului se pune numai în cazul în care avem un material de bază mai elastic (cu
stabilitate dimensională redusă (în principal tricoturi),

Pentru realizarea tehnologică a subansamblurilor căptuşeală sunt necesare următoarele etape:

-prelucrarea căptuşelii,
-corectarea căptuşelii,
-aplicarea căptuşelii,
-fixarea căptuşelii la produs, în vederea conferirii stabilităţii formei.

Realizarea tehnologică a subansamblului rascroiala gâtului necesită două etape:


-conturarea răscroielii, prin care se obţine linia definitivă a răscroielii gâtului
-definitivarea acesteia, prin care se obţine finalizarea marginilor (liniei) obţinute prin conturare.

Conţinutul şi succesiunea fazelor necesare conturării răscroielii mânecii sunt dependente de:

• prezenţa sau absenţa gulerului,


• tipul de croială.

Succesiune de obţinere a subansamblurilor la produsele cu sprijin pe umeri (bluze, rochii, sacouri,


jachete, mantouri)

I. Realizarea unui subansamblu , constituit din elementele faţă şi spate, asamblate pe liniile umerilor şi
lateral

Tipuri de cusături recomandate pentru liniile umărului şi linia laterală

• La materialele ţesute: cusătură de suveică sau cusătură lanţ cu 2 fire.


• La materialele tricotate: cusătură de încheiat surfilat sau cu cusătură de acoperire.
16

Variante de COASERE A LINIILOR UMERILOR ŞI LINIILOR LATERALE LA ROCHII, CĂMĂŞI ŞI


BLUZE PENTRU FEMEI

1. Coaserea liniei umărului cu rezerva de coasere surfilată independent şi descălcată: (a.)

Elemente componente:

 faţă, spate, bandă de fixare.

Etape de lucru:

• se surfilează independent conturul spatelui şi feţei pe linia umărului [1];

• se coase linia umărului cu prinderea benzii de fixare [2];

• se descalcă cusătura.

2. Coaserea liniei umărului cu rezerva de coasere călcată într-o parte: (b.)

Elemente componente:

• faţă, spate, bandă de fixare.


17

Etape de lucru

• se îmbină faţa cu spatele pe linia umărului cu prinderea benzii de întărire pe reperul de faţă [1];

• se calcă rezerva de coasere pe o parte [2];.

3. Coaserea liniei umărului cu cusătură de acoperire: (c.)

• surfilarea simultană a celor două rezerve poate fi utilizată doar la produse din tricot, la care
solicitarea liniilor de asamblare este preluată în foarte mare măsură de către materialul textil.
• Pe linia umărului se prinde bandă de susţinere, B. Banda este necesară pentru împiedicarea
întinderilor în material.

Etape de lucru

• se îmbină faţa cu spatele pe linia umărului cu cusătură de surfilare, si totodată se prindere


banda de susţinere [1];
• Se aplatizează cusătura prin cusătura de acoperire
• Coaserea liniilor laterale este asemanătoare cu coaserea umerilor, cu diferenţa că aici nu se
depune bandă de susţinere.
18

Variante de COASERE A LINIILOR UMERILOR ŞI LINIILOR LATERALE LA CĂMĂŞI PENTRU


BĂRBAŢI, BLUZE ŞI JACHETE

Varianta a. asamblarea cu margini interpătrunse necesită utilizarea unui dispozitiv ataşat unei maşini cu
două ace ;

Atunci când se utilizează cusături de suveică, aspectul identic al asamblării pe ambele feţe, permite
utilizarea ei la produse unistrat cu două feţe.

Varianta b–este o rezolvare tehnologică a liniei umărului, la produse prevăzute cu platcă dublă (cămăşi,
bluze).

Variante de ÎMBINAREA REPERELOR PE LINIA UMERILOR ŞI PE LINIA LATERALĂ LA CAZUL


PRODUSELOR DE LENJERIE (CĂMĂŞI DE NOAPTE, PIJAMALE) ŞI LA ÎMBRĂCĂMINTEA DE PROTECŢIE

• pentru produse din materiale transparente sau foarte subţiri


• pentru estetica rezervelor de coasere) sau
• ca o îmbinare mai rezistentă, la unele produse de protectie
19

Variante de ÎMBINAREA REPERELOR PE LINIA UMERILOR ŞI PE LINIA LATERALĂ IN CAZUL PRODUSELOR


UNISTRAT

Surfilarea simultană a rezervelor poate fi realizată:

a.odată cu asamblarea, folosind cusături de încheiat-surfilat din 4 sau 5 fire, sau

b.ulterior, după asamblarea cu o cusătură simplă (301) sau lanţ din două fire (401;

Rezerva cusăturii poate rămâne liberă sau poate fi fixată prin una sau două cusături decorative.

Variante de COASERE A LINIILOR UMERILOR ŞI LINIILOR LATERALE LA PRODUSE NECĂPTUŞITE DE


GROSIME MEDIE

Asamblarea decalată a marginilor, precedată de surfilarea unei margini (a), este utilizată la produse
necăptuşite, realizate din materiale de grosime medie ; asamblarea poate fi finalizată.

Fixarea cu una sau două cusături paralele (b);


20

Variante de VARIANTE DE CUSĂTURI LATERALE ŞI CUSĂTURI ALE UMĂRULUI LA SACOURI, JACHETE ŞI


PALTOANE

• Coaserea umerilor şi cusăturilor laterale, cu rezerva de coasere descălcată

Aplicare:

• la produsele căptuşite,
• la materiale ce nu impun surfilarea marginii reperelor sau
• când rezervele de coasere se plasează pe faţa produsului ;

Etape de lucru:

• coaserea umărului se face cu cusătură de suveică 301 (a.);


• la materialele cu elasticitate ridicată se prinde o bandă de întărire de-a lungul cusăturii [1] (b.);
• se coase linia de îmbinare laterală fără depunere de bandă de fixare;
• se descalcă cusătura.
21

Variante de Coaserea umărului şi lateralelor LA SACOURI, JACHETE ŞI PALTOANE


cu cusătură vizibilă pe faţa produsului

Aplicare:

• La modelele de tip sport.

Etape de lucru:

• se cos umerii şi liniile laterale dintre faţă şi spate [1] (a.);


• se îndoie rezerva de coasere şi se fixează prin cusătură vizibilă pe faţă [2].
• Aceeaşi metodă se poate aplica şi cu folosirea benzii de sustinere. În acest caz coaserea se face
şi prin banda de susţinere.
22

Variante de Coaserea umerilor şi a liniilor laterale cu tighel

Aplicare:

• Mai ales la geci şi paltoane, produse cu mai multe straturi.

Etape de lucru:

• se indoie pe linia laterală a spatelui şi se coase pe faţă, cu o cusătură (a.) sau cu două cusături
(b.);

Variante de COASERE A UMERILOR ŞI A LINIILOR LATERALE CU ACOPERIREA


REZERVELOR DE COASERE COASERE PENTRU PRODUSE NECĂPTUŞITE

Aplicare:

• Sacouri necăptuşite, impermeabile („tranch coat”).


23

Etape de lucru:

• rezervele de coasere se pot acoperi cu benzi de căptuşeală, croite pe bie [a];

• cusătura de pe linia umerilor şi de pe linia laterală se pot face cu margini întrepătrunse sau cu
maşina de cusut cu două ace, prevăzută cu dispozitiv de indoire [b];

II. Finalizarea răscroielii gâtului (realizarea decolteului)

a.Finalizarea răscroielii gâtului fără ca pe linia decolteului să fie vizibile cusături poate fi realizată prin:

– îndoire simplă (varianta a)


– sau îndoire dublă (varianta b), urmate de realizarea unei cusături ascunse, dacă raza de
racordare a decolteului este suficient de mare şi materialul prezintă elasticitate;
24

- aplicarea prin coasere a unei bentiţe simple sau duble, croită pe bie sau care preia forma
decolteului, urmată de:
- fixarea cu o cusătură ascunsă (variantele c, d, e)
- sau numai prin călcare (variantele f şi g), pentru bentiţe mai late, croite după forma
răscroielii gâtului ;
- în varianta f, poziţia bentiţei se fixează de rezervele cusăturii umerilor sau a altor cusături ce
se termină în răscroiala gâtului,
- în varianta g, după aplicarea bentiţei, se realizeză o cusătură ce menţine reperul de dublare
în poziţie retrasă, pentru a nu deveni vizibil pe faţa produsului.

La materiale subţiri, răscroiala gâtului poate fi soluţionată odată cu dublarea închiderii feţei sau a
spatelui sau cu răscroiala manecii
25

b.Finalizarea răscroielii gâtului cu cusături vizibile pe linia decolteului

• prezintă o cusătură vizibilă, ce poate fi:


– cusătură simplă 301,
– cusătură lanţ din două fire 401,
– cusătură de acoperire din 3÷6 fire,
– cusătură zigzag clasică sau ornamentală etc.
• Pentru decolteuri cu rază mică de curbură se utilizează dublarea cu bentiţe.
• Pentru decolteuri cu rază de curbură mare se poate realiza o îndoire simplă sau dublă a rezervei,
urmată de fixarea cu o cusătură simplă, zigzag sau decorativă,
• Pentru tricoturi, fixarea rezervei poate fi realizată cu o cusătură de acoperire.
26

Pentru decolteuri cu rază mică

• În cazul unor decolteuri cu contur complex, după aplicarea prin coasere a bentiţei se impune
crestarea sau ciupirea rezervei până în imediata apropiere a cusăturii, pentru a permite
intoarcerea corectă.

c.Finalizarea răscroielii gâtului prin aplicarea unei bentiţe vizibile pe faţa produsului

Se folosesc:

• una sau două cusături de suveică (variantele a şi b) ;


• cusături de surfilat sau de încheiat surfilat (variantele c, d, e şi f),
urmate de:
– cusături simple de fixare (d) sau
– cusături de acoperire (e);
• cusături ochi cu ochi (g), folosite la produse din tricot;
• cusături de acoperire din 5÷6 fire (h).
27

Aplicarea bentiţelor necesită:

• Aplicarea bentiţelor pe contur deschis, la produsele prevăzute cu sistem de inchidere ce pleacă


din răscroiala gâtului, trebuie precedată de soluţionarea extremităţilor bentiţei, prin îndoire şi
eventual coasere în interior, în funcţie de lăţimea bentiţei.

• Dacă bentiţele se cos pe contur închis, anterior aplicării se impune coaserea împreună a
capetelor bentiţei, iar corelarea dimensională a celor două contururi asociate (bentiţă şi
răscroială) trebuie să fie riguroasă, mai ales la produsele din ţesături. Pentru o aplicare corectă,
în funcţie de varianta tehnologică utilizată, se pot da semne de corespondenţă.

Aplicarea gulerului în răscroiala gâtului

• depinde de:

– tipul gulerului,

– numărul de straturi ale produsului şi

– grosimea materialului textil.

