Sunteți pe pagina 1din 26

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI, JUDETUL ARGES”

PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
1
LISTA DE SEMNATURI
Denumire Lucrare:

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA


CETATENI, JUDETUL ARGES”

Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI CETATENI

Faza de proiectare: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

Anul: 2018

Proiect nr. 33/2018

SEF PROIECT: Dr. Ing. Costin Bichir

PROIECTANT LUCRARI Ing. Gabriel Craciun


EDILITARE:

PROIECTANT LUCRARI Ing. Gabriel Craciun


CIVILE:

PROIECTANT INSTALATII Ing. Florin Breazu


ELECTRICE:

TEHNOREDACTARE: Ing. Ruxandra Sarbu

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
2
BORDEROU

PARTI SCRISE

CUPRINS
I. MEMORIU TEHNIC GENERAL...........................................................................................................9
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE....................................9
1.1 Denumirea obiectivului de investitii........................................................................................9
1.2 Ordonator principal de credite/investitor.................................................................................9
1.3 Ordonator de credite (secundar/terţiar)....................................................................................9
1.4 Beneficiarul investitiei.............................................................................................................9
1.5 Elaboratorul studiului de fezabilitate.......................................................................................9
2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII APROBAT(E) ÎN CADRUL STUDIULUI DE
FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII..........10
2.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI............................................................10
2.1.1 Descrierea amplasamentului..............................................................................................10
2.1.2 Topografia..........................................................................................................................11
2.1.3 Clima si fenomenele naturale.............................................................................................11
2.1.4 Geologie, seismicitate........................................................................................................12
2.1.5 Prezentarea proiectului pe specialitati...............................................................................13
2.1.6 Devierile si protejarile de utilitati afectate.........................................................................13
2.1.7 Sursele de apa, energie electrica, telefon, etc. pentru organizarea de santier si deinitiva..14
2.1.8 Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea.................................14
2.2 SITUATIA PROIECTATA.....................................................................................................14
2.2.1 Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie..................24
2.2.2 Protejarea lucrarilor...........................................................................................................24
2.2.3 Trasarea lucrarilor..............................................................................................................24
2.2.4 Organizarea de santier........................................................................................................25

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
3
PARTI DESENATE

   
Titlu plansa Nr Rev
Faza Tip Scara
plan
  SECTIUNEA 1: PLAN DE INCADRARE IN ZONA
PLAN DE INCADRARE IN ZONA - COMUNA
1 PT PI 00 1:10.000 0
CETATENI, JUDETUL ARGES
             
  SECTIUNEA 2: PLANURI SI PROFILE SISTEM ALIMENTARE CU APA CETATENI
PLAN GENERAL - SITUATIA EXISTENTA -
2 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA PT PG 00 1:10.000 0
CETATENI, JUDETUL ARGES
PLAN GENERAL - SITUATIA PROIECTATA -
3 SISTEM DE ALIMENTARE CU APA COMUNA PT PG 01 1:10.000 0
CETATENI, JUDETUL ARGES
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 1,
4 PT PS 01 1:500 0
2, 3, 4
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 5,
5 PT PS 02 1:500 0
6, 7, 8
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 9,
6 PT PS 03 1:500 0
10, 11, 12
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 13,
7 PT PS 04 1:500 0
14, 15, 16
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 17,
8 PT PS 05 1:500 0
18, 19
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 20,
9 PT PS 06 1:500 0
21, 22
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 23,
10 PT PS 07 1:500 0
24, 25
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 26,
11 PT PS 08 1:500 0
27, 28, 29
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 30,
12 PT PS 09 1:500 0
31, 32, 33
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 34,
13 PT PS 10 1:500 0
35, 36
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE
14 PT PS 11 1:500 0
37, 38
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 39,
15 PT PS 12 1:500 0
40, 41, 42
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 43,
16 PT PS 13 1:500 0
44, 45, 46
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 47,
17 PT PS 14 1:500 0
48, 49, 50, 51

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
4
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 52,
18 PT PS 15 1:500 0
53, 54
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 55,
19 PT PS 16 1:500 0
56, 57
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 58,
20 PT PS 17 1:500 0
59, 60
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 61,
21 PT PS 18 1:500 0
62, 63, 64
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 65,
22 PT PS 19 1:500 0
66, 67, 68
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 69,
23 PT PS 20 1:500 0
70, 71, 72
PLAN SITUATIE PROIECTATA - SECTOARELE 73,
24 PT PS 21 1:500 0
74
PLAN AMPLASAMENT SURSA NOUA DE APA -
25 PT GA 01 1:200 0
PUT SAPAT P2
PLAN AMPLASAMENT REZERVOR NOU APA
26 PT GA 02 1:200 0
TRATATA - R2
PLAN AMPLASAMENT INCINTA REZERVOR
27 PT GA 03 1:200 0
EXISTENT APA TRATATA - R3
PLAN AMPLASAMENT INCINTA REZERVOR
28 PT GA 04 1:200 0
PROPUS APA TRATATA - R4
1:2000/
29 PROFILE LONGITUDINALE - ADUCTIUNE PT PL 01 0
200
1:2000/
30 PROFILE LONGITUDINALE - ADUCTIUNE PT PL 02 0
200
1:2000/
31 PROFILE LONGITUDINALE - ADUCTIUNE PT PL 03 0
200
1:2000/
32 PROFILE LONGITUDINALE - ADUCTIUNE PT PL 04 0
200
1:2000/
33 PROFILE LONGITUDINALE - ADUCTIUNE PT PL 05 0
200
1:2000/
34 PROFILE LONGITUDINALE - ADUCTIUNE PT PL 06 0
200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
35 PT PL 07 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
36 PT PL 08 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
37 PT PL 09 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
38 PT PL 10 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
39 PT PL 11 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
40 PT PL 12 0
ALIMENTARE CU APA 200

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
5
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
41 PT PL 13 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
42 PT PL 14 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
43 PT PL 15 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
44 PT PL 16 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
45 PT PL 17 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
46 PT PL 18 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
47 PT PL 19 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
48 PT PL 20 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
49 PT PL 21 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
50 PT PL 22 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
51 PT PL 23 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
52 PT PL 24 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
53 PT PL 25 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
54 PT PL 26 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
55 PT PL 27 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
56 PT PL 28 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
57 PT PL 29 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
58 PT PL 30 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
59 PT PL 31 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
60 PT PL 32 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
61 PT PL 33 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
62 PT PL 34 0
ALIMENTARE CU APA 200
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
63 PT PL 35 0
ALIMENTARE CU APA 200

