Sunteți pe pagina 1din 1

Tematică și bibliografie pentru admiterea la DOCTORAT

Conf univ. dr. habil. Ioan Alexandru Tofan


Domenii: Filosofia religiei
Filosofie românească

Tematică:
1. Concept și reprezentare în filosofia religiei (idealismul german)
2. Teologie și filosofie primă în secolul XX
3. Tradiția creștină și genealogia modernității
4. Prelucrări ale tradiției filosofice occidentale în filosofia românească a secolului XX
5. Concepte teologice și reconstrucții filosofice în gândirea românească a secolului XX

Bibliografie:
G. W. F. Hegel, Prelegeri de filosofie a religiei (Bucureşti, 1995)
I. Kant, Religia în limitele raţiunii pure (Bucureşti, 2004)
S. Kierkegaard, Esența creștinismului (București, 1995)

J. L. Chretien și alții, Fenomenologie şi teologie (Iaşi, 1996)


M. Henry, Eu sunt Adevărul. Pentru o filosofie a creștinismului (Sibiu, 2007)
J. L. Marion,  În plus. Studii asupra fenomenelor saturate (Sibiu, 2003)

M. de Certeau, Fabula mistică. Secolele XVI-XVII (Iași, 1996)


J. Taubes, Teologia după revoluția copernicană (Cluj-Napoca, 2009)
J. Taubes, Eschatologia occidentală (Cluj-Napoca, 2008)

L. Blaga – Despre conştiinţa filosofică (București, 2005)


- Opere 8. Trilogia cunoaşterii (București, 1983)
C. Noica, Devenirea întru fiinţă. Scrisori despre logica lui Hermes (București, 1998)
M. Florian – Recesivitatea ca structură a lumii (București, 2003-2004)
N. Ionescu – Curs de metafizică (București, 1991)