Varianta V1 – aplicarea gulerului cu o singură cusătură se utilizează la:

• produse din materiale subţiri, la care gulerul poate fi plasat între două straturi:

• răscroiala gâtului într-o parte, şi

• aplac plus bizet sau bizet plus căptuşeală, în cealaltă parte.


28

Varianta V2 – aplicarea gulerului cudouă cusături succesive, utilizată la produse unistrat

Varianta V3 – aplicarea gulerului prin intermediul unei bentiţe

Varianta V4 – este utilizată la produse multistrat din materiale groase


29

III. Finalizarea răscroielii mânecii sau aplicarea mânecii

A.Finalizarea răscroielii în cazul produselor fără mâneci

Conturarea răscroielii mânecii se obţine după ce este realizată linia umărului, prin realizarea îmbinărilor
feţei şi spatelui de pe linia laterală.

Dacă produsul este fără mânecă, definitivarea răscroielii mănecii se poate realiza imediat după
conturare.

Produse fara mânecă, pentru răscroieli modificate raza de curbură mare și linia umărului prelungită

Se poate indoi fața, respectiv spatele

Produse fara mânecă, pentru răscroieli modificate cu raza de curbură mică

Aplicarea bentitei se poate face in 2 moduri:

1.Se conturează definitiv răscroiala mânecii și bentita se aplică după ce a fost in prealabil inchisă tubular,

2.După realizarea liniei umărului se aplică bentița în răscroială, și odată cu asamblarea pe linia laterală se
inchide și bentița. Este necesară fixarea rezervei de coasere și aplatizarea acesteia prin cusătură simplă,
situată la o distanță de 1-1,5 mm.

Finalizarea presupune atașarea unei bentițe (anform).

Din cauza direcţiei de urzeală pe care este croită bentiţa, pot aparea deformări, și este necesară
întărirea acesteia. NU se întăreşte la la materiale rigide.

Forma corectă a răscroielii mânecii se poate obţine prin crestarea rezervei de coasere.
30

Faze:
• se lipeşte întăritura pe bentiţă;
• se asamblează cele două bezi pe umăr şi pe linia cusăturii laterale [1];
• se descalcă rezervele de coasere;
• se prelucrează marginea bentiţei prin surfilare [2];
• se aplică anformul pe linia răscroielii mânecii [3];
• se crestează rezerva de coasere;
• se întoarce anformul şi se preformează marginea;
• se puncteză marginile interioare ale anformului de rezervele de coasere de pe dosul produsului
[4] sau se fixeaz[ cu ajutorul benzilor reticulare.
31

Definitivarea răscroielii, la produsele cu mâneci


A. Varianta V1 – Aplicarea mânecii cu cusături interioare, precedate eventual de prelucrarea
capului mânecii (încreţire, fixat cute) sau de surfilarea individuală a marginilor

La sacou şi la alte produse multistrat clasice (varianta d), răscroiala mânecii poate fi susţinută
prin aplicarea unei benzi (B), iar în zona capului de mânecă, pe lângă întăritură, se aplică un
reper din material auxiliar voluminos neţesut, pentru formarea spaţială corespunzătoare a
zonei.
În majoritatea cazurilor, rezervele de coasere se direcţionează către mânecă.

Varianta V2– Aplicarea mânecii cu cusături vizibile sau cu paspoal

Cusăturile vizibile pot fi realizate:


• ulterior aplicării mânecii (variantele a, b şi e) sau
• cusăturile vizibile pot fi cele utilizate la aplicarea mânecii:
– cusături paralele pentru asamblări cu margini înterpătrunse –c,
– cusături de acoperire –d.
32

Particularităţi ale aplicării mânecii în funcţie de tipul de croială

CLASIFICAREA TIPURILOR DE MÂNECĂ

• Produse cu:
– mânecă clasică,
– mânecă raglan,
– mânecă chimono,
– mânecă modificată.

• La produse cu mânecă clasică:

Definitivarea răscroielii mânecii necesită aplicarea mânecii încheiată tubular în răscroiala mânecii,
obţinută prin realizarea îmbinărilor de pe linia umerilor şi de pe linia laterală.

• Distribuţia diferenţei dintre capul de mânecă şi răscroiala mănecii va fi distribuită funcţie de


particularităţile modelului.
• La mânecile prevăzute cu falduri sau cute pe partea superioară a capului de mânecă, acestora li
se fixează poziţia printr-o coasere anterioară.
• La produsele căptușite, pe linia răscroielii la spate se aplică o bentită, pentru stabilitate
dimensională. Aplicarea prin termolipire cu fierul, succesiv pe lungimea răscroielii sau prin
coasere.
• La rascroiala mânecii la față , la produsele căptușite și la cele din materiale groase, cu o
stabilitate redusă, se aplică prin coasere o bentită subțire pe partea răscroielii mânecii (pe
rezerva de montare a mânecii în răscroială). La produsele cu plastron, aceasta poate lipsi.
• Dacă, pe linia umărului, capul de mânecă este necesar să fie mai accentuat, pe capul de mânecă
se aplică o bentiță din volvatir sau din poliuretan de ¾ cm, croită sub unghi de 30 - 40 grade, la o
distanță de 2-3 mm de la cusătura de aplicatre a mânecii.

- La produse cu mânecă raglan:


cazul cu platcă:
a. Cu cusătură pe mijlocul spatelui:
a1. -asamblarea spatelui pe linia de simetrie
-asamblarea mînecii pe linia de simetrie
-descălcare
-asamblarea plătcilor cu spatele

a2. –se coase mâneca stângă cu spatele stâng


-se coase mâneca dreaptă cub spatele drept
-se descalcă
-se asamblează pe linia de simetrie.
33

b. Cu spatele întreg:
-asamblează platca pe mijlocul spatelui
-asamblează spatele cu mînecile și platca
34

a. Raglan cu mâneca croită separat :


asamblarea fetei, asamblarea spatelui, asamblarea pe linia de mijloc a feței,
asamblarea pe linia interioara și pe linia laterală.

b. Raglan cu pensă sau cu mâneca din întreg: realizarea pensei, realizarea cusăturii interioare,
aplicare tubulară a mânecii
35

La produse cu mânecă raglan:


• conturarea şi definitivarea răscroielii mânecii se întrepătrund.
• La mâneca raglan cu cusătură pe mijlocul mânecii, dar şi la mânecile cu un contur mai sinuos,
mâneca raglan se aplică în stare plană (pe desfăcut), aplicându-se la faţă şi spate, neexistând un
ansamblu faţă-spate.
• In acest caz, realizarea cusăturii pe linia interioară se cumulează cu asamblarea feţei şi spatelui
pe linia laterală
• Aplicarea mânecii se face de pe partea mânecii, cu o susținere ușoară a acesteia.
La contururi mai sinuoase, este necesară fixarea acestora prin bentițe termoadezive
• In cazul mânecilor de croială raglan la care linia de răscroială este dreaptă, aplicarea mânecii se
realizează tubular.
• Aplicarea gulerului se realizează după aplicarea mânecii.

Exemplu de solutionare pentru maneca raglan clasic


36

Repere componente
37

Maneca raglan aplicata tubular


38
39

• In cazul mânecii chimono, cele două etape se întrepătrund.


Modalităţile de croire a mânecii chimono conduc la două variante tehnologice de realizare a
conturării şi definitivării mănecii.

• 1. La produse cu mânecă chimono cu unghi între linia de simetrie a produsului şi mijlocul


mînecii =90grade

• NU este necesară secționarea mânecii pe linia de mijloc.


• Aplicarea presupune o singură îmbinare pe linia interioară a mânecii, odată cu îmbinarea pe linia
laterală.

• 2. La produse cu mânecă chimono cu unghi între linia de simetrie a produsului şi mijlocul


mânecii mai mic de 90grade
40

Cand mâneca este din 2 repere (jumătate de mânecă face corp comun cu faţa, iar cealaltă
jumătate cu spatele), având cusătură pe linia umărului şi pe linia de simetrie a mânecii, se
realizează o singură trecere pe aceste două contururi şi respectiv o a doua îmbinare pe linia
interioară a mînecii şi pe cusătura laterală a produsului.

3. La produse cu mânecă chimono cu unghi între linia de simetrie a produsului şi mijlocul


mânecii mai mic de 90 grade

• Pentru produsele cu grad mare de ajustare pe corp, apare necesitateaa poziţionării, la


intersecţia dintre linia laterală şi cea interioară a unui clin (altiţe sau ic), care conferă confort la
mişcare.
• La produsele pentru femei, aplicarea clinului se poate realiza cu cusături ornamentale sau zig zag
41

Exemplu Model 1
mâneca chimono cu clin
42

Forma reperelor
43

Succesiune de realizare
44

Aplicarea clinului
45

Clin aplicat
Descălcarea icului la materiale groase
Calcarea icului la materiale subțiri
46

3. La produse cu mânecă de croială modificata

• In cazul produselor cu mânecă geometrizată, definitivarea răscroielii mînecii presupune


aplicarea mânecii în stare plană în răscroială, urmată de realizarea îmbinării de pe linia
interioară a mânecii în prelungire cu linia laterală a produsului.

Exemplu de ordine de realizare, daca fața si spatele au acelasi tip de sectiuni


47

IV. Realizarea subansamblului căptuşeală la produse cu sprijin pe umeri

Etape pentru realizarea subansamblurilor căptușeală:


• Prelucrarea căptușelii,
• Corectarea căptușelii,
• Aplicarea căptușelii,
Fixarea căptușelilor în produs pentru stabilitatea formei
Variante de prelucrare a căptuşelilor
» Produs pe produs,
» Vestă pe vestă,
» Element pe element.
Criterii de alegere a variantei de căptuşire:
1. Tipul produsului:
– la produse voluminoase se utilizează varianta “Vestă pe vestă”,
– La produsele subţiri varianta produs pe produs
– Varianta element pe element la produse cu şliţ.
2. Destinaţia produslui:
-La produse pentru copii mici: varianta produs pe produs.
3. Caracteristricile căptuşelii:
- La culori deschise varianta produs pe produs.
4. Dotarea tehnică:
- la utilaje perfecţionate, cu precizie la croire, varianta produs pe produs.
5. Tradiţia producătorului.

A. Prelucrarea căptușelii: Varianta ”produs pe produs”

Se realizează un produs din căptuşeală, ce se asamblează cu produsul din material de bază, după ca a
fost finalizată răscroiala mânecii. Cele două produse se asamblează la terminaţia mânecilor şi pe
marginea bizeţilor, incluzând şi aplacul sau faţa gulerului. Necesita croire exactă .Se folosește la
produsele sport.
48

B. Prelucrarea căptușelii: Varianta ”vestă pe vestă”

Se realizează o vestă din căptuşeala și o vestă din material de bază, iar mânecile se căptuşesc separat.
Se aplică mânecile din material de bază şi căptuşeală. Se folosește, la produsele cu mânecă clasică, când
închiderea tubulară a celor două mâneci (material de bază şi căptuşeală) se realizează printr-o singură
cusătură, la maşini automate pentru cusături lungi.
49

C. Prelucrarea căptușelii: Varianta ”element pe element”

Se căptuşesc independent principalele elemente ale produsului, după care se asamblează.