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
6
PROFILE LONGITUDINALE - RETELE DE 1:2000/
64 PT PL 36 0
ALIMENTARE CU APA 200
   
  SECTIUNEA 3: DETALII TEHNICE - TEHNOLOGIE
65 Detaliu tip - Bransament apa PT DE-T 01 1:20 0
66 Detaliu tip - Hidrant subteran DN 80 PT DE-T 02 1:20 0
67 Detaliu tip - Pozare conducta PEHD PT DE-T 03 - 0
68 Detaliu tip - Suporti conducte PT DE-T 04 - 0
69 Detaliu tip - Srijiniri PT DE-T 05 - 0
70 Detaliu tip - Piesa de trecere prin pereti PT DE-T 06 - 0
71 Detaliu tip - Subtraversare rau, parau, viroaga PT DE-T 07 1:100 0
Detaliu tip - Subtraversare drum judetean si drum
72 PT DE-T 08 1:50 0
national
73 Detaliu tip - Refacere sistem pietonal si rutier PT DE-T 09 - 0
Detaliu tip - Camine de vizitare prefabricate Dn 150
74 PT DE-T 10 1:20 0
cm, pentru realizarea putului sapat P2
Detaliu tip - Camine de vane propuse in reteaua de
75 PT DE-T 11 1:20 0
distributie
Detaliu - Grup pompare propus (1+1)pompe, put
76 colector si instalatie clorare (1+1) pompe dozatoare PT DE-T 12 1:20 0
propuse la sursa P2
Detaliu - Hidrofor propus in incinta rezervorului de
77 PT DE-T 13 1:20 0
inmagazinare R1
Detaliu - Grup pompare (1+1)pompe propus in
78 PT DE-T 14 1:20 0
incinta rezervorului de inmagazinare R3
             
  SECTIUNEA 4: DETALII TEHNICE - CONSTRUCTII
FUNDATIE REZERVOARE METALICE R1 si R4, 1:20;
 79 PT C 01 0
V=110 mc - DISPOZITIE GENERALA 1:100
FUNDATIE REZERVOARE METALICE R1 si R4, 1:20;
80  PT C 02 0
V=110 mc - ARMARE GRINDA CIRCULARA 1:100
GRUP POMPARE SURSA P2 - PLATFORMA
 81 PT C 03 1:50 0
CONTAINER (3.00 x7.00 m)
HIDROFOR IN INCINTA R1 - PLATFORMA
 82 PT C 04 1:50 0
CONTAINER (3.00 x5.00 m)
GRUP RE-POMPARE IN INCINTA R3 -
 83 PT C 05 1:50 0
PLATFORMA CONTAINER (3.00 x7.00 m)
 84 DETALII IMPREJMUIRE GARD METALIC PT C 06 1:50 0
 85 DETALII PORTI ACCES PT C 07 1:50 0
             
  SECTIUNEA 5: DETALII TEHNICE - ELECTRICE
PLAN INSTALATII ELECTRICE GRUP RE-
 86 PT IE 01 1:50 0
POMPARE REZERVOR R3
PLAN RETELE ELECTRICE EXTERIOARE
 87 PT IE 02 1:200 0
REZERVOR EXISTENT APA TRATATA - R3

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
7
PLAN LEGARE LA PAMANT REZERVOR
88  PT IE 03 1:200 0
EXISTENT APA TRATATA - R3
SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC
 89 PT IE 04 - 0
POMPE REZERVOR R3_TSP3
PLAN INSTALATII ELECTRICE SURSA NOUA DE
90  PT IE 05 1:50 0
APA - PUT SAPAT P2
PLAN RETELE ELECTRICE EXTERIOARE SURSA
 91 PT IE 06 1:100 0
NOUA DE APA - PUT SAPAT P2
PLAN LEGARE LA PAMANT SURSA NOUA DE
 92 PT IE 07 1:100 0
APA - PUT SAPAT P2
SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC
93  PT IE 08 - 0
GENERAL DISTRIBUTIE 2_TGD2
SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC
 94 PT IE 09 - 0
POMPE SURSA P2_TSP2
PLAN INSTALATII ELECTRICE HIDROFOR
 95 PT IE 10 1:50 0
REZERVOR R1
PLAN RETELE EXTERIOARE REZERVOR NOU
 96 PT IE 11 1:200 0
APA TRATATA - R1
PLAN LEGARE LA PAMANTREZERVOR NOU APA
97  PT IE 12 1:200 0
TRATATA - R1
SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC
98  PT IE 13 - 0
POMPE REZERVOR R1_TSP3

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
8
I. MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES

1.1 Ordonator principal de credite/investitor

Primaria Comunei Cetateni, Judetul Arges

1.2 Ordonator de credite (secundar/terţiar)

1.3 Beneficiarul investitiei

Primaria Comunei Cetateni, Judetul Arges

1.4 Elaboratorul studiului de fezabilitate

SC BUILD WAY DESIGN SRL

Adresa : Sos Oltenitei, Nr 251 C-D, Sector 4, Bucuresti

Nr de ireg. RC: J40/319/2017 CUI: 30010324/2012

Cont: RO12 TREZ 7045 069X XX01 2990 Tezoreria sect 4

Cont: RO59 INGB 0000 9999 06609817 ING Bank

Telefon : 0765.069.413

Email: buildwaydeisgn@gmail.com

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
9
2. PREZENTAREA SCENARIULUI/OPŢIUNII APROBAT(E) ÎN CADRUL STUDIULUI
DE FEZABILITATE/DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE
INTERVENŢII

2.1 PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

2.1.1 Descrierea amplasamentului

Comuna Cetateni este situata in nord-estul judetului Arges, pe cursul superior al raului Dambovita, la
limita nord-vestica a judetului Dambovita.

Accesul in localitate se realizeaza din drumul national DN73 Pitesti Campulung – Brasov pe drumul
national 72A Campulung – Targoviste.

Comuna Cetateni are o populatie de aprox 3100 locuitori si are in componenta 3 satele dupa cum
urmeaza:

 Satul Cetateni – 1280 locuitori;

 Satul Laicai – 797 locuitori;

 Satul Valea Cetatuia – 980 locuitori.

