Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS

1. Dovada achitare tarif autorizatii ______

2. Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului


– actualizat. ______

3. Organigrama firma. ______

4. Declaratie pe proprie raspundere detinere dotare tehnico-materiala si


asigurare structurala minima. ______

5. Declaratie pe proprie raspundere asigurare responsabil cu tehnologia


sudarii atestat. ______

6. Declaratie pe propria raspundere cu privier la executarea imbinarilor


nedemontabile. ______

7. Declaratie pe propria raspundere cu privier la folosirea laboratoarelor


autorizate pentru controlul nedistructiv al sudurilor. ______

8. Declaratie pe propria raspundere cu privire la acordarea unei garantii


pentru lucrarile executate. ______