Se folosește la produsele unicat, ce impun ajustări ale elementelor componente sau la produsele care nu
sunt croite riguros.

La produse căptuşite cu strat termoizolator voluminos

Se poate forma, prin surfilare pe contur sau prin coasere cu masina de cusut şi corectat:

• un subansamblu: strat termoizolator şi căptuşeala,


• un subansamblu: strat termoizolator şi materialul de bază, obţinîndu-se fie prin
matlasare, fie prin interpunerea vatei între căptuşeală şi un tricot subţire.
50

La produse căptuşite cu strat termoizolator subţire

• Se poate forma un subansamblu material de bază strat termoizolator, care se aplică pe conturul
fiecărui reper.

Corectarea căptuşelilor

Pentru varianta produs pe produs:


• Verificarea după ce este realizată cusătura umerilor la materialul de bază si,respectiv, la
căptuşeală, cele două subansambluri suprapunându-se pe liniile umerilor.
Pentru varianta vestă pe vestă:
• Aceeaşi succesiune de verificare, verificarea efectându-se pe masa de verificare, respectiv pe
manechin.
Pentru varianta element pe element:
• Verificarea şi corectarea se realizează inaintea zonei de asamblare şi se realizează verificarea
fiecărui element în parte.

Aplicarea căptuşelii

• Zone de aplicare la varianta produs pe produs:


• Linia bizeţilor,
• Linia inferioară a feţei de guler sau aplacului,
• Terminaţia inferioară a produsului,
• Terminaţia mânecilor.
• Zone de aplicare la varianta vestă pe vestă:
• Linia bizeţilor,
• Linia inferioară a feţei de guler sau aplacului,
• Terminaţia inferioară a produsului,
• Răscroiala mănecilor.

Aplicarea periniţelor

În varianta produs pe produs:

Perinita se aplică prin coasere pe rezervele de montare a mâncii în răscroială şi pe rezervele de montare
a umărului (maşină cu platformă verticală cilindrică). Periniţa se aplică înaintea fixării mânecii din
căptuşeală.

În varianta vestă pe vestă şi element pe element:

Periniţa se aplică înaintea aplicării mînecii din căptuşeală în răscroială.

La produsele groase şi periniţe voluminoase, periniţa se fixează pe rezerva de aplicare a mânecii şi se


realizează cu ajutorul unor şuviţe de căptuşeală.
51

Regulile montării perniţelor


• Perniţa de umăr se aşază diferit la produsele pentru bărbaţi faţă de cele pentru femei:
- Umărul bărbaţilor este mai proeminent iar omoplatul mai concav, de aceea partea mai
groasă a perniţei se aşază spre spate. Astfel umărul nu se ridică inutil iar proeminenţa
omoplatului este echilibrată cu perniţa.
– La produsele pentru femei se urmăreşte estomparea arcului dintre umeri şi piept.
– la produsele pentru femei, linia mijlocului periniţei se coase pe linia umărului,
• La produsele pentru bărbaţi se coase cu 2 cm decalat spre spate, cu 1cm şi jumatate ieşit din
răscroiala mânecii, apoi se coase la 5...6 cm de aceasta;
• marginea exterioară a perniţei se coase la 3 cm de răscroiala mânecii, marginea dinspre faţa se
coase la faţa.

Fixarea căptuşelii

Fixarea se realizează:
• la terminaţia produsului;
• la terminaţia mânecii;
• la răscroiala mânecii, pe capul de mânecă şi pe linia de profunzime a răscroielii;
• pe linia de asamblare a căptuşelii cu bizetul;
• pe linia de răscroială a gâtului, între cei doi umeri, prin coaserea rezervei feţei de guler cu
rezerva dosului de guler.
• Fixarea se realizează prin:
• cusătură simplă,
• cusături ascunse,
• bandă viledon,
• cusături vizibile pe faţă (pentru sacoul pentru bărbaţi).
52

Fixarea mânecilor:
– în zona capului de mînecă,
– la profunzimea răscroielii mânecii,
– pe linia cotului,
– cu bentițe din căptușeală
– prin cusături ascunsă pe toată suprafața sau prin coaserea rezervelor.
53

Particularitati de realizare a subansamblurilor la produse cu


sprijin pe talie

I. Subansambluri specifice produselor cu sprijin pe talie

Conturarea:
prelucrarea independentă a feţei şi spatelui şi apoi realizarea cusăturilor longitudinale.

Principalele subansambluri comune fustelor, fustelor-pantaloni, pantalonilor pentru femei,


pantalonilor pentru copii şi pantalonilor tip bluejeans :
1. Realizarea cusăturilor longitudinale (de simetrie a feţei sau a spatelui, laterale sau constructiv-
decorative), de obicei lanţ

2. Rezolvarea sistemului de închidere, de obicei, cu fermoar.


54

3. Rezolvarea tehnologică a finalizării marginii superioare a produsului cu sprijin pe linia taliei fără
aplicarea beteliei (la fuste si pantaloni)

Finalizarea marginii superioare

• se realizează prin bordarea acesteia cu materiale de bază pe partea interioară a produsului şi


este specifică produselor cu grad mare de ajustare, la care terminaţia superioară depăşeşte linia
taliei.
• Dublura se întăreşte, pentru a conferi stabilitate formei, croirea dublurii se realizează distinct,
pentru a asigura modelarea pe linia latarală.
• La materialele cu stabilitate mică, pe linia terminaţiei superioare a materialului de bază se
fixează o bandă de susţinere.

1. Rezolvarea tehnologică a fixarii produsului pe linia taliei prin aplicarea beteliei (la fuste si
pantaloni)
-aplicarea beteliilor

• aplicarea elasticului, incluzând şi rezolvarea extremităţilor plasate în prelungirea închiderii.


55

Terminaţia inferioară se execută la sfârşit, mai ales la produsele unicat, ce presupun însemnarea liniei
tivului la podusul aşezat pe manechin.

2.Rezolvarea tehnologică a fixarii produsului pe linia taliei prin aplicarea beteliei (la fuste)

La fuste, în cazul:

1. modelelor cu fermoar sau


2. modelelor cu spatele dintr-o bucată, se asamblează în prealabil cele 2 părţi ale beteliei,
se descalcă şi apoi se aplică la produs.

Intre prima si a doua cusătură de aplicare a beteliei se realizează finalizarea colţurilor beteliei.

A doua cusătură se realizează de pe faţa spre spatele produsului (picioruş cu arc compensator).

II. Subansambluri specifice pantalonilor

1. Subansamblul cusăturilor interioare, prin care se realizează asamblarea feţei cu spatele.

• Se folosesc aceleaşi variante ca şi la cusăturile longitudinale.

2. Îmbinarea feţelor la partea inferioară a şliţului poate fi realizată în 2 variante:

• a. în etapa de prelucrare a elementelor de produs,

• b. în etapa de realizare a subansamblurilor.

La şliţul cu nasturi, obligatoriu închiderea pe linia de simetrie a feţelor şi realizează odată cu cusătura e
simetrie a spatelui, prelucrându-se independent şliţul stâng şi drept.

• la şliţul cu fermoar :

• utilizarea fermoarului cu cursor fix necesită încheierea linie de simetrie a feţelor înaintea
liniei de simetrie a spatelui. În etapa de prelucrare a feţelor se definitivează şliţul care
completează faţa, ulterior , după realizarea cusăturii de simetrie a feţei realizându-se
aplicarea celei de-a doua latură a fermoarului.
56

• utilizarea fermoarului metraj este la fel ca la şlitul cu nasturi, în yona de asamblare


aplicându-se cursorul şi limitarera cursei acestuia prin acţiune termică asupra
fermoarului.

3. Subansamblul cusăturii de simetrie a spatelui:

• Locul de efectuare a acestui subansamblu este dependent de:

-tipul beteliei

- la betelia din 2 bucăti, asamblarea pe linia de simetrie se realizează după aplicarea


beteliei cu prima cusătură).

- la betelia din întreg, intâi se realizează cusătura de pe linia de simetrie a spatelui si apoi
se solutionează aplicarea beteliei.
57

La pantalonii clasici pentru bărbaţi

Succesiune de asamblare:

1. se constituie două subansambluri din câte o faţă şi un spate, prin realizarea cusăturilor
interioare şi exterioare, cel mai adesea în varianta V2 ;

2. la cele două subansambluri se cos cele două feţe de betelie, ce au dosul de betelie (din material
secundar) aplicat anterior ;

3. se soluţionează capetele beteliei plasate în prelungirea şliţului.

4. asamblarea:
Varianta 1:
-se definitivează aplicarea beteliei la cele două subansambluri (fig. 5.6 a) ;
-se realizează cusătura de simetrie a spatelui, prelungită şi pe betelia dublată (fig. 5.6 b) ;
-se descalcă rezervele cusăturii anterioare ;
-se fixează prin punctare poziţia rezervei beteliei (figura 5.6 c).
58

Această variantă tehnologică permite o modificare dimensională mai uşoară a produselor pe


linia taliei, în detrimentul rezistenţei asamblării .

Varianta 2 :
-se realizează cusătura de simetrie a spatelui, prelungită şi pe betelia dedublată (fig. 5.7 a) ;

- se descalcă rezervele cusăturii anterioare (fig. 5.7 b) ;

- se definitivează aplicarea beteliei pe întreaga circumferinţă a taliei (fig. 5.7 c) ;

• Acest mod de asamblare are o rezistenţă mai mare şi o calitate mai bună.

III. Realizarea căptuşelii la produsele cu sprijin pe talie

Căptuşirea fustelor:

Aspecte tehnologice generale pentru fuste


• Căptuşeala se realizează ca un subansamblu independent, care se îmbină cu subansamblul din
MB numai la terminaţia superioară, acum renunţându-se la fixarea pe şliţ şi pe fermoar.
• În zona şliţului căptuşelile prezintă decupaj.
• Pentru produsele cu mai multe şliţuri la terminaţie, căptuşelile vor fi mai scurte, până la nivelul
şliţurilor.
• Pe dosul de betelie sunt aplicate bride de susţinere, realizate din căptuşeală sau bride, de obicei
2 bride pe lateralele fustei.

Faze necesare prelucrarii căptuşelii fustelor:

• realizarea penselor la faţă şi la spate,


59

• surfilarea pe linia de simetrie a spatelui (în funcţie de sistemul de închidere)


• Faţa şi spatele se asamblează prin încheiat surfilat,
• Realizarea tivului, prin dublă îndoire.