Sistemul existent de alimentare cu apa asigura partial necesarul de ap a pentru locuitorii satelor Cetateni,
Laicai si Valea Cetatuii.

Dezvoltarea comunei Cetateni din punct de vedere economic se bazeaza pe industria locala, pe ponderea
fondului funciar, respectiv ramurile agriculturii care se pot dezvolta pe terenurile din zona si pe
silvicultura. Economia comunei este bazata pe agricultura, cea mai mare parte a populatiei ocupandu-se
de cultura plantelor si cresterea animalelor.

Desi starea social economica a comunei este precara exista premise clare si sigure pentru o dezvoltare
durabila. 

a) relaţii cu zone învecinate, accesuri existente si/sau căi de acces posibile

Comuna Cetateni are urmatoarele vecinatati:

- la nord Comuna Stoenesti, Jud Arges

- la nord-vest Comuna Mioarele, Jud Arges

- la vest Comuna Valeni, Jud Dambovita


“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,
JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
10
- la sud si sud-est Comuna Malu cu Flori, Jud Dambovita

- la est Comuna Pucheni, Jud Dambovita

Caile de acces pentru realizarea investitiei propuse reprezita trama stradala.

Nu este necesara executia unor cai de acces provizorii avand in vedere ca lucrarile sunt aplasate pe strazile
si drumurile existente din Comuna Cetateni.

2.1.2 Topografia

Terenul aferent proiectului este relativ plan cu denivelari, cu o panta pe directiile N-S si E-V si nu prezinta
indicii ale unor alunecari de teren.

2.1.3 Clima si fenomenele naturale

Comuna Cetateni este situata intr-o zona predominant Montana, fiind dezvoltata in lunca si terasamentele
rauui Dambovita.

Relieful prezinta altitudinea medie de peste 650 m, fiind cuprinsa intre 480 m in satul Laicai (zona Lunca
lui Socol) si 960 m in satul Cetateni (zona Cetateni Deal).

De la nord la sus teritoriul Comunei este strabatut de cursul raului Dambovita, spre care converg o serie de
torenti si paraie care fragmenteaza suprafata terenului.

Zona de nord – est a judetului Arges, unde este situata Comuna Cetateni, este drenata de raul Dambovita
care intre Cotenesti si Cetateni strabat o serie de chei, taiate in conglomerate cretatice. De aici valea raului
se largeste trepta pana la Laicai, unde paraseste teritoriul judetul Arges.

In partea stanga a vaii raului Dambovita s-a inaltat masivul Leaota, alcatuit aproape exclusiv din cristalin
(de Leaota). Asa se explica forma convexa a reliefului.

Din pct de vedere geologic comuna Cetateni este situata intro zona de intretaiere a 3 unitati geologice
majore: zona Cristalo – Mezozoica a Carpatilor Orientali (Compartimentul sudic al acestei zone), zona
Cristalo – Mezozoica a Carpatilor Meridionali (compatrtimentul estic) si la sud Depresiunea Getica, toate
acestea avand limita de departajare raul Dambovita.

Petru zona Cetateni prezinta interes urmatoarele succesiuni cronostratigrafice:

Jurasic superior – pe marginea masivului cristalin Leoatei, jurasicul superior, cu grosime de pana la 300 m,
este reprezentata de calcare masive, uneori stratificate. Baza acestor calcare prezinta frecvent nodule
silicosi si contine local cefalopode.

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
11
Neocomian – pe margine masivului cristalin Leoatei ocurentele Neocomianului sunt sporadice si de
intindere foarte redusa.

Albian - acest etaj este dezvoltat sub forma unui facies conglomeratic-grezos a carui grosime maxima
depaseste 2000 m si care urmareste margine externa a masivului cristalin al Leoantei, preluand pana la
valea Dambovitei aria de sedimentare a conglomeratelor polimictic cu galei de sisturi si de calcare.

Holocen inferior – Depozitele aluvionare apartinand terasei joase a vaii Dambovita, cu grosimi intre 10 si
20m, au fost atribuite Holocenului inferior, la care s-au raportat de asemenea si unule din depozitele
leosoide care apar in regiune.

Holocen superior- pietrisurile, nisipurile si argilele apartinand sesului aluvial au fost repartizate partii
superioare a holocenului.

2.1.4 Geologie, seismicitate

Din pct de vedere geologic comuna Cetateni este situata intro zona de intretaiere a 3 unitati geologice
majore: zona Cristalo – Mezozoica a Carpatilor Orientali (Compartimentul sudic al acestei zone), zona
Cristalo – Mezozoica a Carpatilor Meridionali (compatrtimentul estic) si la sud Depresiunea Getica, toate
acestea avand limita de departajare raul Dambovita.

Petru zona Cetateni prezinta interes urmatoarele succesiuni cronostratigrafice:

Jurasic superior – pe marginea masivului cristalin Leoatei, jurasicul superior, cu grosime de pana la 300 m,
este reprezentata de calcare masive, uneori stratificate. Baza acestor calcare prezinta frecvent nodule
silicosi si contine local cefalopode.

Neocomian – pe margine masivului cristalin Leoatei ocurentele Neocomianului sunt sporadice si de


intindere foarte redusa.

Albian - acest etaj este dezvoltat sub forma unui facies conglomeratic-grezos a carui grosime maxima
depaseste 2000 m si care urmareste margine externa a masivului cristalin al Leoantei, preluand pana la
valea Dambovitei aria de sedimentare a conglomeratelor polimictic cu galei de sisturi si de calcare.

Holocen inferior – Depozitele aluvionare apartinand terasei joase a vaii Dambovita, cu grosimi intre 10 si
20m, au fost atribuite Holocenului inferior, la care s-au raportat de asemenea si unule din depozitele
leosoide care apar in regiune.

Holocen superior- pietrisurile, nisipurile si argilele apartinand sesului aluvial au fost repartizate partii
superioare a holocenului.

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
12
Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013 (Codului de proiectare seismică ),
valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.30g, pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurenta IMR = 225ani si 20% probabilitate depasire in 50 ani , iar valoarea
perioadei de control (colţ) a spectrului de raspuns este Tc= 0,7s.

