Sunteți pe pagina 1din 1

Feldspati Compozitia

Temperatura Seria lui Bowen plagioclazi magmei Tipul de rocă


bogati in Ca
Cristalizare
la temperatură Olivină
înaltă Ultramafică Peridotit
(săracă în silice)

az
Piroxeni Gabrou

Ca ocl
(Augit) Mafică
Basalt

a - gi
)
(N t pla
pa
lds
Fe
Amfiboli
Intermediară Diorit
(Hornblendă)
Andezit
Biotit

Feldspat ortoclaz (potasic)


Cristalizare + Granit
la temperatură Muscovit Felsică
Riolit
joasă +
Cuart