Căptuşirea pantalonilor clasici

• Aspecte tehnologice generale pentru pantalonii clasici

Căptuşeala este plasată numai pe faţa pantalonilor, până la nivelul genunchiului (pentru a impiedica
deformarea in această zonă).Marginea inferioară a căptuşelii se finalizează prin zig zag,Aplicarea
căptuşelii la faţă se realizează odată cu surfilarea feţei produsului,

Căptuşirea pantalonilor matlasaţi

Aspecte tehnologice generale:


• Pantaloni matlasaţi pentru copii
• Subansamblul căptuşeală se realizează independent, de subansamblul material de bază,
reunirea celor 2 subansambluri fiind realizată pe linia terminaţiei superioare ( talie sau umar) şi a
celei inferioare.
• Pantaloni matlasaţi cu strat izolator
• Statul termoizolator se aplică pe căptuşeală, apoi se procedează ca in cazul precedent.
60

TEHNOLOGII DE REALIZARE A CĂMĂŞII PENTRU BĂRBAŢI

Stucturarea tehnologică a cămăşii


61

Forma reperelor unei cămăşi

Semne
62

A. Prelucrarea elementelor de produs la cămaşă:

Prelucrarea gulerului şi
a manşetelor

Tehnologii de realizare a gulerului

Guler indivizibil

1.Aplicarea întăriturii
63

2.Îndoirea peste stratul de inserţie (faţa gulerului este cu 0,5 cm mai mare decât întăritura) şi coaserea
marginii inferioare a feţei de gulerului dinspre rezerva de coasere

3.Suprapunerea feţei de guler cu dosul de guler şi îmbinarea lor pe contur,

4.Tăierea rezervelor de la colţurile de guler, suprapunerea pe linia de simetrie a gulerului şi verificarea


identităţii contururilor, întoarcerea pe faţă, călcarea

5.Realizarea unui tighel decorativ pe contur şi pe linia de demarcaţie dintre ştei şi pelerină
64

Gulerul cu ştei şi pelerină croite separat:

1.Îndoirea peste stratul de inserţie (faţa gulerului este cu 0,5 cm mai mare decât întăritura) şi coaserea
marginii inferioare a feţei şteiului dinspre rezerva de coasere

2.Coaserea pe contur a feţei şi dosului pelerinei

3.Tăierea rezervelor de la colţurile pelerinei, suprapunerea pe linia de simetrie a pelerinei şi verificarea


suprapunerii corecte a contururilor, întoarcerea pe faţă, călcarea

4.Opţional, tighelirea ornamentală a conturului pelerinei

5. Suprapunerea feţei şi dosului şteiului peste părţile inferioare ale pelerinei şi îmbinarea
65

6.Întoarcerea şi realizarea unui tighel decorativ între între pelerină şi ştei

Utilaje pentru prelucrarea gulerului


66

Tehnologii de realizare a manşetelor

1.Aplicarea inserţiei şi îndoirea peste stratul de inserţie (manşeta este cu 0,5 cm mai mare decât
întăritura) şi coaserea marginii inferioare a feţei de manşetă

2.Îndoirea manşetei la jumătatea materialului, astfel încât dosul sa treaca peste faţă ( faţa şi dosul să fie
egale), coaserea extremităţilor manşetei

3.Întoarcerea manşetei, scoaterea colţurilor, călcarea, cu rezervele de coasere poziţionate în interior


67

Fente (Inchideri)

Pe marginea pe care se plasează nasturii se poziţionează un strat de inserţie fără adeziv.

Influenţa materialului

În cazul închiderilor croite din întreg cu reperul, modul de pliere al materialului este influenţat de
aspectul acestuia pe spate. Dacă aspectul faţă-spate al materialului este identic se pot practica
variantele II.b, III.a, în caz contrar vor fi preferate variantele tehnologice II.a sau III.b.

Varianta a este valabilă numai în cazul în care marginea interioară a şliţului corespunde cu liziera
materialului.

Utilaje pentru realizarea inchiderilor


68

Partea stanga a fetei/ utilaje

Prelucrarea şliţului de la mânecă

 prin bordare şi şliţ tip pentagon.

La şliţul obţinut prin îndoire :

Prelucrarea prin bordare a şliţului


69

Materialul este îndoit cu ajutorul unui dispozitiv şi la aproximativ 0,1 cm de la marginea îndoită se
execută îmbinarea, identic la ambele părţi ale şliţului.

Prelucrarea prin bordare a şliţului

- partea stângă a sliţului este îndoită şi cusută,

-la cea dreaptă se adaugă prin coasere o bucată de material, apoi se îndoaie şi se coase cu a doua
trecere, urmând ca, în final, să se realizeze extremitatea şliţului.
70

Utilaje pentru prelucrarea slitului


71

1.Prelucrarea buzunarului

a. realizarea eventualelor elemente decorative pe suprafaţa buzunarului, cum sunt nervuri, cute,
broderii, precum şi obţinerea integrităţii buzunarului prin îmbinarea elementelor la buzunarele
constituite din secţiuni,

b. soluţionarea liniei sau conturului deschiderii buzunarului

c. preformarea buzunarului prin călcare şi aplicarea acestuia cu întărirea capetelor de buzunar.

2.Influenţa materialului

În funcţie de aspectul materialului pe spate, identic (sau nu) cu faţa, va fi de preferată varianta d
(aspect identic) sau e (aspect diferit pe spatele materialului).

3.Influenţa masinii de cusut

- Maşini simple
- Masini de cusut surfilat
- Maşini cu dispozitiv

4.Aplicarea buzunarului
72

5.Intărirea extremităţilor buzunarelor

Tehnologii de realizare a clapei:

A. suprapunerea celor două elemente constituente ale clapei (faţă la spate) şi coaserea pe trei laturi, pe
conturul exterior (faza 1)

B. corectarea rezervelor, întoarcerea, scoaterea colţurilor şi călcarea

C. realizarea unui tighel decorativ, pe conturul exterior al clapei (facultativ)

6.Aplicarea clapei

-printr-o singură trecere (faza 3, varianta a), doar când rezervele de coasere sunt surfilate în prealabil
73

-prin două treceri, (faza 3 şi 4, varianta b), cea de-a doua cusătură având rolul de a acoperi rezervele de
coasere

Prelucrarea spatelui:aplicarea plătcii

 platcă din două repere

 platcă dintr-un reper

 cămăşi sport
74

Prelucrare spate utilaj

B .Asamblarea produsului

 Subansamblul răscroielii gâtului

 Conturarea
75

Definitivarea rascroielii gâtului

Definitivarea la gulerul cu stei şi pelerina separat


76

Subansamblul răscroielii mânecii

Aplicarea manşetei
77

Masini folosite la samblare


Cămaşă pt. bărbaţi
78

Tehnologii de obtinere a bluzei

VARIANTE TEHNOLOGICE PENTRU ELEMENTE DE PRODUS


Variante tehnologice pentru buzunarul aplicat

Variante tehnologice pentru buzunarul aplicat


79

Variante tehnologice pentru buzunarul cu 1 refilet

La gulerele realizate dintr-un reper întăritura feţei gulerului poate lipsi.

a÷b Plasarea bazei gulerului între două straturi permite aplicarea gulerului printr-o singură cusătură
simplă, sau în lipsa aplacului se poate utiliza cusătura de încheiat surfilat (b,b’).
c,c’, odată cu gulerul se aplică o bentiţă croită pe bie

d,d’, gulerul se aplică cu două cusături, prima fiind cea de aplicare a dosului de guler în răscroiala
produsului, concomitent cu asamblarea parţială a feţei gulerului cu bizeţii g÷j sunt specifice produselor
din tricot şi gulerelor tubulare, aplicarea realizându-se printr-o cusătură de acoperire din 5-6 fire (g, g’),
o cusătură de încheiat ochi cu ochi (h, h’), o cusătură de încheiat surfilat (i, i’) sau o cusătură de surfilare,
urmată de aplatizarea rezervei printr-o cusătură lanţ sau de acoperire (j, ,j’).
80
81

Variante tehnologice pentru gulerele simplu indoite


forma bazei gulerului determină răsfrângerea lor în jurul gâtului

A aplicarea întăriturii pe reperul faţă al gulerului, asamblarea feţei cu dosul gulerului, corectarea
rezervelor şi a eventualelor colţuri, întoarcerea pe faţă a gulerului şi călcarea.

B pospol interior: restricţii privind forma rotunjită a colţurilor gulerului, iar aplicarea paspoalului, a
dantelei, a pasmanteriei poate fi realizată concomitent cu asamblarea feţei cu dosul gulerului.

C paspoal exterior : restricţii referitoare la forma gulerului, aplicarea paspoalului putându-se realiza
printr-o singură cusătură în cazul echipării maşinii de cusut cu un dispozitiv de preformare şi conducere,
sau prin două cusături succesive, în lipsa dispozitivului. În acest caz, se elimină faza de întoarcere pe faţă
a gulerului.

Gulere cu revere

1- aplicarea întăriturii pe faţa de guler, pe revere (bizeţi) şi pe aplac;

2- finisarea marginilor bizeţilor şi a aplacului prin îndoire şi coasere sau prin surfilare (a’,a’’);

3-asamblarea feţei cu dosul de guler, urmată de corectarea colţurilor, întoarcere, călcare şi eventual
tighelire;

4-aplicarea gulerului în răscroială cu o singură cusătură la produsele unistrat realizate din materiale
subţiri şi prevăzute cu aplac (a’, a’’), urmată de descălcarea cusăturii (b’, a’’, b’’);

5-aplicarea feţei gulerului în răscroiala gîtului la spate (a’’), respectiv asamblarea feţei gulerului cu
bizeţii şi aplacul sau căptuşeala. Închiderea colţurilor reverului se realizează anterior sau concomitent cu
aplicarea gulerului;
82

Gulere sal

1- aplicarea întăriturii pe faţa gulerului şi a bizetului;

2- constituirea feţei gulerului, prin asamblare pe linia de simetrie (linia de mijloc a răscroielii gâtului la
spate), urmată de descălcare;

3- finisarea marginii inferioare a feţei gulerului şi a bizetului, la produse unistrat, prin fixarea îndoită cu
cusătură simplă (a’) sau prin surfilare (b’);

4- constituirea dosului de guler, prin asamblare pe linia de simetrie a spatelui, dacă varianta
constructivă impune această operaţie;

5- aplicarea dosului de guler în răscroiala gâtului, urmată de descălcare; această operaţie poate include
şi asamblarea pe linia umărului, în funcţie de particularităţile constructive ale dosului de guler;

6- asamblarea feţei cu dosul de guler, aplicându-se totodată bizeţii, faza fiind urmată de corectare,
întoarcere şi călcare;

7- fixarea poziţiei straturilor în răscroiala gâtului la spate (secţ. B-B).