2.1.5 Prezentarea proiectului pe specialitati

Prezentul proiect este structurat astfel:

A: Piese scrise
- Memoriu General;
- Memorii tehnice pe specialitati:
o Memoriu tehnic specialitatea Alimentare cu apa;
o Memoriu tehnic specialitatea Structuri edilitare;
- Caiete de sarcini
o Caiet de sarcini pentru executia lucrarilor de Alimentare cu apa;
o Caiet de sarcini pentru executia lucrarilor de Structuri edilitare;
- Breviar de calcul Sistem de alimentare cu apa;
- Listele cu cantitatile de lucrari
B: Piese desenate
Piese desenate:
o Specialitatea Allimentare cu apa si Canalizare
o Specialitatea Structuri edilitare
o Specialitati electrice
Proiectul va fi verificat de verificator de specialitate autorizat MLPTL pentru domeniile Is, Ie si A1.

2.1.6 Devierile si protejarile de utilitati afectate

In cadrul proiectului, amplasarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare s-au facut fara sa afecteze
retele edilitare existente (retele de gaze, electrice, telefonie, etc.), respectand SR 8591/1997.

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
13
In cazul in timpul executiei lucrarilor Antreprenorul identifica intersectii ale lucrarilor cu alte utilitati,
acesta va lua legatura cu Proiectantul, Beneficiarul, dar si cu detinatorul de utilitati, in vederea adoptarii
solutiei optime pentru continuarea lucrarilor.

2.1.7 Sursele de apa, energie electrica, telefon, etc. pentru organizarea de santier si
deinitiva

Sursa de apa pe perioada de executie se va realiza prin racordarea la conductele de alimentare cu apa
existente, in masura in care aceasta sursa va fi disponibila. In caz contrar, Constructorul isi va asigura
propria sursa de apa.
Sursele de energie pe perioada executiei pot fi eventuale racorduri la instalatiile existente in zona sau
surse proprii ale constructorului.

2.1.8 Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea

Caile de acces la obiectivul propus se constituie din drumurile existente, avand caracter definitiv. Pentru
comunicatii se recomanda folosirea aparatelor mobile de radio sau telefon.

2.2 SITUATIA PROIECTATA

Solutiile tehnice adoptate pentru realizarea investitiei propuse sunt detaliate în cele ce urmeaza.

Punerea in practica a scenariului de conformare presupune realizarea a 2 sisteme distincte de alimenatare


cu apa, unul destinat sa deserveasca localitatile Cetateni si Valea Cetatuia, iar celalalt sa deserveasca
localitatea Laicai.

Indicatorii principali ai investitiei sunt dupa cum urmeaza :

Nr crt. Denumire Lucrari de investittie U.M Cantitate

1 Surse de apa – put colector nou cu dren, inclusiv grup buc 1


pompare, instalatie clorare si incinta amenajata
2 Rezervoare noi buc 2

3 Statie repompare, inclusiv eurocontainer buc 1

4 Extindere si realilitare aductiune apa tratata m 7,057

5 Extinderi si reabilitare retea de distributie m 32,020

6 Subtraversari cu conducte propuse buc 11

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
14
Obiectul 1 - Captarea apei

Pentru asigurarea unei functionalitati optime a sistemului de alimentare cu apa din Comuna Ceteni se
propun urmatoarele investitii:

- Realizarea unui put colector si deren, inclusiv imprejmuire, acces, racord electric;
- Instalatie noua de clorare;
- Sistem nou de transmitere date la rezervorul R3;
- Grup nou de pompare aferent sursei de apa P2, echipat cu (1+1) pompe vertical, avand fiecare
Q=21.6 mc/h si H=160 m, debitmetru, inclusiv instalatie hidraulica si instalatie electrica ;
- Container metalic, dimensiuni 6x2.4 m pentru amplasarea grupului de pompare si sistalatiei de
clorare, inclusiv fundatie beton.
Obiectul 2 - Rezervoare

Pentru asigurarea volumelor de inmagazinare si a necesarului de consum pentru sistemul de alimentare


cu apa din zona localitatii Laicai, se propun urmatoarele masuri de investitie:
- Dezafectarea rezervorului R1 si realizarea unui rezervor metalic nou, V=110 mc;
- Rezervor nou, metalic cu membrana butilica, amplasat suprateran, inclusiv instalatie hidraulica si
izolatie termica;
- Imprejmuire si acces;
- Mentinere sistem existent de transmitare date la putul P1;
- Grup hidrofor amplasat in incinta rezervorului R1, avand Q=3.6 m3/h, H=50 m, inclusiv container,
dimensiuni 4x2.4 m. – popmare necesara pentru asigurarea presiunii in zona aflata la o cota mai
ridicata decat cea a rezervorului.
Pentru asigurarea volumelor de inmagazinare si a necesarului de consum pentru sistemul de alimentare
cu apa din zona localitatilor Cetateni si Valea Cetatuia, se propun urmatoarele masuri de investitie:

- Dezafectare rezervor existent R2 si integrarea in sistem a rezervorului existent R3 (in prezent


neutilizat);
- Realizare rezervor metalic nou R4–V=110 mc, metalic cu membrana butilica, amplasat suprateran,
inclusiv instalatie hidraulica si izolatie termica;
- Rezervorul nou R4, va fi amplasat in incinta scolii din zona de Vest a localitatii Cetateni, catun
Cetateni Deal;
- Rezervor amplasat pe un terasamnet de paman la CT+1,5 m;
- Imprejmuire si acces;
“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,
JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
15
- Sistem nou de transmitere date in incinta R3 (nivel min-max) la putul nou P2.
La amplasarea rezervoarelor s-au avut la baza urmatoarele considerente:
- distributia apei în reteaua de distributie sa se realizeze gravitational;
- sa existe posibilitatea de integrare in viitorul sistem de gospodarie;
- sa fie asigurate conditii optime de fundare si stabilitate (generala si locala a terenului).
Cele doua rezervoare propuse vor fi de TIP EKAP012, iar fiecare va fi fixat pe o fundatie inelara din beton
armat, cu ajutorul buloanelor metalice din otel galvanizat sau inoxidabil.

Etanseitatea este cerinta de baza pentru functionarea normala a rezervorului, care trebuie sa constituie
pentru apa potabila un volum perfect închis, fara scurgeri necontrolate. De asemenea, protectia interioara
poate sa aiba ca subiect pastrarea nealterata a calitatii apei. Peretii interiori vor fi captusiti cu membrana
din PVC armat, astfel incat apa nu intra in contact cu peretii rezervorului, asigurand o etansare perfecta.

