Sunteți pe pagina 1din 2

TEME PENTRU EXAMENUL DE DOCTORAT

PROF. DR. MARIUS DUMITRESCU

1. Arta memoriei în filosofia Renașterii


Bibliografie:
a) Negulescu, Petre P, Filosofia Renaşterii, Editura Eminescu, Bucureşti, 1986
b) Pleşu, Andrei, Limba Păsărilor, Editura Humanitas, 2009
c) Raveica, Titus, Giordano Bruno, Editura Junimea, Iaşi, 1974
d) Culianu, Ioan Petru, Iocari serio, ştiinţă şi artă în gândirea Renaşterii, Editura
Polirom, Iaşi, 2003
e) de Sanctis, Francesco: Istoria literaturii italiene, Editura pentru literatură
universală, Bucureşti, 1965.

2. Filosofia teatrului în Baroc


Bibliografie:
a) Ciorănescu, Alexandru, Barocul sau descoperirea dramei, Editura Dacia, Cluj
– Napoca, 1980
b) Moroianu, Mihai, Marii damnaţi, Editura Muzicală, Bucureşti, 1983
c) Papu, Edgar, Barocul ca tip de existenţă, Editura Minerva , Bucureşti, 1971
d) Stoichiţă, Victor Ieronim, Efectul Don Quijote, Editura Humanitas, Bucureşti,
1995

3. Natura umană şi problema libertăţii în filosofia secolelor XVII-XVIII


Bibliografie:
a) Descartes, René, Pasiunile sufletului, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1984
b) Spinoza, Baruch, Etica demonstrată după metodă geometrică şi împărţită în
cinci părţi, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981

1
c) Cottingham, John, Raţionaliştii: Descartes, Spinoza, Leibniz, Humanitas, 1998

4. Putere şi magie în lumea contemporană


Bibliografie:
a) Balandier, Georges, Antropologie politică, Editura Amarcord, Timişoara, 1998
b) Balandier, Georges, Scena puterii, Editura Aion, Oradea, 2000
c) Culianu, Ioan Petru, Religie şi putere, Editura Nemira, Bucureşti, 1996
d) Gauchet, Marcel, Dezvrăjirea lumii – o istorie politică a religiei, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1995

5. Omul şi provocările lumii globale


Bibliografie:
a) Lorenz, Konrad, Aşa – zisul rău. Despre istoria naturală a agresiunii, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1998
b) Fukuyama, Francis, Viitorul nostru postuman (consecinţele revoluţiei
biotehnologice), Humanitats, Bucureşti, 2004
c) Scheler, Max, Poziţia omului în cosmos, Editura Paralela 45, 2001