83
84

Variante tehnologice pentru manșete

-din tricot (a), pentru produse de îmbrăcăminte din ţesătură sau tricot,

-din ţesătură (b şi c), pentru terminaţia mânecilor scurte sau lungi

Manşetele se închid tubular (d), dacă e necesar se descalcă rezervele cusăturii, se dublează şi se aplică
(e):

• printr-o cusătură de încheiat-surfilat (1-e), având grijă ca la produsele din tricot să se tensioneze
manşeta pentru a o aduce la circumferinţa terminaţiei, iar la produsele din ţesătură să se
repartizeze surplusul terminaţiei în falduri sau creţi
• prin două cusături simple succesive (2 şi 3), după ce terminaţia mânecii a fost adusă prin
încreţire sau prin realizarea de falduri, la o circumferinţă egală cu a manşetei. Dacă manşeta are
elastic, acesta poate fi cusut tubular şi introdus între straturile manşetei la operaţia de dublare,
sau poate fi fixat prin cusături longitudinale înainte sau după închiderea tubulară a manşetei.
Realizarea tehnologică a manșetelor de la mâneci lungi
• realizarea sau aplicarea după închiderea tubulară a mânecilor (1), cusăturile 3 sau 3’ pe contur
închis, impunând utilizarea maşinilor cu braţ cilindric.
• În toate cazurile, poziţia manşetelor răsfrânte se asigură prin cusături de punctare.
85

Realizarea tehnologică a manșetelor de la mâneci scurte

Se realizează înainte de închiderea tubulară a mânecilor.

• Pentru varianta b sunt valabile:


– rezolvările tehnologice ale variantei a, la care se intervine cu a doua cusătură
ornamentală,
– rezolvările specifice ce impun utilizarea unei maşini cu două ace şi dispozitiv.

B. ASAMBLAREA PRODUSULUI

Variante de COASERE A LINIILOR UMERILOR ŞI LINIILOR LATERALE LA ROCHII ŞI BLUZE PENTRU FEMEI

Coaserea liniei umărului cu rezerva de coasere călcată într-o parte: (b.)

Elemente componente:

• faţă, spate, bandă de fixare.

Etape de lucru

• se îmbină faţa cu spatele pe linia umărului cu prinderea benzii de întărire pe reperul de faţă [1];
• se calcă rezerva de coasere pe o parte [2];.
86

Variante de COASERE A LINIILOR UMERILOR ŞI LINIILOR LATERALE LA ROCHII ŞI BLUZE DIN TRICOT,
PENTRU FEMEI

Coaserea liniei umărului cu cusătură de acoperire: (c.)

• surfilarea simultană a celor două rezerve poate fi utilizată doar la produse din tricot, la care
solicitarea liniilor de asamblare este preluată în foarte mare măsură de către materialul textil.
• Pe linia umărului se prinde bandă de susţinere, B. Banda este necesară pentru împiedicarea
întinderilor în material.

Etape de lucru

• se îmbină faţa cu spatele pe linia umărului cu cusătură de surfilare, si totodată se prindere


banda de susţinere [1];
• Se aplatizează cusătura prin cusătura de acoperire
• Coaserea liniilor laterale este asemanătoare cu coaserea umerilor, cu diferenţa că aici nu se
depune bandă de susţinere.

Variante de ÎMBINAREA REPERELOR PE LINIA UMERILOR ŞI PE LINIA LATERALĂ IN CAZUL PRODUSELOR


UNISTRAT

Surfilarea simultană a rezervelor poate fi realizată:

a. odată cu asamblarea, folosind cusături de încheiat-surfilat din 4 sau 5 fire, sau


b. ulterior, după asamblarea cu o cusătură simplă (301) sau lanţ din două fire (401;

Rezerva cusăturii poate rămâne liberă sau poate fi fixată prin una sau două cusături decorative.
87

Conţinutul şi succesiunea fazelor necesare conturării răscroielii mânecii sunt dependente de:

• prezenţa sau absenţa gulerului,


• tipul de croială.

Variante de COASERE A LINIILOR UMERILOR ŞI LINIILOR LATERALE LA PRODUSE NECĂPTUŞITE


DE GROSIME MEDIE

Asamblarea decalată a marginilor, precedată de surfilarea unei margini (a), este utilizată la produse
necăptuşite, realizate din

Materiale de grosime medie ; asamblarea poate fi finalizată.

Fixarea cu una sau două cusături paralele (b);

Subansamblul răscroielii mânecii

Tehnologii de realizare a sacoului pentru bărbaţi

a.Pregătirea reperelor pentru confecţionare

Termolipire:

- termolipirea feţei;
- termolipirea clinului;
- termolipirea bizetului pe partea care se răsfrânge;
- termolipirea gulerului de extremităţi;
- termolipirea dosului de guler;
- termolipirea şliţului la spate;
- termolipirea răscroielii gulerului;
- termolipirea terminaţiei mânecilor;
- termolipirea clapelor şi a refiletului la buzunarul superior.
88

b. Tehnologii de prelucrare a elementelor MICI (Etapa I)

- Prelucrarea clapei
- Aplicarea pungii de buzunar pe laist,
- Prelucrarea bridei,
- Prelucrare guler,
- Prelucrare buzunar aplicat,
- Aplicare contrarefilet pe pungă,
- Înnădire bizet

Realizarea clapelor:

- coaserea reperelor în trei părţi dinspre partea interioară a căptuşelii (1);


- întoarcerea elementului după ce au fost corectate colţurile;
- realizarea cusăturilor decorative (2);
- Călcarea

Aplicarea pungii la laistul de la pieptul sacoului:

- coaserea laistului cu punga la partea inferioară a laistului (1) (a);


- coaserea laistului la cele două extremităţii (2) (b);
- îndreptarea lăţimii cusăturii la extremitatea laistului;
- întoarcerea produsului;
- călcarea (c).
89

Realizarea bridei, care se închide cu nasturele de la buzunarul interior

• coaserea bridei cu ajutorul unui dispozitiv de îndoire a reperului (1);

• îndoirea benzii, la extremitate, în formă de triunghi, tighelirea de două ori a părţii îndoite (2).

Realizarea agăţătorului

coaserea agăţătorului cu ajutorul unui dispozitiv de îndoire a reperului (1).


90

Aplicarea marginii contrarefiletului pe punga de buzunar;

Prelucrarea gulerului

Variante:

• coaserea părţii întoarse a gulerului pe dosul de guler cu maşina de cusut care realizează cusătura
în zig-zag (5).

• coaserea colţului gulerului, cu cusătură simplă (5);


91

Tehnologii de prelucrare a elementelor MARI (Etapa a IIa)

Realizarea elementului faţă include :

• pe reperul feţei (termolipit pe toată suprafaţa) se taie pensa orizontală şi verticală şi se închid.
Închiderea pensei orizontale se diferenţiază în funcţie de tipul buzunarului lateral;

• asamblara feţei şi a clinului lateral;

• termolipirea locului buzunarului lateral, însemnarea,

• realizarea buzunarului superior şi a celor laterale, precedată de însemnarea poziţiei acestora;

• stabilizarea răscroielii mânecii prin coaserea unei bentiţe;

• realizarea plastronului, ce include îmbinarea straturilor componente prin termolipire sau


coasere, modelarea spaţială, realizarea pensei şi aplicarea bentiţei pe conturul ce se va poziţiona
pe linia de răsfrângere a reverului, prin coasere;

• integrarea plastronului în structura feţei prin coasere, termolipire şi modelare spaţială.

• Modelarea spaţială se interpune între fazele de stabilizare a cantului prin termolipire.

Microprocese tehnologice de realizare a pieptului de sacou

În practică se adoptă o variantă sau alta, ţinând cont de particularităţile produsului ce urmează a se
realiza, de dotarea tehnică şi tehnologică din întreprindere, dar şi de norma de timp specificată

Prelucrarea plastronului

Plastronul se proiectează prin repere de forme diferite, din unul sau mai multe straturi, în funcţie de
destinaţia produsului.

Prelucrarea plastronului ţine cont de forma spaţială a acestuia, atât la proiectarea constructivă, cât şi la
cea tehnologică.

Pe extremitatea plastronului se plasează o bentiţă, cu ajutorul căreia se va aplica ulterior plastronul la


faţa de sacou.

Banda poate fi termolipită de plastron, poate fi aplicată cu cusatură ascunsă sau cu o cusătură simplă.
92
93

• Pentru grupele de conformaţie A şi B se realizează cu o singură pensă, a cărei închidere se


realizează prin suprapunera marginilor şi fixarea lor cu cusătură zig-zag.
• Pentru grupa C se mai prevede o pensă suplimentară.
94

La produsele din materiale subţiri se poate elimina plastronul, înlocuindu-l cu o inserţie cu grosimea în
trepte, de pildă un material multigrad cu trei zone (I, II,III), care au fie desimi diferenţiate.

În cazul materialelor subţiri, materialul de întărire multigradual se aplică direct, ceea ce contribuie la
simplificarea şi creşterea productivităţii muncii

Tehnologia de realizare a pieptului de sacou impune parcurgerea următoarelor faze :

1. aplicarea întăriturii pe toată suprafaţa feţei, iar la clinul lateral numai la partea superioară şi
inferioară;
2. coaserea pensei verticale (de bust), tăierea şi descălecarea;
3. închiderea pensei orizontale; tehnologie diferenţiată în funcţie de tipul de buzunar de pe faţa
sacoului:
• în cazul buzunarului cu refileţi, pensa orizonatală se inchide provizoriu, prin aplicarea
unei benzi termoadezive;
• dacă produsul are buzunar aplicat, pensa orizontală se închide definitiv prin aplicarea,
cu cusături paralele , a unei benzi textile, o extremitate a acestei benzi va fi aplicată
(fixată) în pensa verticală, iar cealaltă în cusătura de aplicare a clinului.
4. asamblarea feţei cu clinul lateral; descălcarea cusăturii;
5. Realizarea buzunarelor
6. aplicarea plastronului pe linia de îndoire a reverului, pe linia umărului şi pe linia de răscroială a
mânecii.
95

Prelucrare feţei de sacou


Faza 1 şi 2

Faza 3 şi 4
Cazul buzunarelor tăiate
96
97

Prelucrare feţei de sacou


Faza 3 şi 4
Cazul buzunarelor aplicate
98

Prelucrare feţei de sacou


Faza 6
99

Faza 6: Aplicarea plastronului

• Aplicarea se realizează pe linia de îndoire a reverului, pe linia de răscroială a mânecii şi pe linia


umărului.

• Fixarea plastronului pe linia reverului se realizează prin intermediul bentiţei, şi se asamblează


prin coasere, folosind o cusătură ascunsă (tot cu cusatura ascunsă poate fi aplicată bentita şi de
plastron ) sau se termolipeşte banda pe faţa produsului (banda este aplicată prin coasere de
plastron si este situată sub plastron) sau aplicarea prin termolipirea benzii, atât pe plastron cât şi
pe faţa sacoului (bentita este deasupra).

• Aplicarea pe linia răscroielii mânecii se realizează prin coasere. Cusăturile sunt plasate pe
rezervele cusăturii de aplicare a mânecilor.

Ulterior, dupa realizarea asamblarii de pe linia umarului se aplica plastronul pe rezerva directionata
spre spate

PRELUCRAREA SPATELUI CUPRINDE

• prelucrarea şliţurilor cu margini suprapuse, numărul şi forma acestora fiind condiţionate de


caracteristicile constructive ale produsului.

