Sunteți pe pagina 1din 1

16

1984 mp
Parcela (C2)
N 173.89
740 mp
Coordonate pct.de contur Lungimi
77 mp Nr.
laturi
81.20+76.20 = 157.40 mp Pct.
X [m] Y [m] D(i,i+1) 174.60
173.40 mp
18
234.40 mp 31 328707.628 450465.231 13.36
311.40 mp 17
32 328718.673 450457.713 0.06
107 mp
33 328718.716 450457.677 38.99
174.46
223.60 mp
34 328703.010 450421.985 21.50
195 ml
22
20. A
EXA ASC
35 328695.089 450402.002 60.93
36 328671.323 450345.901 9.58
AN E
AR mp
ENT 0.13
12 D
S 0.55 37 328667.627 450337.067 4.83
36 O .20
SP
GO S = 76 23
38 328665.764 450332.614 23.82
39 328656.572 450310.643 12.88 SA
175.37 ERA

3.7
T
40 328644.120 450307.353 46.04
43

9
41 328660.622 450350.336 15.70
37 10.
94
174.60

0.6
42 328666.248 450364.992 6.11

1.8
13 42

0
43 328668.579 450370.640 102.33
38

6
S(C2)=1984mp P=356.12m

80 + E 175.38
S+P

8.0
11.
A p 14

0
T
7 CUIN 1.20 m TER
ASA

0 LO = 8 41
2.5 S 174.53

8.0
174.49

3.1
0
9.4

NTA
10

0
39 14. 6 BILANT TERITORIAL
TE
EXIS p
TA m
UIN 81.20

3.0
SUPRAFATA TOTALA TEREN S = 1984 mp
C 174.58
LO S =

0
8
4.4 SUPRAFATA TEREN CURTI CONSTRUCTII S = 740 mp
SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA S = 77 mp
4 SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA S = 81.20+76.20 = 157.40 mp
SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA S = 173.40 mp

173.41 BILANT TERITORIAL SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA


SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA
S = 234.40 mp
S = 311.40 mp
SUPRAFATA TERASE/ALEI S = 107 mp
SUPRAFATA SPATII VERZI S = 223.60 mp
SUPRAFATA TOTALA TEREN
LUNGIME IMPREJMUIRE S = L1984 mp
= 195 ml
SUPRAFATA TEREN CURTI CONSTRUCTII S = 740 mp
40 POT EXISTENT 13.62% CUT EXISTENT 0.13
SUPRAFATA CONSTRUITA
POT PROPUSEXISTENTA
41.48% S PROPUS
CUT = 77 mp
0.55
SUPRAFATA CONSTRUITA PROPUSA S = 81.20+76.20 = 157.40 mp
LEGENDA
SUPRAFATA DESFASURATA PROPUSA S = 173.40 mp
LIMITA DE PROPRIETATE
SUPRAFATA CONSTRUITA TOTALA S = 234.40 mp
IMPREJMUIRE PROPUSA L= 195 ml
SUPRAFATA DESFASURATA TOTALA S = 311.40 mp
LOCUINTA EXISTENTA
SUPRAFATA TERASE/ALEI Beneficiar:S = 107 FLORIN
MIROIU mp ALIN
CONSTRUCTII PROPUSE S.C. MIROIU ELENA DIANA

TERASE/ ALEI ARHIAL


SUPRAFATA SPATII VERZI
S.R.L. S = 223.60
CONSTRUIRE mp
LOCUINTA
ANEXALGOSPODAREASCA
S+P+E,
SI
PR.NR
53.20
LUNGIME IMPREJMUIRE
J28/369/2002 = 195 ml
IMPREJMUIRE FAZA
C.U.
INTOCMIT ARH. IONESCU ALEXANDRU
STR. EROILOR NR 78, SLATINA, JUD. OLT SCARA
1:200
DESENAT
POT EXISTENT 13.62%
ARH. IONESCU ALEXANDRU
CUT EXISTENT
PLAN DE SITUATIE 0.13 PLANSE
SEF PROIECT ARH. GABRIELA ANTON A1
GSPublisherVersion 0.30.100.100
POT PROPUS 41.48% CUT PROPUS 0.55