Membrana are in componenta un ecran protector care asigura rezistenta la tractiune, perforare si rupere.
Pentru protectia membranei in zona de baza a rezervorului se foloseste geotextilul tip ”polyflet”, grad
TS600 200 g/m2.

Obiectul 3 - Statie de repompare

Pentru a putea asigura alimentarea cu apa a zonei inalte a localitatii Cetateni este necesar transportul apei
de la rezervorul R3 la rezervorul R4, prin intermediul unui grup nou de re-pompare, dupa cum urmeaza:

- grup pompare, (1+1) pompe verticale avand fiecare Q=7.2 mc/h si H=220 m, debitmetru, inclusiv
instalatie hidraulica si instalatie electrica.,
- echipamentele vor fi montate in interiorul unui container metalic izolat, dimensiuni 6x2.4 m,
inclusiv platforma de beton armat;
- sistem nou de transmitere date la rezervorul R4.
Grupul de repompare va fi amplasat in incinta rezervorului R3.
Lucrarile vor fi realizate pe terenul proprietatea Primarie cu suprafata totala de S=500 mp si are numarul
cadastral 338.
Grupul de pompare va fi complet echipat (robineti de izolare, claperi de retinere, manometre) si va fi
amplasat impreuna cu tablul de automatizare si control pe un soclu din beton, in interiorul containerului
prefabricat.
Statia de pompare va fi echipata cu instalatii mecanice, hidraulice, electrice si de automatizare care sa
permita functionarea automatizata in conditii de eficienta si siguranta maxima. Vor fi prevazute toate
facilitatile necesare pentru montarea si demontarea facila si in deplina siguranta a echipamentelor.
“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,
JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
16
Pompele pentru consumul curent sunt prevazute cu convertizor de frecventa, cu ajutorul caruia se obtine
variatia turatiei la cate o pompa din grupul de pompare, astfel încat în reteaua de distributie se va realiza o
presiune constanta si un debit variabil, în functie de consum. În acest fel energia consumata este minima.

Obiectul 4 - Conducta de aductiune apa tratata

Pentru cresterea sigurantei sistemului de alimentare cu apa si reducerea pierderilor, sunt propuse
urmatoarele lucrari:
- Inlocuirea conductei de aductiune de la putul P2 la rezervorul R3, cu o conducta noua din PEID cu
acoperire protectiva din PP si fir inox, PN20, SDR11, cu diametrul de 125 mm pe o lungime de 4,855 m,
reprezentand atat conducte pozate in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniul
public ;
- Extinderea conductei de aductiune de la grupul de repompare situat in incinta rezervorului R3 la
rezervorul nou R4, cu o conducta noua din PEID cu acoperire protectiva din PP si fir inox, PN20, SDR11, cu
diametrul de De 90 mm si o lungime de 2,202 m, reprezentand conducte pozate in trama stradala
,exclusiv in domeniul public
- 6 buc Camine de vane pe sectoarele propuse pentru extindere si reabilitare.

Lucrarile vor fi realizate in ampriza drumurilor proprietate publica a comunei Cetateni.

Caminele de vane vor fi realizate din elemente prefabricate de beton, prevazute cu capac de acces si vane
de izolare de tip sertar (vezi detaliu plan camine CV16, CV17, CV88, CV89, CV70, CV71).

La elaborarea solutiei tehnice privind realizarea conductei de aductiune, s-a urmarit ca pentru conditiile
speciale ale amplasamentului, sa se gaseasca o solutie tehnica în masura sa asigure exigentele de
performanta prevazute de STAS 12401/1,2 - 88 privind etanseitatea, rezistenta la solicitai statice si
dinamice, etanseitate, siguranta în exploatare.

Aceasta va fi pozata la o adancime mai mare sau egala cu adancimea de inghet.

Asezarea conductelor se va face fara strat de nisip datorita acoperirii protectiva a conductei. Latimea
transeei va fi de 40-70 cm. Montarea conductelor în transee se va face serpuit, pentru a se evita aparitia
fenomenelor negative datorate variatiilor de lungime în urma dilatarilor / contractiilor, influentate de
diferentele mari de temperatura.

Conducta va fi prevazuta cu fir de inox ce va permite identificarea acesteia in teren, cat si detectarea
avariilor. Pentru materializarea conductei pe teren dupa terminarea lucrarilor (in caz de avarii sau alte

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
17
fenomene) se prevede montarea deasupra conductelor, pe tot traseul acestora a unui benzi de
semnalizare.

Profilul de pozare al conductelor si modul de compactare a umpluturilor se vor realiza conform


recomandarilor producatorului de material tubular.

Se vor respecta urmatoarele etape:

 pregatirea si trasarea corecta a lucrarii;


 predarea amplasamentului lucrarii la care se vor chema toti factorii interesati:
 beneficiar, proiectantul lucrarii, delegatii reprezentanti ai tuturor societatilor care detin in zona
retele edilitare, etc.;
 verificarea cotelor conductelor de apa existente prin sondaje (unde este cazul) in zona legaturii cu
conductele proiectate;
 decopertarea cu mijloace mecanice a sistemului rutier existent pe traseele retelelor de apa
proiectate la latimea ceruta de standardele in vigoare si normele de protectie a muncii;
 executarea sapaturilor la cotele prevazute in profilele longitudinale si amenajarea paturilor de
nisip pentru pozarea tevilor din PEID. In zona intersectiei cu alte retele de utilitati existente,
sapaturile se vor executa manual;
 sprijinirea malurilor santurilor pentru pozarea tuburilor din PEID cu dulapi de lemn asezati
orizontal, cu interspatii intre dulapi de 0,2 m;
 transportul pamantului excedentar din sapatura la groapa ecologica ;
 verificarea furniturilor, manevrarea, transportul, depozitarea si punerea lor pe pozitia de montaj;
 montarea tuburilor si fitingurilor din PEID, efectuandu-se operatiile de imbinare conform caietului
de sarcini;
 montarea vanelor pentru conductele principale si bransamente;
 montarea hidrantilor de incendiu;
 realizarea umpluturilor (partial);
 proba de presiune a conductelor de apa;
 prespalarea conductelor de apa;
 dezinfectia conductelor cu solutie de apa cu clor;
 spalarea conductelor de apa;
 analize de laborator a apei;
 racordarea la retelele de alimentare cu apa existente;
 compactarea manuala a umpluturii in care se inglobeaza tevile de PEID;
 montarea bandei de semnalizare-avertizare cu fir din inox de culoare albastra;
 executarea restului de umpluturi cu pamant sortat, maruntit, inclusiv compactarea stratelor;
 refacerea sistemului rutier prin aducerea la starea lui initiala pe tronsoanele afectate de lucrarile
de pozare a retelelor de apa, acolo unde acestea exista. In general strazile respective nu au

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
18
configurate trotuarele (deci nu exista borduri), iar sistemul rutier este nemodernizat (pamant sau
pamant amestecat cu pietris);
 receptia si punerea in functiune.