• îmbinarea reperelor componente pe mijlocul spatelui începând de la partea superioară a şliţului

Formarea şi fixarea spatelui stâng

Coaserea unei bentite pe conturul mânecii la spate (1);


călcarea şliţului la spate, pe dosul materialului în direcţia liniei de pe mijlocul spatelui (2);
100

Formarea şi fixarea spatelui drept:

- aplicarea unei bentite pe conturul răscroielii mânecii la spate (1);


- călcarea părţii superioare a şlitului la spate, pe dosul materialului la margine (2);

- Realizarea cusăturii de pe mijlocul spatelui începând din punctul superior al şliţului la spate
- Aşezarea faţă în faţă a celor două repere ale spatelui;
- realizarea cusăturii de pe mijlocul spatelui începând de pe linia răscroielii gâtului, fixarea
întăriturii căptuşelii sub şliţul stâng pe partea superioară (1);
- descălcarea cusăturii de pe mijlocul spatelui, tăierea lăţimii de coasere a şliţului drept pe
partea superioară;
- călcarea şliţului spre stânga.
101

Prelucrarea mânecilor vizează

- asamblarea reperelor componente din material de bază, întăritura şi căptuşeala, realizarea


formei tubulare, asigurarea poziţiei relative a acestor staturi, prin:
aplicarea întăriturilor pe linia şliţului şi a terminaţiei inferioare;
prelucrarea marginilor şliţurilor;

- asamblarea reperelor componente din material de bază şi respectiv din căptuşeală pe linia
conturului şi modelarea spaţială a conturului obţinut;

îmbinarea pe linia terminaţiei inferioare a materialului de bază şi a căptuşelii, preformarea acestui


contur;

Reperele din căptuşeală (c) au forme diferite, iar fixarea prin coasere a căptuşelii pe cele două margini
ale şliţului (c’) se realizează cu cusături interioare, după ce a fost soluţionată terminaţia produsului şi a
căptuşelii.

- îmbinarea printr-o singură cusătură a materialului de bază şi a căptuşelii pe linia interioară,


lăsând o porţiune de 16 – 18 cm liberă de căptuşeala pentru întoarcerea produsului pe faţă,
descălcarea rezervelor şi modelarea spaţială a mânecii;
- susţinerea capului de mâneca şi aplicarea unei bentiţe din volvatir şi poliuretan caşerat, în
scopul asigurării unei corespondenţe dimensionale a conturului acestora cu cel al răscroirii
mânecii produsului.
102

c. Prelucrarea căptuşelii

- vizează realizarea subansamblului necesar dublării structurii de bază a produsului şi include :


- realizarea buzunarelor interioare (1 – 3 buzunare tăiate cu refileţi);
- îmbinarea reperelor componente;
- finalizarea marginilor libere pentru căptuşeli părţiale ;
- integrarea subansamblului guler-bizet, pe conturul exterior al căptuşelii.
Compatibilizarea dimensională a celor două canturi asociate presupune fixarea faldurilor orizontale în
zona bustului pe linia de îmbinare cu bizetul şi a faldului vertical pe conturul răscroielii gâtului, pe linia
de îmbinare cu faţa de guler. Cele trei falduri prevăzute prin proiecterea constructivă a căptuşelii au
rolul de a asigura confortul ergonomic şi corespondenţa dimensională corp-produs. Poziţia şi
dimensiunile acestora sunt marcate la croire, prin crestare în şpan.
• vizează realizarea subansamblului necesar dublării structurii de bază a produsului şi include :
• realizarea buzunarelor interioare (1 – 3 buzunare tăiate cu refileţi);
• îmbinarea reperelor componente;
• finalizarea marginilor libere pentru căptuşeli părţiale ;
• integrarea subansamblului guler-bizet, pe conturul exterior al căptuşelii.
Compatibilizarea dimensională a celor două canturi asociate presupune fixarea faldurilor orizontale în
zona bustului pe linia de îmbinare cu bizetul şi a faldului vertical pe conturul răscroielii gâtului, pe linia
de îmbinare cu faţa de guler. Cele trei falduri prevăzute prin proiecterea constructivă a căptuşelii au
rolul de a asigura confortul ergonomic şi corespondenţa dimensională corp-produs. Poziţia şi
dimensiunile acestora sunt marcate la croire, prin crestare în şpan.

Variante tehnologice de realizare a subansamblului căptuşeală

Prelucrarea căptuşelii se poate realiza în trei variante:

1. se realizează un subansamblu independent din căptuşeală, prin asamblarea elementelor


constituente ale căptuşelii, faţă, spate, mânecă.

2. se realizează un subansamblu format din faţa şi spatele produsului, iar mâneca se va constitui
ca un subansamblu independent, compus din mneca din material de bază şi mâneca din
căptuşeală

3. se căptuşeşte fiecare element de produs al produsului în zona de prelucrare a elementelor, iar


asamblările specifice acestui tip de produs se realizează succesiv la materialul de bază,
respectiv la căptuşeală

Corectarea căptuşelii

• are drept scop obţinerea corespondenţei dimensionale dintre subansamblurile constituente


ale unui produs multistrat, iar modul de realizare este dependent de varianta de prelucrare a
căptuşelii.

• Pentru prima variantă, corectarea presupune suprapunerea celor două subansambluri pe linia
umerilor şi realizarea eventualelor corecţii.
103

• Varianta a doua urmează aceeaşi procedură, corectarea realizându-se pe masa de alimentare


sau pe manechin.

• Pentru a treia variantă, corectarea se realizează înaintea asamblării propriu-zisă, pe masa de


alimentare şi se corectează fiecare reper în parte.

Asamblarea produsului, etapa a III-a.

1. Realizarea subansamblului “faţă + bizet” se realizează prin îmbinarea bizetului la faţă pe linia cantului
şi a conturului colţului de rever şi îmbinarea contururilor terminaţiilor inferioare de la materialul de bază
şi de la bizet.

 Deşi contururile feţei şi bizetului sunt de lungimi egale, distribuirea pe cele două zone delimitate
prin punctul de răsfrângere a reverului este diferenţiată. Astfel, la partea superioară a cantului,
conturul bizetului are lungimea mai mare, iar la partea inferioară a cantului, conturul feţei are
lungimea mai mare. Pe acest considerent se include faza de fixare provizorie a cantului prin
călcare sau prin cusături provizorii.

 Pentru asigurarea poziţiei relative corespunzătoare a bizetului şi a feţei pe linia cantului şi,
respectiv, a reverului este necesară corectarea în trepte a rezervelor pe cele două contururi
asamblate.

 Pentru prevenirea luciului şi a deformării stratului fibros superficial pe linia cantului, la presare
se include faza de descălcare şi aplatizare a rezervelor.

2. Constituirea structurii de bază se realizează prin îmbinarea feţei cu spatele pe linia umărului şi pe
linia laterală.

3. Integrarea gulerului în structura produsului vizează montarea dosului de guler în răscroiala gâtului.

4. Realizarea subansamblului “căptuşeală + guler + bizet” .

Aplicarea căptuşelii este dependentă de varianta de prelucrare selectată şi presupune asamblarea pe


următoarele zone: bizet, răscroiala gâtului (linia inferioară a feţei gulerului sau a aplacului), bizet,
terminaţie produs, terminaţie mânecă (varianta 1) sau răscroială mânecă (varianta a 2a).

5. Integrarea mânecilor în structura produsului include :

– montarea în răscroială a mânecilor din material de bază;

– fixarea pernuţelor pe rezervele cusăturilor de pe linia umărului şi răscroiala mânecii;

– montarea mânecilor din căptuşeală.

Pentru toate fazele de îmbinare a contururilor prin coasere este necesară orientarea rezervelor şi a
suprafeţelor îmbinate prin procedee de tratare umidotermică. În cazul contururilor de configuraţii
complexe sau la asocierea contururilor de lungimi inegale se impune includerea fazelor de modelare
spaţială umidotermică.
104

Prelucrări tehnologice pe produsul finalizat din punct de vedere constructiv

faze tehnologice de :

1. fixare a rezervelor căptuselii de rezervelel din material de bază, în vederea conferirii stabilităţii
formei produselor. Fixarea se realizează:

– la terminaţia produsului

– la terminaţia mânecii

– la răscroiala mânecii, pe capul de mânecă

– la linia de profunzime a răscroielii

– pe linia de asamblare a căptuşelii cu bizetul

– pe linia de răscroială a gâtului, pe linia dintre cei doi umeri

2. întoarcerea produsului pe faţă;

3. închiderea zonei de întoarcere (linia anterioară pe mâneca de căptuşeală stângă)

4. realizarea tighelelor ornamentale pe cant, rever, însemnarea şi realizarea butonierelor.


105

Tehnologii de realizare a paltoanelor pentru bărbaţi

Etape de proces necesare realizării paltonului pentru bărbaţi

Termolipirea

• termolipirea feţei

• termolipirea la terminaţia mânceii

• termolipirea feţei de guler (stei şi pelerină)

• termolipirea laistului

• termolipirea răscroielii gâtului

• termolipirea clinului la terminaţie


106

Detalierea TERMOLIPIRii

termolipirea se derulează în următoarea ordine:

• poziţionarea elementelor paltonului pe presa de termolipit cu inserţia deasupra şi reglarea


presei la următorii parametri: temperatura 150oC-180oC, timpul 15-20secunde, şi presiunea de
25-40 pascal.

• răcirea elementelor se realizează în stare plană

Prelucrarea elementelor mici

• realizarea găicilor

• realizarea clapelor

• realizarea agăţătorului

• realizarea gulerului

• rezolvarea plastronului

Prelucrarea găicilor

• poziţionarea pe faţă a elementelor componente ale găicilor,

• îmbinarea componentelor pe contur,

• corectarea rezervelor de coasere,

• întoarcerea pe faţă,

• călcarea găicii,

• cusătură decorativă pe conturul găicii,


107

Prelucrarea laistului

• îndoirea materialului destinat confecţionării laistului la jumătate

• coaserea extremităţilor laistului (1)

• corectarea rezervelor de coasere

• călcare, delimitarea lăţimii laistului

• realizarea cusăturii ornamentale pe contur (trei laturi) (2)

Prelucrarea agăţătorului

• îndoirea cu dispozitiv şi îmbinarea cu maşina cu două ace (1)

Prelucrarea gulerului

• îmbinarea şteiului cu pelerina faţă (1)

• călcarea liniei de coasere (prin întindere)


108

• îmbinarea pelerinei şi şteiului pentru dosul de guler (1)

• călcarea liniei de coasere

• direcţionarea rezervelor de coasere la dosul de guler, tighelire

îmbinarea pe contur (1) presupune:

• poziţionarea suprapusă a celor două componente ale gulerului

• coasere pe contur

• corectarea lăţimii rezervelor de coasere, întoarcere şi călcare

Înnădirea bizetului

• poziţionarea bizetului pe faţă

• coaserea componentelor şi călcarea


109

Prelucrarea elementelor mari

• Faţă

• Spate

• mâneci

Prelucrarea fetei

• Realizarea buzunarului cu laist

• corectarea feţelor şi lipirea benzilor pe conturul acestora

• corectarea feţelor şi lipirea benzilor de stabilizare pe contur

• coaserea feţei cu bizetul

• aplicarea benzii de rigidizare a liniei raglanului pe faţă

Realizarea buzunarului cu laist

-marcarea locului buzunarului


-termolipirea sub buzunar
-poziţionarea laistului şi a pungii de buzunar pe linia de deschidere a buzunarului pe faţă
-coaserea acestora pe faţă (1)
-coaserea părţii inferioare a pungii de buzunar paralel cu cusătura de aplicare a laistului (la 1 cm) (2)
-tăierea deschiderii buzunarului şi coaserea conturului pungii (3)
-coaserea extremităţii laistului (peste cusătura decorativă) (4)
-călcarea
110

Corectarea feţelor şi lipirea benzilor pe conturul acestora

• poziţionarea şablonului pe faţă, trasarea conturului şi corectarea

• lipirea unei benzi pe cantul feţei (1)

coaserea feţei cu bizetul

• poziţionarea bizetului pe faţa produsului

• coaserea bizetului de la linia inferioară până la punctul de aplicare al reverului (1), pe rever, cu
asigurarea poziţionării corecte pe rever

• corectarea lăţimii rezervelor cusăturii de pe cant

• descălcarea întoarcerea şi presarea


111

Aplicarea prin coasere a unei bentiţe pe linia raglanului la faţă

Coaserea susţinută a benzii de întărire pe linia raglan a răscroielii mânecii, de la linia răscroielii gâtului
spre lateral

Prelucrarea spatelui:

aplicarea benzii de rigidizare a liniei raglanului la spate

• îmbinarea pe mijlocul spatelui

aplicarea unei benzi de întărire pe linia raganului la spate

• coaserea susţinută a benzii de întărire pe linia raglan a răscroielii mânecii, de la linia răscroielii
gâtului spre lateral
112

Imbinarea pe mijlocul spatelui

Prelucrarea mânecii

• îmbinarea cusăturii superioare a mânecii cu prinderea benzii ornamentale,

• tighelirea (cu rol ornamental) a îmbinării exterioare a mânecii

• îmbinarea clinului

• îmbinarea liniei interioare a mânecii

• preformarea terminaţiei şi realizarea tivului şi călcare

Prelucrarea mânecii

• aplicarea prin coasere a unei bentiţe de suţinere a linie umărului (1):

• poziţionarea suprapusă a celor două repere, începând de la linia de răscroială a gâtului până la
partea inferioară
113

Prelucrarea mânecii

• îmbinarea celor două repere ale mânecii pe linia de simetrie, aplicând şi gaica

• suprapunerea reperelor ce urmeză a fi asamblate

• coaserea, începând de la linia de răscroială a gâtului (2)

• direcţionarea prin călcare

• realizarea unei cusături ornamentale (3)


114

îmbinarea clinului la mânecă

• partea superioară a mânecii şi clinul se suprapun la cele două extremităţi

• îmbinarea prin două cusături a clinului (1,2)

călcarea părţii inferioare a mânecii

• măsurarea tivului

• îndoire

• întoarcere pe faţă şi călcarea găicii, poziţionată la aproximativ 5 cm de tiv


115

Prelucrarea căptuşelii

 realizarea buzunarului cu laist


 coaserea interiorului cu vatelina pe faţă
 aplicarea vatelinei pe mânecă
 îmbinarea căptuşelii de mânecă
 îmbinarea marginilor căptuşelii faţă şi spate de mânecă
 aplicarea căptuşelii de mânecă în răscroială
 călcarea căptuşelii
 coaserea vatelinei pe conturul exterior al feţei din căptuşeală
 poziţionarea căptuşelii feţei peste vatelină
 coaserea pe contur a celor două straturi (1)
 corectarea vatelinei pe contur

 coaserea vatelinei pe conturul exterior al spatelui din căptuşeală


 poziţionarea căptuşelii spatelui peste vatelină
 asigurarea unui adaos de lejeritate
 coaserea pe contur a celor două straturi (1)
 corectarea vatelinei pe contur
116

îmbinarea componentelor căptuşelii mânecii

• îmbinarea pe linia exterioară a elementelor din căptuşeală

• îmbinarea reperului superior al mânecii din căptuşeală cu clinul prin 2 cusături


117

îmbinarea pe linia laterală a celor două elemente de căptuşeală

 suprapunerea celor două elemente pe linia de coasere, începând de la partea superioară


 coaserea pe contur (1)
 descălcarea

Aplicarea mânecii în răscroială

 verificarea concordanţei dimensionale între cele două repere, cu urmărirea suprapunerii pe linia
răscroielii şi pe linia laterală
 îmbinarea celor două repere (1)
 descălcare
118

Asamblarea

 îmbinarea liniilor laterale ale paltonului la materialul de bază


 aplicarea mânecii în răscroială
 aplicarea gulerului în răscroiala gâtului cu prima cusătură (dosul de guler)
 coaserea căptuşelii pe linia răscroielii gâtului şi prinderea agăţătorului
 coaserea căptuşelii la terminaţia paltonului
 coaserea căptuşelii la terminaţia mânecii (partea stângă şi dreaptă)
 întoarcerea paltonului pe faţă
 realizarea cusăturii provizorii pe linia cantului paltonului
 realizarea tighelului ornamental

Asamblarea pe linia laterală a materialului de bază

• suprapunerea celor două elemente de produs pe linia laterală, începând de la partea superioară
• realizarea îmbinării pe linia laterală (1)
• descălcarea rezervelor

Aplicarea mânecii de bază în răscroiala mânecii

• suprapunerea contururilor celor două elemente prin potrivirea la partea superioară şi pe linia
laterală
• aplicarea mânecii prin coasere, poziţionând mâneca deasupra (2)
• dirijarea rezervelor de coasere şi realizarea unui tighel decorativ pe o porţiune dată (2)
119

Aplicarea dosului de guler în răscroiala gâtului

• poziţionarea simetrică a gulerului faţă de linia de mijloc a spatelui şi faţă de linia umerilor
• aplicarea dosului de guler în răscroială (1)
120

Aplicarea căptuşelii pe linia bizetului şi pe linia de răscroială a gâtului, prinzând şi agăţătorul

• suprapunerea feţei şi a căptuşelii pe cele două extremităţi ale subansamblurilor, cu căptuşeala


deasupra, începând de la partea inferioară a bizetului stâng, peste faţa de guler şi peste bizetul
drept (1)

Coaserea căptuşelii la terminaţia produsului

• potrivirea terminaţiei cu marginea inferioară a paltonului pe interiorul paltonului, de la faţa


(partea stângă), până la faţa (partea dreapta)
• coaserea căptuşelii (1) la partea inferioară a bizetului
121

Coaserea căptuşelii la terminaţia produsului

• potrivirea terminaţiei cu marginea inferioară a paltonului pe interiorul paltonului, de la faţa


(partea stângă), până la faţa (partea dreapta)
• coaserea căptuşelii (1) la partea inferioară a bizetului

Coaserea mânecii din căptuşeală la partea inferioară a mânecii din material de bază

• suprapunerea celor două elemente, cu linia de contur inferioară pe dos


• coaserea căptuşelii la partea inferioară a mânecii
• fixarea materialului şi a căptuşelii subbraţ, pe biezet, la guler şi la terminaţie,

• întoarcerea paltonului
• coaserea deschiderii prin suprapunerea rezervelor
122

Realizarea unei cusaturi provizorii la cantul paltonului pentru obţinerea paspolării

• Se paspolează gulerul, reverul şi cantul până la primul nasture. Sub primul nasture este punctul
de inflexiune unde este schimbată paspolarea cantului (1)
• tighelirea opţională, conform modelului pe linia bizetului (2), de la marginea inferioară, până la
conturul gâtului

Fixarea gulerului

• Se cos rezervele de coasere din MB si din captuseală


123

Realizarea cusăturii decorative de pe canturile produsului

• tighel pe marginea cantului, pe porţiunile dintre nasturele superior şi butonieră şi pe marginea


gulerului

Fixarea

• pe linia terminală,
• pe linia terminaţiei mânecii,
• pe linia răscroielii gâtului,
• pe linia bizetului
Finisarea

• călcarea canturilor,
• coaserea butonierelor,
• călcarea paltonului cu prese cu forme fixa,
• călcarea căptuşelii,
• călcarea feţei (cu fierul),
• coaserea nasturilor.
124

Realizarea tehnologică a produselor sport


125
126

Plurifuncţionalitatea:

Criterii:

 -diversificării garderobei, în condiţii de minimizare a numărului pieselor componente: produse cu


două feţe, produse din componente detaşabile (mâneci, glugă, guler) cu componente
transformabile (transformarea gulerului în glugă şi invers, a impermeabilului în fustă şi bluzon
etc.),

 - adaptării la condiţiile de mediu, produse cu strat termoizolator detaşabil (cu mesadă, slavută),

 - adaptării la dinamica evoluţiei dimensionale a corpului (produse pentru copii).

Particularităţile de croială

(clasică modificată, raglan sau chimono)

 condiţionează succesiunea de integrare a componentelor structurale ale produselor, numărul şi


tipul subansamblurilor intermediare şi conţinutul tehnologic al procesului de confecţionare.

Particularităţile elementelor de produs

 Elementele de bază sunt definite prin contururi geometrizate şi se realizează din acelaşi material
sau din materiale diferite.

 un număr mare de elemente integrate, cu rol estetic şi funcţional (clape, cordoane libere,
buzunare, fente, bride, şnaluri, epoleţi, plătci cu terminaţii libere sau fixe), de secţiuni, elemente
ornamentale (benzi, şnururi, embleme, tighele, broderii etc.),

 Reperele elementelor integrate se caracterizează prin contururi complexe şi pot fi realizate din
materiale diferite.

Gulerul

 cu rever, pentru impermeabile şi înlocuitori de palton,

 tip bentiţă, simplu îndoit, cu ştei şi pelerină, la bluzon, impermeabil, jachetă şi înlocuitor de
palton.

Gluga

 se croieşte dintr-un număr variabil de repere în funcţie de particularităţile de model, dintr-un


singur strat sau mai multe, poate fi fixată în răscroiala gâtului sau detaşabilă.

 Gluga necăptuşită poate fi vizibilă sau ascunsă în interiorul gulerului tip bentiţă, la bluzoane şi
jachete. În acest caz, pe faţa de guler se realizează un sistem de acces în interior, prevăzut cu
fermoar sau capse.
127

Faţa

 În structura elementului faţă pot fi regăsite secţiuni, plătci, buzunare, elemente decorative.

 Este prevăzută cu sistem de închidere pe toată lungimea, cu nasturi şi butoniere, fermoar, capse
sau bandă velcro.

 Pe linia închiderii, faţa se dublează cu bizet

 la produsele cu sistem dublu de încheiere (fermoar şi capse, fermoar plus nasturi) se


completează cu fente.

 La impermeabile se regăsesc şi modele cu sisteme de încheiere cu nasturi ascunşi (cu şublaist)

Spatele

 este structurat dintr-un număr diferit de secţiuni , dublat cu platcă, având conturul terminal de
diferite forme, liber sau fixat, iar la impermeabile şi înlocuitori de palton poate fi prevăzut cu şliţ
pe linia de simetrie.