Obiectul 5 - Reteaua de distributie

In vederea inlaturari deficientelor prezente in cadrul retelei de distributie din comuna Cetateni si pentru
asigurarea unui grad de acoperire de 100% se propune implementarea urmatoarelor investitii:

- Inlocuirea si extinderea conductelor vechi si avariate, precum si a celor care trec prin proprietati
private, cu conducte noi realizate din PEID cu acoperire protectiva din PP si fir inox, PN10, SDR17 cu
diametre cuprinse intre De 90 – 110 mm, pe o lungime totala de 19,831 m, reprezentand atat conducte
poazte in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniul public;
- Inlocuirea si extinderea conductelor vechi si avariate, precum si acelor care trec prin proprietati
private, cu conducte noi realizate din PEID cu acoperire protectiva din PP si fir inox, PN16, SDR11 cu
diametre cuprinse intre De 90 – 160 mm, pe o lungime totala de 12,189 m, reprezentand atat conducte
poazte in trama stradala cat si subtraversari, pozate exclusiv in domeniul public;
- 700 buc - bransamente noi, De 25 – 50 mm, atat pe sectoarele propuse spre extindere cat si pe cele
propuse pentru reabilitare;
- 65 buc - hidranti noi, Dn 80 mm, atat pe sectoarele propuse spre extindere cat si pe cele propuse
pentru reabilitare;
- 87 buc - camine de vane pe sectoarele propuse spre extindere si reabilitare, inclusiv instalatie
hidraulica pentru sectorizare cat si pentru reducere a presiunilor in retea;
- 4 buc - camine de vane echipate cu vana de reducere a presiuni.

Lucrarile vor fi realizate in ampriza drumulilor proprietate publica a comunei Cetateni

Conductele vor fi pozate la o adancime mai mare sau egala cu adancimea de inghet.

Caminele de reducerea presiuni vor fi amplasate in cadrul retelei de distributie conform planurilor de
situatie, mai exact pe strada Primaverii, strada Zorilor, strada Dealului si pe strada Calinesti. Alegerea
pozitiilor exacte ale caminelor de reducere a presiunii rezulta in urma modelarii hidraulice a retelei de
distributie. Vana de reducere a presiunii ce va fi montata in camin va permite reducerea presiunii de la 16
la 6 bar.

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
19
Asezarea conductelor se va face fara strat de nisip datorita acoperirii protectiva a conductei. Latimea
transeei va fi de 40-70 cm. Montarea conductelor în transee se va face serpuit, pentru a se evita aparitia
fenomenelor negative datorate variatiilor de lungime în urma dilatarilor / contractiilor, influentate de
diferentele mari de temperatura.

Conducta va fi prevazuta cu fir de inox ce va permite identificarea acesteia in teren, cat si detectarea
avariilor. Pentru materializarea conductei pe teren dupa terminarea lucrarilor (in caz de avarii sau alte
fenomene) se prevede montarea deasupra conductelor, pe tot traseul acestora a unui benzi de
semnalizare.

Profilul de pozare al conductelor si modul de compactare a umpluturilor se vor realiza conform


recomandarilor producatorului de material tubular.

Se vor respecta urmatoarele etape:

 pregatirea si trasarea corecta a lucrarii;


 predarea amplasamentului lucrarii la care se vor chema toti factorii interesati:
 beneficiar, proiectantul lucrarii, delegatii reprezentanti ai tuturor societatilor care detin in zona
retele edilitare, etc.;
 verificarea cotelor conductelor de apa existente prin sondaje (unde este cazul) in zona legaturii cu
conductele proiectate;
 decopertarea cu mijloace mecanice a sistemului rutier existent pe traseele retelelor de apa
proiectate la latimea ceruta de standardele in vigoare si normele de protectie a muncii;
 executarea sapaturilor la cotele prevazute in profilele longitudinale si amenajarea paturilor de
nisip pentru pozarea tevilor din PEID. In zona intersectiei cu alte retele de utilitati existente,
sapaturile se vor executa manual;
 sprijinirea malurilor santurilor pentru pozarea tuburilor din PEID cu dulapi de lemn asezati
orizontal, cu interspatii intre dulapi de 0,2 m ;
 transportul pamantului excedentar din sapatura la groapa ecologica ;
 verificarea furniturilor, manevrarea, transportul, depozitarea si punerea lor pe pozitia de montaj;
 montarea tuburilor si fitingurilor din PEID, efectuandu-se operatiile de imbinare conform caietului
de sarcini;
 montarea vanelor pentru conductele principale si bransamente;
 montarea hidrantilor de incendiu; realizarea umpluturilor (partial);
 proba de presiune a conductelor de apa;
 prespalarea conductelor de apa;
 dezinfectia conductelor cu solutie de apa cu clor;
 spalarea conductelor de apa;
 analize de laborator a apei;
 racordarea la retelele de alimentare cu apa existente;

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
20
 compactarea manuala a umpluturii in care se inglobeaza tevile de PEID;
 montarea bandei de semnalizare-avertizare cu fir din inox de culoare albastra;
 executarea restului de umpluturi cu pamant sortat, maruntit, inclusiv compactarea stratelor;
 refacerea sistemului rutier prin aducerea la starea lui initiala pe tronsoanele afectate de lucrarile
de pozare a retelelor de apa, acolo unde acestea exista. In general strazile respective nu au
configurate trotuarele (deci nu exista borduri), iar sistemul rutier este nemodernizat (pamant sau
pamant amestecat cu pietris);
 receptia si punerea in functiune.