Mânecile lungi

 de croială clasică modificată, chimono sau raglan se croiesc dintr-un singur reper sau mai multe
şi se ajustează la terminaţie prin manşete cu elastic sau fără şi prin şnaluri. Ajustarea cu şnaluri
necesită găici.

Mesada (slavuta)

 componentă detaşabilă, are funcţia determinantă de asigurare a confortului termofiziologic,

 realizată din blană sintetică sau naturală sau din căptuşeală şi material termoizolator (vată,
vatelină, ţesătură tip lână cu masă redusă) se regăseşte în structura înlocuitorului de palton.
Această componentă dublează faţa, spatele iar uneori şi mâneca produsului.

 Căptuşelile folosite sunt de grosime şi masă specifică mică, din poliester, poliamidă sau poliester
cu viscoză, tratată anticontracţie.

Pentru căptuşirea părţii superioare a jachetelor din stofă şi pentru dublarea produselor cu două feţe
(impermeabil şi jachetă) se utilizează şi ţesăturile scămoşate din bumbac, lână sau în amestec cu fibre
sintetice.

 Întăriturile folosite sunt cu suport din materiale neţesute ce conţin fibre sintetice, cu masă
specifică mică şi se utilizează în special pentru dublarea elementelor mici (gulere, fente, clape,
bride, cordoane ) şi pe liniile terminaţiilor produselor şi a mânecilor fără manşetă.

 Ca materiale termoizolatoare se utilizează neţesutele (vata, vatelina, Bevatex) blana sintetică


sau naturală.
128

Variante de îmbinare a materialelor de bază

Succesiunea transformărilor tehnologice pentru obţinerea produselor

1. Prelucrarea tehnologică a straturilor termoizolatoare

 Poziţia în produs a straturilor termoizolatoare condiţionează modul de integrare în structura


acestuia şi implicit soluţiile tehnologice adoptate.

I. În cazul cumulării funcţiilor de confort termofiziologic şi estetice

 stratul termoizolator, din blană naturală sau sintetică, se dispune pe faţa produsului, dublând
gulerul, manşeta sau conturul exterior al glugii.

 Integrarea blănii în structura produsului se realizează în etapa de prelucrare a elementelor de


produs, pentru care reperul din blană constituie faţa de guler, respectiv manşetă, prin îmbinare
cu reperele din material de bază.

II. În cazul elementelor cu rol termofiziologic, poziţionarea staturilor termoizolatoare se realizează în


interiorul produsului, prin integrare în structura componentelor:

 la faţă, spate, mâneci, între material de bază şi căptuşeală;

 la guler, manşete, fente, clape, între două staturi din material de bază.

Căptuşeala matlasată cu strat termoizolator, primită de la producătorul de material

 se foloseşte la dublarea feţelor, spatelui şi mânecilor şi presupune realizarea unui subansamblu


care se integrează în produs.

 Constituirea tehnologică a produselor este similară oricărui produs căptuşit.


129

Utilizarea directă a materialelor neţesute ca strat termoizolator

 presupune variante tehnologice specifice pentru integrarea prealabilă a reperelor


termoizolatoare pe reperele din căptuşeală şi /sau material de bază (tab.2)

 Variantele a1 şi a2, b1şi b2, respectiv c1şi c2 pot coexista în cazul produselor cu căptuşeala
fixată la terminaţie.

 Pentru produsele cu căptuşeala liberă la terminaţie se utilizează variantele a1, b1, c1, sau
căptuşeală matlasată.

 Varianta "d" (tab.2), cu matlasarea materialelor de bază prin cusături ornamentale, se foloseşte
pentru integrarea stratului termoizolator în structura elementelor mici, şi pe secţiuni ale
elementelor mari.

III. Când stratul termoizolator asigură funcţia de confort termofiziologic şi de plurifuncţionalitate


acesta va constitui un subansamblu relativ independent, detaşabil, compus din spate, faţă, spate şi
uneori mânecă.

 Această variantă presupune:

– constituirea subansamblului

– soluţionarea tehnologică a sistemului de fixare la produs pe conturul interior al bizeţilor


şi al terminaţiei inferioare, răscroiala gâtului, a mânecii şi eventual al terminaţiei
mânecii.
130

 Realizarea subansamblului detaşabil presupune:

– îmbinarea prin coasere cu surfilare a reperelor componente,

– prelucrarea contururilor exterioare prin surfilare şi bordare.

Subansamblul detaşabil se fixează la produs prin sisteme de încheiere: nasturi şi butoniere sau bride,
fermoar detaşabil sau bandă Velcro.

2. Constituirea elementelor mici

 (gulere, manşete, şnaluri, bride, epoleţi, fente, clape, laisturi, cordoane) include:

– aplicarea întăriturilor prin termolipire,

– îmbinarea pe contur a elementelor componente, din material de bază inclusiv a


straturilor termoizolatoare,

– realizarea cusăturilor ornamentale (tighele, broderii, matlasare).

 Manşetele şi cordoanele fixe, cu rol de finalizare a terminaţiilor şi de ajustare pe corp a


acestuia, pot fi prevăzute cu elastic care se fixează prin coasere direct de materialul de bază
(tab.3)

 Găicile şi bridele se realizează în bandă, cu sau fără tighel pe faţă, în funcţie de


particularităţile de model.

3. Prelucrarea buzunarelor

 pentru buzunarele aplicate: căptuşirea, definitivarea liniei de deschidere, preformarea şi


realizarea efectelor estetice,

 pentru buzunarele tăiate, conţinutul tehnologic este dependent de nivelul dotării tehnice şi de
gradul de specializare a utilajelor folosite.

4. Prelucrarea feţelor include:

 îmbinarea secţiunilor,

 realizarea efectelor estetice (broderii, cute, aplicaţii, cusături ornamentale),

 însemnarea poziţiei şi aplicarea sau realizarea buzunarelor tăiate

 finalizarea terminaţiilor,

 finalizarea plătcilor şi integrarea acestora,


131

 realizarea sistemelor de încheiere (cu bizet, cu fente, cu şublaist), în funcţie de particularităţile


de model.

 Prelucrări tehnologice specifice acestor produse sunt în cazul sistemelor de încheiere duble cu
fente (fermoar şi nasturi, fermoar şi capse (tab.4).

 Aplicarea fermoarului se cumulează cu fazele de constituire a componentelor sistemului de


încheiere şi respectiv de integrare a acestora la faţa produsului.

 Coaserea nasturilor, butonierelor şi fixarea capselor pe fentele superioare, respectiv pe feţele


produsului, pot fi realizate ca prelucrări tehnologice pe produsul finalizat din punct de vedere
constructiv.

sistem de încheiere: Varianta1


132

sistem de încheiere: Varianta 2


133

sistem de încheiere: Varianta 3

 5. Prelucrarea spatelui include:

 îmbinarea reperelor componente,

 realizarea şliţului (la impermeabil şi la înlocuitorul de palton).

 6. Prelucrarea mânecilor include:

– îmbinarea reperelor componente,

– fixarea găicilor pentru şnaluri,

– integrarea epoleţilor.

 Prelucrarea feţei, a spatelui şi a mânecilor poate include şi integrarea stratului termoizolator


(tab.2) în funcţie de particularităţile de model ale jachetei sau înlocuitorului de palton.

 8) Prelucrarea şi aplicarea mânecilor în răscroiala cu contur deschis a mânecii

 pentru modelele de croială raglan şi chimono, se manifestă interferenţe între fazele de


constituire a structurii de bază, de integrare a elementelor complementare şi chiar de
constituire a elementelor de produs.
134

 Astfel, pentru croiala raglan, prin integrarea mânecilor la faţă, respectiv la spate, se constituie
structura de bază, fără participarea directă la îmbinare a contururilor spatelui şi a feţei de
produs. Îmbinarea pe linia umărului este transferată în etapa prelucrării mânecilor.

 În cazul modelelor de croială chimono integrarea mânecilor la spate şi la faţă se realizează în


procesele de croire, iar constituirea structurii de bază şi definitivarea răscroielii gâtului (prin
îmbinarea feţei cu spatele pe linia umărului) se cumulează cu faza de îmbinare a reperelor
mânecii pe linia de simetrie.

 8d) închiderea mânecilor pe linia interioară în continuare cu îmbinarea feţelor cu spatele pe linia
laterală a produsului

 8e) integrarea şnurului pentru ajustarea produsului pe corp pe linia taliei sau a terminaţiei
inferioare a produsului include:

-realizarea canalului pentru şnur (tab. 5),

-realizarea orificiilor pentru introducerea şnurului,

-introducerea şnurului şi fixarea opritorilor pe şnur pentru asigurarea menţinerii acestuia în produs şi
reglarea gradului de ajustare. Pentru introducerea şnurului se realizează butoniere, orificii festonate sau
presate cu inele metalice. Şnurul poate fi un produs de pasmanterie sau o bentiţă prelucrată din
materialul de bază, de tipul găicilor (tab.2)
135

Aplicarea mansetelor

Solutionarea tehnologică a terminaţiei produselor sport


136

Produse cu 2 feţe

Particularităţi tehnologice specifice, impuse prin funcţia de plurifuncţionalitate:

• La produsele cu "două feţe“:

• se constituie subansambluri independente, care includ faţa, spatele, şi mânecile cu elementele


integrate aferente (buzunare, clape, şnaluri, plătci), din cele două materiale de bază;

• se constituie ca elemente unice: gulerul, manşetele, cordonul fix şi liber din cele două materiale
de bază;

• asocierea celor două subansambluri se realizează prin îmbinarea directă pe linia de încheiere şi
pe linia terminaţiei mânecii la modelele fără manşete şi prin integrarea gulerului, a manşetelor şi
a cordoanelor fixe;

În constituirea tehnologică a produselor cu "două feţe" :

• În scopul asigurării menţinerii stabilităţii poziţiei relative în produs, îmbinările subansamblurilor


realizate din cele două materiale se fixează prin tighele vizibile şi se menţin fixările rezervelor din
interiorul produsului, pe linia răscroielii mânecii şi a gâtului (tabel 7).

• terminaţia liberă a celor două feţe la produsele lungi (impermeabil şi înlocuitor de palton),
impune o prelucrare specifică, pe considerente estetice (tab 8).

• Asigurarea caracterului plurifuncţional al sistemului de încheiere presupune adoptarea de


variante specifice:

• 1. pentru produse cu încheiere simplă se realizează coaserea nasturilor şi a butonierelor pe


ambele laturi,

• 2.în cazul încheierii duble (cu fentă) se utilizează fermoare cu cheiţă dublă, capse şi butoniere
(tab.9), componenta superioară a capsei având rol de nasture pentru cealaltă faţă a produsului,
137

• -cerinţele privind posibilitatea detaşării componentelor produsului presupun adoptarea


variantelor tehnologice adecvate pentru îmbinarea acestora. (tab.10).

• -în structurarea acestor produse se elimină bizeţii şi căptuşeala.


138