Se impune ca dupa receptionarea retelelor de apa sa se treaca la modernizarea sistemelor rutiere.


Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, latimea sapaturii pentru conducta din PEID fiind de 0,7 m,
pozarea efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Sapatura se va executa 80% mecanizat si 20%
manual.

Pamantul excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit ecologic de pamant stabilit
de constructor si beneficiar.

Conductele din PEID se vor monta pe un pat de nisip de 10 cm grosime sub generatoarea inferioara a
tubului, iar umplutura pana la 50 cm deasupra generatoarei superioare se va executa cu material local
selectat bine compactat. In rest, umpluturile se fac cu materialul rezultat din sapatura sortat si maruntit
pentru a elimina bolovanii si bulgarii mari.

Deasupra conductei de polietilena la cca. 50 cm fata de generatoarea superioara a acesteia se prevede o


banda de polietilena de culoare albastra, cu fir de otel inoxidabil incorporat in ea, cu rol de semnalizare si
avertizare.

La racordare se prevad robineti de sectorizare din F.D. cu sertar cauciucat si flanse, Pn 10 bar montati in
camin, cu toate accesoriile de protectie, manevra si imbinare. Pe reteaua de alimentare cu apa proiectata s-
au prevazut hidranti de incendiu subterani Dn 80 mm.

Hidrantii se vor amplasa in locuri accesibile. Toate materialele vor avea certificate de calitate, accept
sanitar etc. si vor respecta dupa caz, standardele romanesti in vigoare si internationale. Dupa executia
propriu-zisa a conductelor, acestea se vor proba la presiune, iar inainte de darea in exploatare, acestea vor
fi spalate si dezinfectate. Efectuarea probei de presiune la conductele din PEID consta intr-o punere
prealabila sub presiune de 15 minute inaintea probei propriu-zise.

Conducta se umple progresiv cu apa, asigurandu-se o evacuare corecta a aerului. In timpul probei, pungile
de aer ramase se dizolva in apa intr-o maniera reversibila si se produce o cadere de presiune. Umplerea
conductei trebuie deci sa se realizeze incet, prin punctele joase ale retelei, fara sa se depaseasca un debit
de 0,5 l/s.

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
21
In aceste conditii nu se mai formeaza decat putine pungi de aer si prin aceasta se faciliteaza mult
evacuarea prin punctele inalte. In aceasta proba trebuie sa se efectueze o punere sub presiune
“preliminara” de 1,5 ori presiunea de 18 | serviciu, cu reajustarea presiunii la fiecare ora, 3 sau 4 ori la
rand fara decompresiune (dupa prima ora, scaderea presiunii poate atinge valori importante).

Este bine sa se efectueze proba oficiala dupa temperatura de varf a zilei si sa se evite probele pe timpul
noptii: intr-adevar, in cazul unui tronson cu umplutura incompleta sau pozat deasupra solului, daca
temperatura ambianta se ridica mult intre momentul de inceput si cel de sfarsit al probei, tubul se dilata
mai mult decat apa si presiunea poate cadea, cu aproximativ 0,5 la 1 bar pentru o variatie de 1- 0° C.

Dupa proba, antreprenorul trebuie sa remedieze daca este necesar pe cheltuiala sa, orice defectiune de
etanseitate. Reparatiile odata efectuate, se procedeaza la o noua proba, asa cum a fost descrisa mai sus.
Bransamentele se supun probelor prin punerea sub presiunea de serviciu inaintea oricarei operatii de
acoperire a transeei. Racordurile care alimenteaza hidrantii de incendiu, sunt supuse probelor in acelasi
timp si in aceleasi conditii ca si reteaua.

Bransamentele de apa potabila la imobilele de locuinte se recomanda sa se execute concomitent cu


reteaua publica de apa si numai pana la limita incintei fiecarui imobil.

Obiectul 6 – Subtraversari cu conducte propuse

Pe traseul conductei de aductiune propusa este necesara 1 subtraversare a raului Dambovita si o


supratraversare a raului Dambovita (cu utilizarea mijloacelor existente), dar si o subtraversare a drumului
national DN 72A.

Pe traseul retelei de distributie propusa sunt necesare 9 subtraversari de drum national DN 72A. Toate
subtraversarile vor fi executate prin foraj orizontal cu tub de protectie.

In tabelele de mai jos sunt sintetizate lucrarile propuse:

Nr. Caracteristici
Pozitii
Obiectiv Lungime Diametru
Crt. kilometrice Material
(m) (mm)

Subtraversare raul Dambovita, cu PEID cu acoperire


1 - conducta aductiune apa tratata, in zona 40 125 protectiva si fir de
podului de langa Primariei inox, PN20

Supratraversare raul Dambovita, cu PEID cu acoperire


2 - conducta aductiune apa tratata, in zona 40 125 protectiva si fir de
sursei de apa P2 inox, PN20

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
22
Lungime Nr. Nr. profil
Pozitia Tip
Diametru conducta/ protector traver- Subtra- trans-
Km conducta
sare versare versal

km mm - m - -
PEID
43+808 Dn 110 mm Distributie 10.50 SDN 1 ST_06
Protectie PP si fir de inox Pn16
PEID
45+024 Dn 110 mm Distributie 10.20 SDN 2 ST_06
Protectie PP si fir de inox Pn16
PEID
45+824 Dn 110 mm Distributie 10.15 SDN 3 ST_07
Protectie PP si fir de inox Pn16
PEID
46+520 Dn 110 mm Distributie 10.50 SDN 4 ST_07
Protectie PP si fir de inox Pn16
PEID
46+627 Dn 125 mm Aductiune 10.85 SDN 5 ST_07
Protectie PP si fir de inox Pn20
PEID
47+518 Dn 110 mm Distributie 9.30 SDN 6 ST_08
Protectie PP si fir de inox Pn10
PEID
48+026 Dn 110 mm Distributie 10.00 SDN 7 ST_08
Protectie PP si fir de inox Pn10
PEID
49+402 Dn 110 mm Distributie 9.90 SDN 8 ST_08
Protectie PP si fir de inox Pn10
49+657 PEID Distributie 10.80 SDN 9 ST_09
Dn 110 mm

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
23
Lungime Nr. Nr. profil
Pozitia Tip
Diametru conducta/ protector traver- Subtra- trans-
Km conducta
sare versare versal

km mm - m - -
Protectie PP si fir de inox Pn10

Subtraversarile de drum national se propun a se realiza prin tehnologia de forare orizontala sau forare
orizontala dirijata. Subtraversarile vor fi de tip tub in tub.

In ceea ce priveste tehnologia de forare orizontala, prin forare se va lansa un tub de protectie din otel care
va avea diametrul interior cel putin 100 mm + DN (diametrul nominal al conductei care subtraverseaza
drumul national). Conducta va fi apoi trecuta prin tubul de protectie, rezemand pe suporti mici de lemn
(sau prin intermediul unor inele distantiere fabricate special pentru acest scop) in interiorul acesteia. In
ambele capete se vor executa camine in care se vor monta vane de izolare (necesare pentru conductele sub
presiune de alimentare cu apa) precum si robinete de golire.

Subtraversarile de drum national se va realiza la o adancime de minim 1.5 m masurata intre radierul
platformei drumului si coronamentul tubului din otel, asa cum este indicat in piesele desenate.

2.2.1 Programul de executie a lucrarilor, graficele de lucru, programul de receptie

Investitia se va realiza in durata de lucru propusa de Antreprenor, graficele de lucru se vor intocmi de
comun acord intre Antreprenor si Beneficiar, astfel ca termenul de finalizare a lucrarilor sa fie respectat,
asigurandu-se astfel receptia lucrarilor si punerea in functiune conform proiectului.

Executia lucrarilor se va face respectandu-se caietele de sarcini, putâ nd fi atacate simultan mai multe
obiective, in functie de disponibilitatile financiare ale beneficiarului si de eliberarea terenului.

2.2.2 Protejarea lucrarilor

Protejarea lucrarilor si a materialelor din santier cade in sarcina Antreprenorului pana vor fi predate
beneficiarului.

2.2.3 Trasarea lucrarilor

Trasarea lucrarilor se va realiza conform coordonatelor de trasare ale retelelor si a obiectelor si/sau a
partilor desenate cuprinse in proiect, cu respectarea reperilor de nivelment si STAS 9824/5-1975.

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
24
Materializarea punctelor din reteaua de indesire si de ridicare s-a executat conform temei de proiectare
prin picheti si borne dispuse astfel incat sa existe vizibilitate intre ele.

Sistemul de coordonate folosit la realizarea retelei este Stereografic 1970. Proiectia stereografica 1970
este proiectia oficiala folosita in prezent in Romania.

In reteaua planimetrica au fost incluse puncte ale retelei de triangulatie de ordin superior, aflate in zona
lucrarii. La stabilirea amplasarii punctelor s-au avut in vedere toate prescriptiile normativelor referitoare
la stabilitate, eficienta pentru ridicare, accesibilitate usoara. Amplasamentele au fost stabilite astfel incat
sa existe posibilitatea orientarii instrumentelor pentru masurat pe minim 2 puncte ale retelei.

Sistemul de cote folosit la realizarea retelei este Marea Neagra 1975. Planul de referinta Marea Neagra
1975 este cel oficial folosit in prezent in Romania. Reteaua de sprijin altimetrica este formata din punctele
retelei planimetrice de sprijin.

Punctele retelei planimetrice de sprijin si cele ale retelei altimetrice au fost materializate pe teren conform
detaliilor din tema de proiectare. Masuratorile topografice au fost efectuate in sistem de referinta „Stereo
1970”.La birou au fost determinate coordonatele tuturor punctelor culese în teren şi s-a realizat planul de
situaţie. Planul de situatie a fost realizat cu programe CAD.

Pregă tirea şi trasarea axului şi fixarea reperilor de nivelment, necesari în perioada de execuţie a lucră rilor
se va face in sistem de coordonate STEREO 70, conform schitelor de reperaj, in prezenta unui inginer
topometrist.

Antreprenorul este raspunzator de trasarea lucrarilor conform Proiectului si de conservarea


materializarilor reprezentative de pe amplasament, ca baze pentru masuratori si verificari, indiferent de
volumul lucrarilor dezvoltate si metodele tehnologice adoptate.

Pentru urmarirea realizarii pantelor Proiectului, se vor pozitiona, prin metode performante de nivelment,
balize de inventar si se vor utiliza dispozitive adecvate pentru vizari. Dispozitivele pentru vizari vor avea
rigle montate pentru cotele caracteristice aliniamentului proiectat.

Respectarea cotelor de montare si a pantelor conductei, precum si a pozitiei constructiilor conexe


prevazute in Proiect, prezinta o importanta deosebita, atat pentru functionarea retelelor de conducte, cat
si pentru efectuarea operatiunilor de reparatii, intretinere si exploatare.

Nerespectarea cotelor proiectate pentru conductele sub presiune poate duce la colmatari sau formarea de
pungi de aer, care diminueaza debitul conductei si provoaca oscilatii de presiune, sau impiedica golirea
completa a conductei in caz de avarie.

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
25
Antreprenorul va trebui sa efectueze in timpul executiei toate testele specificate in standardele relevante
si va trebui sa retransmita Beneficiarului trei exemplare ale rezultatelor, verificate corespunzator si care sa
certifice ca echipamentele si materialele corespund standardelor relevante.

2.2.4 Organizarea de santier

In incinta organizarilor de santier trebuie se va asigura scurgerea apelor meteorice, care spala o suprafata
mare, pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu se forma balti, care in
timp se pot infiltra in subteran, poluand solul si stratul freatic. Evacuarea lor va fi facuta la cel mai apropiat
emisar sau chiar pe terenul inconjurator dupa trecerea printr-un bazin–decantor.

Apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier vor fi introduse intr-o fosa septica care va fi
vidanjata periodic si evacuata la o statie de epurare din apropiere cu care s-a incheiat in prealabil un
contract de servicii.

Pentru perioada de executie Antreprenorul va realiza toate masurile de protectie a mediului pentru
obiectivele poluatoare sau potential poluatoare (bazele de productie, depozitele de materiale, organizarile
de santier, carierele de pamant). Constructorul are de asemenea obligatia reconstructiei ecologice a
terenurilor ocupate sau afectate.

Intocmit,

ing. Ruxandra Sarbu

“EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CETATENI,


JUDETUL ARGES”
PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE– MEMORIU TEHNIC GENERAL
26